Inici

MATERIAL DISPONIBLE EN EL NOSTRE ARXIU:

Música instrumental
Llistat de sarsueles
Jaume Pahissa i Jo
Francesc Montserrat Ayarbe
Llegat Eusebi Bosch Humet
Llegat Adrià Sardó i Parals
Partitures d'òpera
Cançó d'autor català
Llibrets d'obres líriques i oratoris
Sardanes per a piano
Sardanes per a cobla
Música popular catalana

 

Informació més detallada i contacte: Jordi Gargallo tel: 934352850, 656456191, jgargallo@assmmd.org.

 

MÚSICA INSTRUMENTAL I PARTITURES DIRECCIÓ

 

A

ALBÉNIZ, Isaac (Camprodon, Ripollès, 29 / 05 / 1860 - Cambo, País Basc Francès, 18 / 05 / 1909)

CATALONIA (Suite popular per orquestra) (núm. 1) (partitura direcció i instruments)

CÉLEBRE SÉRÉNADE ESPAGNOLE Op. 181 (instruments)


AUVRAY, Georges (s. XIX - d 1931)

FILEUSE (partitura direcció i instruments)

 

B

BACH, Johann Sebastian (Eisenoach, Turíngia, 21 / 03 / 1685 - Leipzig, Saxònia, 28 / 07 / 1750)

SARABANDE (Extracte de la 3ra Suite Anglesa per clavecí) (transcripció per a violí i orquestra de Camille Saint-Saëns) (partitura direcció i instruments)

CANTATA 147 (fragment) (4 veus mixtes i conjunt instrumental) (trompa, corda, cor i continu) (partitura direcció i particel·les instruments) (fotocopia)

CONCERT núm. 2, Do Major (per a 3 claves i imstruments de corda) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (núm. 33) (60 pàg.) (instrumets: Violins I i II, Viola, Baix, Cembal I, II i III)

SUITE núm. 3 en Do Major. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (núm. 818) (38 pàg.) Segell: ..R. Maristany (Instruments: 2 oboes, 3 trompetes, timpani, 2 violins, viola i continu) (Text introductori en alemany i anglès: Dr. Wilh. Altmann, gener 1913)

CONCERT DE BRANDENBURG núm. 2 en Fa Major. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (36 pàg.) Segell: Casa Dotesio, Barcelona (Instruments: Trompa, Flauta, Oboe, 3 violins, 2 vio les, violoncel i cembal) (comentari introductori en alemany: Arthur Smolian, setembre 1902

CONCERT DE BRANDENBURG núm. 6 en Si b Major. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (núm. 255) (36 pàg.) (instruments: 2 violes de braccio, 2 violes de gamba, violoncel, contrabaix i cembal) (Text introductori en alemany: Arthur Smolian)

KONZERT en C moll per a dos violins i corda (Violí I concertant, Violí II concertant, Violí I, Violí II, Viola i Continu) (32 pàg.) Edita: Erns Eulenburg, Leipzig (727)


BADIA i LLORET, Eugeni (Balaguer, Noguera, 19 / 04 / 1904 - Barcelona, Barcelonès, 14 / 03/ 1967)

SONATA A L'ANTIGA en si b (per violoncel i piano) (transcripció per violoncel i quintet de corda) (partitura direcció i instruments) (fotocopia de manuscrit)

BEETHOVEN, Ludwig van (Bonn, 16 / 12 / 1770 - Viena, 26 / 03 / 1827)

FIDELIO (òpera) (Obertura) (Op. 72 ) (També LEONORA núm. 1 - 2 - 3) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (núm. 10) (48 pàg.) (partitura direcció i instruments) Text intorductori amb alemany del professor Dr. Wilh. Altmann, 25-7-1919. Etiqueta: Libreria Nacional y Extrangera, Barcelona.

CORIOLAN (Obertura) (Op. 62) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (núm. 69) (Partitura general d'orquestra) (48 pàg.) Etiqueta: Costallet & Cia., París.

LEONORA (Obertura núm. 1 - 2 - 3) (Op.138) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (64 pàg.) (partitura direcció) Text introductori en alemany del professor Dr. Wilh. Altmann, 25-7-1919.

LEONORA (Fidelio) (Obertura núm. 3) Op. 72 Edita: Henry Litolff's Verlag. (10796) (núm. 426) (Partitura general d'orquestra) Signatura autògrafa de R. Ferrés; Segell: Juan Ayné, Tarragona; Composta el 1806.

SIMFONIA núm. 1, Op. 21. en Do Major Edita: Ernst Eulenburg, Leipzipg. (partitura direcció i instruments)

SIMFONIA núm. 1, Op. 21, en Do Major. Edita: Henry Litolff's Verlag. (partitura direcció i instruments) Dedicada al baró de Swieten. Segells: Librería Musical Plantada-Allegri, Barcelona.

SIMFONIA núm. 2, Op. 36. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (partitura direcció i instruments) (100 pàg.)

SIMFONIA núm. 3 (Heròica) Op. 55. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (Partitura general d'orquestra)

SIMFONIA núm. 3 (Heròica) Op. 55. Edita: Masquerie, Frères, París 1848 (Partitura general d'orquestra) (116 pàg.) Porta la dada del 22 d'abril de 1840. Edició de lúxe.

SIMFONIA núm. 4, Op. 60. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (Partitura general d'orquestra) (162 pàg.)

SIMFONIA núm. 5, Op. 67. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (Partitura general d'orquestra) (180 pàg.)

SIMFONIA núm. 6, Op. 68. (Pastoral) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (Partitura general d'orquestra) (164 pàg.)

SIMFONIA núm. 6. Op. 68 (Pastoral) Edita: B. Schott's Söhne, Mainz (Partitura general d'orquestra) Segell: Vda. De Haas y Cª, Barcelona

SIMFONIA núm. 7, Op. 92. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (Partitura general d'orquestra) (223 pàg.)

SIMFONIA núm. 7 en La Major, Op. 92. Edita: Henry Litolff's Verlag. (núm. 207) (Partitura general d'orquestra) Segells: Enoch & Cia. i un segell poc llegible Llibreria Musical ....... Barcelona

SIMFONIA núm. 8, Op. 93. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (Partitura general d'orquestra) (139 pàg.)

SIMFONIA núm. 9, Op. 125. (Coral) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (Partitura general d'orquestra) (391 pàg.)

OBERTURA D'EGMONT, Op. 84 (núm. 4) (Orquestra simfònica) (47 pàg.) Edita: Erns Eulenburg, Leipzig

QUARTET en Fa Major. Op. 18 nº1 (Llibre amb 9 quartets) Edita: Henry Litolff's Verlag. (28 pàg.) (2 violins, vio la, violoncel) Segells: MMDCB; A. Vidal y Roger, Barcelona. (Llibre: 122 pàg.)

QUARTET en Sol Major Op. 18 nº 2 (Llibre amb 9 quartets) Edita: Henry Litolff's Verlag. (27 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB. A. Vidal y Roger, Barcelo na. (Llibre: 122 pàg.)

QUARTET en re Major Op. 18 nº 3 (Llibre amb 9 quartets) Edita: Henry Litolff's Verlag. (31 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB. A. Vidal y Roger, Barcelo na. (Llibre: 122 pàg.)

QUARTET en Do Menor Op. 18 nº 4 (Llibre amb 9 quartets) Edita: Henry Litolff's Verlag. (25 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMCDB. A. Vidal y Roger, Barcelona. (Llibre: 122 pàg.)

QUARTET en La Major Op. 18 nº 5 (Llibre amb 9 quartets) Edita: Henry Litolff's Verlag. (26 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB. A. Vidal y Roger, Barcelona. (Llibre: 122 pàg.)

QUARTET en Si b Op. 18 nº 6 (Llibre amb 9 quartets) Edita: Henry Litolff's Verlag. (24 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB. A. Vidal y Roger, Barcelo na. (Llibre: 122 pàg.)

QUARTET en Fa Major Op. 59 nº 1 (Llibre amb 9 quartets) Edita: Henry Litolff's Verlag. (48 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB. A. Vidal y Roger, Barcelo na (Llibre: 122 pàg.)

QUARTET en Mi Menor OP. 59 nº 2 (Llibre amb 9 quartets) Edita: Henry Litolff's Verlag. (35 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB. A. Vidal y roger, Barcelona (Llibre: 122 pàg.)

QUARTET en Do Major Op. 59 nº 3.(Llibre amb 9 quartets) Edita: Henry Litolff's Verlag. (38 pàg.) (2 violins. viola, violoncel) Segells: MMDCB. A. Vidal y Roger, Barcelona (Llibre: 122 pàg.)

QUARTET en Mi b Op. 74 (Llibre amb 7 quartets i una Gran Fuga) Edita: Henry Litolff's Verlag. (34 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB.
A. Vidal y Roger, Barcelona
(Llibre: 148 pàg.)

QUARTET en Fa Menor Op.95 (Libre amb 7 quartets i una Gran Fuga) Edita: Henry Litolff's Verlag. (29 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB. A. Vidal y Roger, Barcelona (Llibre: 148 pàg.)

QUARTET en Mi b Op. 127 (Llibre amb 7 quartets i una Gran Fuga) Edita: Henry Litolff's Verlag. (44 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB.
A. Vidal y Roger, Barcelona (Lluibre: 148 pàg.)

QUARTET en Si b Op. 130 (Llibre amb 7 quartets i una Gran Fuga) Edita: Henry Litolff's Verlag. (49 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB.
A. Vidal y Roger, Barcelona (Llibre: 148 pàg.)

QUARTET en Do# Menor Op. 131 (Llibre amb 7 quartets i una Gran Fuga) Edita: Henry Litolff's Verlag. (52 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB. A. Vidal y Roger, Barcelona (Llibre: 148 pàg.)

QUARTET en La Menor Op. 132 (Llibre amb 7 quaretts i una Gran Fuga) Edita: Henry Litolff's Verlag. Segell: MMDCB. A. Vidal y Roger, Barcelona.

QUARTET en Fa Major Op. 135 (Llibre amb 7 quartets i una Gran Fuga) Edita: Henry Litolff's Verlag. (25 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB. A. Vidal y Roger, Barcelona (Llibre: 148 pàg.)

GRAN FUGA en Si b Op. 133 (Llibre amb 7 quartets i una gran Fuga) Edita: Henry Litolff's Verlag. (28 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: MMDCB. A. Vidal y Roger, Barcelona (Llibre: 148 pàg.)

TRIO en Sol Major Op.1 nº 2. Edita: Erns Eulenburg, Leipzig. nº 123 (40 pàg.) (violí, violoncel, piano) Segell. AEMDC

TRIO en Do Major Op. 1 nº 3. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. nº 124 (30 pàg.) (violí, violon_ cel, piano) Segell: AEMDC

TRIO en Mi b Major Op. 3. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. nº41 (30 pàg.) (violí, violoncel, piano) Segell: AEMDC

TRIO Núm. 3 en C moll (Violí, Violoncel i Piano) (32 pàg.) Edita: Erns Eulenburg, Leipzig

TRIO en Sol Major Op. 9 nº 1. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. nº 42 (22 pàg.) (violí, viola, violoncel) Segell: AEMDC

TRIO en Re Major OP. 9 nº 2. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. nº43 (24 pàg.) (violí, violoncel, piano) Segell: AEMDC

QUARTET en Co Menor Op. 18 nº 4. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. nº 19 (31 pàg.) (2 violins, viola, violoncel) Segells: AEMDC. Llibreria Nacional y Extrangera, Barcelona. Introducció en alemany del Professor Dr. W. Altmann

QUINTET en Do Major OP. 29. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. nº 31 (58 pàg.) (2 violins, 2 violes, violoncel) Segells:AEMDC. Deposito de Música de la Casa Maristany, Barcelona

TRIO en Si b Mjor Op. 97 nº 6. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. nº 79 (48 pàg.) (violí, violoncel, piano) Segell: AEMDC

QUINTET-FUGA en do Major Op. 137. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. nº 216 ( 4 pág.) (2 violins, 2 violes, violoncel) Segell: AEMDC

DEUTSCHER TANZ (1 pàg.) Edita: Österreichischer Bundesverlag, Viena 1947 (violí i clave) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres del llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit". adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schnabel. Segell: il·legible. Fou propietat del Prof. Leopòd Rovira, Sabadell.

IMARM DER LIEBE (Canon per tres instruments) (27 compasos) Edita: Österreichischer Bundesverlag, Viena 1947 (3 stimmen) (31 pàg.) Conjuntamnet amb altres obres del llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit". adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schnabel. Segell: il·legible. Fou propietat del Prof. Leopold Rovira, Sabadell

WOLFSJAGD
(5 pàg.) Edita: Österreichischer Bundesverlab, Viena 1947 (2 veus, violí, violoncel i clave) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres al llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit". Adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schnabel. Presentació de les obres. Segell: il·legible. Fou propietat Prof. L. Rovira

SEPTETT Op. 20
(clarinet, fagot, corn, i corda) Edita: Henry Litolff's Verlag. Col·lecció Litolff 10896. Dedicat a Maria Teresa Kaiserin. Segell: AEMDCB


BELLINI, Vincenzo
(Catània, Regne de los dues Sicílies, 3 / 11 / 1801 - Puteaux, París, 23 / 9 / 1835)

I PURITANI (Recitatiu i ària de Ricardo) (instruments) (tant sols corda)

BERLIOZ (Louis -) Héctor (La Côte - Saint - André, Delfinat, 11 / 12 / 1803 - París, 8 / 03 / 1869)

DAMNATION DE FAUST (Marche Hongriose) (partitura direcció i instruments )

SIMPHONIE FANTASTIQUE Op. 14 (partitura direcció)


BERTRAN i SASTRE, Bernat
(Barcelona 1774 - Mataró (Maresme) 24 / 10 / 1815)

SINFONIA EN MI BEMOLL MAJOR (partitura de direcció) (Estudi i edició a cura de Francesc Bonastre) Edita: Biblioteca de Cataluna. Secció de Música. Barcelona 1991


BIZET, Georges (Alexandre César Léopold) (París, 21 / 10 / 1838 - Bougival, Illa de França, 3 / 06 / 1875)

L'ARLÉSIENNE (Suite núm. 1) (partitura direcció)

BLOCH, József (1862 - 1922)

ANDANTE RELIGIOS (per quartet de corda dels Estudis per violí núm. 28) Edita: Werner Icking, Siegburg (Privatbibliothek Nr. 10) Obtinguda d'internet. Revisió: Britta, Christian, Theo i Werner.


BOITO, Arrigo (Enrico) (Pàdua, 4 / 02 / 1842 - Milà, 10 / 06 / 1918)

MEFISTOFELES (Òpera) (Mort de Marguerita) (instruments)


BOLCH, Ernest (Ginegra, Suïssa, 24 / 07 / 1880 - Portland, Oregó, 15 / 07 / 1959)

CONCERTO per violí i orquestra (partitura direcció)


BORODIN, Alexandr Porfirievitx (Sant Petersburg, 12 / 11 / 1833 - 27 / 02 / 1887)

A LES ESTEPES DE L'ASIA CENTRAL (partitura direcció)

QUARTETT nº 2 (per a 2 vilons, viola i violoncel) Edita: M.P. Belaieff, Leipzig 1894 (38 pàg.) Dedicat a Catherine Borodine (Segells: AEMDC; La España Musical (Casa Vidal Llimona y Boceta, Herederos de R. Maristany, Barcelona) (Publicitat de l'editor)

QUARTET Núm. 2 (Violí I, Violí II, Viola i Violoncel) (38 pàg.) (Dedicat a la senyora Catherine Borodine) Edita: M. P. Belaieff, Leipzig


BOSCH i HUMET, Eusebi (Barcelona, Barcelonès, 27 / 10 / 1860 - 3 / 05 / 1947)

CAN-CAN núm. 2, Galop final (particel·les de flauta, oboè, clarinet, fagot, trompes, cornetins, trombons, figle, timbales, bombo i platets, caixa i triangle, piano i corada) (manuscrit)

PASA-CALLE per a orquestra (reducció piano i particel·les instruments núm. 3 (Conejillo y todos) (sembla que pertany a alguna obra lírica (manuscrit)

GRAN POLKA MAZURKA Y VARIACIONES ("Galop") per a orquestra (reducció piano i particel·les amb moltes esmenes) (a la capçalera indicava "Gran Marcha India", taxat) (manuscrit)

OBERTURA ORIENTAL (particel·les per orquestra) (manuscrit)

LA CATEDRAL CAP EL TARD (7 moviments) (particel·les per orquestra de corda) (manuscrit)

PASO A DOS (con cuerpo de baile) (partitura orquestra) (12 pàg.) (particel·les instruments) (manuscrit)

GLÒRIA AL TREBALL (Himne) (particel·les orquestra) (manuscrit)

IL VIGGIANESE (particel·les orquestra) (manuscrit) (en algunes hi ha la indicació C. B. Marsal, potser el copista?)

LES GUILLERIES (Simfonia) (particel·les d'orquestra de flautí i flauta, oboè, clarinet, fagot, (fagot per orquestra reduïda), trompes, trompetes, cornetí, trombons, figle, timbales, bombo i tamborino, i corda) (a la part superior de les partitures hi ha la indicació nº 3 a llapis) (manuscrit)

LA GUILLERIES, núm. 92 (Simfonia sobre motius catalans) (partitura direcció orquestra) (19 pàg.) Barcelona, agost 1903

UN BEAU SONGE (Vals) ("Fiori", pot ser el seu pseudònim?) (particel·la de flauta, oboè i clarinet en Si b) (2 pàg.); (particel·la de 2 violins, cello i contrabaix) (2 pàg., sembla incompleta); (Particel·la d'harmònium i piano) (2 pàg.) (manuscrit)

MEDITERRANEA, Op. 33 bis (Preludi) (partitura direcció orquestra) (11 pàg.) (particel·les de: guió, flauta, clarinet, corda i harmònium) (manuscrit)

MARCHA TRIUNFAL, Op. 34. Reducció per a flauta, clarinet, quintet de corda, harmònium, piano i timbales) (7 pàg.) (particel·les de flauta, oboè, clarinet, violí 1er, violí 2n, viola, violoncel, contrabaix, harmònium i timbales) (partitura d'instruments afegits a la banda, violí 1er i 2n, viola, violoncel i contrabaix) (manuscrit)

POLONESA DE CONCIERTO núm. 1 Op. 35 per a orquestra (transcripció per a 2 pianos) (14 pàg.) (manuscrit)

POLONESA DE CONCIERTO, Op. 35 (per orquestra) Palma, 5 de febrer de 1887 (premiada per l'Academia Lamartine, Menon, França, 1888) (amb dedicatòria a Joan Goula (fill) per la nit del seu benefici) (36 pàg.) (manuscrit)

POLONESA DE CONCIERTO, Op. 35 per orquestra (guió direcció i particel·les instruments)

LA OPOSICIONES, Op. 37 (Pas-doble) (partitura orquestra) (7 pàg.) (Segell: Eusebi Bosch, Vich) (Amb l'anotació "Compuesto en tres horas, Vich 20 mayo 1898) (manuscrit)

HIMNO A LA FRATERNIDAD UNIVERSAL, Op. 38 (Per a banda militar i cor d'homes) (transcripció per orquestra) (25 pàg.) (Premiat al Certámen del Liceu Brigantino de la Corunya , amb medalla d'or, 1887) (segell: Eusebio Bosch, Barcelona) (particel·les orquestra i cor mixta a cinc veus)(reducció a piano i cor, 37 pàg.) (manuscrit)

HIMNO A LA EXPOSICIÓN Op. 42 (reducció per piano a 4 mans de la partitura per banda i Orquestra) (20 pàg.) Barcelona març 1888. (retallat on hauria d'anar el nom de l'autor i per tant també la part posterior on hi ha la música) (acompanya una partitura d'orgue de la versió per a orquestra i banda o per a dues bandes i orgue) (6 pàg.) amb representació de les nacions participants (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

HIMNO A LA EXPOSICIÓN DE 1888 Op. 42 (reducció per a flauta, oboè, clarinet en Si b, violins 1er i 2n, viola, violoncel, contrabaix, harmònium i piano) (29 pàg.) inclou partitura de piano) (10 pàg.), d'harmònium (9 pàg.) i de timbales, triàngle, pandereta i caixa (3 pàg.) amb representació de les nacions participants (Manuscrit)

OBERTURA ORIENTAL, Op. 50 (partitura direcció d'orquestra) (37 pàg.) (manuscrit)

OBERTURA ORIENTAL, Op. 50 (violí, violoncel, harmònium i piano, 22 pàg.) (violí 2n, viola i contrabaix, 11 pàg.) (flauta, oboè, clarinet i drüms, 16 pàg.), més apunts (manuscrit)

UNA NOCHE EN EL OASIS, Op. 51 (Nocturn per a flauta clarinet, saxofon, cornetí, trombó, orquestra de corda, percussió i piano) (6 pàg.) (manuscrit)

MARCHA FUNEBRE, Op. 52 (Obra per orquestra dedicada a la memòria del Exm. Syr. Dn. Francesc de Paula Rius i Taulet) (partitura direcció) (9 pàg.) (Signatura de l'autor, Barcelona 15-5-1938) (manuscrit)

MARCHA FUNEBRE, Op. 52 (Obra per orquestra dedicada a la memòria del Exm. Syr. Dn. Francesc de Paula Rius i Taulet, marquès d'Olèrdola) (reducció piano) (4 pàg.) Editat per R. Guardia, Barcelona.

OBERTURA, Op. 57 (Los bandidos de la sabana, substituint el títol de "De la noche a la mañana") (partitura direcció orquestra) (31 pàg.) (manuscrit)

ALHAMBRA Op. 57 (Poema simfònic inspirat en el poema "Los Gnomos" de José Zorrilla) (Partitura general d'orquestra) (52 pàg.) (manuscrit)

ALHAMBRA (Poema simfònic inspirat en el poema "Los Gnomos" de José Zorrilla) (material d'orquestra) (manuscrit)

GLÒRIA AL TREBALL (Himne), Op. 64 Text: Manuel Ribot i Serra (partitura direcció cor mixta i orquestra) (23 pàg.) (Segell: Eusebio Bosch, Sabadell) (a l'interior hi ha un full d'en Manuel Ribot i Serra, Salud, 13, Sabadell, amb el text manuscrit, amb data del 13 de juliol de 1893) (particel·les de l'orquestra, amb Op. 75) (partitura impresa de la reducció a piano, Ildefonso Alier, Madrid, amb Op. 64, any 7, núm. 166, 4 pàg.)

REDHYA, Op. 69 (Obertura Oriental transcrita per a orquestra) (42 pàg.) (manuscrit)

MARCHA FUNEBRE (a la memòria de l'Exm. Sr. Dn. Francesc de Paula Rius i Taulet) (partitura general) ( manuscrit)

MARCHA FUNEBRE (a la memòria de l'Exm. Sr. Dn. Francesc de Paula Rius i Taulet) (particel·les: requinto, flautí, 4 clarinets, 3 saxos, 2 cornetins, 2 fiscorns, 2 trompes, bombardí, 3 trombons, baixos i fagot, bombo i caixa) (particel·les de oboè, clarinet principal, clarinet 1er, clarinet en si b, clarinet 2n, clarinet 3er, saxofon en mi b, saxofon en si b, saxofon baríton, saxofon baix en si b, fiscorn 1er, fiscorn 2n, cornetí 1er, fagot, violí 1er i 2n, viola, violoncel, harmònium) (manuscrit)

POLONESA DE CONCIERTO, núm. 2, Op. 73 (Per a gran orquestra) (34 pàg.) Barcelona 1890 (manuscrit)

KIRIMÓN Op. 79 (Gran baile de espectáculo ampliado con violín 2º i contrabajo) (9 pàg.) (manuscrit)

OBERTURA, Op. 82 (particel·les d'orquestra de flautí, flauta, oboè, clarinet, fagot, trompes, trompetes, cornetí, trombons, figle, timbales, bombo i plats, caixa i corda) (a la part superior de les partitures hi ha la indicació nº 12) (manuscrit)

"MARCHA TRIUNFAL" B, Op. 88. Per orquestra (23 pàg.) (manuscrit)

"MARCHA TRIUNFAL" B, Op. 88. Per orquestra (Dedicada a Dn. Manuel Rius i Taulet, Alcalde de Barcelona (partitura direcció) 20 de maig de 1917 (Signatura de l'autor) (manuscrit)

"MARCHA TRIUNFAL" B, Op. 88. Per orquestra (Dedicada a l'Exm. Marquès d'Olèrdola, Dn. Manuel Rius i Taulet, Alcalde de Barcelona (reducció per piano) 20 de maig de 1917 (manuscrit)

BAILABLES DE KIRIMÓN, Op. 89 .- Piano direcció (7 pàg.) i particel·les instruments (gran orquestra) (manuscrit)

GRAN MARCHA INDIA, Op. 106 (partitura general d'orquestra (15 pàg.) particel·les instruments i reducció piano, aquestes amb al nom de "Marcha india", en algunes particel·les hi ha la indicació (tatxada) "Divertimens de negres o Dança de les ones") (15 pàg.) (manuscrit)

LA INTENSIDAD, Op. 108 bis (per orquestra, 6 pàg.) (reducció piano, 3 pàg.) (manuscrit)

CONCERT PER A VIOLONCEL i ORQUESTRA Op.125 (24 pàg.) Barcelona maig 1915 (manuscrit)

SANTA MAGDALENA, Op. 128 (Cançó popular) (Glossa per a orquestra) (21 pàg.) (manuscrit)

AMOR MUSULMAN, Op. 147 (Intermedi) (particel·les impreses de: flauta, clarinet, cornetí, trombó baix, bateria, violí 1er, violí 2n, viola i contrabaix, amb la indicació "Orquestra") Alier. Editor, Madrid.

AMOR MUSULMAN, Op. 147 (Intermedio) (partitura d'orquestra, 8 pàg. i particel·les instruments) (manuscrit)

SUITE en 5 temps, inspirada en la Festa de Santa Cristina de Lloret de Mar, Op. 159 (per orquestra) (96 pàg.) (manuscrit)

CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA DE CUERDA, MADERA, TROMPAS Y TIMBALES, Op. 173 (partitura general) (13 pàg.) (manuscrit)

Partitura per orquestra sense nom (13 pàg.) (manuscrita) Partitura instrumental incompleta sense l'inici (17 pàg.) (manuscrit)

LA VENDITRICE DE FIORI (nonet) (particel·les de flauta, oboè, clarinets, fagot i corda) (manuscrit)

LA BARCA QU'ERA NEGADA (per a oboè, corda, harmònium i un tamborí) (2 pàg.) (manuscrit)

MITOLOGIA (Marxa Pas - doble) (particel·les de violí, violoncel i contrabaix) (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

LA BEN AIMADA (Sardana llarga) (particel·la de violí i violoncel en una sola) (2 pàg). (manuscrit)

LA BEN AYMADA, núm. 2 (Sardana llarga) (particel·les de violí, viola, violoncel, contrabaix i piano)

UNÍSONO .- Quintet de corda, harmònium i piano (3 pàg.) (manuscrit) (reducció piano)

QUARTET EN RE, en quatre temps (per quartet de corda) "Encis" (11 pàg.); "Desitj d'amor" (4 pàg); "Desengany" (5 pàg.); "Desesperació") (8 pàg.) (manuscrit) Ref. antiga 1177. Segell: AEMDCB

MINUETS
(6 pàg.)

PASSA PIE VELL, PAVANA I CONTRADANÇA per a trio de corda, violí 1er, violí 2n i viola) (9 pàg.) (manuscrit)

MARIANITA (Polka - Mazurka) (particel·les de violí, viola, violoncel, contrabaix i harmònium) (manuscrit)

LAS OPOSICIONES (Pas - doble) signada "Fiori" (potser el sobrenom?) (partitura per piano, però dintre no hi ha res) (particel·les de violí i violoncel, signades E. Bosch Humet) (manuscrit)

MARCHA TRIUNFAL, Op. 34. Per a trio (violí, violoncel i piano) (manuscrit)

ALHAMBRA Op. 44 (Poema simfònic inspirat en el poema "Los Gnomos" de José Zorrilla) (per a quartet de violí, violoncel, harmònium i piano) (incomplet) (manuscrit)

TRIO, Op. 45 (per violí, violoncel i piano) juliol 1889 ( ampliat per quartet, afegit harmònium, 1892) (9 pàg.) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona (manuscrit)

TRIO EN MI Op. 45 (primer constava Op. 52, però està tatxat) (particel·la de flauta, oboè i clarinet en La) (2 pàg.), (particel·la de violí 2n (amb viola), viola i contrabaix) (4 pàg.) i particel·les de violí 2n (afegit), viola (afegida) i contrabaix (afegit) i particel·les del "Trio en Mi" (ampliat), violí 2n (afegit sense viola) i viola (afegida) (manuscrit)

UNA NOCHE EN EL OASIS, Op. 51 (Nocturn per a flauta clarinet, conjunt de corda, harmònium i piano) (6 pàg.) (manuscrit)

UNA NOCHE EN EL OASIS, Op. 51 bis (Nocturno para quinteto de cuerda y piano) (8 pàg.) (particel·les instrument) (manuscrit)

TERCER INTERMEDIO, Op. 53, núm. 1 (per a flauta, clarinet en La, corda i harmònium) (11 pàg.) (manuscrit)

MEDITACION Op. 61 (violí, viola, violoncel, harmònium i piano) (3 pàg.) (Partitura de direcció i instruments) (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

REDHYA, Op. 69 (Òpera en dos actes) (Dues seleccions per a flauta, clarinet, conjunt de corda, harmònium i piano) (7 pàg.) (al final de l'obra signatura de l'autor) (partitura d'harmònium) (manuscrit)

MARCHA FUNEBRE (a la memòria de l'Exm. Sr. Dn. Francesc de Paula Rius i Taulet) Op. 72 (reducció a flauta, clarinet en si b, corda, harmònium i piano) (partitura general) (manuscrit)

POUT-PURRI, per a clarinet i petita orquestra Op. 75 (29 pàg.) (també la transcripció per a piano, Op. 84, acompanya la indicació "de aires Nacionales Españoles", 16 pàg.) (segell Eusebi Borsch, Sabadell) Sabadell, novembre de 1896 (manuscrit)

LOS BANDIDOS DE LA SABANA (Primer Op. 47, esmenat com a Op. 82) (Canvi de nom de "De la noche a la mañana") (Obertura per a orquestra, reducció per a quartet, violí, violoncel, harmònium i piano) (13 pàg.) (també per a quartet de flauta, oboè, clarinet i drüms) (6 pàg.) (així mateix per a trio de corda (violí 2n, viola i contrabaix) (7 pàg.) (manuscrit)

INTERMEDIO (flauta, clarinet, conjunt de corda i harmònium) (8 pàg.) (manuscrit)

INTERMEDIO, Op. 89 (conjunt de corda i piano) (8 pàg.) (particel·les) (manuscrit)

INTERMEDI, Op. 91 (Aubada) (per a flauta, clarinet, conjunt de corda , piano i harmònium) (9 pàg.) (manuscrit)

MIREIA, Op. 113. Il·lustracions musicals per el drama, adaptació escènica de Ambrosi Carrión , del poema de Frederic Mistral ( per a piano i orgue o harmònium) (16 pàg.) (manuscrit)

MIERIA, Op. 113 (Il·lustracions musicals) (poema de F. Mistral) ( Adaptació: A. Carrión) (número 1) (piano i harmònium) (19 pàg.) (signatura de l'autor) (manuscrit)

TRIO (per a violí, violoncel i piano) Op. 117 (14 pàg.) (manuscrit) Segell: AEMDCB

CONCERT PER A VIOLONCEL i PIANO, Op. 125 (10 pàg.) Barcelona abril 1915 (dedicat a la Sta. Teresa Baduá) (manuscrit)

GRINGOIRE, Op. 144 (Òpera en un acte) Reducció per a quintet de corda i piano) (particel·les) (manuscrit)

AMOR MUSULMAN, Op. 147 (Intermedi) per a quintet de corda i piano) (6 pàg.) (particel·les des instruments de corda i piano ) (manuscrit)

QUINTETO (en tres temps) Op. 178 (per conjunt de corda) (13 pàg.) (manuscrit)

OFERTORIO BADIA (violí i piano) (2 pàg.) (no acabat) ( a la pàgina del darrera esborrany de "Fam d'or" núm. 2, Bernat i Enrich) (manuscrit)

FANTASIA, Op. 17 (per a violí i piano (8 pàg.) Segell: Eusebio Bosch, Sabadell (manuscrit)

UN RECUERDO, Op. 22 (Romança per a violí i piano) (dedicada al marques d'Artasona, Albert Suelbes) (Premiada a Haimant, Bèlgica, 1892, a l'Academie Artistique-Scientifique et Literarie, amb la medalla d'or) (4 pàg.) (manuscrit)

DE LA TERRA, Op. 164 (per a violí i piano) (3 pàg.) (manuscrit)

PIZZICATO, Op. 174 (per a violí i piano) (3 pàg.) (manuscrit)

MELANCOLIA, Op. 175 (per a violí i piano) (3 pàg.) (manuscrit)

UN PENSAMIENTO, Op. 180 (violí i piano) (2 pàg.) (manuscrit)

JOTA PER A CLARINET I PIANO, Op. 76 (12 pàg.) Sabadell, abril 1897. Segell: Eusebio Bosch, Sabadell (manuscrit)

JOTA per a clarinet amb acompanyament de piano Op. 76 (11 pàg.) Sabadell 4/1897 (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Sabadell

Per Banda

OBERTURA ORIENTAL
, per a banda (guió en si b) (18 pàg.) (manuscrit)

OBERTURA ORIENTAL (particel·les per banda) (manuscrit)

LA ROCA DE LES MENTIDES (núm. 2 i 4) (particel·les de flauta, oboè, clarinets en Si b, fagot, trompes en Do, cornetins en Si b, trombons, figle i timbales en Sol - Do) (manuscrit)

MARCHA FUNEBRE (particel·les d'orquestra de requinto, flautí, flauta, oboè, cornetí, trompes, bombardí, trombons, baixos, bombo, tambor, i corda)

GLÒRIA AL TREBALL (Himne) Text: Manuel Ribot i Serra (partitura direcció cor mixta, banda i orgue) (Banda Municipal de Barcelona) 817 pàg.) (imprès a A. Boileau i Bernasconi, Barcelona)

GLÒRIA AL TREBALL (material per banda) (manuscrit)

"MARCHA TRIUNFAL" A, Op. 34 (abans Op. 40) per a banda (partitura direcció) (20 pàg.) (manuscrit)

"MARCHA TRIUNFAL" A, Op. 34 (reducció piano) (5 pàg.) (manuscrit)

HIMNO A LA EXPOSICIÓN, Op. 42 (Per a banda i orquestra) (Banda 1a) (61 pàg.) (anotació, Transcripció de la partitura de orquestra per a banda) Sabadell, juny 1896 (manuscrit)

HIMNO A LA EXPOSICIÓN, Op. 42 (Himne per a banda) (50 pàg.) Barcelona 20 de maig de 1888 (partitura general i particel·les instruments) (manuscrit)

HIMNO A LA EXPOSICIÓN, Op. 42 (Banda sola) (47 pàg.) (Segell: Eusebio Bosch, Barcelona) (manuscrit)

HIMNO A LA EXPOSICIÓN, Op. 42 (1888) (partitures de flauta i flautí , oboè, clarinet, violí 1er, violí 2n, viola, violoncel i contrabaix (4 pàg. cada una) (manuscrit)

FANTASIA MILITAR, Op. 63 (per banda) (partitura general) (50 pàg.) (Segell Eusebi Bosch, Sabadell) Sabadell juny 1896

MARCHA PROCESIONAL Op. 70 per Banda (14 pàg.) Dedicada a bisbe de Vic Dr. D. Josep Morgades i Gili. Premiada al 2n Congrés Eucarístic de Lugo el 29 d'agost de 1896 (partitura de direcció) Segell: Eusebio Bosch, Sabadell (manuscrit) També inclou partitura de reducció per a orgue (3 pàg.) Vich 19/9/1898 (manuscrit)

HIMNO "COLÓN" per a Banda Op. 80 bis. (Partitura de direcció) (reducció piano a la mateixa partitura) (17 pàg.) (Sis estats diferents: "Los Reyes Católicos firman el pacto con Colón, para que vaya á descubrir las Indias"; "Preparada la espedición al día 3 de Agosto de 1492 en el puerto de Palos de Moguer, entonan una Plegaria antes de partir"; "Parte la espedición compuesta de las carabelas Pinta, Niña y Sta. Maria"; "Murmuraciones é insurrección de la tripùlación desde el día 22de Septiembre hasta el 10 de Octubre"; "Cálmase la agiitación con la última orden de Colón"; "A la 10 de la noche del día 11 de Octubre se vé una luz que no se mueve ¡¡Expectación general!! Á las 2 de la mañana dispara la Pinta un cañonazo ¡¡¡Tierra!!! Dan gracias al Cielo cantando ..... Salve Regina (promesa de Colón)". (indicació 228 compassos, 25 d'abril de 1892 (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Sabadell.

REUS, Op. 139 (Pas-doble per a banda) (partitura general) (7 pàg.) Barcelona, novembre 1922 (manuscrit)

Brahms, Johannes (Hamburg, 7 / 05 / 1833 - Viena, 3 -/ 04 / 1897)

SIMFONIA núm. 1, en Do menor, Op. 68. Edita: N. Simrock, Berlin. (Partitura general d'orquestra) (155 pàg.)

SIMFONIA núm. 2,
en Re Major, Op. 73. Edita: N. Simrock, Berlin (Partitura general d'orquestra i instruments) (127 pàg.)

SIMFONIA núm. 3 en Fa Major, Op 90. Edita: N. Simrock, Berlin (Partitura general d'orquestra) (135 pàg.) (Segell: Ildefonso Alier, Madrid)

SIMFONIA núm. 4 en Mi menor, Op. 98 Edita: N. Simrock, Berlin. (Partitura general d'orquestra) (155 pàg.)

SEXTETTE Nº 2 en Sol Major, Op.36 (Per 2 violins, 2 violes, 2 violoncels) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (nº 236) (71 pàg.) (Segell: MMDCB)

QUARTETT nº 1 en Do Menor, Op. 51 (Per a 2 violins, viola i violoncel) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (nº 240) (34 pàg.) (Segell: AEMDC)

QUARTETT en Do Major, Op. 60 (Per a violí, viola, violoncel i piano) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (nº 245) (63 pàg.) (Segell: Musical Emporium, Barcelona)

QUARTETT en Si b Major, Op. 67 (Per a 2 violins, viola i violoncel) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (nº 242) (35 pàg.) (Segells: AEMDC; Libreria Musical Plantada ....?, Barcelona)

 

BRANT, Per (Suècia, 1714 - 1767)

SIMFONIA EN RE MENOR (per quartet de corda) Edita: Pubilshed by Johan Tufvesson, Project Runeberg Partitura baixada d'internet, no comercial.


BRETÓN HERNÁNDEZ, Tomás (Salamanca, 29 / 12 / 1850 - Madrid, 12 / 02 / 1923)

CUARTETO EN RE (Per a 2 violins, viola i violoncel) Edita: Sociedad Anónima Casa Dotesio, Editorial de Música, Madrid (55 pàg.) Dedicat a la Regna Maria Cristina. (Segells: AEMDC, Casa Maristany, Barcelona)


BRUCKNER (Joseph) Anton (Ansfelden, Àustria, 4 / 09 / 1824 - Viena, 11 / 10 / 1896)

SIMFONIA núm. 9 (per a gran orquestra) (partitura direcció)

 

C

CARNICER i BATLLE, Ramon (Tàrrega, Urgell, 24 / 10 / 1789 - Madrid, 17 / 03 / 1855)

IL BARBIERI DI SIVIGLIA (Simfonia) (inclosa en l'obra del mateix nom de G. Rossini) (partitura de diecció i instruments) (manuscrit)CLAVÉ, Josep Anselm
( Barcelona, Barcelonès, 21 / 04 / 1824 - 25 / 02 / 1874)

GLORIA A ESPAÑA (Gran cantata per cor i orquestra) (instruments) (manuscrit)


COATES, Eric (Hucknall, Anglaterra, 27 / 08 / 1886 - Chichester, Anglaterra, 21 / 12 / 1957)

FONR CENTURIES (Suite) (partitura direcció)


COHÍ GRAU, Agustí (El Vendrell, Baix Penedès, 10 / 06 / 1921 -)

CONCERT en Sol Major (per violí i cobla) (transcripció per orquestra de corda) (partitura direcció i instruments) (fotocopia del manuscrit)

CONCERT en Sol Major (per violí i cobla) Brotons & Mercadal Edicions Musicals, S. L., Sant Cugat del Vallès, 2011 (violí i piano)

CONCERT en Sol Major (per violí i cobla) (transcripció per orquestra de corda) (partitura direcció i instruments)

DORM I NO PLORIS (cançó de bressol per soprano i orquestra de corda) (partitura direcció i instruments) (fotocopia del manuscrit)

VINDRIA, VINDRÉ (per soprano i orquestra de corda) (partitura direcció i instruments) (fotocopia del manuscrit)

CONCERT PER A COBLA I ORQUESTRA (reducció piano, partitura direcció) (fotocopia del manuscrit)

HUMORADA (per a tres trombons, tuba i orquestra) . Manuscrit (fotocopia) gener 2008 (instruments solistes i reducció orquestra) Dedicada als tres trombons i al tuba de l'Orqustra Simfònica de Sant Cugat.


COPLAND, Aaron (Nova York, 14 / 11 / 1900 - 2 / 12 / 1990)

SALÓN MEXICO (partitura direcció)


CORDERAS, Isidro (Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental, 1919)

ARBRES i FONTS DE SANT FELIU (partitura direcció, 2001) (2 exemplars)

 

CH

CHERUBINI, Luigi (Carlo Zanobi Salvadore Maria) (Florència, 14 / 09 / 1760 - París, 15 / 03 / 1842)

ANACREON (Òpera) (Obertura) (partitura direcció)

 

D

DEBUSSY, Achille Claude (Saint Germain-en-Laye, 1862 – París, 1918)

1 er QUATUOR (1 er Quartet per a 2 violins, viola i violoncel) Edita: A. Durand & Fils, Editeurs, Paris 1904 (50 pàg.) Dedicat a Ysaye, Crickboom, Van Hout, Joseph Jacob. (Segell: AEMDC) (A la contraportada un manuscrit signat per Moreas Papadramantokopolis)

DELIUS, Frederick (Theodore Albert) (Bradford, Anglaterra, 29 / 01 / 1862 - Grez-sur-Loing, Fontainebleau, 10 / 06 / 1934)

LA CALINDA (ballet de l'òpera "Koanga") (partitura direcció)


DITTERSDORF, Karl Ditters von (Laimgrue, avui part de Viena, 02 / 11 / 1739 - Rothlhotta o Neuhof, Bohèmia, 24 / 10 / 1799)

MENUETT "DAS EHERNE ZEITALTER" (2 pàg.) versió alternativa (1 pàg.) Edita: Österreeichischer Bundesverlag, Viena 1947 (2 violins, viola, violoncel,clave) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres al llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit" adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schnabel. Segell: il·legible. Fou propietat Prof. L. Rovira. )

DONIZETTI, (Domenico) Gaetano (Maria) (Bèrgam, Llombardia, 29 / 11 / 1797 - 8 / 04 / 1848)

LA FAVORITA (acte 1er) (instruments) (manuscrit)

DUKAS, Paul (Abraham) (París, 1 / 10 / 1865 - 17 / 05 / 1935)

ARIANE ET BARBER-BLEUE (Introducció del 3er acte) (partitura direcció i instruments)
L'APRENENT SORCIER (L'aprenent de bruixot) (partitura direcció) (manuscrit)

 

E

EBERL, Anton Franz Josef (Viena, 13 / 06 / 1765 - 11 / 03 / 1807)

ANDANTINO (2 pàg.) Edita: Österreichischer Bundesverlag, Viena 1947 (Clave i o 4 Händen) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres del llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit". Adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schnabel. Preseentació de les obres. Se gell: il·legible. Fou propietat Prof. Leopòld Rovira.

 

F

FABINI, F. Eduardo (Solis de Mataojo, Lavalleja, Uruguai, 18 / 05 / 1882 - Montevideo, 17 / 05 / 1950)

ISLA DE LOS CEIBOS (Obertura) de (partitura direcció i instruments)


FÀBREGA, Josep ( ¿ - Barcelona abans del 14 d'abril de 1791)

SIMFONIA EN DO MAJOR (partitura direcció) Edita: Presentació Joseph M. Vilar (Manresa, octubre 1990) Edicions: La mà de Guido 20 pàg.)


FALLA MATHEU, Manuel de
(Cadis, 23 / 11 / 1876 - Alta Gracia, Córdoba, Argenina, 14 / 11 / 1946)

EL SOMBRERO DE TRES PICOS (Ballet simfònic) (Tres danses "Les Viosins", "Danse de meunier" i "Danse finale") (partitura direcció)

EL SOMBRERO DE TRES PICOS Edita: J. & W. Chester, Ltd. Londres, 1925 (Partitura general d'orquestra) (92 pàg.) (Tres danses: Les Viosins, Danse du meunier, Danse finale) (Segells: AEMDC, Casa Maristany, Barcelona)


FERRER i FITÓ, Rafael (Sant Celoni, Vallès Oriental, 22 / 05 / 1911 - Barcelona, Barcelonès, 26 / 03 / 1988)

UNA NIT DE NADAL (oratori per a cor i orquestra) (partitura direcció) (fotocopia de manuscrit)

 

G

GADE, Neils Wilhelm (Copenhague, 22 / 02 / 1817 - 21 / 12 / 1890)

OBERTURA ESCOCESA Op. 7 (partitura direcció i instruments)


GÁLVEZ (RUBIO) (?), Rafael (Andujar, Jaén, 1860 - 1910) (?)

GLÒRIA AL SOMATEN (per banda) (partitura direcció)

 

GARCÍA i ACÍN, Víctor (Barcelona 1953 - )

ADAGIO de la misa a Santo Tomás de Aquino, per a quintet de corda. Edita: Editorial MF, Barcelona (Núm. Catàleg 3051) També aporta particel·les individuals dels instruments. Dedicada al mestre Agustí Cohí Grau. Donació de l'autor amb dedicatòria autògrafa pels socis de l'Associació Musical de Mestres Directors, de Barcelona (Octubre 1998)

LA REBELIÓN DE LOS RELOJES (per a flauta i piano) Edita: Editorial MF, Barcelona (Núm. Catàleg 3049) Acompanyada de les particel·les individuals de la flauta. Dedicada a Miguel Roa i a Dana. Donació de l'autor amb dedicatoria pels socis de l'Associació Musical de Mestres Directors, de Barcelona (Octubre 1998)

GIOL GARCÍA, Bonifacio (Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 14 / 05 / 1898 - Madrid, 23 / 12 / 1964)

EN UNA ALDEA EXTREMEÑA (Estampa lírica sobre un tema popular de Navidad) Edita: Harmonia (Revista Musical fundada per Mariano San Miguel l'any 1916), Madrid (Partitura direcció orquestra)


GLAZUNOV, Alesandr Konstantinovitx (Sant Petersburg, 10 / 08 / 1865 - Neuilly-sur-Seine, Alts de Sena, 21 / 03 / 1936
)

CINQ NOVELLETTES, Op. 15
(Quartet per 2 violins, viola i violoncel) Edita: M.P. Belaieff, Leipzig 1894 (38 pàg.) Dedicat a Anatole Liadow (Alla spagnola, Orientale, Interludium in modo antico, Valse, All' Ungherese) (Segells: AEMDC; Libreria Nacional y Extranjera, Barcelona)

CINQ NOVELLETTES, Op. 15 (Per a 2 violins, viola i violoncel) Edita: M.P. Belaieff, Leipzig 1894 (37 pàg.) Dedicat a Anatole Liadow (Alla spagnuola, Orientale, Interludium in modo antico, Valse, All' Ungherese) (Segells: MMDC; Unión Musical Española, Editores, Madrid)


GLUCK, Cheistoph Willibald (Erasbach, Alt Palatinat, 2 / 07 / 1714 - Viena, 15 / 11 / 1787)

ALCESTE (Marxa religiosa) (quintet de corda i flauta) (instruments)

ANDANTE GRAZIOSO (1 pàg.) Edita: Österreichischer Bundesverlag, Viena 1947 (3 violins, violoncel i clave) (31 pàg.) Conjuntament amb al- tres obres al llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit" adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schnabel. Segell: il·legible. Fou propietat Prof. L. Rovira, Sabadell.


GOUNOD, Charles (François) (París, 17 / 06 / 1818 - Saint - Cloud, Illa de França, 17 / 10 / 1893)

AVE MARIA and NAZARETH (Dos cants religiosos per a dos violins i orquestra) (transcripció de J. E. Mallandaine) (instruments)

 

GRANADOS i CAMPIÑA, Enric ( Pantaleó Enric Joaquim) (Lleida 27 de juliol de 1867 - Canal de la Manega, 24 de març de 1916)

SEIS PIEZAS SOBRE CANTOS POPULARES ESPAÑOLES (núm. 5, Zambra) (Transcripció per a sextet de J. F. - P.) Edita: Unión Musical Española (Antes Casa Dotesio) (orquestra de corda i piano) (instruments)


GRIEG, Edvard (Hagerup) (Bergen, Hordaland, 15 / 06 / 1843 - 4 / 09 / 1907)

DANCES NORUEGUES Op. 35 (violí, violoncel i piano) (també per orquestra) (partitura direcció i instruments)

 

H

HÄNDEL, Georg Friedrich (Halle and der Saale, Saxònia, 23 / 02 / 1685 - Londres, 14 / 04 / 1759)

MINUET (Per instruments de corda) (instruments)


HAYDN (Franz) Joseph (Rohrau, Baixa Àustria, 31 / 03 / 1732 - Viena, 31 / 05 / 1809)

CONCERT EN RE MAJOR (per a piano i orquestra) (orquestra de corda, oboè, corn i piano) (partitura direcció) (fotocopia)

MODERATO (2 pàg.) Edita: Österreichischer Bundesverlag, Viena 1947 (2 violins, violoncel, o 1 violí i clave) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres al llibre "Hausmusik, Aus Kassischer Zeit" adapació: Viktor korda i Sigismund Schnabel. Segell: il·legible. Fou propietat de L. Rovira.

PRESTO (2 pàg.) Edita: Österreichischer Bundesverlag, Viena 1947 (2 violins i violoncel o violí i clave) (31 pàg) Conjuntament amb altres obres al llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit" adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schnabel. Segell: il·legible. Fou propietat Prof. L. Rovira.

DIE STERNE (2 pàg.) Edita: Österreichischer Bundesverlang, Viena 1947 (2 veus, violí, violoncel i clave) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres al llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit". Adaptació: Viktor Korda i Sigimund Scnabel. Presentació de les obres. Segell: il·legible. Fou propietat Prf. L. Rovira. (

HAYDN (Johann) Michael (Rohrau, Àustria, 14 / 09 / 1737 - Salzburg, 10 / 08 / 1806)

TÜRKISCHER-MARSCH (2 pàg.) Edita: Österreichischer Bundesverlag, Viena 1947 (2 violins, viola, violoncel,clave) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres al llibre "Hausmusik, Aus Kassischer Zeit" adaptació: Viktor Korda i Sigismund Schnabel. Segell: il·legible. Fou propietat del Prof. L. Rovira


HINDEMITH, Paul (Hanau, Hessen, 16 / 11 / 1895 - Frankfurt, Hessen, 28 / 12 / 1963

DER SCHWANENDREHER (El vol del cigne) (per viola solista i orquestra) (partitura direcció)

3 STREICHQUARTETT, Op. 22 (Quartet per a 2 violins, viola i violoncel) Edita: B. Schott's Söhne, Mainz, Leipzig 1923 (Edition Schott nº 3435) (47 pàg.) (Estrenat el 4 de novembre de 1992 a Donaueschingen pel Quartet Amar) (Segells: AEMDC; Libreria Nacional y Extranjera, Barcelona)


HOLST, Gustav(us Theodore von) (Cheltenham, Gloucestershire, 21 / 09 / 1874 - Londres, 25 / 05 / 1934)

SUITE en mi b (transcripció per orquestra de Gordon Jacob) (partitura direcció)


HONEGGER, Arthur (Oscar) (Le Havre, Normandia, 10 / 03 / 1892 - París, 27 / 11 / 1955)

PACIFIC 231 (Moviment simfònic) (partitura direcció)

 

J

JACOB, Gordon (Percival Septimus) (Londres, 5 / 07 / 1895 - Saffron Walden, Essex, 8 / 06 /1984)

DIVERTIMENTO (partitura direcció)

 

K

KETÉLBEY, Albert W(illiam) (Vodorinski, Anton) (Birgiminghan, 9 / 08 / 1875 - Cowes, Illa de Wight, 26 / 11 / 1959)

FAIRIES OF THE STREAM (Sylphes du Ruisseau) (vals brillant) (piano conductor i instruments)

 

KOZELUCH, Leopold Anton Velvary, 26 / 06 1747 - Viena, 07 / 05 / 1818

PASTORALE (3 pàg.) (exemple) Edita: Österreichischer Bundesverlang, Viena 1947 (2 violins, viola, violoncel i clave) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres al llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit" Adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schnabel. Presentació de les obres. Segell: il·legible. Fou propietat Prf. L. Rovira.

 

L

LALO, Édouard (-Victoire - Antoine) (Lilla, Nord, 27 / 01 / 1823 - 22 / 04 / París, 1892)

SCHERZO (partitura direcció i instruments)


LAMBERT, (Leonard) Constant (Londres, 23 / 08 / 1905 - 21 / 08 / 1951)

AUBADE HÉROÏQUE (partitura direcció)


LAMOTE de GRIGNON i BOCQUET, Joan
(Barcelona, Barcelonès, 7 / 7 / 1872 - 11 / 03 / 1949)

HISPÀNICAS (Trilogia simfònica) (1 - Andalousie) (partitura direcció)


LAMOTE de GRIGNON i RIBAS, Ricard (Barcelona, Barcelonès, 25 / 09 / 1899 - 5 / 02 / 1962)

QUATRE ESTANCES DE KAYYAM (per a cant i orquestra) (partitura direcció)


LISZT, Franz (Doboroján, Hongria (actualment Raiding, Áustria) 22 / 10 / 1811 - Bayreuth, Baviera, 31 / 06 / 1886)

FANTASIA HONGARES (per a piano i orquestra) (partitura direcció)

FAUST-SYMPHONIE (partitura direcció)


LÓPEZ-CHAVARRI i ANDÚJAR, Eduard (València, 29 / 01 / 1931 - 28 / 10 / 1993)

ACUARELAS VALENCIANAS (dividit en tres parts) (per a orquestra de corda) (partitura direcció)

 

M

MASSENET, Jules (Montaud, Roine, 12 / 05 / 1842 - París, 13 / 08 / 1912)

SCÈNES HONGRISES (Suite d'orquestra nº 2) (partitura direcció i instruments)

SCÈNES PITTORESQUES (Suite d'orquestra nº 4) (partitura direcció i instruments)

MENDELSSOHN (-BARTOLDY), (Jakob Ludwig) Fèlix (Hamburg, 3 / 02 / 1809 - Leipzig, Saxònia, 4 / 11 / 1847)

SOMNI D'UNA NIT D'ESTIU Op. 61 Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (núm. 4) (partitura direcció i instruments)

LES HEBRIDES (Fingals - Höhle) Op. 26 (Obertura) (partitura direcció i instruments)

CHANSON DE PRINTEMPS (Romança sense paraules) (orquestració: E. Guiraud) (partitura direcció i instruments)

MÄRCHEN VON DER SCHÖNEN MELUSINE Op. 32 (Obertura) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (núm. 6) (Partitura general d'orquestra) (76 pàg.)


MORERA i VIURA, Enric (Barcelona, Barcelonès, 22 / 05 / 1865 - 11 / 03 / 1942)

RECORDS CAMPESTRES (Danses per oboè i orquestra) (partitura direcció) (fotocopia del manuscrit)

SOMNI (instruments) (fotocopia del manuscrit)

SERRA AMUNT (Sardana) (transcripció per orquestra) (partitura direcció) (fotocopia del manuscrit)

GRACIETA o LA FESTA MAJOR (ballet) (partitura direcció) (fotocopia del manuscrit)

CONFIDÈNCIA (instruments) (fotocopia del manuscrit)

MONTSERRAT AYARBE, Francesc de Paula (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 13 - 03 -1879- Barcelona, Barcelonès, 27 - 02 - 1950)

PRIMAVERA (Gavota) (violó, voloncel i piano)

TRES MINUETS (I-II per a violí I-II, viola, i vilonvel (I-1897, II-1898); III, per a orquestra de corda, flauta, oboè, clarinet, tompa i fagot)(1901, instrumentat 1906)

DOS MINUETS (I- sol menor, II- sol major) (violins I-II, viola i violoncel)(1898)

SUITE PER A ORQUESTRA DE CORDA .- I - Impressió (5-11-1902), II - Diàleg (10-12-1902), III - Queixa (abril 1908)

PRIMAVERA (per orquestra) I -(Gavota) (orquestrat, gener de 1916)(1-11- 1938) (Per 2 flautes, oboè, 2 clarinets, en si b, fagot, trompa, en fa, violins I-II, violes, violoncels i contrabaix), II- (Nocturn, en re major, per gran orquestra) (4-5-1911) (3-11-1938), III - (Tarantela, en do major, per gran orquestra) (4-5-1911)(5-11-1938)

PRELUDI .- A (sol major) (gener 1914) (8-11-1938), B (re menor) (gener 1914) (12-11-1938), (març 1916) (15-11-1938), C (sol major) (per Gran orquestra)

LA VELLETA DE MONTBLANC (Glosa estil popular per conjunt de cambra i veu parlada) Text: Josep Mª Navarro (violins I- II, violes, violoncel, 2 contrabaixos i veu) (7-1-1903)(novembre de 1918)


MUSSORGSKI, Modest (Petróvitx) (Karevo, Pskov, 21 / 03 / 1839 - Sant Petersburg, 28 / 03 / 1881)

KHOVANCHTCHINA (Òpera) (Obertura) (partitura direcció)


MOZART (Johann Chrysostom) Wolfgang Amadeus (Salzburg, Áustria, 27 / 01 / 1756 - Viena, 5 / 12 / 1791)

LA FLAUTA MÀGICA (partitura direcció i instruments) (Orquestració J. Vidal) (manuscrit)

COSI FAN TUTTE (Òpera) (duet "Fra gli amplessi") (instruments)

SIMFONIA en Do (Jupiter) (núm. 1) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (Partitura general d'orquestra) (80 pàg) (composta el 1788)

QUARTETT nº 3 en Mi major Kv 428 Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (2 violins, viola, violoncel) (20 pàg.)

QUARTETT en Sol major Kv 387. Compost en 1782. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig nº 1 (2 violins, viola, violoncel) (34 pàg.) Introducció amb alamany i anglès per Rudolf Gerber, Giessen 1930. Segells: AEMDCB. Libreria Nacional y Extrangera. Barcelona.

QUARTETT en Do major Kv. 465. Compost en 1785. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig nº 8 (2 violins, viola, violoncel) (36 pàg.) Introducció amb alemany i anglès per Rudolf Gerber, Giessen 1930. Segells: AEMDCB. LibreriaNacional y Extrangera. Barcelona.

QUARTETT en Re menor Kv. 421 Compost en 1783. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig nº 32 (2 violins, viola, violoncel) (24 pàg.) Introducció en alemany i anglès per Rudolf Gerber, Giessen 1930. Segells: AEMDCB. LibreriaNacional y Extrangera, Barclona.

QUARTETT en Mi b major Kv. 428. Compost en 1783. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig nº 33 (2 violins, viola, violoncel) (32 pàg.) Introducció en alemany i anglès per Rudolf Gerber, Giessen 1930. Segells: AEMDCB. Libreria Naciona y Extrangera, Barcelona.

QUARTETT en Si b major Kv. 458. Compost en 1784. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig nº 34 (2 violins, viola, violoncel) (30 pàg.) Introduccoó en alemany i anglès per Rudolf Gerber, Giessen 1930. Segells: AEMDCB. Libreria Nacional y Extrangera, Barcelona.

QUARTETT en La major Kv. 464. Edita: Ernst Eulenbug, Leipzig nº 35 (2 violins, viola, violoncel) (36 pàg.) Introducció en alemany i anglès per Rudolf Gerber, Giessen 1930. Segells: AEMDCB. Libreria Nacional y Extrangera. Barcelona.

QUINTETT en La major Kv. 581. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig nº71 (Clarinet en La, 2 violins, viola, viloncel) (30 pàg.) Segells: AEMDCB.Casa Editorial de Música Ildefonso Alier, Madrid - Hijos de R. Maristany, Barcelona.
MENUETT (3 pàg.) Edita: Österreichischer Bundesverlag, Viena 1947 (2 violins, viola, violoncel iclave) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres al llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit" adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schnabel. Segell: il·legible. Fou propietat Prof. L. Rovira, Sabadell.

QUADRILLE (2 pàg.) Edita: Österreichischer Bundesverlag, Viena 1947 (2 violins, violoncel i clave) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres al llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit". adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schnabel. Segell: il·legible. Fou propietat Prof. L. Rovira. Sabadell.

LÄNDLERISCHER TANZ (i exemples) (1 pàg.) Edita: Österreichischer Bundesverlang, Viena 1947 (2violins i violoncel o violíi clave) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres al llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit" adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schlaber. Segell: il·legible. Fou propietat Prof. L. Rovira

HEITERKEIT (Canon per tres Stimmen) (14 compasos) Edita: Österreichischer Bundesverlang, Viena 1947 (3 stimmen) (31 pàg.) Conjuntament amb altres obres del llibre "Hausmusik, Aus Klassischer Zeit". Adaptació: Viktor Korda i Sigimund Schnabel. Segell: il·legible. Fou propietat Prof. Leopòld Rovira, Sabadell.

 

P

PAHISSA i JO, Jaume (Barcelona, Barcelonès, 7 / 09 / 1880 - Buenos Aires, 27 / 10 / 1969)

Veure el seu propi apartat a l'inici d'aquesta pàgina

PEDRELL i SABATÉ, Felip (Tortosa, 19 de febrer de 1841 - Barcelona, 19 d'agost de 1922)

NOCTURNS (2) op.55. Edita: Biblioteca de Catalunya (Secció de Música), Barcelona 1992. Tema: Música de cambra (violí, violonvel, harmonium, piano) (42 pàg.) Próleg d'en Francesc Cortés, Mataró 2 de desembre de 1991.


PUJOL i PONS, Francesc (Barcelona, Barcelonès, 15 / 05 / 1878 - 24 / 12 / 1945)

CANTADA DE NADAL (fragment) (Cor i orquestra de corda amb oboè i flauta) (instrumentació Agustí Cohí Grau, 2003) (veus i reducció i pano) (partitura direcció i particel·les instruments) (original per a cor mixte, orgue i piano, 1935, fotocopia del manuscrit)


R

RAVEL (Joseph) Maurice (Ziburu, Labort, País Basc Francès, 7 /03 / 1875 - París, 28 / 12 / 1937)

QUATUOR (Quartet per 2 violins, viola i violoncel) Edita: A. Durand & Fils, París 1910 (47 pàg.) Dedicat a Gabriel Fauré (Segells: AEMDC, J. Gran)

RABAUD, Henri Benjamin (París, 10 / 11 / 1873 - 11 / 09 / 1949)

LA PROCESSION NOCTURNE Op. 6 (Poema simfònic) (partitura direcció)

REGER, Max (imilian) (Brand, Baviera, 19 / 03 / 1873 - Leipzig, Saxònia, 11 / 05 / 1916)

SERENADE Op. 95 (partitura direcció)

QUARTETT en Mi b Major, Op. 109 (Per a 2 violins, viola i violoncel) Edita: Bote und G. Bock, Berlin, 1909 (Ernst Eulenburg, Leipzig) (85 pàg.) Dedicat a Herrn Wirklichen Gehei- men Rat i al professor Dr. Adolf Wach (Segell: AEMDC)

QUARTETT en Fa# Menor, Op. 121 (Per 2 violins, viola i violoncel) Edita: C. F. Peters, Leipzig 1911 (59 pàg.) (Segells: AEMDC; Musical Emporium, Barcelona)


RIMSKI-KÓRSAKOV, Nikolai Andréievitx (Tikhvin, Rússia, 18 / 03 / 1844 - L'ubensk, Rússia, 21 / 06 / 1908)

CAPRICCIO ESPAGNOL Op. 34 (per a gran orquestra) (partitura direcció)

SEKHEREZADA Op. 35 (Suite simfònica) (partitura direcció)


RODOREDA i SANTIGÓS, Josep (Barcelona, Barcelonès, 13 / 02 / 1851 - Buenos Aires , Argentina, 9 / 10 7 1922)

VIROLAI A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT (versió banda) (instruments) (fotocopia de manuscrit)


RODRÍGUEZ ROSES, A.

MISSA DE GLÒRIA (Kirie, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei) (Cor, solistes i orquestra de corda amb oboè i flauta) (instrumentació Agustí Cohí Grau) (veus i reducció i pano) (partitura direcció i particel·les instruments) (original per a cor a 3 veus mixtes, orgue i harmonium, fotocopia del manuscrit)

ROSSINI, Gioachino ( Pesaro, Marques, 29 / 02 / 1792 - Passy, Illa de França, 13 / 11 / 1868)

IL BARBIERI DI SIVIGLIA (partitura de direcció i instruments) (manuscrit)

RUBINSTEIN, Anton (Grigóryevitx) (Vykhvatinec, Podòlia, 28 / 11 / 1829 - Sant Petersburg, 20 / 11 / 1894)

FERAMORS (Balletmusik und Hochzeszug) (instruments)

 

S

SAINT - SAËNS, (Charles) Camille (París, 9 / 10 / 1835 - Alger, 16 / 12 / 1921)

DANÇA MACABRA (Poema simfònic) Op. 40 (partitura direcció i instruments)

HAVNAISE Op. 83 (instruments)


SCHUBERT, Franz (Peter) (Viena, 31 / 01 / 19 / 11 / 1797 - 1828)

MISSA en Do Major Op. 48, D 452 (partitura direcció i instruments) (fotocopia)

SIMFONIA nº 7 en Do Major Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (nùm. 10) (Partitura general d'orquestra) (318 pàg.) (estrenada a Erste Aufführung el 21 de març de 1839)

SIMFONIA en si b menor Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (79 pàg.) (Partitura general d'orquestra) (Segell: Musical Emporium, Barcelona)

QUARTET nº 6, en Do Menor, Op. posth.(Per a 2 violins, viola i violoncel) Edita: E. Donajowski, Londres (Ernst Eulenburg, Leipzig)(nº 11) (50 pàg.) (Segell: AEMDC)

TRIO nº 1, en Si Major, Op. 99 (Per violí, violonvel i piano) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (nº 84) (42 pàg.) (Segell: AEMDC)

TRIO nº 2 en Mi b Major, Op. 100 (Per a violí, violoncel i piano) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (nº 85) (56 pàg.) (Segell: AEMDC)


SCHUMANN, Robert (Alexander) (Zwickau, Saxònia, 8 / 06 / 1810 - Endenich, Renània, 29 / 07 / 1856)

GENOVEVA Op. 81 (partitura direcció)

MANFRED (poema dramàtic) (partitura direcció i instruments)

TRIO nº 1 en Re Menor, Op. 63 (Per a violí, violonvel i piano) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (nº 86) (46 pàg.) (Segell: AEMDC)

TRIO nº 2 en Fa Major Op. 80 (Per a violí, violoncel i piano) Edita: Ernst Eulenbur, Leipzig (nº 87) (36 pàg.) (Segell: AEMDC)

TRIO nº 3 en Sol Menor, Op. 110 (Per a violí, violoncel i piano) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (nº 88) (36 pàg.) (Segell: AEMDC)


SEMET, Théophile (Llille, 1824 - Corbeil, 1888)

LÉGION D'HONNEUR (Marxa triomfal) (per banda militar) (partitura direcció)


SKRIABIN, Aleksandr (Nikolàievitx) (Scriabine) (Mocou, 25 / 12 / 1871 - 14 / 04 / 1915)

LE POÈMA DE L'EXTASE Op. 54 (per a gran orquestra) (partitura direcció)

PROMÉTHÉE - LE POEME DU FEU Op. 60 (Poema simfònic per a gran orquestra, piano, orgue i cor) (partitura direcció)


SMETANA, Bedrich (Litomyšl, Bohèmia, 2 / 03 / 1824 - Praga, 12 / 95 / 1884)

DIE VERKAUFTE BRAT (La núvia venuda) (Òpera) (Obertura) (partitura direcció)

TRIO en G. moll, Op. 15 (Violí, Violoncel i Piano) (52 pàg.) Edita: Erns Eulenburg, Leipzig i Viena (335)


SOLER i RAMOS, Antoni (Pare Soler) (Olot, Garrotxa, 3 / 12 / 1729 - El Escorial, Castella, 20 / 12 / 1783)

SONATA en Do (orquestració de Ferran Obradors) (partitura direcció) (manuscrit)

SIS QUINTETS (Per a instruments d'arc i orgue o clave obligat) (Transcripció i revisió de Robert Gerhard) Lletra: (Introducció i estudi d'Higini Anglés, prev.) Edita: Institut d'Estudis Catalans: Biblioteca de Catalunya. Imprés als Tallers de gravat i estampació de música d'A. Boileau i Bernasconi, Barcelona. Hi ha 72 pàgines de presentació i estudi.


STRAUSS, Richard (Georg) (Munic, 11 / 06 / 1864 - Garmisch-Partenkirchen, Baviera, 8 / 09 / 1949)

DON JOAN Op 20 (Simfonia - Obertura de concert) (partitura direcció)

TOD UND VERKLÄRUNG Op 24 (Simfonia - Obertura de concert) (partitura direcció)

TILL EULENSPIEGELS LUSTIGE STREICHE Op 28 (partitura direcció)

MACBET Op 23 (Poema simfònic per a gran orquestra) (partitura direcció)

ALSO SPRACHZARATHUSTRA Op 30 (partitura direcció)

 

T

THOMAS, (Charles Louis) Ambroise (Metz, Lorena, 5 / 08 / 1811 - París, 12 / 12 / 1896)

MIGNON (Obertura) (partitura direcció i instruments)

SALUT ALS CANTORS (instruments) (fotocopia del manuscrit)


TOLDRÀ i SOLER, Eduard (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 7 / 04 / 1895 - Barcelona, Barcelonès, 31 / 95 / 1962)

PLATXÈRIA (per soprano i orquestra de corda) (transcripció per orquestra de corda d'Aureli Vila) (partitura direcció i instruments) (fotocopia de manuscrit)

VISCA L'AMOR (per soprano i orquestra de corda) (transcripció per orquestra de corda d'Aureli Vila) (partitura direcció i instruments) (fotocopia de manuscrit)

ROMANÇ DE SANTA LLÚCIA (per soprano i orquestra de corda) (transcripció per orquestra de corda d'Aureli Vila) (partitura direcció i instruments) (fotocopia de manuscrit)

CANÇÓ DE BRESSOL (per soprano i orquestra de corda) (transcripció per orquestra de corda d'Aureli Vila) (partitura direcció i instruments) (fotocopia de manuscrit)


TURINA, Joaquín (Sevilla, 9 / 12 / 1882 - Madrid, 14 / 01 / 1949)

DANZAS FANTÁSTICAS (Concert simfònic en tres parts) (partitura direcció)


TURULL i CREIXELL, Xavier (Barcelona, Barcelonès, 4 / 03 / 1922 - 22 / 01 / 2000)

COGITACIÓ (Tres poemes de Mercè Prat) (per soprano i orquestra de corda) (partitura direcció i instruments) (fotocopia de manuscrit)

L'AMOR INCERT (poema de Rosa Leveroni) (per soprano i orquestra de corda) (partitura direcció i instruments) (fotocopia de manuscrit)

 

V

Verdi, Giuseppe (Roncole, Emília - Romanya, 10 / 10 / 1813 - Milà, Llombardia, 21 / 01 / 1901)

IL TROBATORE (Fantasia Op. 37) de D. Alard (instruments)


VIVALDI, Antonio (Lucio) (Il Preste Rosso) (Venècia, Veneto, 4 / 03 / 1678 - Viena, 28 / 06 / 1741)

CONCERTO en Re Major de Vivaldi - Bach (transcripció per orquestra de Dezsö D'Antalfy) (partitura direcció)

 

W

WAGNER (Wilhelm), Richard (Leipzig, Saxònia, 22 / 05 / 1813 - Venècia, Vèneto, 13 / 02 7 1883)

TANNHÄUSER (Obertura) (partitura direcció i instruments)

EL CAPVESPRE DELS DEUS (Götterdämmerung) (Trauermarsch bein Tóde Siegfried's) (partitura direcció i instruments)

LOHENGRIN (òpera) (Preludis 1er i 3er acte) (partitura direcció)

TANNHÄUSER (òpera) (Obertura) (partitura direcció)

TANNHÄUSER (òpera) (Bacanal del Venusberg) (partitura direcció)

TANNHÄUSER UN DER SÄNGERKRIEG AUF WARTBURG (òpera) de (partitura general d'orquestra)

TANNHÄUSER UN DER SÄNGERKRIEG AUF WARTBURG (òpera) (partitura general d'orquestra, complerta)

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER (òpera) (Obertura) (partitura direcció)

DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG TANNHÄUSER (òpera) (Obertura) (partitura direcció)

SIEGFRIED (òpera) (Obertura) (partitura direcció)

TRISTAN UND ISOLDE (òpera) (Preludi i mort d'Isolda) (partitura direcció)

PARSIFAL (òpera) (Obertura) (partitura direcció)

WEBER, Carl Maria von (Eutin, Odenburg, 18 / 11 / 1786 - Londres, 5 / 06 / 1826)

EURYANTE (Obertura) (partitura direcció i instruments)

OBERON (Obertura) (partitura direcció i instruments)

DER FREISCHÜTZ (Obertura) (partitura direcció i instruments)

EURYANTE (Òpera) (Obertura) (partitura direcció)

 

 

LLISTAT DE SARSUELES I OPERETES

A

ALONSO, Francisco (Granada, 9 / 05 / 1887 - Madrid, 18 / 05 / 1948)

JUANILLA "LA PRECHENERA" (Sainet en un acte) Lletra: Luis Fernández de Sevilla i Anselmo C. Carreño (veu i piano) Edita: Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1925

LA CALESERA (sarsuela en tres actes) Lletra: Emilio Gónzalez del Castillo i Martínez Roman (veu de Maravillas) Edita: Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1925

LA CALESERA (sarsuela en tres actes) Lletra: Emilio Gónzalez del Castillo i Martínez Roman (núm. 15. Racconto de Rafael) (veu i piano) (4 pàg.) Editorial Música Española, Madrid 1925 (signatura de F. Alonso i una altra il·legible)

LA CALESERA (sarsuela en tres actes) Lletra: Emilio Gónzalez del Castillo i Martínez Roman (copia manuscrita de Pablo Hertogs i transportada una 3ra) (veu i piano, sense lletra) (fragment) Madrid 19 d'agost de1927

LA CALESERA (Sarsuela en tres actes) .- Lletra: Emilio González del Castillo i Martínez Román. Edita: Editorial Música Española, Madrid 1926 (veu i piano) (101 pàg.) (Segells: Producciones Catalunya i Fernando Rigual)

LA MEJOR DEL PUERTO (Sainet en dos actes) Lletra: Luis Fernández de Sevilla i Aanselmo C. Carreño. (veu i piano) Edita: Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1928

LA BOMBA (Historieta còmica lírica) Lletra: Francisco Lozano, Enrique Arroyo i Francisco Loygorri (veu i piano) Edita: Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1930

¿QUE PASA EN CÁDIZ? (Historieta còmica lírica en dos actes) Lletra: Vela/Campúa (veu i piano) Edita: Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1932

LA ZAPATERITA (Sarsuela en tres actes) Lletra: José Luis Mañes (veu i piano) (dedicatòria manuscrita a la Biblioteca del Montepio de Maestros Directores y Concertadores de Barcelona, 1941)

TRES DIAS PARA QUERERTE (Comedieta musical en dos actes) Lletra: Francisco Lozano. L'obra va dedicada al seu amic Carlos Clayton Ray (veu i piano) Edita: Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1946 (dedicatòria manuscrita a la Biblioteca del Montepio de Maestros Directores y Concertadores de Barcelona)

LUNA DE MIEL EN EL CAIRO (Opereta en dos actes) Lletra: José Muñoz Roman (veu i piano) Edita S.G.A.E. (dedicatòria manuscrita a la Biblioteca del Montepio de Maestros Directores y Concertadores de Barcelona, 8 de juny de 1947)

LAS LEANDRAS (El Pichi, xotis) (Revista) (1931) Lletra: Emilio González del Castillo i José Muñoz Roman (veu i piano) Edita: Canciones del Mundo, Barcelona 1949

LAS LEANDRAS (Los nardos) (Revista) (1931) Lletra: Emilio González del Castillo i José Muñoz Roman (veu i piano) Edita: Canciones del Mundo, Barcelona 1949

MANUELITA ROSAS (Sarsuela en tres actes dividida en quatre quadres) Lletra: L. Fernandez Ardavin (veu i piano) (dedicatòria manuscrita a la Biblioteca del Montepio de Maestros Directores y Concertadores de Barcelona)

ME LLAMAN LA PRESUMIDA (Sainet líric) Lletra: Francisco Ramos de Castro i Anselmo Careño (copia manuscrita dels instruments: guió director, clarinet en sib, timpanis, harmònium)

ME LLAMAN LA PRESUMIDA (Fantasia del sainet líric) Lletra: Francisco Ramos i Anselmo Carreño (Instruments: Piano conductor, flauta oboè, 1er saxo alt en Mi b/1er clarinet, 2on saxo tenor en sib/2on clarinet, 3er saxo alt en mi b, trompetes en Sib, trombó, bateria i timpanis, violins I - II, violes, cello i baix.) Editorial Musical Iber Americana S.A., Barcelona 1936

LAS CORSARIAS (Pasdoble de les banderes) Lletra: Enrique Paradan i Joaquin Jiménez. (veu i piano) (8 pàg.). Edita: Unión Musical Española, Madrid 1920/1992.

LA LINDA TAPADA (Sarsuela en dos actes) .- Lletra: José Tellaeche. Estrenada al Teatro Cómico, de Madrid el 19 d'abril de 1924. (veu i piano) (125 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid

LA PARRANDA (Sarsuela en tres actes) .- Lletra: Luis Fernández Ardavin. Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid. (veu i piano) (150 pàg.) (indicacions instrumentals afegides a la partitura) (Dedicada a Isidoro de la Cierva) (Segell: Francisco Alonso)


ÁLVAREZ QUINTERO, Joaquín
(Utrera, Sevilla, 20 / 01 / 1873 - Madrid, 14 / 11 / 1944)

SI FAUSTO FUERA FAUSTINA (comèdia lírica amb col·laboració amb el mestre Fernando Moraleda) Lletra: Sáez de Heredia i Vázquez Ochando (núm. 5 "Contigo iré") (veu i piano) (2 pàg.) Ediciones Hispania, Madrid (dibuix portada: L.M-V) (foto de Celia Gámez)

YOLA (sarsuela còmica moderna, amb col·laboració amb J.M. Irueste) Lletra: Sáez de Heredia i Vázquez Ochando ("Sueños de amor") (veu i piano) (2 pàg.) Ediciones Hispania, Madrid (foto Celia Gámez)

ARRIETA, Emilio (Puente la Reina, Navarra, 20 / 10 / 1821 - Madrid, 11 / 02 / 1894)

EL GRUMETE (Sarsuela en un acte) Lletra: Antonio García Gutiérrez. (partitura d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (125 pàg.) Edita: S.A.E., Madrid

EL GRUMETE (Sarsuela en un acte) Lletra: Antonio García Gutiérrez. (veu i piano) (reducció: Justo Moré) (66 pàg.) Pablo Martín, Editor, Madrid (dedicada a Francisco Salas)

MARINA (Òpera espanyola en tres actes) Lletra: Francesc Camprodón i Miguel Ramos Carrión (veu i piano) (156 pàg.) Edita: S.A. Casa Dotésio, Madrid (text: castellà)

MARINA (Òpera espanyola en tres actes) Lletra: Francesc Camprodón i Miguel Ramos Carrión (núm. 14, Duet) (veu i piano) (6 pàg.) (manuscrit) (copia propietat d'A. Claramunt) (segell: Agrupación Lírica Sabadellense; ? Sabadell)

BARBIERI, Francisco Asenjo (Madrid, 3 / 08 / 1823 - 17 / 02 / 1894)

MIS DOS MUJERES (Sarsuela) Lletra: Luis de Olona (partitura general de direcció, manuscrita) (316 pàg.) ref. antiga: 1822; segell: MMDCB; J. Taxés

EL BARBERILLO DE LAVAPIES .- Lletra: Luis Mariano (fotocopia) (veu i piano) (143 pàg.) (segell: SEE, Madrid)

EL BARBERILLO DE LAVAPIES (Sarsuela en tres actes) .- Lletra: Luis Mariano de Larra. Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid. (veu i piano) (143 pàg.) (Segell: Casa Beethoven. Magatzem de Música Jaume Doncos, Barcelona)

 

B


BARD, Leo

LA REINA DEL FONOGRAFO
(Opereta en tres actes) Lletra: Carlo Lombardo i Gil Blas. Edita: Casa Musicale Sonzogno, Milà (veu i piano) Text: italià (151 pàg)

BARRERA SAAVEDRA, Tomás (La Solana, Ciudad Real, 13 / 02 / 1870 - Madrid, 16 / 07 / 1938)
(També utilitza el pseudònim d'Eladio Montero)

IDEICAS. (Part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (45 pàg.) Edita: SAE, Madrid

LA HIJA DEL MAR. (Part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (183 pàg.) Edita: SAE, Madrid

EL MISSISIPI (Sarsuela en un acte) Lletra: Antonio Paso i Álvarez (veu i piano) (29 pàg.) Edita: S.A. Casa Dotésio, Madrid, Bilbao. (Segells: Archivo lírico Juan Gol, Barcelona; Propiedad intelectual; Archivo y copisteria Pedro Rius, Barcelona)

BOSCH i HUMET, Eusebi (Barcelona, Barcelonès, 27 / 10 / 1860 - 3 / 05 / 1947)

MAGDALENA, Op. 48,
(primer intermedi) (partitura d'orquestra) (18 pàg.) (reducció piano) (4 pàg.) (Segell Eusebio Bosch, Barcelona) (Signatura de l'autor) Barcelona, gener 1891 (manuscrit)

MAGDALENA, Op. 53, núm. 1 (tercer intermedi) (Drama de Feliu i Codina) (partitura d'orquestra) (23 pàg.) (segell Eusebi Bosch, Barcelona) Barcelona, gener 1891 (també partitura reducció piano, 6 pàg.) (manuscrit).

MAGDALENA, Op. 53, núm. 2 (cinquè intermedi) (Drama de Feliu i Codina) (partitura d'orquestra) (23 pàg.) (segell Eusebi Bosch, Barcelona) Barcelona, gener 1891 (signatura de l'autor) (també partitura reducció piano, 4 pàg.) (manuscrit).

MAGDALENA, Op. 53, núm. 3 (quart acte "Para el huerto", intermedi) (Drama de Feliu i Codina) (partitura d'orquestra) (5 pàg.) (segell Eusebi Bosch, Barcelona) Barcelona, gener 1891 (signatura de l'autor) (també partitura reducció piano, 3 pàg.) (manuscrit).

FAM D'OR, Op. 84 .- Sarsuela en tres actes. Lletra: Joaquim Albanell i Vilas, Vic 1889 (Part d'apuntar núm. 1, piano i lletra) (6 personatges i cor) (73 pàg.) Text: català. Segell: Eusebio Bosch, Vich (manuscrit)

CARITAT, Op. 87 .- Sarsuela en un acte, lletra: Joaquim Albanell i Vilas, Barcelona juny 1900 (Partitura de direcció) (6 personatges i cor) (Instruments: Flauta, Clarinets en Do, Trompes en Do, Cornetíns en Si b, Fiscorn, Timbales en Sol i Do , i corada) (55 pàg.) (Premiada al 1er Certamen del Teatre Catòlic de Barcelona) (manuscrit) (també amb la reducció de veu i piano, impresa a Biblioteca Regional, Barcelona, amb l'Op. 97) (20 pàg.)

LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DEL 88, Op. 60
(Revista cómico-lírica-documental de gran espectáculo, en 2 actor, divididos en cuadros, commemorativa del 50 aniversario del "Gran Certamen barcelonés de 1888") Text: Tomas Caballé i Clos (per solistes, cor i orquestra) (partitura de direcció) (204 pàg.) (manuscrit)
LA ROCA DE LES MENTIDES, Op. 90 (Comèdia lírica en un acte) Text: Pitarra (fill) (veu i piano) (50 pàg.) (també el llibret de l'obra) (manuscrit)

LA ROCA DE LES MESNTIDES, Op. 99 (Obra lírica en tres actes ) Text: Soler de las Casas (partitura general) (115 pàg.) Barcelona (manuscrit)

ELS ESCLOPS MERAVELLOSOS, Op. 122 (Obra lírica.en dos actes).Text: Ambrosi Carrión, (també porta el nom de "Els esclops de la sort") (Orquestra de corda i piano) (acte 1er. 16 pàg, acte 2n 22 pàg.) Barcelona octubre de 1915 (manuscrit)

MUSET I BERNADETA, Op. 129 (obra lírica en dos actes) ( orquestra de corda, veus cor i piano) (13 pàg.)

XERRIC I FLORINETA, Op. 135
(Sarsuela infantil en 2 actes i 4 quadres) Lletra: Pere Mollavi (22 pàg.) (veu i piano) (a llapis) Barcelona, novembre 1921 (manuscrit)

MARGARIDÓ, Op. 147 (Obra lírica en dos actes i tres quadres) Text: Apel·les Mestres (122 pàg.) (Partitura general) Barcelona agost 192 (manuscrit)

MARGARIDÓ, Op. 147 (Drama líric en dos actes i tres quadres) Llibret: Apel·les Mestres, Barcelona, agost 1922 (partitura de cant i piano, 70 pàg.)

(particel·les de les veus, del cor i dels instruments de l'orquestra) (partitures d'apunts) (manuscrit) (llibret de l'obra mecanografiat) (manuscrit)

LORELEA, Op. 160 (Llegenda celtibèrica escenificada en tres actes i set quadres) Llibret: Bernardo Morales San Martín (38 pàg.) (partitures de: piano per l'arranjament del quintet de corda i piano i particel·les dels instruments d corda) (manuscrit) (llibret de l'obra mecanografiat)

LORELEA (Llegenda celtibèrica original de Bernardo Morales San Martin, escenificada en tres actes i set quadres) (llibrets del text mecanografiats)

LORELEA, Op. 160 (Legenda celtibèrica en tres actes i set quadres) Llibret: Bernardo Morales San Martín (Partitura genera) (144 pàg.) Tiana, 7 d'agost de 1935 (reducció veus i piano, 72 pàg.) (manuscrit) (llibret de l'obra mecanografiat i també amb apunts manuscrits)

CEGERA, Op. 170 (Idil·li dramàtic en un acte) Text: Apel·les Mestres (partitura de direcció) (37 pàg.) Barcelona, febrer de 1926 (manuscrit) (particel·les instruments, reducció cant i piano i partitura d'Osvalda) (manuscrit) (llibret de l'obra imprès a Impremta de Salvador Bonavía, Barcelona 1911, (27 pàg.)


BRETÓN HERNÁNDEZ, Tomás (Salamanca, 29 / 12 / 1850 - Madrid, 12 / 02 / 1923)

LA VERBENA DE LA PALOMA (Sainet líric en un acte i tres quadres) Lletra: Ricardo de la Vega (Núm. 5 concertant) (veu i piano) (9 pàg.) Edita: Casa Romero, Madrid (Segells: Juan B. Pujol & Cia, Barcelona) (signatura impresa de Tomás Breton)

LA VERBENA DE LA PALOMA (Sainet líric en un acte i tres quadres) Lletra: Ricardo de la Vega (núm. 1 seguidillas) (veu i piano) (4 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid (segell: Casa Beethoven, Jordà, Barcelona)

LA VERBENA DE LA PALOMA, O EL BOTICARIO , LAS CHULAPAS Y LOS CELOS REPRIMIDOS (Sainet líric en un acte i tres quadres) Lletra: Ricardo de la Vega (incomplerta) pàg. 1-16, 11-28, 33-88 (final) Edita: Casa Romero, Madrid (Segell: Almacén de Música Rafael Guardia, Barcelona)

LA VERBENA DE LA PALOMA (Sainet líric en un acte i tres quadres) Lletra: Ricardo de la Vega (núm. Cançó de Julián) (veu i piano) (9 pàg.) Edita: S.A. Casa Dotesio, Madrid (signatura impresa de Tomás Breton)

LA VERBENA DE LA PALOMA (Sainet líric en un acte i tres quadres) Lletra: Ricardo de la Vega (complerta) (veu i piano) (segells: Teatre Sala-Capcir, Barcelona, Teatre Lirico Practico, fundador y director Maestro J. Vidal Nunell, Barcelona) (Associación Española Compositores Música)

LA VERBENA DE LA PALOMA (Sainet líric en un acte i tres quadres) .- Lletra: Ricardo de la Vega. Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid, 1927. (veu i piano) (68 pàg.) (indicacions a la partitura) (Segells: Casa Beethoven, Almacén de Música Lluís M. Jordà, Barcelona i Herederos de Tomás Bretón)


BRU i ALBIÑANA. Enric (València, 9 / 04 / 1873 - 4 / 1951)

PRIMER AMOR (Sarsuela en un acte) Lletra: Elias Cerda. (veu i piano) (34 pàg.) Edita: Fuentes y Asenjo, Madrid (Segell: AEMDCB) (signatura impresa E. Bru) (dedicada a la Exma. Sra. Condesa de Alpuente)

LA VIEJA (Òpera còmica en un acte) Lletra: Francisco Camprodón Música: Fernández Caballero (veu i piano) (reducció de F. Lahoz) (45 pàg.) Edita: C. Martín, Madrid

LA MADRINA (en col·laboració amb Cayo Vela) Lletra: Enrique Paradas i Joaquín Giménez (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (73 pàg.) Edita: S.A.E., Madrid 1919

 

C


CALLEJA GÓMEZ, Rafael (Burgos, 21 / 10 / 1870 - Madrid, 12 / 02 / 1938)

LA ILUSTRE FREGONA Lletra: Sinesio Delgado (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (75 pàg.) SAE, Madrid

EL PAÍS DE LAS HADAS (Revista en un acte) Lletra: Guillermo Perrin i Miguel Palacios (veu i piano) (86 pàg.) S.A. Casa Dotesio, Editores, Madrid, 1910 (segell: AEMDCB)

LA LOCA FORTUNA (Sarsuela) Lletra: Antonio Fernández Lepina i Antonio Plañiol (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (81 pàg.) S.A.E., Madrid

EL MOZO CRÚO (Sarsuela) (col·laboració amb Vicenç Lleó) Lletra: Diego Giménez Prieto i Felipe Pérez. Capo. (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (84 pàg.) S.A.E., Madrid

CASADEMONT i BUSQUETS, Cassià (Banyoles, Plà de l'Estany, 3 / 02 / 1875 - Barcelona, Barcelonès, 12 / 02 / 1963)

¡CUANDO EL RIO SUENA! (Sainet líric en 1 acte dividit en 3 quadres) Lletra: Eugeni Rodriguez Árias, (partitura general de direcció) (manuscrita) (131 pàg.)

¡CUANDO EL RIO SUENA! (Sainet líric en 1 acte dividit en 3 quadres) Lletra: Eugeni Rodriguez Árias, (veu i piano) (manuscrit) (52 pàg.)

CASTILLO GÜIDO, Fernando del

LOS CUATRO SOLOS (Sarsuela - revista en un acte) (veu i piano) (31 pàg.) (manuscrita) Dedicatòria a Amparo Romo, signada per l'autor, Mèxic 15 de juny de 1921

DELIRIUM TREMENS (Drama líric en un acte i quatre quadres) Lletra: A.R.C. (veu i piano) (manuscrit) (19 pàg.) Autorització manuscrita i signada per l'autor a la Sra, Amparo Romo, Mèxic 15 de juny de 1921

LA PRINCESA CHICHICAXTLE (Opereta mexicana en un acte) (època 1500) (veu i piano) (manuscrita) (31 pàg.) signatura manuscrita de l'autor, Mèxic 15 de maig de 1910 (coberta: litografia "Atzaoualo, lugar de leyenda y misterio") (contracoberta: làmina "Piedra e los sacrificios" i Talleres Musicales de Güido - Zarco 63)

COHÍ GRAU, Agustí (El Vendrell, Baix Penedès, 10 / 06 / 1921 - Barcelona 09/03/2002)

EL TIMBALER DEL BRUC (Sarsuela en tres actes) Lletra: Pere Gili (veu i piano) (text: català) (fotocopia donada pel mestre Cohí) (140 pàg.) Barcelona 1964


CH

CHAPÍ  LORENTE, Ruperto (Villena, Alacant, 27 / 03 / 1851 - Madrid, 25 / 03 / 1909)

LA LEYENDA DEL MONJE (Sarsuela en un acte) Lletra: Carlos Arniches i Gonzalo Cantó (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (35 pàg.) S.A.E., Madrid

LA CZARINA (Opereta en un acte) Lletra: José Estremera (veu i piano) (reducció: Arturo del Valle) (58 pàg.) Pablo Mastia, Editor, Madrid; S.A. Casa Dotésio, Madrid. (portada dibuix d'A. Cuerzicio)

LA CZARINA (Opereta en un acte) Lletra: José Estremera (veu i piano) (30 pàg.) UME, Barcelona. Segell: signatura Herederos de R. Chapí

LA VENTA DEL QUIJOTE (Comèdia lírica en un acte) Lletra: Carlos Fernández Shaw (veu i piano) (traducció francesa: H. Audrain) (82 pàg.) S.A. Casa Dotésio, Madrid (imprès a C.G. Röder, Leipzig) segells: MMDCB; Casa Dotésio, Editorial de Música, Madrid; Notaria de José Criado y Fernández Pacheco, Madrid; signat 1900

EL BARQUILLERO (Sarsuela en un acte) Lletra: López Silva i Jackson Veyan (veu i piano) (51 pàg.) S.A. Casa Dotésio, única sucesora de Zozaya, Pablo Martín, Eslava, Romero, Dotésio y Fuentes y Asenjo, Madrid

LA CHAVALA (Sarsuela en un acte) Lletra: López Silva i Carlos Fernández Schaw (veu i piano) (55 pàg.) S.A. Casa Dotésio, Madrid. Segell: Archivo y Copisteria R. De la Prida, Barcelona; AEMDCB, Notaria de José Criado y Fernández Pacheco, Madrid

LA TEMPESTAD .- Lletra: M. Ramos Carrión. Edita: Pablo Martín, Editor, Madrid. Tema: Sarsuela. Núm. 7 "Coro de los Consejos". Text: castellà. (veu i piano amb text afegit) 5 pàg.)

LA TEMPESTAD (Melodrama fantastic en tres actes) .- Lletra: M. Ramos Carrión. Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid, 1931. (veu i piano) (168 pàg.) (Inclou un programa del 24 d'abril de 1983 amb la representació al Casino L'Aliança del Poble Nou, Barcelona) (Segells: Casa Beethoven, Almacén de Música Lluís M. Jordà, Barcelona i Herederos de R. Chapí)

LA TEMPESTAD (Melodrama fantastic en tres actes) .- Lletra: M. Ramos Carrión. . Edita: Unión Musical Espanyola (Antigua Casa Dotesio), Editores, Madrid, (veu i piano) (167 pàg.) (Dedicada a Emilio Arrieta)

LA REVOLTOSA (Sainet líric en un acte) .- Lletra: J.osé López Sílva i Guillermo Fernández Shaw. Edita: Unión Musical Editores, Madrid, 1947. (veu i piano) (78 pàg.)

LA REVOLTOSA (Sainet lçíric en un acte) Lletra: José López Silva i Carlos Fernández Shaw. (Duo) (Veu i piano, la lletra afegida) (6pàg.) (Edita: Pablo Martin, Editor, Madrid (Volum enquadernat amb diverses obres)

EL BARQUILLERO (Sarsuela en un acte) ("Serenata de los barquilleros") Lletra: Jackson Veyan i López Silva. (veu i piano) (12 pàg.) Edita: S. A. Casa Dotesio, Madrid (Volum enquadernat amb diverses obres)

MÚSICA CLÁSICA (Disbarat còmic-líric) (Duet) (Cantat per la senyora García i el senyor Videgain) Lletra: José Estremera. (Veu i piano) (8 pàg.) Edita: Pablo Matin, Editor, Madrid (Volum enquadernat amb diverses obres)

MÚSICA CLÁSICA (Disbarat còmic-líric) ("Zapateado") (Cantat per la senyora García i els senyors Rosell i Videgain) Lletra: José Estremera. (Veu i piano) (6 pàg.) Edita: Pablo Matin, Editor, Madrid (Volum enquadernat amb diverses obres)


CHRISTINE, H.

MADAME (Fantasia - selecció de l'opereta) (15 pàg.) Piano conductor (2), gran i petita flauta, violí I (2), violí II, Alto (viola), violoncel, contrabaix. Francis Salabert, Editor, París 1924. Segell: Arxiu J. Torres Maymir; Libreria Nacional y Extranjera, Barcelona (signatura impresa: Víctor Granados)


CHUECA  ROBLES, (Pio, Estanislao) Federico (Madrid, 5 / 05 / 1846 - 20 / 06 / 1908)

LA ALEGRIA DE LA HUERTA
Lletra: Enrique García Álvarez i Antonio Paso (full manuscrit del núm. 6, guió) segell: AEMDB

LA ALEGRIA DE LA HUERTA Lletra: Enrique García Álvarez i Antonio Paso (Selecció a càrrec de Carlos de L'hotellerie) (piano) (manuscrit) (18 pàg)

LA ALEGRIA DE LA HUERTA. Lletra: Enrique García Álvarez i Antonio Paso. (veu i piano) (61 Pàg.) Edita: Casa Dotesio

LA ALEGRÍA DE LA HUERTA (Sarsuela en un acte i tres quadres) .- Lletra: Enrique García Alvarez i Antonio Paso. (Reducció piano: M. Brull) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid, 1930. (veu i piano) (61 pàg.) (Segell: Casa Beethoven, Almacén de Música Lluís M. Jordà, Barcelona)

LA ALEGRIA DE LA HUERTA (Sarsuela en un acte i tres quadres) ("Jota") Lletra: E. G. Alvarez i A. Paso. (veu i piano) (Reducció piano: M. Brull) (13 pàg.) Edita: Almagro y Cia. Editores, Madrid. (Volum enquadernat amb diverses obres)

MÚSICA CLASICA (sarsuela) Lletra: José Estremara (duet de soprano i baríton (Paca i Tedeo) (veu i piano) (15 pàg.) (manuscrit) (propietat d'Arseni Ferrer) (esmenada la propietat d Jordi Macià)

LA GRAN VIA (conjuntament amb Joaquin Valverde) (Sainet còmic en un acte) (Tango de la Menegilda) Lletra: Felipe Pérez González (veu i piano) (3 pàg.) Unión Musical Española, Madrid 1929/1981

LA GRAN VIA (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Felipe Pérez González (Arranjaments i orquestració: Joaquin Valverde) Edita: Unión Musical Editores, Madrid, 1929. (veu i piano) (44 pàg.) (Segell: Casa Beethoven, Almacén de Música Lluís M. Jordà, Barcelona)

LAS ZAPATILLAS (Sarsuela en un acte) ("Mazurka de los Convidados") Lletra: J. Jackson Veyán. (veu i piano) (11 pàg.) Edita: Zozaya, Editor, Madrid (Volum enquadernat amb diverses obres)

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE (Passadis estiuenc en un acte) .- Lletra: Miguel Carlos Carrión. (Reducció: J. Trayter) (veu i piano) (75 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid,1964 (Segell: Casa Beethoven. Almacén de Música L. M. Jordá, Barcelona, i Herederos de Chueca)


DDEMÓN, J. (nom real Lorenzo Torres Nin) (? ? - Espanya, 22 / 12 / 1964)

EL SOMNI DEL MARINER (Sardana de la revista "Charivari") Lletra: Josep Mª de Sagarra (partitura de piano amb el guió de la lletra) (2 pàg.) (text: català) UME, Barcelona (concesionari: Francisco Martí)

Material manuscrit de flauta, oboè, clarinet 1er en si b, clarinet 2on en si b, fagot, trompeta 1ra en do, trombó 1er i 3er, trompes en fa, caixa sense bordó, (bateria), violí I, violí II, viola, cello, contrabaix


DÍAZ GILES, Fernando (Sevilla 20/06/1887 - Barcelona 04/12/1960)

EL DIVO (Núm. 9 "¡Alegrias!".- Lletra: P. Galán i L. Torres. Edita: Unión Musical Espanyola Editors, Madid. Tema: Sarsuela. Text: castellà. (veu i piano) (8 pàg.) (Foto a la portada del baríton Marcos Redondo)

AQUELLA NOCHE EN BAHIA (Sainet en tres actes) (Núm. 10. Romança - Rosa Blanca) .- Lletra: J. Lerena i P. Llabrés. Edita: Lerena, Llabrés i Díaz Giles, Madrid 1956) Tema: sarsuela. Text: castellà) (veu i piano) (4 pàg.) (Segell: Casa Beethoven, Barcelona)

EL CANTAR DEL ARRIERO (Sarsuela en dos actes) .- Lletra: Serafín Adame i Adolfo Torrado. Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid, 1962. (veu i piano) (95 pàg.) (Segell: Casa Beethoven, Almacén de Música Lluís M. Jordà, Barcelona i timbre de Díaz Giles) (Inclou programa de concert de l'11 de març de 2007 a l'Orfeó Martinenc, Barcelona)

DÍAZ  PEYDRÓ, Vicente (València, 8 / 04 / 1861 - 1938)

CARCELERAS Lletra: Ricardo Flores (núm. 9) (guió dels núm. 2 i 5) (4 pàg.) (manuscrit) segell: AEMDCB


DOTRAS i VILAS, Joan
(Barcelona, Barcelonès, 4 / 11 / 1900 - 15 / 07 / 1978)

ROMANZA HUNGARA
(sarsuela en un acte i tres quadres) (Canció de Alborada) Text: Víctor Mora (veu i piano) (5 pàg.) Edita: Editorial Boileau, Barcelona

ROMANZA HUNGARA
(sarsuela en un acte i tres quadres) (Lamento hungaro ) Text: Víctor Mora (veu i piano) (5 pàg.) Edita: Editorial Boileau, Barcelona

 

E

EYSLER, Edmund (Samuel) (Viena, 3 / 12 / 1874 - 10 / 04 / 1949)

VERA VIOLETTA (Opereta en un acte) Lletra: Leo Stein (veu i piano) (51 pàg.) Josef Weinberger, Leipzig, 1908 (text: alemany) segell: AEMDCB

 

FFALL, Leo(pold) (Olmütz, Moràvia, Txequia, 2 / 02 / 1873 - Viena, 16 / 09 / 1925)

DIE DOLLAR PRINZESSIN (La princesa del dolar) (Opereta en tres actes) Lletra: A.M. Willner (traducció: José Juan Cadenas) (veu i piano) (179 pàg.) (text: alemany, i fet a mà, traducció al castellà) Bretkopf & Härtel, Nova York, 1907 (W. Karcog & C. Walner, Viena, Harmonie, Berlí) Segells: Compañia de Zarzuela y opera española del maestro Laureano Riba; Casa Dotésio, Barcelona; MMDCB

LA PRINCESA DE LOS DOLLARS
(Opareta en tres actes) Edita: A. Boileau & Bernasconi, Barcelona. (Versió ritmica espanyola: Roger Junoy) (piano amb la lletra afegida) (79 pàg.)

SAG SCH NUCKI ZU MIR!
(duet de l'acte 3er de l'opereta "Schwalbenhochzeit") Lletra: Pordes-Milo (veu i piano) (5 pàg.) (text: alemany) Demma Verlag, Königsberg, 1921

LOVEY DOVE (duet de l'opereta en tres actes "The Rose of Stamboul") Lletra: Julius Brammer i Alfred Grünwald, col·labora en la música: Sigmund Romberg, arranjaments: With M. Witmarl & Sons (text: anglès, traducció: Harol Atteridge) (5 pàg.) Tama Music Poblishing Corp., Nova York, 1922

MY HEART IS CALLING (cançó de Kondja i noies de l'opereta en tres actes "The Rose of Stamboul") Lletra: Julius Brammer i Alfred Grünwald, col·labora en la música: Sigmund Romberg, arranjaments: With M. Witmarl & Sons (text: anglès, traducció: Harol Atteridge) (5 pàg.) Tama Music Poblishing Corp., Nova York, 1922

MAZUMA (de l'opereta en tres actes "The Rose of Stamboul") Lletra: Julius Brammer i Alfred Grünwald, col·labora en la música: Sigmund Romberg, arranjaments: With M. Witmarl & Sons (text: anglès, traducció: Harol Atteridge) (4 pàg.) (veu i piano) Tama Music Poblishing Corp., Nova York, 1922


FERNÁNDEZ CABALLERO, Manuel (Múrcia, 14 / 03 / 1835 - Madrid, 26 / 02 / 1906)

LA VIEJECITA
(Sarsuela còmica en un acte).- Lletra: Miguel Echegaray (veu i piano) (69 pàg.) Edita: Almagro y Cia., Editores, Madrid (Segell: Manuel F. Caballero)

LA VIEJECITA (Sarsuela còmica en un acte) .- Lletra: Miguel Echegaray. (veu i piano) (69 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola (Antes Casa Dotesio) Editores, Madrid (Segell: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona, i Manuel F. Caballero) (Inclo el programa de l'Agrupación Artística "La Antorcha" del Centre Moral i Cultural del Poble Nou, Barcelona del diumenge 18 de novembre de 1979)

LA VIEJECITA (Sarsuela còmica en un acte) .- Lletra: Miguel Echegar (veu i piano) (69 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola (Antes Casa Dotesio) Editores, Madrid (Fotocopia) (Segell: Casa Beethoven. Almacén de Música L. M. Jordá, Barcelona)

LA VIEJECITA (Sarsuela còmica en un acte) .- Lletra: Miguel Echegaray (veu i piano) (44 pàg.) (Text: castellà) Edita: Casa Romero, Madrid (Segell: Manuel F. Caballero)

GIGANTES Y CABEZUDOS
(Romança de Pilar) .- Lletra: Miguel Echegaray (veu i piano) (8 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Madrid 1954/1992

GIGANTES Y CABEZUDOS
(Sarsuela en un acte) .- Lletra: Miguel Echegaray (particel·les orquestra manuscrites, diverses transcripcions: piano, flauta, clarinet en si b, violoncel; També per : guió director, harmònium, flauta, clarinet en si b, trompetes, trombó 1er, 1er saxo en mi b, saxo tenor en si b, 3er saxo en mi b, bateria, timpanis; Impresa: Selecció per sextet: piano, violí I, violí II, viola, violoncel, contrabaix. Edita: UME, Madrid

GIGANTES Y CABEZUDOS
(Sarsuela en un acte) .- Lletra: Miguel Echegaray. Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid, 1972. (veu i piano) 74 pàg.) (Dedicatòria manuscrita de M. Pilar Abarca a Jordi Núñez, 03/06/1973) (Sota el títol de l'obra i manuscrit i ha la data 29/11/1898)

GIGANTES Y CABEZUDOS (Zarsuela en un acte) (Romança de Pilar) (veu i piano) (5 pàg.) Edita: Almagro y Cia. Editores . (Volum enquadernat amb diverses obres)

LOS SOBRINOS DEL CAPITÁN GRAN
(Sarsuela en quatre actes) .- Lletra: Miguel Ramos Carrión (veu i piano) (185 pàg.) Edita: Dotesio, sucesor de casa Romero, Bilbao (Segells: Archivo Lirico, Juan Gol, Barcelona)

LOS SOBRINOS DEL CAPITÁN GRAN
(Vals del fons del mar) .- Lletra: Miguel Ramos Carrión (manuscrit: director, piano, flauta, violí I (2), violí II, viola, cello, contrabaix)

LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT
(Sarsuela en quatre actes) .- Lletra: R. Carrión. (veu ipiano) (185 pàg.) Edita: S. A. Casa-Doteso, Madrid (Segell F. Caballero)

LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT (Sarsuela en quatre actes) .- Lletra: R. Carrión. (veu i piano) 185 pàg.) Edita: S. A. Casa Dotesio, Madrid (Segell: Herederos de Fernandez Caballero)

EL DUO DE LA AFRICANA
(Canción andaluza) .- Lletra: Miguel Echegaray (veu i piano) /8 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Madrid 1939/1992

EL SEÑOR JOAQUIN
(Sarsuela en 1 acte i tres quadres) (Balada i Alborada) .- Lletra: Julián Romea (veu i piano) (8 pàg.) Edita: Unión Musical Española.

LA RIOJANICA (Canción Jota) Lletra: Manuel F. de La Puente. (veu i piano) (10 pàg) (Dedicada a Lucrecia Arana) Edita: S. A. Casa Dotesio, Madrid. (Volum enquadernat amb diverses obres)

EL CABO PRIMERO (Sarsuela còmica en un acte) ("Coro y canción espanyola") Lletra: Carlos Arniches i Celso Lucio (veu i piano) (14 pàg.) Edita: Zozaya, Editor, Madrid. (Volum enquadernat amb diverses obres)

EL DÚO DE "LA AFRICANA" (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Miguel Echegaray. (veu impiano) (76 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid 1939 (Segell: UME)

CHATEAU MARGAUX (Juguet còmic-líric en un acte) .- Lletra: José Jackson Veyan. (veu i piano) (33 pàg.) (Text: castellà) (Partitura d'apuntar i dirigir) (Fotocopia) (Inclou els programes de la representació a l'Agrupación Artística "La Antorcha" dirigida per Jordi Núñez (25/04/1981)


FERNÁNDEZ PACHECO, José

EL CONTRABAMDO (Sainet líric en un acte) .- Lletra: Alonso Gómez i Pedro Muñoz Seca. Música: Col·labora: José Serrano. Edita: Mott. (veu i piano) (21 pàg.)


FERRER, Miquel

LA FLOR DE LA IMORTALIDAD
(Cançoneta de Don Sever) (Opereta) Lletra: Francisco de P. Bedós. (veu i piano) (5 pàg) Dedicada al tenor A. F. de Constantí (propietat de l'autor)


FRIML, Rudolf
(Praga (Rep. Checa) 07/12/1879 - Los Angels, California (EUA) 12/11/1972)

OH! MA ROSE MARIE (De l'opereta "Rose Marie") .- Lletra: Otto Harbach i Oscar Hammerstein II. (Adaptació francesa: Roger Ferréol & Saint-Granier) (veu i piano) (2 pàg.) Edita: Harms Inc. Nova York i Música Internacional Downey, Buenos Aires (Segell: Casa Beethoven, L. Jordá. Barcelona)

FOGLIETTI ALBEROLA, Luis (Alacant, 8 / 10 / 1877 - Madrid, 25 / 05 / 1918)

SERAFIN EL PINTURERO ó Contra el querer no hay razones (sainet líric en dos actes) Lletra: Carlos Arniches i Juan Renovales, col·labora amb la música: Celestí Roig Pallarés (veu i piano) (47 pàg.) Faustino Fuentes, Editor, Madrid; segells: Teatro Lírico Practico, fundador y director maestro J. Vidal Nunell, Barcelona; Archivo lírico Juan Gol, Barcelona (diversos del mateix); signatures autògrafes: Carlos Barru, Aurora Giménez; impresa: L. Foglietti

HUELGA DE CRIADAS .- Lletra: Antonio Maria Viérgol. Música: Col·labora: Pablo Luna. (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (34 pàg.) S.A.E., Madrid

LA INVITACIÓN AL VALS
(opereta d'Oscar Strauss) (Adaptació i música nova de Luis Foglietti) (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (text: castellà) (207 pàg.) Edita: S.A.E, Madrid

 

GGAY i PLANELLA, Joan (Barcelona, Barcelonès, 1867 - Buenos Aires, 1926)

CANÇÓ DE LA ROSÓ (de l'opereta catalana "CORS JOVES") Lletra: Josep Mª Jordà (traducció francesa: L. E. A. R.) Edita: Universo Musical, Barcelona. (veu i piano) )3 pàg.)

GARCÍA ROBLES, Josep (Olot, Garrotxa, 1835 - Barcelona, Barcelonès, 25 / 01 / 1910)

GARRAF (Poema líric en quatre actes) Lletra: Ramon Picó i Campamar (traducció: Santiago Torrents i Durán) (veu i piano) (251 pàg.) (Text: català) Boileau y Bernasconi, Editors, Barcelona 1920 (segell: AEMDCB)


GAZTAMBIDE, i GARBAYO, Joaquín (Romualdo) (Tudela, Navarra, 7 / 02 / 1822 - Madrid, 18 / 03 / 1870)

UNA VIEJA (Òpera còmica en 1 acte) Lletra: Francisco Camprodon (reducció: F. Lahoz) Edita: G. Martin, Madrid. (38 Pàg. més 1 rondó final manuscrit de 12 pàg.) Afegit al mateix volum DIE KEUSCHE SUSANE (Casta Susana) (Opereta en 3 actes) Música: Jean Gilbert. Lletra: Georg Okonkowsky (veu i piano) Text: alemany. Traducció manuscrita del text en castellà (112 pàg.)

EL VALLE DE ANDORRA .- Lletra: A. Aguado. (Reducció piano: Luis de Olona) Edita: Casimiro Martin, Editor, Madid. Tema: Sarsuela en tres actes. Núm. 4. Romança cantada per senyora. Moreno. Text: castellà. (veu i piano) (4 pàg.) (Dedicada a la Reina Maria Cristina de Borbó) (Segell: Joaquin Gaztambide, Madrid)

CATALINA .- Lletra: Luis Olona. (Reducció piano: Luis Olona). Edita: Casimiro Martin, Madrid. Tema: Sarsuela en tres actes: Núm. 15. cantada per la senyoreta Di-Franco. Text: castellà. (veu i piano) (3 pàg.) (Segell: Joaquin Gaztambide, Madrid)

GILBERT  BAYARAN, Jean (nom real Max Winterfeld) (Hamburg, 11 / 02 / 1879 - Buenos Aires, 20 / 12 / 1942)

WEN DER FRÜHLING KOMMT! (en tres actes) (col·laboren Jean Kreu, Georg Okonkowski i Alfred Schönfeld) (veu i piano) (84 pàg.) (text: alemany) Thalia - Theater - Verlag, Berlí 1914 (transcripció piano: Oskar Dub M. (fotos de Jean Gilbert i Georg Okonkowski, i dels directors Alfred Schönfeld i Jean Kreu

FRAUEN AUS DEM WESTEN (de l'opereta "Geiger von Lugano") Lletra: Rudolph Schanzer i Ernst Welisch (transcripció Otto Lindemann) (veu i piano) (5 pàg.) Carl Gehrmans Musikförlag, Stockolm 1920

DIE KEUSCHE SUSANE (Casta Susana) (Motius de l'opereta) Lletra: Georg Okonkowsky (particel·les de piano, amb el text afegit, violí obligat, violí I, violoncel, baix, timpani) Anton J. Benjamin, Musikverlag, Hamburg 1911 (Segell: S. Tost; Libreria Nacional y Extranjera, Barcelona)

DIE KEUSCHE SUSANE (Casta Susana) (Opereta en 3 actes) Lletra: Georg Okonkowsky (veu i piano) Text: alemany. Traducció manuscrita del text en castellà (112 pàg.) Afegit al mateix volum UNA VIEJA (Òpera còmica en 1 acte) Música: Joaquín Gaztambide. Lletra: Francisco Camprodon (reducció: F. Lahoz) Edita: G. Martin, Madrid.


GIMÉNEZ i BELLIDO, Gerónimo (Sevilla, 10 / 10 / 1852 - Madrid, 19 / 02 / 1923)

EL PATINILLO. Lletra: Joaquín i Serafín Álvarez Quintero (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (69 pàg.) Edita: S.A.E., Madrid

ISIDRIN o "La 49 provincias". Lletra: Joaquín i Serafín Álvarez Quintero (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (32 pàg.) Edita: S.A.E., Madrid

LOS JUGLARES. Carlos Fernández Shaw i Ramón Asensio Mas (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (148 pàg.) Edita: S.A.E., Madrid

LA BODA DE LUIS ALONSO. Lletra: Javier de Burgos (Intermedi) (piano, clarinet 1er en si b, clarinet 2on en si b, trompetes (si b),saxofon 2on si b, bateria, violí I, violí II, trombò - violoncel, contrabaix)

LA BODA DE LUIS ALONSO
(O la noche del encierro) .- Lletra: Javier de Burgos. (Núm. 4. Intermedio) (Piano) (15 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid, 1952 (Segell: Casa Beethoven. Almacén de Música. J. M. Jordà. Barcelona)

LA BODA DE LUIS ALONSO, O LA NOCHE DEL ENCIERRO (Sarsuela) (Intermedi) .- Lletra: Javier de Burgos. (piano) (45 pàg.) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid 1952.

ENSEÑANZA LIBRE. Lletra: Guillermo Perrin i Miguel Palacios (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (95 pàg.) S.A.E., Madrid

EL HUSAR DE LA GUARDIA (Sarsuela en un acte) Lletra: Guillermo Perrin i Miguel Palacios (conjuntament amb l'Amadeu Vives) (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (100 pàg.) (S.A.E., Madrid

EL HUSAR DE LA GUARDIA (Sarsuela en una acte) Lletra: Guillermo Perrin i Miguel Palacios (conjuntament amb l'Amadeu Vives) (núm. 2, duet de Matilda i Jorge) (veu i piano) (14 pàg.) S.A. Casa Dotésio, Madrid (Propietat d'Arseni Ferrer)

EL HUSAR DE LA GUARDIA (Sarsuela en una acte) Lletra: Guillermo Perrin i Miguel Palacios (conjuntament amb l'Amadeu Vives) (núm. 8, final) (veu i piano) (6 pàg.) S.A. Casa Dotésio, Madrid (Segell: signatura de G. Giménez)

LA TEMPRANICA. Lletra: Julián Romea (Selecció) (piano, Violí I, violí II, viola, violoncel, contrabaix) Edita: Unión Musical Española, Editores (Segell: S. Tost) (També amb particel·les manuscrites: harmonium, flauta, clarinet 1er (si b), tromprta 1a (do), trompeta 2a (do), trombó 1er, saxo si b, saxo I (mi b), saxo III (mi b), bateria, timpani)

LA TEMPRANICA (Sarsuela en un acte) Lletra: Julián Romea (veu i piano) (120 pàg.) Edita: S.A. Casa Dotesio, Madrid


GRENET, Eliseo (La Habana, Cuba, 12/06/1893 - 04/11/1950)

LA VIRGEN MORENA ó LA CANCIÓN DEL ESCLAVO .- Text: Aurelio G. Riancho (veu i piano) (141pàg.) (Text: castellà) (Fotocopia del manuscrit)GUERRERO, Jacinto
(Aljofrín, Toledo, 16 / 08 / 1895 - Madid, 15 / 09 / 1951)

LA ALSACIANA (Sarsuela) Lletra: José Ramos Martín (núm. 1, Margot, Flora, cor i banda interior) (veu i piano) (10 pàg.) Ildefonso Alier, Editor, Madrid (Segell: signatura Jacinto Guerrero; Teatro Lirico Práctico Nacional, director y fundador J. Vidal Nunell, Barcelona; Ildefonso Alier, Editor; Archivo lirico J. Gol)

LA ALSACIANA (Sarsuela) Lletra: José Ramos Martín (núm. 2, Cançó (6 pàg.); núm. 3 (8 pàg.); núm. 4, Marxa (6 pàg.); núm. 5, Cor i dansa (9 pàg.); núm. 6, Serenata dels tambors (5 pàg.); núm. 7, Margot i capità (10 pàg.) (veu i piano) Ildefonso Alier, Editor, Madrid (Segell: signatura Jacinto Guerrero; Teatro Lirico Práctico Nacional, director y fundador J. Vidal Nunell, Barcelona; Ildefonso Alier, Editor)

LA MONTERIA (Sarsuela en dos actes) Lletra: José Ramos Martín (personatge d'Anna) (veu) (6 pàg.) S.A.E., Madrid, Copring Jacinto Guerrero 1922

LA MONTERIA (Sarsuela en dos actes) Lletra: José Ramos Martín (personatge de Pipón ) (veu) (4 pàg.) S.A.E., Madrid, Copring: Jacinto Guerrero 1922

LA MONTERIA (Sarsuela en dos actes) Lletra: José Ramos Martín (núm. 9) (manuscrit) (fagot, timbales, violí II)

LA MONTERIA (Sarsuela en dos actes) .- Lletra: José Ramos Martin. Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid, 1936. (Dedicatòria manuscrita a Jordi Núñez per part de Raquel Alarcón, Plomar i Rosa Gil, 1969)

DON QUINTIN EL AMARGAO (Sainet líric en dos actes) Lletra: Carlos Arniches i Antonio Estremera (Part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (46) S.A.E., Madrid, Copring: Jacinto Guerrero 1922

EL HUESPED DEL SEVILLANO (Sarsuela en 2 actes) (Las lagarteranas) Lletra: Enrique Reoyo i Juan Ignacio Luca de Tena (veu i piano) (7 pàg.) Unión Musical Española, Madrid.

EL HUESPED DEL SEVILLANO ("Canto a la espada") .- Lletra: Enrique Reoyo i Juan Ignacio Luca de Tena (fragment per baríton) (veu i piano) (5 pàg.) (manuscrit) (propietat de Vicente Blanco, 1956)

EL HUESPED DEL SEVILLANO ("Mujer de los ojos negros") .- Lletra: Enrique Reoyo i Juan Ignacio Luca de Tena (fragment per baríton) (veu i piano) (5 pàg.) (manuscrit) (propietat de Vicente Blanco, 1956)

EL HUESPED DEL SEVILLANO .- Instrumentació de l'Agustí Cohí Grau feta d'un fragment de la sarsuela per a conjunt de música lleugera (saxo en mi b, trompeta en si b, bateria i violí)

EL HUESPED DEL SEVILLANO (Sarsuela en dos actes) .- Lletra: J. I. Luca de Tena i E. Reoyo. (veu i piano) (83 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid, 1927 (Segell: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona, i segell de J. Guerrero)

LA ROSA DEL AZAFRAN (Sarsuela en dos actes) .- Llibret: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw. Edita: Els mateixos autors, 1930. (Estrenada al Teatre Calderón de Madrid el 14 de març de 1930) (Dedicada a Juan Ignacio Luca de Tena) (veu i piano) (90 pàg.) (Inclou programa de concert "Sarsueles" del diumenge 14 de febrer de 1982 a l'Aula de Cultura de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, i del programa de concert del 7 de maig de 2006 a l'Orfeó Martinenc, Barcelona)

GURIDI  VIDAOLA, Jesús (Vitoria - Gazteiz, 25 / 09 / 1886 - Madrid, 7 / 04 / 1961)

MIRETXU
(Idil·li basc en dos actes) Lletra: Jesús Mª de Arozamena (veu i piano) 183 pàg.) (versió castellana i euskera del llibre d'Alfredo de Echave) (Premi Nacional de Teatre "Ruperto Chapí" 1947-48) (article crític de José Joaquin de Sautu) (Dedicada al comte de Zubiría) (advertiments de l'autor, personatges de l'estrena al Teatre Gran Kursal, Sant Sebastià 24 de novembre de 1047, i argument) SGAE, Madrid i Casa Gil Mateos, 1948 (copring Arozamena i Guridi 1947) Dedicatòria autògrafa dels autors al Montepio de Maestros Directores Concertadores de Barcelona, Madrid 7-4-1949 (Segell: MMDCB) (làmina representativa inclosa)

EL CASERIO (Comèdia lírica en tres actes) .- Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw. Edita: Unión Musical Ediciones, S. L. Madrid, 1927. (veu i piano) (192 pàg.) (Segell: Casa Beethoven, Barcelona)

 

JJERSEL, León

SCWALBENHOCHZEIT (Mau nimmt ein rosa Blatt zur Hand) (Ària der Gensag) (Opereta en 3 actes) Lletra: Pordes-Milo. Edita: Denma Verlag, Hamburg, 1921(veu i piano) (4 pàg.) Text: alemany

DIE KEUSCHE SUSANE (Casta Susana) (Opereta en 3 actes) Lletra: Georg Okonkowsky (veu i piano) Text: alemany. Traducció manuscrita del text en castellà (112 pàg.)

 

K

KÁLMÁN, Emmerich (Siofok, Hongria, 24 / 10 / 1882 - París, 30 / 10 / 1953)

LA PRINCESA DE LA CZARDA (Opereta) (fragment d'Stanis i Bori) (veu i piano) (també instruments) (manuscrit) (flauta 2a, oboè, clarinet 1er en la, clarinet 2n en la, fagot, trompa 1a, trompa 2a, viola, violoncel, contrabaix)

DIE CSÁRDÁS FÜRSTIN (Opereta en 3 actes) .- Lletra: Leo Stein i Bela Jenbach. Edita: Josef Weinberger, Laipzig, 1916. (piano amb la lletra espanyola afegida) (132 pàg.) (Fotocopia)

 

L


LAMOTE de GRIGNON i BECQUET, Joan (Barcelona, Barcelonès, 7 / 7 / 1872 - 11 / 03 / 1949)

HESPERIA (Poema líric) (veu i piano) (101 pàg.) Edita: Vidal Llimona y Boceta, Editores, Barcelona 1906 (dedicada a A. Vidal i Llimona) (segells: AEMDCB; signatura: F. de Montserrat Ayarbe) (del seu llegat)

LAMBERT i CAMINAL, Joan Baptista (Barcelona, Barxcelonès, 21 / 07 / 1884 - 4 / 05 / 1945)

POR UNA MUJER (Sarsuela en dos actes i tres quadres) Lletra: Antonio Paso i Ricardo González del Toro (acte 1er, núm. 3, Carretera castellana) (veu i piano) (11 pàg.) Edita: Unión Musical Española (Concessionari: Francesc Martí), Barcelona (Segell: MMDCB)

LEHARD, Franz (Komarno, Hongria, 30 / 04 / 1870 - Bad Ischi, Àustria, 24 / 10 / 1948)

EVA (opereta) (acte 1er) (adaptació d'Atanasio Melantuche) (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (141 pàg.) Edita: S.A.E., Madrid (autorització a la SAE signada per Atanasio Melantuche)

EVA (opereta) (actes 2on i 3er) (adaptació d'Atanasio Melantuche) (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (277 pàg.) Edita: S.A.E., Madrid (autorització a la SAE signada per Atanasio Melantuche)

EVA (motius de l'opereta) (particel·les) (piano, harmonium, flauta, clarinet, trompeta en Do, fiscorn, timpani, violí obligat, violí 1er, violí 2on, viola, violoncel, contrabaix) Edita: Ludwig Doblinger, Viena 1912 (segell: Libreria Nacional y Extranjera, Barcelona) signatura autògrafa: A. Bertran (trombó 1er, trompeta 2a en Do, 1er saxo en mi b, 2on saxo en si b, 3er saxo en mi b, timpanis) (manuscrit)

"RENATO" CONDE DE LUXEMBURGO (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (125 pàg.) (Arreglada i adaptada al castellà per M. Peris) Edita: S.A.E., Madrid

EL CONDE DE LUXEMBURGO (particel·les de cornetí i contrabaix) (manuscrit)

DER GRAF VON LUXEMBURG (El comte de Luxemburg) .- (Opereta en 3 actes) Lletra: A. M. Willner i Rob. Bodanzky. (veu i piano) (163 i fulls afegits fotocopiats) (Text: alemany i traducció castellana manuscrita en els fragments escollits per la seva interpretació) Edita: Glocken - Verlag, Viena 1909 / 1937 (Inclou programa de l'A. A. "La Antorcha" que la va representar a la sala del Casino L'Aliança del Poble Nou el 2 de juny de 1991)

DIE LUSTIGE WITWE (motius de l'opereta "La viuda alegre") (particel·les) (piano, harmonium, flauta I, clarinet I, trompeta en Do, timpani, violí obligat, violí I, violoncel, baix) Edita: Ludwig Doblinger, Viena 1905. (piano, 2a trompeta en Do, trombó 1er, saxo tenor en si b, 1er saxo, 3er saxo) (manuscrit)

DER HUHNERARTIG GENERAL (La caricatura del general) (Opereta) (veu i piano) (52 pàg.) (7 pàgines manuscrites del preludi substituint lobertura, més un petit fragment orquestral de 2 pàg. Les parts manuscrites són de Francesc Montserrat Ayarbe (porte data del 14 de maig de 1911) Text: alemany amb subtitulació autògrafa en català. Dibuix de la portada. Edita: Othnar Fabroz, Viena 1909

DER ZAREWITSCH (Opereta en tres actes) .- Edita: Glocken Verlag, Viena 1955. Tema: Lírica. (veu i piano) (107 pàg.) Text: alamany.

DIE LUSTIGE WITWE ("La Viuda Alegre") (Opereta en tres actes) .- Lletra: Víctor León i Leo Stein (Versió espanyola de A. Roger Junoé) (Text: alemany i manuscrit castellà sobre la partitura) Edita: Musikverlag Doblinger, Viena - Múnic. (veu i piano) (142 pàg.) (afegit, fora de partitura, el duet núm. 15 "Labios mudos" en castellà (3 pàg.) amb el segell: Produccions Catalunya Ferran Rigual Benedi, L'Hospitalet (Barcelona)

 

LÓPEZ TORREGROSA, Tomàs (Alacant 24 / 09 / 1868 - Madrid 23 / 06 / 1913)

LOS CHICOS DE LA ESCUELA (Sarsuela còmica) Lletra: Jacksón Veyán i Carlos Arniches Música: JoaquinValverde (Quinito) i Tomás López Torregrosa (veu i piano) (36 pàg.) S.A.E., Madrid; segells: Teatro Sala Capcir; J. Gol, operas, zarzuelas, dramas, comedias, Barcelona; Propiedad intelectual. Signatura autògrafa: Juan Etany

LOS GRANUJAS (Sarsuela en un acte) Lletra: Jacksón Veyán i C. Arniches; Música: JoaquinValverde (Quinito) i Tomás López Torregrosa (veu i piano) (33 pàg.) S.A.E., Madrid. Segells: Teatro lírico practico, fundador y director Maestro J. Vidal Nunell, Barcelona; Musical Emporium de J. M. Llobet, Barcelona; Propiedad intelectual; Archivo y copisteria Pedro Rius, Barcelona. Signatura autògrafa: Carlos Barru

EL SANTO DE LA ISIDRA ("Duo de los Claveles") Lletra: Carlos Arniches. (veu i piano) (6 pàg) Edita: Zozaya, Editor, Madrid.(Volum enquadernat amb diverses obres)LUNA i CARNÉ, Pablo (Alhama de Aragón, Saragossa, 21 / 05 / 1879 - Madrid, 28 / 01 / 1042)

LOS CALABRESES (sarsuela en dos actes) Lletra: Emilio González del Castillo i Jacksón Veyán (veu i piano) (145 pàg.) Unión Musical
Española
, Editores, Madrid 1920 (segells: Archivo Lírico Juan Gol, Barcelona); Teatro Lírico Práctico, director - fundador J. Vidal Nunell, Barcelona)

LOS CALABRESES (sarsuela en dos actes) Lletra: Emilio González del Castillo i Jacksón Veyán (personatge de Rosina) (veu) (13 pàg.) SAE, Madrid

LOS CALABRESES
(Sarsuela en dos actes) .- Lletra: J. Jacksón Veyán i González del Castillo. (veu i piano) (145 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid, 1920

SANGRE DE REYES (Adaptació musical de la comèdia "Rocio la canastera") Lletra: Torres del Alamo i Asenjo (col·labora en la música: Francesc Balaguer) (veu i pìano) (81 pàg.) SAE, Mardrid 1925

LA JOVEN TURQUIA (sarsuela en dos actes) Lletra: Emilio González del Castillo i C. Palencia (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (133 pàg.) SAE, Madrid 1924

MOLINOS DE VIENTO (sarsuela) Lletra: Luis Pascual Frutos (romança de tenor) (part de guitarra en Do) (manuscrit) (83 pàg.)

MOLINOS DE VIENTO (Opereta en un acto) .- Lletra: Luis Pascual Frutos. (veu i piano) (99 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid 1929 (Signatura: Jordi Núñez)

EL NIÑO JUDIO (Canción española) Lletra: Enrique García Alvarez i Antonio Paso (veu i piano) (12 pàg.) Unión Musical Española, Madrid 1954/1002

HUELGA DE CRIADAS .- Lletra: Antonio Maria Viérgol. Música: Col·labora: Luis Foglietti. (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (34 pàg.) S.A.E., Madrid

LOS CADETES DE LA REINA (Opereta en una cte) Lletra: Jilián Moyrón. (Reducció: A. San Nicolás) (veu i piano) (103 pàg.) (Text: castellà) (Dibuix portada: Dhoy) (Dedicada a Pepe Buylla) Edita: El mateix autor

LL

LLEÓ i BALBASTRE, Vicent (València, 19 / 11 / 1870 - Madrid, 28 / 09 / 1922)

LA CORTE DEL FARAÓN (opereta en un acte i cinc quadres) Lletra: Guillermo Perín i Miguel Palacios (incompleta, fins al núm. 6 i part del 7) (veu i piano) (72 pàg.) Ildefonso Alier, Editores, Madrid (en Vicenç Lleó la va dedicar al seu amic Pepe Loma)

LA CORTE DEL FARAÓN (Sarsuela en un acte i 8 quadres) (veu i piano) (135 pàg.) (Text: castellà) (Fotocopia de copista)

 

M

MANENT i MAURAN (PUIG), Nicolau (Maó (Menorca) 22/06/1827 - Barcelona 11/05/ o 02/10/1887)

DE LA TIERRA AL SOL (Sarsuela en tres actes) ("Vals de la Regna de la Lluna") (piano sol) (8 pàg.) Edita: Juan Budó, Barcelona. (Volum enquadernat amb diverses obres)

 

MARQUÈS i GARCÍA, Pere Miquel (Joan Bonaventura Bernardi) (Palma de Mallorca, 20 / 05 / 1843 - 15 / 02 / 1918)

EL RELOJ DE LUCERNA (Poema líric en tres actes) Lletra: Marcos Zapata (veu i piano) (173 pàg.) Zozaya,editor, Madrid (fotografia de Pere Miquel marquès) (l'autor de la música la va dedicar a Ruperto Chapí) (biografia de Pere Miquel Marquès a càrrec d'Antonio Peña i Goñi, 1 d'abril de 1884) (personatges que van interpretar l'obra el dia de l'estrena) (segelles: Compañia de zarzuelas y opera española del maestro Laureano Riba; signatura de Laureano Riba ; MMDCB)

EL MONAGUILLO (sarsuela) Lletra: Emilio Sánchez Pastor (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (79 pàg.) SAE, Madrid (segell: Sociedad de Autores Españoles, Madrid)

EL ANILLO DE HIERRO (drama líric) Lletra: Marcos Zapata (veu i piano) (10 pàg.) (núm. 7, duet) (manuscrit) (propietat d'Arseni Ferrer)

EL ANILLO DE HIERRO .- (fragment) Edita: Manuscrit (piano) (4 pàg.)

MARQUINA NARRO, Pasqual (Calataiud, Saragosa, 16 / 05 / 1873 - Madrid, 13 / 07 / 1948)

SANGRE Y ARENA (sarsuela) (col·labora en la música el mestre Pablo Luna). Lletra: Gónzalo Jover i Emilio González del Castillo (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (142 pàg.) SAE, Madrid

MARTÍNEZ VALLS, Rafael (Ontinyent, Vall d'Albaida, 12 / 10 7 1895 - Barcelona, Barcelonès, 26 / 12 / 1946)

CANÇÓ D'AMOR I DE GUERRA (sarsuela en dos actes) Lletra: Lluís Capdevila i Víctor Mora Alsinella ( núm. 2, cançó de Francina) (veu i piano) (8 pàg.) (text:: català) Edita:Vda. De J.M. Llobet, Musical Emporium, Barcelona (segells: Ricardo Ribas, Barcelona; signatura de Martínez Valls i una altra d'il·legible)

CANÇÓ D'AMOR I DE GUERRA (sarsuela en dos actes) Lletra: Lluís Capdevila i Víctor Mora Alsinella, adaptació al castellà per Emilio González del Castillo (partitura de direcció) (428 pàg. + 40 de text) Edició crítica: Joan Casas. Edicones Iberautor Promociones Culturales. SRL/ICCMU, Madrid 2006

LA LEGIÓ D'HONOR (Sarsuela en dos actes) .- Lletra: Víctor Mora. (veu i piano) (120 pàg.) (Fotocopia manuscrita de copista) (Dedicatòria a Jordi Núñez de Josep i Mati, 15/01/1991) (Segell: Sociedad de Autores Españoles. Sucursal de Cataluña)

LA LEGIÓ D'HONOR (Sarsuela catalana en dos actes) .- (Reducció piano,direcció) (Fotocopia manuscrit) (veu i piano) (123 pàg.) (Text: català) (dedicatòria de Josep i Mati al director Jordi Núñez, 15/01/1991)

MASSANA i BERTRAN, Antoni, S.J. (Barcelona, Barcelonès, 2 / 02 / 1890 - 9 / 09 / Raïmat, Segrià, 1966)

CANIGÓ (Òpera en tres actes) lletra: Mn. Jacint Verdaguer i Josep Carner (veu i piano) (248 pàg.) Edita:Editorial Balmes, Barcelona 1957

MILLÁN  PICAZO, Rafael (Algesires, 24 / 09 / 1893 - Madrid, 8 / 03 / 1957)

EL PÁJARO AZUL
(sarsuela en dos actes) Lletra: Antonio López Monís (acte 1er, núm. 3, Cançó i fado d'Esteban) (veu i piano) (9 pàg.) Unión Musical Española, Madrid 1921 (segell: signatura de R. Millán)

EL PÁJARO AZUL (sarsuela en dos actes) Lletra: Antonio López Monís (acte 1er, núm. 7, Concertant, Lucinda, Juan Alonso, Esteban, i Alves Ferreira) (part d'apuntar) (veu i piano) (20 pàg., incomplet) (manuscrit) (signatures: José Navarro; Vázquez)

EL PÁJARO AZUL (sarsuela en dos actes) Lletra: Antonio López Monís (núm. 10, Tercet, Lucinda, Esteban, Alves Ferreira i cor d'homes) (part d'apuntar) (veu i piano) (15 pàg.) (manuscrit)

EL PÁJARO AZUL (sarsuela en dos actes) Lletra: Antonio López Monís (núm. 11, Duet, Lucinda, Esteban i pastor) (part d'apuntar) (veu i piano) (13 pàg.) (manuscrit)

EL PÁJARO AZUL (Sarsuela en dos actes) .- Llibret: Antonio López Monís. (veu i piano) (316 pàg.) (Fotocopia)

EL PÁJARO AZUL (Sarsuela en dos actes) .- Llibret: Antonio López Monís. (veu i piano) (15 pàg.) (1er i 2n número de l'obra passats a ordinador per A. Gil)

LA SEVERA (sarsuela) (Guió general) (núm. 8 a 13, Final, guió dintre) (veu i piano) (17 pàg.) (manuscrit) (propietat: F. De A. Font) (segell: AEMADCB)

EL DICTADOR (sarsuela) Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw (guió cor) (veu i piano) (14 pàg.) (manuscrit) (segell: AEMDCB)

EL DICTADOR (sarsuela) Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw (núm. 10) (piano) (4 pàg.) (Copia i signatura C. de L. Rotellerie)

LA DOGARESA (sarsuela en dos actes) Lletra: Antonio López Monís (acte 2on, núm. 8, Rosina i patges) (veu i piano) (11 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Madrid (segell: signatura R. Millán)

LA DOGARESA (sarsuela en dos actes) Lletra: Antonio López Monís (selecció) (piano) (17 pàg.) (manuscrit) (signatura de Rosita Suñé, Barcelona 22 - 10 - 1924)
LA DOGARESA (sarsuela en dos actes) Lletra: Antonio López Monís (particel·les orquestra: flauta, clarinets 1er i 2on, trombons 1er i 2on, trompa, cornetí en si b, percussió, violí I, violes, violoncel i contrabaix) (manuscrit)

LA DOGARESA (sarsuela en dos actes) Lletra: Antonio López Monís (veu i piano) (148 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Madrid, 1921

LA DOGARESA (Duet de Marieta i Micone) .- Lletra: Aantonio López Monis. (veu i piano) (11 pàg.) Edita: Unión Musical Espanyola, Madrid, 1924 (Segell: Casa Beethoven, L. Jordá. Barcelona, i de R. Millán) (Signatura il·legibles amb data del 4 d'agost de 1958)

LA DOGARESA (Sarsuela en dos actes) .- Lletra: Antonio López Monis. Edita: Unión Musical Editores, Madrid, 1931. (veu i piano) (148 pàg.) (Segell: R. Millán) (indicacions instrumentals afegides a la partitura i també fotografia de la contralt Dolors Frau dedicada a Jordi Núñez de l'11 d'agost de 1964 i programa de concert del 19 de març de 2006 a l'Orfeó Martinenc, Barcelona)

EL PRINCIPE BOHEMIO (Opereta en un acte un quatre quadres) .- Lletra: Manuel Merino. Edita: Unión Musical Espanyola (Antigua Casa Dotesio) Editores, Madrid, 1915. (veu i piano) (112 pàg.) (Segells: Gran Almacén de Música Ricardo Ribas, Barcelona, Unión Musical Espanyola, Madrid i R. Millán)

MONTERO, Eladio (pseudònim de Tomás Barrera Saavedra (La Solana, Ciudad Real, 13 / 02 / 1870 - Madrid, 16 / 07 / 1938)

MISSISIPI (sarsuela en un acte) Lletra: Antonio Paso i Álvarez (veu i piano) (29 pàg.) Sociedad Anónima Casa Dotésio, Editorial de Música, Madrid segells: Propiedad intelectual; MMDCB)

MONTSERRAT AYARBE, Frances de Paula (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 13 - 03 -1879- Barcelona, Barcelonès, 27 - 02 - 1950)

RONDALLA DE REIS (Fantasia lírica en un acte i cinc quadres) (1911-1920) Text: Agustí Mundet Àlvarez (versió veu i piano)

AL PASO DE LA ESTRELLAl (Fantasia lírica infantil en un acte i cinc quadres, versió castellana de "Rondalla de Reis") Text: Agustí Mundet Àlvarez

LA FESTA DELS AUCELLS (Quadre de costums) Text: Ignasi Iglesias (Partitura general per gran orquestra i solistes) (Instrumentada el juliol de 1909)

EL MIRACLE DE SANTA AGNÉS (Llegenda en tres actes) (Il·lustració musical) (1907) Text: Salvador Vilaregut (Partitura general per a gran orquestra amb un solista, cor i actors teatrals) (Estrenada al Teatre Principal el 13-2-1908, sota la direcció de Joan Baptista Lambert)


MORATÓ i MAYNOU, Benet
(Granollers, Vallès Oriental, 1891- Madrid, 26/ 07 / 1958)

GUZLARES (sarsuela en 3 actes) Lletra: Fernández Sevilla i Carreño (núm. 6, Marta i noies) (veu i piano) (6 pàg.) Edita: Ildefonso Alier, Editor de Música, Madrid (segells: Ildefonso Alier, Editor de Música, Madrid; AEMDCB) (signatura: Benito Morató) (obra dedicada a Luis de Aranguren)

MORENO TORROBA, Federico (Madrid, 3 / 03 / 1891 - 12 / 09 / 1982)

LUISA FERNANDA (comèdia lírica en tres actes) Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández-Shaw (veu i piano) (121 pàg,) Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid 1932 (avanç Casa Dotésio) (repartiment dia de l'estrena) Segells: AEMDCB; signatura: Torroba (dedicatòria autògrafa als mestres de Catalunya de Moreno Torroba, 19-10-1932)

LUISA FERNANDA (Comèdia lírica en tres actes) .- Lletra: Fernando Romero i Guillermo Fernández Shaw. (veu i piano) 121 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid 1932 (Dedicatòries manuscrites de Pepita Graells (25/05/1975), Joan Sánchez (11/03/1976) i Manuel Garrido (10/11/2005) al director Jordi Núñez)

COLASIN Ó EL CHICO DE LA COLA (sarsuela en dos actes) Lletra: E. Calonje i R. Sapúlveda (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (42 pàg.) Edita: SAE, Madrid 1926

LA MESONERA DE TORDESILLAS (sarsuela en tres actes) Lletra: R. Sepúlvada i J. Manzano (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (82 pàg.) Edita: SAE, Madrid 1925

LA MARCHENERA (sarsuela en tres actes) Lletra: Fernando Luque i Ricardo González del Toro (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (189 pàg.) Edita: SAE, Madrid 1928

 

O


OUDRID i SEGURA, Cristóbal (Badajoz, 7 / 02 / 1825 - Madrid, 13 / 03 / 1877)

EL POSTILLÓN DE LA RIOJA (sarsuela en dos actes) Lletra: Luis de Olona (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (143 pàg.) Edita: SAE, Madrid

 

P

PACHECO, José

(Veure José Fernández Pacheco)


PENELLA i MORENO, Manuel
(València, 31 / 07 / 1880 - Cuernavaca, Mèxic, 24 / 01 / 1939)

DON GIL DE ALCALÁ (sarsuela-òpera en tres actes) .- Lletra: del mateix autor (veu i piano) (Havanera (4 pàg.), Romança del jardí (2 pàg.) Ildefonso Alier, Editor de Música, Madrid (dibuix de Palacios) (Segells: Ildefonso Alier; Penella; Musical Emporium, Vida de J.M. Llobet, Barcelona)

DON GIL DE ALCALÁ (sarsuela-òpera en tres actes) .- Lletra: del mateix autor (guió general) (manuscrit) (12 pàg.) (segells: AEMC; AEMDCB; MMDCB)

DON GIL DE ALCALÁ
(Sarsuela en tres actes) (Primer acte) .- Lletra: del mteix autor.. (Fotocopia del manuscrit de copista) (veu i piano) (154 pàg.)

DON GIL DE ALCALÁ
(Sarsuela en tres actes) (Segon acte) .- Lletra: del mateic autor (Fotocopia del manuscrit de copista) (veu i piano) (155 pàg.)

DON GIL DE ALCALÁ (Sarsuela en tres actes) (Tercer acte) .- Lletra: del mateix autor. (Fotocopia del manuscrit de copista) (veu i piano) (93 pàg.)

LAS MUSAS LATINAS (sarsuela) Lletra: Manuel Moncayo (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (163 pàg.; els números 4, 9 i 12 reformats (31 pàg.) Edita: SAE. Madrid

EL GATO MONTÉS (sarsuela-òpera en tres actes) (guió) (manuscrit) (38 pàg.) (data: Palma de Mallorca 1923) (segell: AEMADCB)

LA NIÑA DE LOS BESOS (sarsuela) Lletra: Miguel Mihura i Ricardo González (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (85 pàg.) Edita: SAE, Madrid (A. Pontones, Litógrafo, Madrid)

PÉREZ AGUIRRE, Juli ( ? - Barcelona 1916 )

LAURA (Vals de l'opereta "Amores de un Venciano") Llibret: T. Caballé i P. Torrents. (veu i piano) (8 pàg.) (Dedicada a Matilde Prétel) Edita: Juan Baptista Pujol & Cia. Barcelona. (Volum enquadernat amb diverses obres)

PÉREZ SORIANO, Agustín (Valtierra, Navarra, 28 / 08 / 1846 - 27 / 02 / 1907)

EL GUITARRICO (sarsuela en un acte i tres quadres) Lletra: Manuel Fernández de la Puente i Luis Pascual Frutos (núm. 1 "Serenata") (veu i piano) (6 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid


PONGILUPPI i FENOLLOSA, Àngel
(Barcelona, Barcelonès, 18 / 03 / 1917 - ? d. 1950)

IDOLS DEL BARRI (sarsuela en dos actes) (Preludi (3 pàg.) (amb esborrany al darrera) i núm. 5, (2on acte) "Cants de primavera" sardana (3 pàg.) (piano) (manuscrit) (signatura de l'autor)

R

 

RIBAS i GABRIEL, Josep (Gràcia, Barcelona, Barcelonès, 29 / 06 / 1882 - Barcelona, 31 / 08 / 1934)

PEL TEU AMOR (sainet líric en dos actes) Lletra: M. Poal-Aregall (núm. 3, Cançó de Blai) (veu i piano) (2 pàg.) (text: castellà i català) Viuda e hija de Ildefonso Alier, Editor, Madrid (segells: Ildefonso Alier, Editor, Madrid; José Ribas)

RIUS, Joan Baptista (? - ? - ? 29 / 05 / 1923)

DORM!! (Joguina còmic - líric) Lletra: R. Suñé (?) (veu i piano) (manuscrit) (15 pàg.) (text: català) (1925)


ROIG PALLARES, Celestí (Madrid ? 06 / 04/ 1887 - Madrid ? 25 / 12 / 1945)


SERAFIN EL PINTURERO ó Contra el querer no hay razones (sainet líric en dos actes) Lletra: Carlos Arniches i Juan Renovales, col·labora amb la música: Luis Foglietti Alaberola(veu i piano) (47 pàg.) Edita: Faustino Fuentes, Editor, Madrid; segells: Teatro Lírico Practico, fundador y director maestro J. Vidal Nunell, Barcelona; Archivo lírico Juan Gol, Barcelona (diversos del mateix); signatures autògrafes: Carlos Barru, Aurora Giménez; impresa: L. Foglietti

ROMEA PARRA, Julián (Saragossa, 18 / 07 / 1848 - Madrid, 13 / 09 / 1903)

NIÑA PANCHA (joguina lírica amb col·laboració del mestre Joaquín Valverde) Lletra: Constantino Gil (veu i piano) (17 pàg.) Edita: Pablo Martin, Editor, Madrid (segell: Biblioteca Teatral, Barcelona)


ROMO RAVENTÓS, Jesús (Haro, La Rioja, 10 / 10 / 1896 - Madrid, 5 / 09 / 1995)

LOS CACHORROS (sarsuela en un pròleg i dos actes) Lletra: Jacinto Benavente, J. Ojeda i R. Duyos (Pròleg: Alfonso (9 pàg.) Romanza de Zoe (5 pàg.) Romanza de Adolfo (6 pàg.) (veu i piano) Edita: SGAE, Madrid (dibuix portada: Julio Giménez, i foto Marcos Redondo) (dedicatòria manuscrita de Jesús Romo, Madrid 10-7-1948) (segell: MMDCB)

EN EL BALCÓN DE PALACIO (sarsuela en dos actes) Lletra: Martí Alonso, Casas Bricio i Méndez Herrera (Romança de Paco (4 pàg.) i Lament de Lola (6 pàg.) (veu i piano) Edita: SGAE, Madrid (dedicatòria de l'autor de la música al Montepio de Maestros Directores y Concertadores de Cataluña, Madrid 10-7-1948) (dibuix portada: Julio Giménez) (segell: MMDCB)

ROSILLO, Ernesto (Ernesto Pérez Rosillo) (Alacant, 13 / 11 / 1893 - Madrid, 5 / 12 / 1968)

LA GRANJERA DE ARLÉS (Drama líric en dos actes) Lletra: Rafael Sepulveda i José Manzano (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (59 pàg.) Edita: SAE, Madrid 1924 (estrenada al Teatre Ruzafa de València el 23 de novembre de 1923)

LA RUBIA DEL FAR - WEST (partitures dels diferents personatges) (veu) (imprès -manuscrit) Edita: SAE, Madrid. (També complerta veu i piano, manuscrit) (131 pàg.)


RUBIO LAINEZ, Ángel (Madrid 27 / 11/ 1846 - Vicálvaro (Madrid) 1906

EL PELOTÓN DE LOS TORPES (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Antonio Paso i Ramon Asensio Más. Música: En col·laboració amb José Serrano. Edita: Mott. (veu i piano) (30 pàg.)

 

S

SÁNCHEZ i GABAGNACH, Francesc de Paula (Barcelona, Barcelonès, 6 / 11 / 1845 - 12 / 09 / 1918)

LA COVA DELS ORBS (Llegenda) (Òpera en un acte i dos quadres) Lletra: el mateix autor (part d'apuntar) (veu i piano) (100)

SCOTTO

MARINELA (Fantasia sobre motius de l'opereta cinematogràfica) adaptació F. del Cerro (manuscrit) (piano, guió director, harmònium, flauta, clarinet en si b, 1er saxo - alt en mi b, saxo - tenor en si b, 3er saxo en mi b, 1ra trompeta en do, 2a trompeta en do (timbre de la FAI), trombó, timpani, bateria, violí A, violí B, violí C, violí II, violoncel, contrabaix)


SEGURO i GELABERT, Antoni
(Palafrugell ? - ? )

LA COSTA BRAVA (Sarsuela catalana) .- Lletra: A. Manchón i R. Llurba (veu i piano) (158 pàg.) (Text: català) (Fotocopia de ciposta) (Societat General d'Autors) (Inclou programa de concert de la representació feta per l'Agrupació Artística La Antorcha a la Sala del Casino L'Aliança del Poble Nou, Barcelona el diumenge 1 de desembre de 1991 a dos quarts de sis de la tarda)

SERRANO SIMEÓN, José (Sueca, València, 14 / 10 / 1873 - Madrid, 8 / 03 / 1941)

COLECCIÓN COMPLETA DE LAS OBRAS MUSICALES DEL MAESTRO JOSÉ SERRANO (Vol. 1) (veu i piano) Casa Mott, Editorial de Música, Madrid, 1912. (nota de l'autor respecte a la partitura de "El amor en solfa" feta amb col·laboració amb Ruperto Chapi, excloent els núm. 1 i 4 que són d'aquest autor) (signatura de J. Serrano)

LA VALENCIANA (cançó) Lletra: Carlos Llinás (15 pàg.) (text: castellà i valencià) (dedicada a Ruperto Chapí)

¡GITANA! (Cançó andalusa) Lletra: J. Alcaide de Zafra (6 pàg.)

LA FLORISTA (Cançó característica) Lletra: J. Alcaide de Zafra (5 pàg.)

EN LA REJA (Cançó) Lletra: Serafín i Joaquin Àlvarez Quintero (10 pàg.) (dedicada a Julián Romea)

¡SOÑAR! (Cançó) Lletra: Conde de ... ((8 pàg.) (dedicada a les senyoretes Currita i Maria Àlvarez Quintero)

EL MOTETE (Entremès líric) Lletra: Serafín i Joaquin Àlvarez Quimtero (Preludi (5 pàg.), Canción de la gitanilla (8 pàg.), Paso - doble (6 pàg.)

EL OLIVAR (sarsuela en un acte) Lletra: Gregorio García Arista i Atanasio Malantuche (56 pàg.)

LA MAZORCA ROJA (sarsuela en un acte) Lletra: D.F. Tristán Larios (63 pàg.)

EL SOLO DE TROMPA (sarsuela en un acte) Lletra: Antonio Paso i Diego Giménez Prieto (62 pàg.)

EL PELOTÓN DE LOS TORPES (sarsuela en un acte) Lletra: Antonio Paso i Ramon Asensio Más (30 pàg.)

LA REINA MORA (sainet líric en un acte) Lletra: Serafín i Joaquin Álvarez Quintero (37 pàg.)

EL TRÉBOL (sarsuela en un acte, conjuntament amb el mestre Quinito Valverde (fill)) Lletra: Antonio Paso i Joaquín Abatí (40 pàg.)

LA CASITA BLANCA (sarsuela en un acte) Lletra: Maximilano Thous i Elías Cerdá (68 pàg.)

LAS ESTRELLAS (sarsuela en un acte, conjuntament amb el mestre Quinito Valverde (fill)) Lletra: Carlos Arniches (34 pàg.)

MAL DE AMORES (sarsuela en un acte) Lletra: Serafín i Joaquín Álvarez Quintero (34 pàg.)

MOROS Y CRISTIANOS (sarsuela de costums valencianes en un acte dividit en tres quadres) Lletra: Maximiliano Thous i Elías Cerdá (37 pàg.)

EL CONTRABANDO (sainet en un acte, conjuntament al el mestre José Frenández Pacheco) Lletra: Pedro Muñoz Seca i Alonso Gómez (21 pàg.)

EL PERRO CHICO (viatge còmic - líric en un acte dividit en set quadres, conjuntament amb el mestre Quinito Valverde (fill)) Lletra: Carlos Arniches i Enrique García Álvarez (38 pàg.)

LA REJA DE LOS DOLORES (sarsuela còmica en un acte i tres quadres, conjuntament amb el mestre Quinito Valverde (fill)) Lletra: Carlos Arniches i Enrique García Álvarez (29 pàg.)

LA GENTE SERIA (Sainet líric en un acte) Lletra: Carlos Arniches i Enrique García Álvarez. (veu i piano) (16 pàg.) Edicia Mott

LOS CLAVELES (selecció per a sextet de José Fernández Pacheco) (piano, violí I, violí II, violoncel i contrabaix. Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid (signatura impresa: Leopoldo Cardona) guió director, harmònium, flauta, clarinet 1er en si b, saxo tenor en si b, saxo 1er en mi b, 3er saxo en mi b, treompetes 1ra i 2a en do, trombó 1er, timpani, bateria (manuscrit)

LOS CLAVELES (Sarsuela en un acte i tres quadres) (Monólogo de Fernando) Lletra: Luis Fernández de Sevilla i Anselmo Carreño (veu i piano) (5 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Madrid 1929

LOS CLAVELES (Sainet líric en un acte) .- Lletra: Sevilla y Carreño. (veu i piano) (36 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid, 1929 (Segell: MOTT, i Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona)

EL CARRO DEL SOL (sarsuela) Lletra: Maximiliano Thous (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (168 pàg.) Edita: SAE, Madrid (A. Pontones, Litógrafo, Madrid)

EL CARRO DEL SOL (sarsuela) Lletra: Maximiliano Thous (partitura d'Angelita) (veu) (7pàg.) Edita: SAE, Madrid (núms. 1, 3, 5 i final 1er acte, manusrit (6 pàg.)

EL PRINCIPE CARNAVAL (selecció per a sextet de J. Cavas) (piano, violí I, viola, violoncel i contrabaix . Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid (Antigua Casa Dotésio) (segell: S. Tost), (piano dirigir, harmònium, flauta, clarinet en si b, 1er saxo en mi b, saxo tenor en si b, 3er saxo en mi b, trompetes 1ra i 2a en do, trombó 1er, timpanis, manuscrit)

LA MALA SOMBRA (sainet líric en un acte i un quadre) Lletra: Serafín i Joaquín Álvarez Quintero (veu i piano) (36 pàg.) Vidal Llimona y Boceta, Editores, Barcelona (segell: Musical Emporium de J.M. Llobet, Barcelona)

LA MALA SOMBRA (sainet líric en un acte i un quadre) Lletra: Serafín i Joaquín Álvarez Quintero (veu i piano) (36 pàg.) Edita: Vidal Llimona y Boceta, Editores, Barcelona (segells: Luis Milla, Libros y Comedias, Barcelona; AEMDCB, i un altre poc llegible, probablement de la Societat "Boria Avall") (escrit a mà: Sociedad "Boira Avall", que representà l'obra el 19 de març de 1910 dirigida pels mestres Batalla i Jaume Serra) (signatures autògrafes de A. Castuy(?), Jaume Serra i J. Mallol)

EL PERRO CHICO (sarsuela en un acte amb col·laboració amb Quinito Valverde (fill)) Lletra: Enrique García Álvarez (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (23 pàg.) Edita: SAE, Madrid

EL AMIGO MELQUIADES (sarsuela en un acte amb la col·laboració de Joaquín Valverde) Lletra: Carlos Arniches (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (101 pàg.) Edita: SAE, Madrid

LAS ESTRELLAS (sarsuela en un acte amb col·laboració amb Quinito Valverde (fill) Lletra: Carlos Arniches (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (31 pàg.) Edita. SAE, Madrid

LA REJA DE LA DOLORES (sarsuela en un acte amb col·laboració amb Quinito Valverde (fill) Lletra: Carlos Arniches i Enrique García Álvarez (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (44 pàg.) Edita: SAE, Madrid

EL TRUS DE LOS TENORIOS (humorada lírica en un acte) Lletra: Carlos Arniches i Enrique García Álvarez (núm. 4, Cazadoras argentinas) (veu i piano) (6 pàg.) Edita: Edición Mott, Madrid (segell: Edición Mott)

LA DOLOROSA (sarsuela en dos actes) Lletra: Juan José Lorente (guió núm. 4) (piano) (manuscrit) (7 pàg.) (Segell: AEMDCB)

LA DOLOROSA (sarsuela en dos actes) (Relato de Rafael) Lletra: Juan José Lorente (veu i piano) (6 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Madrid 1930

LA DOLOROSA (Sarsuela en dos actes) .- Lletra: Juan José Lorente. Edita: Unión Musical Editores, Madrid, 1930. (veu i piano) (51 pàg.) (Segells: Mott i Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona) (2 exemplars)

LA INFANTA DE LOS BUCLES DE ORO (Llegenda en un acte i quatre quadres) Lletra: Sinesio Delgado (veu i piano) (49 pàg.) Edita: Edición Mott, Madrid

EL CONTRABANDO (sainet en un acte amb col·laboració de José Fernández Pacheco) Lletra: Pedro Muñoz Seca i Alonso Gómez (veu i piano) (22 pàg.) Edita: Vidal Llimona y Boceta, Barcelona (dibuix portada: Brunet) (Segell: Casa Erviti, Editorial de Música, San Sebastián; Ildefonso Alier, Editor de Música, Madrid) (Timbre: Institución Victória 31 maig 1906)

EL OLIVAR (sarsuela en un acte) Lletra: Gregorio García Arista i Atanasio Malantuche (veu i piano) (56 pàg.) Edita: Edición Mott, Madrid

MOROS Y CRISTIANOS (sarsuela de costums valencianes en un acte dividit en tres quadres) Lletra: Maximiliano Thous i Elías Cerdá (veu i piano) (37 pàg.) Orfeo Tracio, S.A., Editores de Música, Madrid (dibuix portada: Brunet) (Segell: AEMDCB)

¡SI YO FUERA REY!... (sarsuela) Lletra: Antonio López Monís (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (197 pàg.) Edita: SAE, Madrid

LOS DE ARAGÓN (Sarsuela en un acte) (Romança d'Agustín) Lletra: Juan José Lorente (veu i piano) (3 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Madrid 1927.

LOS DE ARAGÓN (Sarsuela en un acte) (Romança d'Agustín) Lletra: Juan José Lorente (veu i piano) (3 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Madrid 1927.

LOS DE ARAGÓN (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Juan José Lorente. (veu i piano) (49 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid 1937. (Segell: MOTT)

LOS DE ARAGÓN (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Juan José Lorente. (veu i piano) (49 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid 1937 (Segell: MOTT, i Musical Emporium, Barcelona)

LA CANCIÓN DEL OLVIDO (Sarsuela en un acte) Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw (piano sol) (44 pàg.) Edita: Unión Musical Española, Madrid 1920

LA CANCIÓN DEL OLVIDO (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Fernando Romero i Guillermo Fernández Shaw. (veu i piano) (80 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid 1936

LA REINA MORA (Sainet líric en un acte) .- Lletra: Álvarez Quintero. Edita: Unión Musical Editores, Madrid, 1930 (Edición Mott) (veu i piano) (37 pàg.) (2 exemplars) (Segell: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona)

EL MOTETE (Entremès líric) .- Lletra: Álvarez Quintero. Edita: Edición Mott.(veu i piano) (19 pàg.)

EL OLIVAR (Sarsuela en un acte) Lletra: García Arista i Melantuche. Edita: Mott. (veu i piano) (56 pàg.)

LA MAZORCA ROJA (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Tristán Larios. Edita: Mott. (veu i piano) (63 pàg.)

EL SOLO DE TROMPA (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Antonio Paso i Diego Jimenez-Prieto. Edita: Mott. (veu i piano) (62 pàg.)

EL TREBOL (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Antonio Paso i Joaquin Abatí. Música: Col·labora Joaquín Valverde. Edita: Mott. (veu i piano) (40 pàg.)

LA CASITA BLANCA (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Maximiliano Thous i Elías Cerdà. Edita: Mott. (veu i piano) (68 pàg.)

LAS ESTRELLAS (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Carlos Arniche. Música: Col·labora Joaquín Valverde (fill). Edita: Mott. (veu i piano) (32 pàg.)

EL MAL DE AMORES (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Joaquín i Serafín Álvarez Quintero. Edita: Mott. (veu i piano) (34 pàg.)

EL CONTRABAMDO (Sainet líric en un acte) .- Lletra: Alonso Gómez i Pedro Muñoz Seca. Música: Col·labora José Fernández Pacheco. Edita: Mott. (veu i piano) (21 pàg.)

EL PERRO CHICO (Viatge còmic - líric en un acte dividit en set quadres) .- Lletra: Carlos Arniches i Enrique García Álvarez. Música: Col·labora Joaquín Valverde (fill). Edita: Mott. (veu i piano) (38 pàg.)

LA REJA DE LA DOLORES (Sarsuela còmica en un acte i tres quadres) .- Lletra: Carlos Arniches i Enrique García Álvarez. Música: Col·labora Joaquín Valverde (fill). Edita: Mott. (veu i piano) (29 pàg.)

ALMA DE DIOS (Sarsuela en una acte) .- Lletra. Carlos Arniches i García Álvarez. (veu i piano) (37 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid 1929 (Segell: Casa Beethoven. Almacén de Música L. M. Jordá, Barcelona) (Inclou signatures de: Ofilia Trapiso ?, i Enrique de la Peña, 27/07/1969 dedicades al director Jordi Núñez)

SORIANO RUBERT, Francisco (? ? - ? 20 / 03 / 1937)

EL CLUB DE LOS PIERROTS (opereta en tres actes) Lletra: Oduwaldo Vianna (partitura de direcció, reducció veu i piano) (161 pàg.) (manuscrit) (Signatura F. Soriano Robert, Rio Janeiro, juliol 1919) Material complert d'orquestra, parts cantables i guions text.


SOROZABAL MARIEZCURRENA, Pablo (San Sebastian, 18 / 09 / 1897 - Madrid, 26 / 12 / 1988)

KATIUSKA (sarsuela) Lletra: Emilio González del Castillo i Manuel Martí Alonso (veu) (núm. 7) (manuscrit) (signatura de Pablo Hertogs, 5 d'agost de 1932)

KATIUSKA, LA MUJER RUSA (Opereta en dos actes) .- Lletra: Emilio González del Castillo i Manuel Martí Alonso. Edita: González del Castillo, Alonso i Sorozabal, 1932. (veu i piano) (72 pàg.) (Inclou programa del 25 de maig de 2008 a l'Orfeó Martinenc, Barcelona)

LA TABERNERA DEL PUERTO (sarsuela marinera amb tres actes) Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw (núm. 6 B, Marola i Juan, Simpson i cor) (veu i piano) (7 pàg.) (fotocopia) (Segell: Casa Beethoven, Barcelona)

LA TAVERNERA DEL PUERTO (Tercet i cor) Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw (veu i piano) (6 pàg.) Edita: Romero y F. Shaw, Madrid 1939

LA TAVERNERA DEL PUERTO (Romanç mariner en tres actes) .- Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw. Edita: Propietat dels autors, Madrid 1939 (Estrenada al Teatre Tívoli, de Barcelona, el 10 de maig de 1936 (veu i piano) (108 pàg.)

LA DEL MANOJO DE ROSAS
(Sainet líric en dos actes) .- Lletra: Francisco Ramos de Castro i Anselmo Carreño. Edita: Ramos de Castro, Parreño i Sorozabal, 1934. (veu i piano) (79 pàg.) (Dedicatòria de Pablo Sorozabal al seu fill que va néixer a la vegada que la partitura) (Segell: Casa Beethoven, Almacén de Música Lluís M. Jordà, Barcelona)

LA ETERNA CANCIÓN (Sainet líric en dos actes) .- Lletra: Luis de Sevilla. Edita: Propietat dels autors, Madrid 1945. (veu i piano) (106 pàg.) (Segells: Sociedad General de Autores de Espanya. Copisteria musical, i Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona)

DON MANOLIOTO (Sainet líric en dos actes) .- Lletra: Sevilla i Carreño. (veu i piano) (104 pàg.) (Text: castellà) Edita: Els mateixos autors, Madrid 1958 (Segell: Casa Beethoven. Almacén de Música L. M. Jordá, Barcelona) Inclou el programa de l'Agrupació Artística "La Antorcha" amb la representació d'aquesta obra al Centre Moral i Cultural derl Poble Nou, Barcelona (Diumenge 13 de setembre de 1981)

LOS GAVILANES (Sarsuela en tres actes) .- Lletra: J. Ramos Martín. (veu im piano) (125 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid, 1924.

BLACK, EL PAYASO (Opereta amb un pròleg i tres actes) .- Lletra: Francisco Serrano Anguita. (veu i piano) (110pàg.) (Dedicada pel l'autor a Carlos Diestro) Estrenada al Teatre del Coliseum, Barcelona, el 21 d'abril de 1942. (Text: castellà) Edita: Els autors. (Segell: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona, i Sociedad General de Autores de España. Archivo Musical)

SOUTULLO OTERO, Reveriano (Puentearena, Pontevedra, 1880 - Madrid, 29 / 10 / 1932)

LA DEL SOTO DEL PARRAL (sarsuela amb col·laboració de Juan Vert) Lletra: Luis Fernández de Sevilla i Anselmo Carreño (núm. 1 (4 pàg.) i núm 5 (2 pèg.) (guió de piano) (manuscrit) (segell: AEMDCB)

LA DEL SOTO DEL PARRAL (Sarsuela en dos actes) .- Lletra: Luis Francisco de Sevilla i Anselmo Carreño. Música: Col·labora Juan Vert. Edita: Ildefonso Alier. (veu i piano) (102 pàg.) (Fotocopia)

LA LEYENDA DEL BESO
(Sarsuela en dos actes) .- Lletra: Enrique Reoyo, José Silva Aramburu i Antonio Paso (fill). Música: Col·labora Juan Vert (veu i piano) (161 pàg.) (indicacions instrumentals afegides a la partitura) (Fotocopia)

 

STHOART, Herber

ROSE MARIE (Opereta en dos actes) .- Lletra: Otto Harbach i Oscar Hammerstein 2n (Adaptació francesa de Roger Ferréol i Saint-Granier) Música: Conjntament amb Rudolf Friml (veu i piano) (147 pàg.) (Text: francès i traduccions castellana, a mà, en els passatges escollits per la seva interpretació) (Fotocopia enqüadernada) Edita: S. E. M. F. A. 1924 i 1927, i Editions Francis Salabert, París.

STRAUSS, Johann (Viena 1825 - 1899)

DER ZIGEUNERBARON
.- (Veu i piano) (249 pàg.) (Text: alemany i anglés)

FLEDERMANS (Opereta en tres actes, versió Metropolitan Opera) .- Lletra: Meilhac Halévy i Haffner Genée (text. Alemany i anglès) Versió lírica de Howard Dietz amb text de Garson Kanin. Arranjament de piano: Anton Paulik. Cover: Rolf Gérard. (196 pàg.) (veu i piano) (Dedicatòria manuscrita a Jordi Núñez signada per un tant il·legible 23/04/1981) Edita: Boosey and Hawkes, Nova York 1951 (Segell: RM, Madrid)

STRAUSS, Oscar
(Viena, 6 / 03 / 1870 - Bad Ischl, 11 / 01 / 1954)

LA INVITACIÓN AL VALS (opereta) (Adaptació i música nova de Luis Foglietti) (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (text: castellà) (207 pàg.) S.A.E, Madrid

LIEBERSZAUBER (Opereta en tres actes) Lletra: Víctor Léon (veu i piano) (59 pàg.) (text: alemany) Ludwig Doblinger, Leipzig (Bernhard Herzmansky, Viena)

DAS TAL DER LIEBE (opereta) Lletra: Rudolf Lothar (veu i piano) (164 pàg.) (text: alemany) Ludwig Doblinger, Leipzig (Bernhard Herzmansky, Viena, 1910) (segell: AEMDCB)

SOLDADITOS DE PLOMO (opereta) (adaptació i números nous de Julián Vivas) (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (text: castellà) (226 pàg.)

THE LAST WALTZ (opereta en tres actes) Lletra: J. Brammer i A. Grünwald (cersió americana de la lletra d'Edward Delaney Dunn i Harold Atteridge) (fragment) (veu i piano) ( 3 pàg.) (text: anglès) Masken Verlag, Munic, !920; Tama Music publishing Corporation, N.Y., 1921


SULLIVAN, Arthur (Seimour) (Londres, 13 / 05 / 1842 - 22 / 11 / 1900)

IOLANTHE (Opereta en 2 actes) (Or the peer and the peri) Lletra: W. S. Gilbert. Edita: J.M. Stoddart, Londres, Hitchcock Publishing Company, New York 1882. Text: anglés (155 pàg.)

 

T

TABOADA MANTILLA, Rafael (Puerto de Santa Maria, Cadis, 23 / 06 / 1837 - Luceni, Saragossa 1914)

LA MASCOTA (sarsuela en tres actes) (tercer acte) (veu i piano) (manuscrit) 26 pàg.) (segell: AEMDCB)

TOMÁS, Gerardo

LA MESONERA DEL LLANO (núm. 7 (3 pàg.) i 10 (2 pàg) (veu i piano) (segell: AEMDCB)

TERRADELLAS, Domènec Miquel Bernabé (Barcelona, Barcelonès, batejat el 13 / 02 / 1711- Roma, 20 / 05 / 1751)

LA MEROPE (Òpera en tres actes) (transcripció: Robert Gerhard) (partitura genera de direcció) (397 pàg.) Diputació Provincial de Barcelona: Biblioteca Central, Barcelona 1951 (escrit introductori de Robert Gerhard, Barcelona 1936)


 

UÚBEDA  PLASENCIA, Eugénio ( ? ? - Madrid, 27 / 07 / 1938)


EL INGENIO DE JEROMO (sainet en dos actes) Lletra: F. Guillén (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (29 pàg.) Edita: S.A.E, Madrid 1925

 

V

VALVERDE  SANJUÁN, Joaquín (Quinito) (Madrid, 2 / 01 / 1875 - Màxic, 4 / 11 / 1918)

LA MARCHA DE CÁDIZ (sarsuela amb col·laboració amb Ramon Estellés) Lletra: Celso Lucio i Enrique García Álvarez (veu i `piano) (44 pàg.) S.A. Casa Dotésio, Madrid.

LA MARCHA DE CÁDIZ .- Lletra: Celso Lucio i Enrique García Álvarez. Música: Col·labora: Ramón Estellés. Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid, 1929. (veu i piano) (44 pàg.) (Segell: Casa Beethoven, Almacén de Música Lluís M. Jordà, Barcelona)

LA MARCHA DE CÁDIZ ("Mazurka del clarinete") Lletra: Celso Lucio i G. Álvarez. Música: Col·labora: Ramón Estellés. (veu i piano) (10 pàg.) Edita: Zozaya, Editor, Madrid. (Volum enquadernat amb diverses obres)

LA MARCHA DE CÁDIZ ("Polka de los Músicos") Lletra: Celso Lucio i G. Älvarez. Música: Col·labora: Ramón Estellés. (veu i piano) (6 pàg.) Edita: Zozaya, Editor, Madrid. (Volum enquadernat amb diverses obres)

EL TREBOL (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Antonio Paso i Joaquín Abatí. Música: Col·labora: José Serrano. Edita: Mott. (veu i piano) (40 pàg.)

LAS ESTRELLAS (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Carlos Arniche. Música: Col·labora: José Serrano. Edita: Mott. (veu i piano) (32 pàg.)

EL PERRO CHICO (Viatge còmic - líric en un acte dividit en set quadres) .- Lletra: Carlos Arniches i Enrique García Álvarez. Música: Col·labora: José Serrano. Edita: Mott. (veu i piano) (38 pàg.)

LA REJA DE LA DOLORES (Sarsuela còmica en un acte i tres quadres) .- Lletra: Carlos Arniches i Enrique García Álvarez. Música: Col·labora: José Serrano. Edita: Mott. (veu i piano) (29 pàg.)

LOS CHICOS DE LA ESCUELA (Sarsuela còmica) Lletra: Jacksón Veyán i Carlos Arniches Música: Col·labora: Tomás López Torregrosa (veu i piano) (36 pàg.) S.A.E., Madrid; Segells: Teatro Sala Capcir; J. Gol, operas, zarzuelas, dramas, comedias, Barcelona; Propiedad intelectual. Signatura autògrafa: Juan Etany

LOS GRANUJAS (Sarsuela en un acte) Lletra: Jacksón Veyán i C. Arniches; Música: JoaquinValverde (Quinito) i Tomás López Torregrosa (veu i piano) (33 pàg.) Edita: S.A.E., Madrid. Segells: Teatro lírico practico, fundador y director Maestro J. Vidal Nunell, Barcelona; Musical Emporium de J. M. Llobet, Barcelona; Propiedad intelectual; Archivo y copisteria Pedro Rius, Barcelona. Signatura autògrafa: Carlos Barru


VELA MARQUETA, Cayo (Granada, 1885 - 7 / 06 / 1937)

LA LEY SECA (revista en dos actes amb col·laboració amb Enrique Bru) Lletra: Luis Fernández de Sevilla i Anselmo Carreño (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (71 pàg.) S.A.E, Madrid 1930


VIVES, Julián

SOLDADITOS DE PLOMO (opereta d'Oscar Strauss) (adaptació i números nous de Julián Vivas) (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (text: castellà) (226 pàg.)

VIVES i ROIG, Amadeu (Collbató, Bages, 18 / 11 / 1871 - Madrid, 2 / 12 / 1932)

LA VILLANA (sarsuela en tres actes dividits en set quadres, basada en la tragicomèdia de Lope de Vega "Peribañez y el Comendador de Ocaña") Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw ( veu i piano, reducció: José F. Pacheco) (323 pàg.) (personatges de l'estrena) (dedicada a Ramón Pérez de Ayala) Edita: Unión Musical Española, 1928 (segells: UME; AEMDCB)

LA VILLANA (sarsuela en tres actes dividits en set quadres, basada en la tragicomèdia de Lope de Vega "Peribañez y el Comendador de Ocaña") Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw (part d'apuntar i dirigir) ( veu i piano) (272 pàg.) Edita: SAE, Madrid 1927

DON LUCAS DEL ZIGARRAL (comèdia lírica en tres actes) Lletra: Tomás Luceño i Guillermo Fernández Shaw (veu i piano) (276 pàg.) Edita: Unión Musical Española (avanç Casa Dotésio) Editores, Madrid (timbre: Unión Musical Casa Werner, Barcelona) (segell: MMDCB)

DON LUCAS DEL ZIGARRAL (comèdia lírica en tres actes) Lletra: Tomás Luceño i Guillermo Fernández Shaw (piano sol i guió de la lletra) (120 pàg.) Edita: Pablo Martin, Editor, Madrid (segell: Joan Aulí Padró, Barcelona)

JUEGOS MALABARES (sarsuela) Lletra: Miguel Echegaray (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (123 pàg.) Edita: SAE, Madrid

LA FRESA (sarsuela) Lletra: José López Silva i José Jackson Veyán (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (37 pàg.) Edita: SAE, Madrid

LOS FLAMENCOS (sainet en dos actes) Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw (part d'apuntar i dirigir) (veu i piano) (114 pàg.) Edita: SAE, Madrid 1928

BALADA DE CARNAVAL (sarsuela) Lletra: Joaquín Montero i Luis Fernández Ardavín (partitura de direcció) (527 pàg.) Edita: SAE, Madrid 1919

DOLORETES (esborrany líric dramàtic en un acte amb col·laboració amb Manuel Quislant) Lletra: Carlos Arniches (veu i piano) (61 pàg.) Edita: S.A. Casa Dotésio, Madrid (segells: Propiedad intelectual; S.A. Casa Dotésio; Pablo Onsalo, profesor de piano, Madrid; AEMDCB)

DOLORETES (Esboç líric-dramàtic en un acte) (Escena i romança) Lletra: Carlos Arniches. Música: Col·labora: Quislant. (veu i piano) (9 pàg.) Edita: S. A. Casa Dotesio, Madrid (Volum enquadernat amb diverses obres)

DOLORETES (Esboç líric-dramàtic en un acte) ("Romaça de Carmeleta") Lletra: Carlos Arniches. Música: Col·labora:Quislant. (veu i piano) (5 pàg.) Edita: S. A. Casa Dotesio, Madrid (Volum enquadernat amb diverses obres)

MARUXA (comèdia lírica en dos actes) Lletra: Luis Pascual Frutos (reducció piano: José Fernández Pacheco (veu i piano) (260 pàg.) Edita: Unión Musical Española (avanç Casa Dotésio) Editores, Madrid 1915 (segells: MMDCB; AEMDCB)

MARUXA (comèdia lírica en dos actes) Lletra: Luis Pascual Frutos (reducció piano: José Fernández Pacheco (veu i piano) (260 pàg.) Edita: Unión Musical Española (avanç Casa Dotésio) Editores, Madrid 1915 (segells: MMDCB; Compañia de zarzuela y opera española del maestro Laureano Riba; signatura A. Vives)

MARUXA (comèdia lírica en dos actes) Lletra: Luis Pascual Frutos (reducció piano: José Fernández Pacheco (acte 2on Preludi) (piano) (12 pàg.) Edita: Unión Musical Española Editores, Madrid 1914 (segells: Juan Ayné, Tarragona; signatura A. Vives)

MARUXA (Comèdia lírica en dos actes) .- Lletra: Luis P. Frutos. (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid, 1935. (veu i piano) (260 pag.) (Afegit a la partitura hi ha fotocopia del programa de mà de la representació feta a l'Orfeó de Sants el dissabte 24 de març de 1990 a les deu de la nit, amb l'homenatge que es va retre al baríton Manel Ausensi)

LA GENERALA (opereta en dos actes) Lletra: Guillermo Perrín i Miguel Palacios (veu i piano) (núm. 4, Canción de Arlequín) (14 pàg.) (fotocopia) Edita: S.A. Casa Dotésio, Editores, Madrid 1912

LA GENERALA
(opereta en dos actes) .- Lletra: Guillermo Perrín i Miguel Palacios. Edita: Casa Dotesio, Editores, Madrid 1912. (veu i piano) (155 pàg.) (Fotocopia)

BOHEMIOS (sarsuela) (selecció a càrrec de Carlos de L'hotellerie) Lletra: Guillermo Perrín i Miguel Palacios (piano sol) (manuscrit (19 pàg.) Barcelona 28 gener 1927

BOHEMIOS (Sarsuela en un acte) .- Lletra: Perrin i Palacios. (veu i piano) (100 pàg.) (Text: castellà) Edita: Unión Musical Espanyola, Editores, Madrid, 1935 (Segell: Casa Beethoven. Almacén de Música L. M. Jordá, Barcelona, i de l'Amadeu Vives)

DOÑA FRANCISQUITA (sarsuela en tres actes) Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw (part d'apuntar i dirigir) (personatge d'Aurora) (veu sola) (7 pàg.) Edita: SAE, Madrid 1923

DOÑA FRANCISQUITA (sarsuela en tres actes) Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw (núm. 14, Duet de Francisquita i Fernando) (veu i piano) (4 pàg.) Edita: Editorial Música Española, Madrid 1923 (segells: Casa Beethoven, J. Jordá, Gran almacén de música (La Virreina), Barcelona; Propiedad intelectual)

DOÑA FRANCISQUITA
(Comèdia lírica en tres actes) .- Lletra: Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw. (veu i piano) (252 pàg.) (Inclou programa de concert de l'11 de novembre de 1980 a l'Agrupació Artística "La Antorcha", Barcelona)

JUEGOS MALAVARES (Sarsuela en un acte) (Canción del pajarito) Lletra: Miguel Echegaray (veu i piano) (14 pàg.) Edita: S.A. Casa Dotesio, Editor, Madrid 1910

 

JAUME PAHISSA i JO

CANÇONS PER A VEU I PIANO


CANÇÓ DE L'ESTUDIANT ("El jutge està malalt") lletra: Fages de Climent

ROSA (1922) Lletra: Jaume Pahissa (2 pàg.) Edició privada. Imprès a Unión Musical Espanyola, filial de Barcelona, concessionari Francesc Martí (fotocopia)

CANÇÓ DEL LLADRE (1916) Popular catalana (7 pàg.) Edició privada. Imprès a Unión Musical Espanyola, filial de Barcelona, concessionari Francesc Martí (fotocopia)

LA PROMESA (1931) lletra d'ell mateix (2 pàg.) (Edita: UME) (versió francesa d'Alfons Maseras)

PER UN BES (1908) lletra: Josep Lleonart (Edita: UME)

EL BASTÓ (1920) Lletra: Josep Pijoan (5 pàg.) Edició privada. Imprès a Unión Musical Espanyola, filial de Barcelona, concessionari Francesc Martí (traducció francesa Alfons Maseras) (fotocopia)

BALADAS (Edita: UME, 1918) (traduïdes al castellà per Joaquim Montaner) (Traduïdes al català de l'Apel·les Mestres de L'"Intermentzo" d'E. Heine)
El vent de la tardor (1900) (7 pàg.)
En somnis (1900) (5 pàg.)
Liliana (1906) (10 pàg.) ("Poema del bosc" d'Alexandre de Riquer)

CANÇÓ DEL JUTGLAR ("Poema del bosc") d'Alexandre de Riquer (Edita: Alvar Verdaguer, Barcelona 1910) (fotocopia)

"36 - 37" (Barcelona, març 1937) (per a soprano o tenor) (2 pàg.) (edició privada, dels hereus de l'autor en el centenari de la seva naixença. a cura d'Eudald Vidal i Castellví) 1980 Hereus de Jaume Pahissa i Jo (fotocopia)

CANÇONS POPULARS CATALANES (1940) Traducció castellana Jaume Pahissa (Edita: Ricordi Americana, Buenos Aires 1949) (fotocopia)
Cançó de la Pepa Galana (4 pàg.) (dedicada a Anna Maria Cortada de Bas),
El cant dels aucells
(4 pàg) (dedicada a Sofia Mendoza)
Tunc - catantunc
(3 pàg.) (dedicada a Regina Taddia)
El noi de la Mare
(3 pàg. (dedicada a Marisa Landi)
Muntanyes de Canigó
(4 pàg.) (del poema "Canigó" de Jacint Verdaguer) (dedicada a Elisa Ramoneda de Ruiz)
L'adéu de les fades
(3 pàg.) (del poema "Canigó" de Jacint Verdaguer) (dedicada a Sofia Bandin)

SIS CANÇONS (1927/40) (Edita Ricordi Americana, Buenos Aires 1946) (fotocopia)
L'enyor (1929) Lletra: Jaume Pahissa (dedicada a Line Stevanin)
Cançó del mocador (1927) Lletra: Jaume Pahissa (3 pàg.) (dedicada a Concepció Badia)
Un ventall (1929) Lletra: Jaume Pahissa (1 pàg.) (dedicada a Maria Isabel Curubeto Godoy),
Cançó de l'estudiant (1929) (de "El jutje està malalt" de Carles Fages de Climent) (5 pàg.) traducció castellana de Jaume Pahissa) (Pahissa la dedica a la seva dona),
La calesita (1939) Lletra: Germán Berdiales (2 pàg.) (dedicada a Pola Inschauspe de Berdiales)
Canción de la vendimia (1940) Lletra: Jaume Pahissa (3 pàg.) (dedicada a Berta López de Lachica) (Premi del Concurs per la "Festa de la Vendimia" de 1940, a la ciutat de Mendoza)

EL PEREGRINO (1956) (lletra: Enrique Larreta) (Edita: Ricordi Americana, Buenos Aires 1957) (fotocopia)

CANÇÓ DE LA FADA (1925) .- Lletra: Rubén Llates. (10 pàg.) Edició privada. Imprès a Unión Musical Espanyola, filial de Barcelona, concessionari Francesc Martí (traducció francesa Max Alexandre) (fotocopia)

MADRIGAL (Poema a la manera de Tasso) (1930) (dedicat a la seva dona) (duet per soprano i contralt) Lletra: López Picó (7 pàg.) Edició privada (fotocopia del manuscrit)

HUMANAL CAMÍ (1927) .- Lletra catalana i castellana del propi autor. Edició privada (fotocopia)

LA NIT ES FREDA I MUDA (1941) (de l'Intermezzo de Heine núm. 66) (1 pàg.) (traducció catalana d'Apel·les Mestres, castellana de Jaume Pahissa) Edició privada (fotocopia del manuscrit)

"1940" (Buenos Aires, novembre 1940) (per soprano o tenor) Lletra: Jaume Pahissa. (1 pàg.) Edició privada (fotocopia del manuscrit)

INVOCACIÓ (1926) (En la nit de Nadal) Lletra: Josep M. de Sagarra (Traducció: Max Alexandre (francesa), Jaume Pahissa (castellà) (6 pàg.) (fotocopia del manuscrit)

EL RECORD (1926) Lletra: Tomàs Garcès (Traducció: Alfons Maseras (francès), Jaume Pahissa (castellà) (8 pàg.) (fotocopia del manuscrit)

PER UN BÉS (1908) Lletra: Josep Lleonart (3 pàg.) (fotocopia) Edita: Unión Musical Española, Barcelona

TRES VILLANCICOS CATALANES (1932) (cant i petita orquestra) (10 pàg.) (fotocopia del manuscrit)
Cançó de Nadal
Lo cant del aucells
Tunc-catantunc

CORAL

MADRIGAL (a quatre veus mixtes) lletra d'ell mateix (Clivis Publicacions; Barcelona 1972)

LA BANDERA (22de juliol de 1929) (per a 4 veus d'home) (5 pàg.) Edició privada (fotocopia de la copia d'Eudald Vidal i Cstellví pel centenari del naixement da Jaume Pahissa, Buenos Aires 1980)

LA BANDERA (transcripció a 4 veus mixtes d'Antoni Pérez Simó) (Clivis Publicacions, Barcelona 1981) (l'original és a 4 veus d'home)

HIMNO COOPERATIVISTA (1915) (4 veus d'home) Text: Joan Salas Anton (Edita: UME, 1927)

DOS MOTETS (1904) (4 v. m.) (Edita: Ricordi Americana, Buenos Aires 1956) (fotocopia)

Sitientes, venite ad aquas (Text d'Isaies) Tomás Lluís de Victoria (Transcripció: Jaume Pahissa)

Quomodo sedet sola (Text de Jeremies) Jaume Pahissa

DOS CANCIONES (1956) ( 2 veus de soprano i 2 veus de contralt) (Edita: Ricordi Americana, Buenos Aires, 1956) (fotocopia)
Tres morillas en Jaen (Segle XV) (Cancionero popular espanyol) (Transcripció: Jaume Pahissa)
La mozas del lugar ( Cançó d'estil popular) (Lletra: Jaume Pahissa)

SEIS CANCIONES POPULARES ESPAÑOLAS (1941) (Cor a 2 veus blanques) (Edita: Ricordi Americana, Buenos Aires, 1946) (fotocopia)
La hija del hostal (La filla del marxant) (Catalunya) (Adaptació castellana de Jaume Pahissa)
Saeta (Andalusia) (soprano solista i dos veus blanques)
Copla asturiana (Astúries)
Canción del peregrino (Galiçia) (Adaptació: Jaume Pahissa)
La despedida (País Basc) LLetra i música: Jaume Pahissa)
Riera, el heredero (L'hereu Riera) (Catalunya) (Adaptació castellana: Jaume Pahissa)

EL CANT AL SOL (1935) .- Traducció catalana: J. Cases-Carbó (4 veus mixtes) (9 pàg.) (fotocopia)

LAMENTATIO (Jeremies) (1904) (motet per a cor a 4 veus mixtes) (4 pàg.) Edició privada (fotocopia del manuscrit)

LA NIT ES FREDA I MUDA (1900) (de l'Intermezzo de Heine núm. 66) (per a 4 veus d'home) (1 pàg.) Edició privada (fotocopia del manuscrit)

DEUS, DEUS MEUS (1904) (Dit per Jesús en la Creu) (Salm 21, vers 1) (2 pàg.) Edició privada (fotocopia del manuscrit)

ENDREÇA (1948) (per a 4 veus mixtes) (1 pàg.) (dedicada a la Capella Clàssica de Mallorca) Edició privada (fotocopia del manuscrit)

AGRADECIMIENTO (Para después de comer) (Para la Comunidad de las Religiosas Carmelitas de la Caridad del "Colegio del Sagrado Corazón" de Buenos Aires) (1944) (Per a tres veus femenines) (1 pàg.)(fotocopia del manuscrit)

OBRES LÍRIQUES

MARIANELA (òpera en tres actes) (1922) text: Serafín i Joaquin Alvarez Quintero (complerta, versió veu i piano) (Edita: Hijo de P. Izabal, Barcelona 1926) (versió lírica italiana d'Antonio Lega)

LA MORISCA (Drama líric en un acte) Text: Eduard Marquina (complerta, versió veu i piano) (Edita: UME, 1918)

GRISELDA I GENTIL (del poema líric "Canigó") (transcripció per a cobla) (manuscrit) (fotocopia de la Biblioteca de Catalunya)

CANIGÓ (Obra lírica) (Preludi i final; Sardana; Cançó del pastor; Dansa dels fallaires) (per orquestra) (partitura direcció i instruments) (fotocopia de manuscrits donades per la família, les de direcció són de la Biblioteca de Catalunya)

SIMFONIES

EL CAMÍ (partitura de direcció) (1908) (Edita: UME 1929)

EL COMBAT (poema simfònic per orquestra) (manuscrit) (fotocopia de la Biblioteca de Catalunya) (partitura de direcció) (també del nostre arxiu)

NIT DE SOMNIS (poema per a orquestra) (editada per UME) (fotocopia de la Biblioteca de Catalunya) (partitura de direcció)

A LES COSTES MEDITERRÀNIAS (Obertura) (manuscrit) (fotocopia de la Biblioteca de Catalunya) (partitura de direcció)

SIMFONIA nº 2 per a gran orquestra (direcció) (editada per UME)

MONODIA (per a orquestra) (editada per UME) (partitura direcció)

VESPRE (petita orquestra) (fotocopia manuscrit) (direcció i instruments)

MÚSICA DE CAMBRA

QUARTET DE CORDA (Editat per Boileau i Biblioteca de Catalunya, Barcelona 1995)

SONATA (1906) (violí) (fotocopia)

PASTORAL (1948) (violoncel i piano) (5 pàg.) (fotocopia)

PASTORAL (1948) (violoncel i piano) Edicions La mà de Guido, Sabadell 1995

NOCTURNO (1937) (violoncel (o violí) i piano) (Edita: Ricordi Americana, Buenos Aires 1946) (fotocopia)

NOCTURNO (1937) (violoncel) Edicions La mà de Guido, Sabadell 1995

POEMA (arranjament per trio (violí, violoncel i piano) de l'original per piano sol) (fotocopia)

ADAGIO I ANDANTE (trio per violí, violoncel i piano) (fotocopia)

FUGUETTA (1900/05) (violí, violoncel i piano) (fotocopia)

CORAL I ARIA per a violí i violoncel (Edicions La mà de Guido, Sabadell 1997)

DOS CORALS D'AENYORAMENT (per a quatre violoncels) (fotocopia)

DOS CORAL D'EMNYORAMENT (per a quatre violoncels) Edicions La mà de Guido, Sabadell 1997

DOS CANCIONES DEL CAMPO (maig 1955) (Per a quintet d'instruments de vent) (Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot i Corn) (10 pàg.) Edició privada (fotocopia)

CANTO DE LOS EXPATRIADOS (1937) (Per a quatre violoncels i contrabaix) (4 pàg.) (fotocopia del manuscrit)

CINC CANÇONS POPULARS CATALANES (1932) (Per a orquestra, quintet de corda, quintet de vent i piano) (fotocopia del manuscrit)
Cançó del lladre (12 pàg.)
El cant dels aucells
(8 pàg.)
Els tres tambors
(11 pàg.)
La Presó de Lleida (9 pàg.)
Cant de taberna (5 pàg.)

PETITA "SUITE" (1919) (Per quartet de corda) (Transcripció de les Petites Fugues a Tres Veus) (4 pàg.)(fotocopia del manuscrit)
Fuga
Aria
Scherzo
Marcia

"SUITE" DE SEIS CANCIONES CATALANAS (1932) (Per orquestra de corda i piano) (fotocopia del manuscrit)
Cant de muntanya
(5 pàg.)
El cant dels aucells
(3 pàg.)
Els tres tambors
(4 pàg.)
La Presó de Lleida
(4 pàg.)
Melancolia
(2 pàg.)
Cant de taberna
(2 pàg.)

RONDÓ, del quartet en Fa (1933) (Per instruments de corda) (12 pàg.) (fotocopia del manuscrit)

SOMNI D'INFANT (1947) (Per a piano i orquestra de corda) (9 pàg.) (fotocopia del manuscrit)

GUITARRA

CANÇÓ EN LA MAR (transcripció per a guitarra) (Edizioni Bèrben, Ancona, 2003)

TRES TEMAS DE RECUERDO (guitarra) (Edizioni Bèrben, Ancona, 2003)

PEQUEÑA MELODIA (guitarra) (Piezas infantiles) transcripció: Roberto Lara

CANTO DE LA TARDE (guitarra) (Piezas infantiles) transcripció: Roberto Lara

MELANCOLÍA (nº II de "Piezas poéticas) Transcripcióm per guitarra de Mario Parodi (1950) (2 pàg.) fotocopia) Edita: Ricordi Americana, Buenos Aires, 1966.

PIANO

SEIS PEQUEÑAS FUGAS (a dos voces) (piano, digitació Frank Marshall) Barcelona, (14 pàg.) 1ra edició 1916, 2na edició 1920

SEIS PEQUEÑAS FUGAS (a tres veus) (1918) (fotocopia) Edita: Unión Musical Española, Casa Dotesio, Madrid (piano, digitació Frank Marshall) Barcelona,
Preludio (3 pàg.)
Canción (3 pàg.)
Scherzo (3 pàg.)
Els tres tambors (3 Pàg.)
Aria (3 Pàg.)
Fuga (4 Pàg.)

PRELUDIO Y GRANDES FUGAS a dos voces (1917) (piano) (piano, digitació Frank Marshall) (21 Pàg.) (Editorial: Ambos Mundos, Barcelona 1917)

PRELUDIO (inedit) (piano) (separata de "Arte y Letras" (Antologia musical) 1916

ESCENES CATALANES (piano) (Edita: UME,1916)
I - Cant de muntanya (1916) (3 pàg.)
II - Fent camí
(1917) (6 pàg.)
III - Cançó en el mar
(1919) (3 pàg.)

SONATA-FANTASIA (1904) (piano) (18 pàg.) (fotocopia)
I - Adagio molto cantabile
II - Recitatiu
(Allegro, molto ritmico e violento)

ESCENAS ROMANTICAS (Peces fàcils) (Mañana en el campo (1951) (2 pàg.) (dedicada a Sarita Campos Braun), Recuerdo de una fiesta (1951) (3 pàg.) (dedicada a Guillermo Joselevich Dossola), Marcha (1951) (3 pàg.) (dedicada a Juan Mauricio Caminos Braun), Coral (1951) (1 pàg.) (dedicada a Stela Rodríguez Breitler), Vals (1951) (2 pàg.) (dedicada a Mercedes Braun Lasala), Sol y lluvia (1951) (3 pàg.) (dedicada a Margarita Sastre Inschauspe) Edició: Julio Korn, Buenos Aires (fotocopia)

PIEZAS POETICAS (Dificultat mitjana) (Los tambores (2 pàg.) (dedicada al seu nebot Josep Lluís Pahissa i Berga), Melancolia (2 pàg.) (dedicada a la seva neboda Dolça de Torres i Pahissa), Noche de Reyes (2 pàg.) (dedicada a la seva cosina Mercè de Ferrer i Campà), Canción alegre (2 pàg.) (dedicada al seu nebot Climent Campà de Ferrer), Día feliz (3 pàg.) dedicada al seu nebot Carles de Ferrer i Campà), Leyenda de la princesa (2 pàg.) (dedicada al seu fillol Jaume Cepero i Campà), Paseo en el campo (1 pàg.) (dedicada al seu nebot Eudald Vidal i Castellví), Sardana (3 pàg.) (dedicada als seus fills Jaume, Ricard, Maria i Eulàlia) Edita: Ricordi Americana S. A. E. C., Buenos Aires, 1951 (fotocopia)

PIEZAS INFANTILES (Ejercicios melodicos para los cinco dedos (5 pàg.) (1943), Pequeña melodia (1 pag.) (dedicada a la seva filla Maria Eulàlia), Canto de la tarde (1 pàg.) (dedicada al seu fill Ricard), El organillo (2 pàg.) (dedicada al seu fill Jaume), Tañido de campanas (2 pàg.) (dedicada a Violeta Rillo), Canción en el jardin (2 pàg.9 )dedicada a Violeta Rillo), Rondino (2 pàg.) (dedicada a Violeta Rillo) (aquestes obres han estat enregistrades discogràficament per Violeta Rillo per la casa Odeón)

DIÁLOGO (1938) (3 pàg.) Edició privada (fotocopia de la copia de 1960)

NOCES A MUNTANYA (Ballet català) (Reducció per piano) (Argument de Jaume Pahissa, Preludi, Dansa de les pastores, Sardana, Dansa final) (15 pàg.) Edita : Ricordi Americana S. A. E. C., Buenos Aires, 1953 (fotocopia)

CANÇÓ DE NADAL (4 pàg.) (dedicat a Berta de Bramanti Jáuregui) Edita: Ricordi Americana S. A. E. C., Buenos Aires, 1955 (fotocopia)

DOS DANZAS CATALANAS (8 pàg.) (dedicat a Zulmara Fontana) Edita: Ricordi Americana S. A. E. C., Buenos Aires, 1946 (fotocopia)

SOMNI D'INFANT (1947) (Per a piano i orquestra de corda) (Reducció per a dos pianos) (9 pàg.) (fotocopia del manuscrit)

PIEZAS LÍRICAS (Per a piano) (fotocopia) Edita: Unión Musical Española (Antes Dotesio) Madrid
Canto y cortejo (1900) (6 pàg.)
Aria (1901) (3 pàg.)
Duetto (1904) (5 Pàg.)
Romanza (1904) (6 pàg.)

MENUETTO (1900) Sobre temes de Josef Haydn (Arranjament i transcripció fàcil per piano (2 pàg.) (fotocopia del manuscrit)

PIEZS ESPIRITUALES (fotocopia) Edita: Unión Musical Española, Barcelona
Imatge (1921) (2 Pàg.)
Nit de somnis (1918) (7 Pàg.)
Romança estil segle XIX (1917) (4 Pàg.)

LITERATURA

VIDA Y OBRAS DE MANUEL DE FALLA (Nova edició ampliada) (Ricordi Americana, Buenos Aires 1956)

SENDAS Y CUMBRES DE LA MÚSICA ESPAÑOLA (Libreria Hachette S.A. (Col·lecció El Mirador) Buenos Aires 1945)

LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA MÚSICA (Ricordi Americana, Buenos Aires 1954)

CULTURA GENERAL Y ESTÉTICA MUSICAL (Vol. I) (Edita: Conservatori del Liceu, Barcelona 1935)

 

FRANCESC MONTSERRAT AYARBE

CANÇONS PER A VEU I PIANO O HARMÒNIUM

QUAN SENTO RESONAR LA CANÇONETA (1901) (Intermezzo, d'H. Heine) traducció: Apel·les Mestres

IMPRESSIONS DE NATURA. Text: Josep Mª Navarro

LA DANSA DE LES FULLES (27-1-1907)

LA TORRENTADA (22-1-1907)

PAISATGE NEVAT (11-11-1906) (Premi extraordinari en el Concurs de la Música Catalana del'any1908)

QUATRE MELODIES RELIGIOSES (1906) Text: Mn. Jacint Verdaguer (Traducció castellana Josep Mª Navarro) (Col·lecció editada per la casa Vidal Llimona i Boceta, exhaurida)

TRES INTIMES PER A CANT I PIANO. Text: Josep Mª Navarro I (20-12-1904) II (31-12-1904) III (maig 1908)

AMOROSA (15-7-1903) Text: Eduard Vidal i Valenciano

TRES MELODIES PER A CANT I PIANO. Text: Ignasi Iglesias
Cançó (23-3-1909)
L'Albat (29-5-1905)
Vida (12-6-1905)

QUATRE MELODIES PER A CANT I PIANO. Text: Mn. Jacint Verdaguer
Rosa de la Mare de Déu (Rosa Vera)
El lliri blanc
A la Verge (oració)
El gessamí


LES ESTACIONS. Text: Josep Mª Navarro Porcel
Primavera
Estiu
Tardor
Hivern

(Segon accèssit en el Primer Concurs de la Música Catalana, any 1904) (Editat per Musica Emporium, Barcelona)

ESCLAT D'ABRIL (28-10-1904) Text: X. Dachs (manuscrita i també impresa per Unión Musical Española, Barcelona)

MELODIES RELIGIOSES. Text: Mn. Jacint Verdaguer. Vidal Llimona y Boceta, Editores - Propietarios, Barcelona)

OBRA LÍRICA

RONDALLA DE REIS (Fantasia lírica en un acte i cinc quadres) (1911-1920) Text: Agustí Mundet Alvarez (versió veu i piano)

AL PASO DE LA ESTRELLA (Fantasia lírica infantil en un acte i cinc quadres (versió castellana de "Rondalla de Reis") Text: Agustí Mundet Alvarez

LA FESTA DEL AUCELLS (Quadre de costums) Text: Ignasi Iglesias (Partitura general per gran orquestra i solistes) (Instrumentada el juliol de 1909)

EL MIRACLE DE SANTA AGNÉS (Llegenda en tres actes) (Il·lustració musical) (1907) Text: Salvador Vilaregut (Patitura general per a gran orquestra amb un solista, cor i actors teatrals) (Estrenada al Teatre Principal el 13-2-1908, sota la direcció de Joan Baptista Lambert)

OBRA CORAL

LA PONCELLETA (4 veus mixtes) (juny 1921) Text: Carles Isern (Premiada en els Jocs Florals i Certamen Musical de Mataró, any 1921)

LA MAR INQUIETA (Vistas al mar) (23-25 d'agost de 1908) Text: Joan Maragall (per 4 veus mixtes) (Premi extraordinari ofert pel Centre Moral Instructiu de Gràcia en el certamen celebrat el 14-2-1909) (Executada per primera i única vegada per l'Orfeó Català el 8-1-1910)

OBRES PER PIANO

PRIMAVERA (Gavota) (Manuscrit i imprès aparegut al Suplemento Literario Musical de "El Consultor de los Bordados" (maig 1925)

MÚSICA INSTRUMENTAL

PRIMAVERA (Gavota) (violó, voloncel i piano)

TRES MINUETS
I-II per a 2 violins, viola, i vilonvel (I-1897, II-1898)
III, per a orquestra de corda, flauta, oboè, clarinet, tompa i fagot) (1901, instrumentat 1906)

DOS MINUETS
(I- sol menor, II- sol major) (violins I-II, viola i violoncel) (1898)

SUITE PER A ORQUESTRA DE CORDA
I - Impressió (5-11-1902)
II - Diàleg (10-12-1902)
III - Queixa (abril 1908)

PRIMAVERA
I -(Gavota) (orquestrat, gener de 1916) (1-11- 1938)
II- (Nocturn, en re major) (4-5-1911) (3-11-1938)
III - (Tarantela, en do major) (4-5-1911) (5-11-1938)
(I -Per 2 flautes, oboè, 2 clarinets, en si b, fagot, trompa, en fa, violins I-II, violes, violoncels i contrabaix)
(II - II - Gran orquestra)

PRELUDI. A (sol major) (gener 1914) (8-11-1938), B (re menor) (gener 1914) (12-11-1938), (març 1916) (15-11-1938), C (sol major) (per Gran orquestra)

CONJUNT DE CAMBRA I VEU PARLADA

LA VELLETA DE MONTBLANC (Glosa estil popular) Text: Josep Mª Navarro (violins I- II, violes, violoncel, 2 contrabaixos i veu) (7-1-1903) (novembre de 1918)

LLIBRETS (text)

RONDALLA DE REIS (Fantasia lírica per infants en un acte i cinc quadres) Text: Agustí Mundet Alvarez (Col·lecció "Les comedies dels nois") Millá i Piñol, Editors, Barcelona 1936

AL PASO DE LA ESTRELLA (versió castellana de "Rondalla de Reis") (mecanografiada)

LA FESTA DELS OCELLS (Quadre de costums). Text: Ignasi Iglesias (mecanografiada)

DALTRES

CURSO PRÁCTICO DE ORQUESTACIÓN (Notes periodistiques i correspondència)

 

 

LLEGAT EUSEBI BOSCH HUMET

ÒPERA

REDHYA, Op. 69 .- (Òpera en dos actes) Lletra: F. Garriga, traducció: F. Casanovas (text amb italià i castellà) (romança d'Abdelaziz (baríton)) (veu i piano) (4 pàg.) (5 exemplars) (imprès) (Album de Salón)

REDHYA, Op. 79
.- Òpera en dos actes (paraules de Frederic Garriga, traducció d'en Francesc Casanovas) (any 1895) (estrenada al Teatre del Bosc, Barcelona el 14 de setembre de 1906) (text: italià) (Partitura direcció, manuscrit) (un exemplar de cada acte) (material d'orquestra, manuscrit) (Guió de veu i piano amb Op. 69(?), datada a Sabadell 1894, manuscrit) (també dues partitures de veu i piano de la romança per baríton)

REDHYA .- (acte 1er i 2n, tacet) (Cor intern a boca closa de noies, sopranos 1a, 2a i 3a, i arpa) (particel·les amb el no de dels intèrprets, a llapis, i d'harmònium del quadre 1er) (manuscrit)

REDHYA .- Òpera en un acte (particel·la de Tarick) (veu i piano) (48 pàg.) (manuscrit)

EPITALAMI , Op. 112 .- Òpera en un acte. Lletra: Ambrosi Carrión (Guió de veu i piano, manuscrit) 1ra part de la trilogia "La Sort" , Barcelona, gener de 1914.(text: castellà i català)

EL MAL TRAGINER, Op. 115 .- Òpera en un acte. Lletra: Ambrosi Carrión (Guió de veu i piano, manuscrit) 2a part de la trilogia "La Sort", Barcelona, desembre de 1914 (text: castellà i català)

LA NUVIA VERGE, Op. 117 .- Òpera en un acte. Lletra: Ambrosi Carrión (Guió de veu i piano, manuscrit) 3a part de la trilogia "La Sort", Barcelona, febrer de 1915 (text: castellà i català)

EL FILL DE CRIST, Op. 118 .- Òpera en un acte. Lletra: Ambrosi Carrión (Partitura de direcció, manuscrit) Barcelona, agost de 1916 (text: català) (Guió de veu i piano) (text: castellà i català)

SANGRE REDENTORA, Op. 118
.- Òpera en un acte. Lletra: Ambrosi Carrión (Partitura direcció, manuscrit) Guió de veu i piano, manuscrit) (Llibret amb l'argument, mecanografiat) (text: castellà)

EL FILL DE CRIST, Op. 126 .- (Òpera en un acte) Llibret: Ambrosi Carrión (text català) Barcelona, agost de 1916 (partitura d'apuntar, veu i piano) (88 pàg.) (particel·les instruments) (particel·les veu i piano personatges) (manuscrit) (fulls manuscrits de l'argument de l'obra)

FEBO, Op. 142 .- Òpera en 3 actes i cinc quadres . Lletra: Salvador Vilaregut, seguint la novel·la de Víctor Hugo. Barcelona 25 maig 1920 (Partitura direcció, manuscrit) (un exemplar per cada acte) (material d'orquestra, manuscrit) (material per banda de l'escena 3a del quadre 2on de l'acte 3er, manuscrit) (llibret amb l'argument de l'obra, imprès) (text: castellà)

FEBO, Op. 142 .- (Òpera en tres actes i cinc quadres) Llibret: Victor Hugo (traducció: Salvador Vilaregut) (text castellà) (reducció per a veu i piano) Barcelona 1920 (exemplars per l'apuntador) (també la reducció per a veus i piano del text original "Phoebus") (partitures de les veus i del cor) (manuscrit) (llibrets de les versions francesa, manuscrit, i de la castellana, mecanografiada) (llibret sinòptic imprès) (un full d'apunts dels números com a sarsuela) (full manuscrit amb comentaris sobre el llibre de Victor Hugo "La Esmeralda") (postal espanyola de Notre Dame, de París) (full de "Film Gráfico" Sección Rotogravure, Edición especial) de la pelicula "El jorobado de Notre Dame"

GRINGOIRE, Op. 144 .- (Òpera en un acte) Text: Theodore de Brauville (Traducció a l'italià: G. D. Bertocci Fontana) (cant i piano) (64 pàg.) (manuscrit) Barcelona, juny 1927.

GRINGOIRE .- (Òpera en un acte) Text: Theodore de Bauville (traducció a l'italià: G. D. Bertorei Fontana) (131 pàg.) Barcelona 1927 (manuscrit)

EL ALMA CONDENADA Op. 145 .- (Òpera en tres actes i cinc quadres) Lletra: (en el 1er i 2n acte diu Rosendo Serra, en el 3er l'anomena Lorenzo Serra (6 personatges) (1er acte 52 pàg.) (2n acte 34 pàg.) (3er acte 39 pàg.) (partitura de direcció) (manuscrit)

L'ÀNIMA CONDEMPNADA .- (Òpera en tres actes i cinc quadres) Lletra: Rosendo Serra (cant i piano) (manquen les 11 primeres pàgines de l'acte 1er) (en total l'obre ha de tenir 89 pàg.) Text: català (traduït al castellà)

L'ÀNIMA CONDEMPNADA
.- (Òpera en tres actes i cinc quadres) Lletra: Rosendo Serra (cant i piano) (manquen les 11 primeres pàgines de l'acte 1er) (en total l'obre ha de tenir 89 pàg.) Text: català (traduït al castellà)

L'ÀNIMA CONDEMNADA, Op. 145
.- (Òpera en 3 actes i 5 quadres) Text. Rosend Serra (acte 1er) (veu i piano) (24 pàg.) no està complerta (també està traduïda al castellà a llapis amb el títol "El alma condenada") (manuscrit)

GRINGOIRE, Op. 155 .- (Òpera en un acte) Llibret: Theodoro de Bauville (text amb italià) (traducció: G. D. Bertocci Fontano) (partitura de direcció) (106 pàg.) Barcelona juny de 1927 (manuscrit)

EL JUGLAR, Op. 162 .- (Òpera en tres actes i set quadres) (Llegenda històrica de Lluís G. Manegat, Barcelona 1937 (partitura de direcció general, 148 pàg.) (reducció per veu i piano, 83 pàg.) (manuscrit)

TONET I VIOLA, Op. 163
.- (Òpera infantil, lírica i camperola, en 2 actes i 8 quadres, inspirada en un antic conte, d'època antiga) Text del mateix autor (veu i piano) (65 pàg.) (indicació a llapis de que també hi ha la partitura d'orquestra) (el text també està a llapis en castellà amb el títol "Tonio y Violeta") (signatura de l'autor) (inclou el llibret de l'obra) (manuscrit)

TONET I VIOLA, Op. 163 .- (Òpera infantil, idíl·lica i camperola dos actes i vuit quadres, inspirada en un antic compte, època antiga) Lletra i música de l'Eusebi Bosch Humet (partitura general) (158 pàg.) (manuscrit) (llibret de l'obra, un mecanografiat i l'altre manuscrit)

LA TEMPESTAD, Op. 171
.- (Òpera en 3 actes i 9 quadres) (obra de W. Shakespeare versificada i musicada per Eusebi Bosch Hument) (partitura de direcció general, 247 pàg.) (reducció per a veu i piano, 166 pàg.) (manuscrit)


SARSUELA

MAGDALENA, Op. 48, (primer intermedi) (partitura d'orquestra) (18 pàg.) (reducció piano) (4 pàg.) (Segell Eusebio Bosch, Barcelona) (Signatura de l'autor) Barcelona, gener 1891 (manuscrit)

MAGDALENA, Op. 53, núm. 1 (tercer intermedi) (Drama de Feliu i Codina) (partitura d'orquestra) (23 pàg.) (Segell Eusebi Bosch, Barcelona) Barcelona, gener 1891 (també partitura reducció piano, 6 pàg.) (manuscrit).

MAGDALENA, Op. 53, núm. 2 (cinquè intermedi) (Drama de Feliu i Codina) (partitura d'orquestra) (23 pàg.) (segell Eusebi Bosch, Barcelona) Barcelona, gener 1891 (signatura de l'autor) (també partitura reducció piano, 4 pàg.) (manuscrit).

MAGDALENA, Op. 53, núm. 3 (quart acte "Para el huerto", intermedi) (Drama de Feliu i Codina) (partitura d'orquestra) (5 pàg.) (Segell Eusebi Bosch, Barcelona) Barcelona, gener 1891 (signatura de l'autor) (també partitura reducció piano, 3 pàg.) (manuscrit).

FAM D'OR, Op. 84 .- Sarsuela en tres actes. Lletra: Joaquim Albanell i Vilas, Vic 1889 (Part d'apuntar núm. 1, piano i lletra) (6 personatges i cor) (73 pàg.) Text: català. (Segell: Eusebio Bosch, Vich) (manuscrit)

CARITAT, Op. 87 .- Sarsuela en un acte, lletra: Joaquim Albanell i Vilas, Barcelona juny 1900 (Partitura de direcció) (6 personatges i cor) (Instruments: Flauta, Clarinets en Do, Trompes en Do, Cornetíns en Si b, Fiscorn, Timbales en Sol i Do , i corada) (55 pàg.) (Premiada al 1er Certamen del Teatre Catòlic de Barcelona) (manuscrit) (també amb la reducció de veu i piano, impresa a Biblioteca Regional, Barcelona, amb l'Op. 97) (20 pàg.)

LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DEL 88, Op. 60 (Revista cómico-lírica-documental de gran espectáculo, en 2 actor, divididos en cuadros, commemorativa del 50 aniversario del "Gran Certamen barcelonés de 1888") Text: Tomas Caballé i Clos (per solistes, cor i orquestra) (partitura de direcció) (204 pàg.) (manuscrit)

LA ROCA DE LES MENTIDES, Op. 90
(Comèdia lírica en un acte) Text: Pitarra (fill) (veu i piano) (50 pàg.) (també el llibret de l'obra) (manuscrit)

LA ROCA DE LES MESNTIDES, Op. 99 (Obra lírica en tres actes ) Text: Soler de las Casas (partitura general) (115 pàg.) Barcelona (manuscrit)

ELS ESCLOPS MERAVELLOSOS, Op. 122 (Obra lírica.en dos actes) Text: .Ambrosi Carrión, (també porta el nom de "Els esclops de la sort") (Orquestra de corda i piano) (acte 1er. 16 pàg, acte 2n 22 pàg.) Barcelona octubre de 1915 (manuscrit)

MUSET I BERNADETA, Op. 129 (obra lírica en dos actes) ( orquestra de corda, veus cor i piano) (13 pàg.)

XERRIC I FLORINETA, Op. 135 (Sarsuela infantil en 2 actes i 4 quadres) Lletra: Pere Mollavi (22 pàg.) (veu i piano) (a llapis) Barcelona, novembre 1921 (manuscrit)

MARGARIDÓ, Op. 147 (Obra lírica en dos actes i tres quadres) Text: Apel·les Mestres (122 pàg.) (Partitura general) Barcelona agost 192 (manuscrit)

MARGARIDÓ, Op. 147 (Drama líric en dos actes i tres quadres) Llibret: Apel·les Mestres, Barcelona, agost 1922 (partitura de cant i piano, 70 pàg.) (particel·les de les veus, del cor i dels instruments de l'orquestra) (partitures d'apunts) (manuscrit) (llibret de l'obra mecanografiat) (manuscrit)

LORELEA, Op. 160 (Llegenda celtibèrica escenificada en tres actes i set quadres) Llibret: Bernardo Morales San Martín (38 pàg.) (partitures de: piano per l'arranjament del quintet de corda i piano i particel·les dels instruments d corda) (manuscrit) (llibret de l'obra mecanografiat)

LORELEA (Llegenda celtibèrica original de Bernardo Morales San Martin, escenificada en tres actes i set quadres) (llibrets del text mecanografiats)

LORELEA, Op. 160 (Legenda celtibèrica en tres actes i set quadres) Llibret: Bernardo Morales San Martín (Partitura genera) (144 pàg.) Tiana, 7 d'agost de 1935 (reducció veus i piano, 72 pàg.) (manuscrit) (llibret de l'obra mecanografiat i també amb apunts manuscrits)

CEGERA, Op. 170 (Idil·li dramàtic en un acte) Text: Apel·les Mestres (partitura de direcció) (37 pàg.) Barcelona, febrer de 1926 (manuscrit) (particel·les instruments, reducció cant i piano i partitura d'Osvalda) (manuscrit) (llibret de l'obra imprès a Impremta de Salvador Bonavía, Barcelona 1911 (27 pàg.)


INSTRUMENTAL

CAN-CAN núm. 2, Galop final (particel·les de flauta, oboè, clarinet, fagot, trompes, cornetins, trombons, figle, timbales, bombo i platets, caixa i triangle, piano i corada) (manuscrit)

PASA-CALLE per a orquestra (reducció piano i particel·les instruments núm. 3 (Conejillo y todos) (sembla que pertany a alguna obra lírica (manuscrit)

GRAN POLKA MAZURKA Y VARIACIONES
("Galop") per a orquestra (reducció piano i particel·les amb moltes esmenes) (a la capçalera indicava "Gran Marcha India", taxat) (manuscrit)

OBERTURA ORIENTAL (particel·les per orquestra) (manuscrit)

LA CATEDRAL CAP EL TARD (7 moviments) (particel·les per orquestra de corda) (manuscrit)

PASO A DOS (con cuerpo de baile) (partitura orquestra) (12 pàg.) (particel·les instruments) (manuscrit)

GLÒRIA AL TREBALL (Himne) (particel·les orquestra) (manuscrit)

IL VIGGIANESE (particel·les orquestra) (manuscrit) (en algunes hi ha la indicació C. B. Marsal, potser el copista?)

LES GUILLERIES (Simfonia) (particel·les d'orquestra de flautí i flauta, oboè, clarinet, fagot, (fagot per orquestra reduïda), trompes, trompetes, cornetí, trombons, figle, timbales, bombo i tamborino, i corda) (a la part superior de les partitures hi ha la indicació nº 3 a llapis) (manuscrit)

LA GUILLERIES, nº 92 (Simfonia sobre motius catalans) (partitura direcció orquestra) (19 pàg.) Barcelona, agost 1903

UN BEAU SONGE
(Vals) ("Fiori", pot ser el seu pseudònim?) (particel·la de flauta, oboè i clarinet en Si b) (2 pàg.); (particel·la de 2 violins, cello i contrabaix) (2 pàg., sembla incompleta); (Particel·la d'harmònium i piano) (2 pàg.) (manuscrit)

MEDITERRANEA, Op. 33 bis
(Preludi) (partitura direcció orquestra) (11 pàg.) (particel·les de: guió, flauta, clarinet, corda i harmònium) (manuscrit)

MARCHA TRIUNFAL, Op. 34. Reducció per a flauta, clarinet, quintet de corda, harmònium, piano i timbales) (7 pàg.) (particel·les de flauta, oboè, clarinet, violí 1er, violí 2n, viola, violoncel, contrabaix, harmònium i timbales) (partitura d'instruments afegits a la banda, violí 1er i 2n, viola, violoncel i contrabaix) (manuscrit)

POLONESA DE CONCIERTO núm. 1 Op. 35 per a orquestra (transcripció per a 2 pianos) (14 pàg.) (manuscrit)

POLONESA DE CONCIERTO, Op. 35 (per orquestra) Palma, 5 de febrer de 1887 (premiada per l'Academia Lamartine, Menon, França, 1888) (amb dedicatòria a Joan Goula (fill) per la nit del seu benefici) (36 pàg.) (manuscrit)

POLONESA DE CONCIERTO, Op. 35 per orquestra (guió direcció i particel·les instruments)

LA OPOSICIONES, Op. 37 (Pas-doble) (partitura orquestra) (7 pàg.) (Segell: Eusebi Bosch, Vich) (Amb l'anotació "Compuesto en tres horas, Vich 20 mayo 1898) (manuscrit)

HIMNO A LA FRATERNIDAD UNIVERSAL, Op. 38
(Per a banda militar i cor d'homes) (transcripció per orquestra) (25 pàg.) (Premiat al Certàmen del Liceu Brigantino de la Corunya , amb medalla d'or, 1887) (segell: Eusebio Bosch, Barcelona) (particel·les orquestra i cor mixta a cinc veus)(reducció a piano i cor, 37 pàg.) (manuscrit)

HIMNO A LA EXPOSICIÓN Op. 42
(reducció per piano a 4 mans de la partitura per banda i Orquestra) (20 pàg.) Barcelona març 1888. (retallat on hauria d'anar el nom de l'autor i per tant també la part posterior on hi ha la música) (acompanya una partitura d'orgue de la versió per a orquestra i banda o per a dues bandes i orgue) (6 pàg.) amb representació de les nacions participants (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

HIMNO A LA EXPOSICIÓN DE 1888 Op. 42
(reducció per a flauta, oboè, clarinet en Si b, violins 1er i 2n, viola, violoncel, contrabaix, harmònium i piano) (29 pàg.) inclou partitura de piano) (10 pàg.), d'harmònium (9 pàg.) i de timbales, triàngle, pandereta i caixa (3 pàg.) amb representació de les nacions participants (Manuscrit)

OBERTURA ORIENTAL, Op. 50
(partitura direcció d'orquestra) (37 pàg.) (manuscrit)

OBERTURA ORIENTAL, Op. 50
(violí, violoncel, harmònium i piano, 22 pàg.) (violí 2n, viola i contrabaix, 11 pàg.) (flauta, oboè, clarinet i drüms, 16 pàg.), més apunts (manuscrit)

UNA NOCHE EN EL OASIS, Op. 51 (Nocturn per a flauta clarinet, saxofon, cornetí, trombó, orquestra de corda, percussió i piano) (6 pàg.) (manuscrit)

MARCHA FUNEBRE, Op. 52 (Obra per orquestra dedicada a la memòria del Exm. Syr. Dn. Francesc de Paula Rius i Taulet) (partitura direcció) (9 pàg.) (Signatura de l'autor, Barcelona 15-5-1938) (manuscrit)

MARCHA FUNEBRE, Op. 52 (Obra per orquestra dedicada a la memòria del Exm. Syr. Dn. Francesc de Paula Rius i Taulet, marquès d'Olèrdola) (reducció piano) (4 pàg.) Editat per R. Guardia, Barcelona.

OBERTURA, Op. 57 (Los bandidos de la sabana, substituint el títol de "De la noche a la mañana") (partitura direcció orquestra) (31 pàg.) (manuscrit)

ALHAMBRA Op. 57 (Poema simfònic inspirat en el poema "Los Gnomos" de José Zorrilla) (Partitura general d'orquestra) (52 pàg.) (manuscrit)

ALHAMBRA (Poema simfònic inspirat en el poema "Los Gnomos" de José Zorrilla) (material d'orquestra) (manuscrit)

GLÒRIA AL TREBALL Op. 64 (Himne), Text: Manuel Ribot i Serra (partitura direcció cor mixta i orquestra) (23 pàg.) (Segell: Eusebio Bosch, Sabadell) (a l'interior hi ha un full d'en Manuel Ribot i Serra, Salud, 13, Sabadell, amb el text manuscrit, amb data del 13 de juliol de 1893) (particel·les de l'orquestra, amb Op. 75) (partitura impresa de la reducció a piano, Ildefonso Alier, Madrid, amb Op. 64, any 7, núm. 166, 4 pàg.)

REDHYA, Op. 69 (Obertura Oriental transcrita per a orquestra) (42 pàg.) (manuscrit)

MARCHA FUNEBRE (a la memòria de l'Exm. Sr. Dn. Francesc de Paula Rius i Taulet) (partitura general) ( manuscrit)

MARCHA FUNEBRE (a la memòria de l'Exm. Sr. Dn. Francesc de Paula Rius i Taulet) (particel·les: requinto, flautí, 4 clarinets, 3 saxos, 2 cornetins, 2 fiscorns, 2 trompes, bombardí, 3 trombons, baixos i fagot, bombo i caixa) (particel·les de oboè, clarinet principal, clarinet 1er, clarinet en si b, clarinet 2n, clarinet 3er, saxofon en mi b, saxofon en si b, saxofon baríton, saxofon baix en si b, fiscorn 1er, fiscorn 2n, cornetí 1er, fagot, violí 1er i 2n, viola, violoncel, harmònium) (manuscrit)

POLONESA DE CONCIERTO, núm. 2, Op. 73 (Per a gran orquestra) (34 pàg.) Barcelona 1890 (manuscrit)

KIRIMÓN Op. 79 (Gran baile de espectáculo ampliado con violín 2º i contrabajo) (9 pàg.) (manuscrit)

OBERTURA, Op. 82
(particel·les d'orquestra de flautí, flauta, oboè, clarinet, fagot, trompes, trompetes, cornetí, trombons, figle, timbales, bombo i plats, caixa i corda) (a la part superior de les partitures hi ha la indicació nº 12) (manuscrit)

"MARCHA TRIUNFAL" B, Op. 88. Per orquestra (23 pàg.) (manuscrit)

"MARCHA TRIUNFAL" B, Op. 88
. Per orquestra (Dedicada a Dn. Manuel Rius i Taulet, Alcalde de Barcelona (partitura direcció) 20 de maig de 1917 (Signatura de l'autor) (manuscrit)

"MARCHA TRIUNFAL" B, Op. 88. Per orquestra (Dedicada a l'Exm. Marquès d'Olèrdola, Dn. Manuel Rius i Taulet, Alcalde de Barcelona (reducció per piano) 20 de maig de 1917 (manuscrit)

BAILABLES DE KIRIMÓN, Op. 89 .- Piano direcció (7 pàg.) i particel·les instruments (gran orquestra) (manuscrit)

GRAN MARCHA INDIA, Op. 106 (partitura general d'orquestra (15 pàg.) particel·les instruments i reducció piano, aquestes amb al nom de "Marcha india", en algunes particel·les hi ha la indicació (tatxada) "Divertimens de negres o Dança de les ones") (15 pàg.) (manuscrit)

LA INTENSIDAD, Op. 108 bis (per orquestra, 6 pàg.) (reducció piano, 3 pàg.) (manuscrit)

CONCERT PER A VIOLONCEL i ORQUESTRA Op.125 (24 pàg.) Barcelona maig 1915 (manuscrit)

SANTA MAGDALENA, Op. 128
(Cançó popular) (Glossa per a orquestra) (21 pàg.) (manuscrit)

AMOR MUSULMAN, Op. 147 (Intermedi) (particel·les impreses de: flauta, clarinet, cornetí, trombó baix, bateria, violí 1er, violí 2n, viola i contrabaix, amb la indicació "Orquestra") Alier. Editor, Madrid.

AMOR MUSULMAN, Op. 147 (Intermedio) (partitura d'orquestra, 8 pàg. i particel·les instruments) (manuscrit)

SUITE en 5 temps, inspirada en la Festa de santa Cristina de Lloret de mar, Op. 159 (per orquestra) (96 pàg.) (manuscrit)

CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA DE CUERDA, MADERA, TROMPAS Y TIMBALES, Op. 173
(partitura general) (13 pàg.) (manuscrit) Partitura per orquestra sense nom (13 pàg.) (manuscrita) Partitura instrumental incompleta sense l'inici (17 pàg.) (manuscrit)

 

BANDA

OBERTURA ORIENTAL, per a banda (guió en si b) (18 pàg.) (manuscrit)

OBERTURA ORIENTAL (particel·les per banda) (manuscrit)

LA ROCA DE LES MENTIDES (núm. 2 i 4) (particel·les de flauta, oboè, clarinets en Si b, fagot, trompes en Do, cornetins en Si b, trombons, figle i timbales en Sol - Do) (manuscrit)

MARCHA FUNEBRE (particel·les d'orquestra de requinto, flautí, flauta, oboè, cornetí, trompes, bombardí, trombons, baixos, bombo, tambor, i corda)

GLÒRIA AL TREBALL (Himne) Text: Manuel Ribot i Serra (partitura direcció cor mixta, banda i orgue) (Banda Municipal de Barcelona) 817 pàg.) (imprès a A. Boileau i Bernasconi, Barcelona)

GLÒRIA AL TREBALL (material per banda) (manuscrit)

"MARCHA TRIUNFAL" A, Op. 34 (abans Op. 40) per a banda (partitura direcció) (20 pàg.) (manuscrit)

"MARCHA TRIUNFAL" A, Op. 34 (reducció piano) (5 pàg.) (manuscrit)

HIMNO A LA EXPOSICIÓN, Op. 42 (Per a banda i orquestra) (Banda 1a) (61 pàg.) (anotació, Transcripció de la partitura de orquestra per a banda) Sabadell, juny 1896 (manuscrit)

HIMNO A LA EXPOSICIÓN, Op. 42 (Himne per a banda) (50 pàg.) Barcelona 20 de maig de 1888 (partitura general i particel·les instruments) (manuscrit)

HIMNO A LA EXPOSICIÓN, Op. 42 (Banda sola) (47 pàg.) (Segell: Eusebio Bosch, Barcelona) (manuscrit)

HIMNO A LA EXPOSICIÓN, Op. 42
(1888) (partitures de flauta i flautí , oboè, clarinet, violí 1er, violí 2n, viola, violoncel i contrabaix (4 pàg. cada una) (manuscrit)

FANTASIA MILITAR, Op. 63 (per banda) (partitura general) (50 pàg.) (Segell Eusebi Bosch, Sabadell) Sabadell juny 1896

MARCHA PROCESIONAL Op. 70 per Banda (14 pàg.) Dedicada a bisbe de Vic Dr. D. Josep Morgades i Gili. Premiada al 2n Congrés Eucarístic de Lugo el 29 d'agost de 1896 (partitura de direcció) Segell: Eusebio Bosch, Sabadell (manuscrit) També inclou partitura de reducció per a orgue (3 pàg.) Vich 19/9/1898 (manuscrit)

HIMNO "COLÓN"
per a Banda Op. 80 bis. (Partitura de direcció) (reducció piano a la mateixa partitura) (17 pàg.) (Sis estats diferents: "los Reyes Católicos firman el pacto con Colón, para que vaya á descubrir las Indias"; "Preparada la espedición al día 3 de Agosto de 1492 en el puerto de Palos de Moguer, entonan una Plegaria antes de partir"; "Parte la espedición compuesta de las carabelas Pinta, Niña y Sta. Maria"; "Murmuraciones é insurrección de la tripùlación desde el día 22de Septiembre hasta el 10 de Octubre"; "Cálmase la agiitación con la última orden de Colón"; "A la 10 de la noche del día 11 de Octubre se vé una luz que no se mueve ¡¡Expectación general!! Á las 2 de la mañana dispara la Pinta un cañonazo ¡¡¡Tierra!!! Dan gracias al Cielo cantando ..... Salve Regina (promesa de Colón)". (indicació 228 compassos, 25 d'abril de 1892 (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Sabadell.

REUS, Op. 139 (Pas-doble per a banda) (partitura general) (7 pàg.) Barcelona, novembre 1922 (manuscrit)

 

CAMBRA

A VENDITRICE DE FIORI (nonet) (particel·les de flauta, oboè, clarinets, fagot i corda) (manuscrit)

LA BARCA QU'ERA NEGADA (per a oboè, corda, harmònium i un tamborí) (2 pàg.) (manuscrit)

MITOLOGIA (Marxa Pas - doble) (particel·les de violí, violoncel i contrabaix) (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

LA BEN AIMADA (Sardana llarga) (particel·la de violí i violoncel en una sola) (2 pàg). (manuscrit)

LA BEN AYMADA, núm. 2 (Sardana llarga) (particel·les de violí, viola, violoncel, contrabaix i piano)

UNÍSONO
.- Quintet de corda, harmònium i piano (3 pàg.) (manuscrit) (reducció piano)

QUARTET EN RE, en quatre temps (per quartet de corda) "Encis" (11 pàg.); "Desitj d'amor" (4 pàg); "Desengany" (5 pàg.); "Desesperació") (8 pàg.) (manuscrit) Ref. antiga 1177. Segell: AEMDCB

MINUETS
(6), PASSA PIE VELL, PAVANA I CONTRADANÇA per a trio de corda, violí 1er, violí 2n i viola) (9 pàg.) (manuscrit) MARIANITA (Polka - Mazurka) (particel·les de violí, viola, violoncel, contrabaix i harmònium) (manuscrit)

LAS OPOSICIONES (Pas - doble) signada Fiori (potser el sobrenom?) (partitura per piano, però dintre no hi ha res) (particel·les de violí i violoncel, signades E. Bosch Humet) (manuscrit)

MARCHA TRIUNFAL, Op. 34. Per a trio (violí, violoncel i piano) (manuscrit)

ALHAMBRA Op. 44 (Poema simfònic inspirat en el poema "Los Gnomos" de José Zorrilla) (per a quartet de violí, violoncel, harmònium i piano) (incomplet) (manuscrit)

TRIO, Op. 45 (per violí, violoncel i piano) juliol 1889 ( ampliat per quartet, afegit harmònium, 1892) (9 pàg.) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona (manuscrit)

TRIO EN MI Op. 45 (primer constava Op. 52, però està tatxat) (particel·la de flauta, oboè i clarinet en La) (2 pàg.), (particel·la de violí 2n (amb viola), viola i contrabaix) (4 pàg.) i particel·les de violí 2n (afegit), viola (afegida) i contrabaix (afegit) i particel·les del "Trio en Mi" (ampliat), violí 2n (afegit sense viola) i viola (afegida) (manuscrit)

UNA NOCHE EN EL OASIS, Op. 51 (Nocturn per a flauta clarinet, conjunt de corda, harmònium i piano) (6 pàg.) (manuscrit)

UNA NOCHE EN EL OASIS, Op. 51 bis
(Nocturno para quinteto de cuerda y piano) (8 pàg.) (particel·les instrument) (manuscrit)s

TERCER INTERMEDIO, Op. 53, núm. 1 (per a flauta, clarinet en La, corda i harmònium) (11 pàg.) (manuscrit)

MEDITACION Op. 61 (violí, viola, violoncel, harmònium i piano) (3 pàg.) (Partitura de direcció i instruments) (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

REDHYA, Op. 69 (Òpera en dos actes) (Dues seleccions per a flauta, clarinet, conjunt de corda, harmònium i piano) (7 pàg.) (al final de l'obra signatura de l'autor) (partitura d'harmònium) (manuscrit)

MARCHA FUNEBRE
(a la memòria de l'Exm. Sr. Dn. Francesc de Paula Rius i Taulet) Op. 72 (reducció a flauta, clarinet en si b, corda, harmònium i piano) (partitura general) (manuscrit)

POUT-PURRI, per a clarinet i petita orquestra Op. 75
(29 pàg.) (també la transcripció per a piano, Op. 84, acompanya la indicació "de aires Nacionales Españoles", 16 pàg.) (segell Eusebi Borsch, Sabadell) Sabadell, novembre de 1896 (manuscrit)

LOS BANDIDOS DE LA SABANA (Primer Op. 47, esmenat com a Op. 82) (Canvi de nom de "De la noche a la mañana") (Obertura per a orquestra, reducció per a quartet, violí, violoncel, harmònium i piano) (13 pàg.) (també per a quartet de flauta, oboè, clarinet i drüms) (6 pàg.) (així mateix per a trio de corda (violí 2n, viola i contrabaix) (7 pàg.) (manuscrit)

INTERMEDIO (flauta, clarinet, conjunt de corda i harmònium) (8 pàg.) (manuscrit)

INTERMEDIO, Op. 89 (conjunt de corda i piano) (8 pàg.) (particel·les) (manuscrit)

INTERMEDI, Op. 91 (Aubada) (per a flauta, clarinet, conjunt de corda , piano i harmònium) (9 pàg.) (manuscrit)

MIREIA, Op. 113. Il·lustracions musicals per el drama, adaptació escènica de Ambrosi Carrión , del poema de Frederic Mistral ( per a piano i orgue o harmònium) (16 pàg.) (manuscrit)

MIERIA, Op. 113 (Il·lustracions musicals) (poema de F. Mistral) ( Adaptació: A. Carrión) (número 1) (piano i harmònium) (19 pàg.) (signatura de l'autor) (manuscrit)

TRIO (per a violí, violoncel i piano) Op. 117 (14 pàg.) (manuscrit) Ref. antiga 1167. Segell: AEMDCB

CONCERT PER A VIOLONCEL i PIANO, Op. 125 (10 pàg.) Barcelona abril 1915 (dedicat a la Sta. Teresa Baduá) (manuscrit)

GRINGOIRE, Op. 144
(Òpera en un acte) Reducció per a quintet de corda i piano) (particel·les) (manuscrit)

AMOR MUSULMAN, Op. 147 (Intermedi) per a quintet de corda i piano) (6 pàg.) (particel·les des instruments de corda i piano ) (manuscrit)

QUINTETO (en tres temps) Op. 178 (per conjunt de corda) (13 pàg.) (manuscrit)


VIOLÍ I PIANO

OFERTORIO BADIA (violí i piano) (2 pàg.) (no acabat) ( a la pàgina del darrera esborrany de "Fam d'or" núm. 2, Bernat i Enrich) (manuscrit)

FANTASIA, Op. 17 (per a violí i piano (8 pàg.) Segell: Eusebio Bosch, Sabadell (manuscrit)

UN RECUERDO, Op. 22
(Romança per a violí i piano) (dedicada al marques d'Artasona, Albert Suelbes) (Premiada a Haimant, Bèlgica, 1892, a l'Academie Artistique-Scientifique et Literarie, amb la medalla d'or) (4 pàg.) (manuscrit)

DE LA TERRA, Op. 164 (per a violí i piano) (3 pàg.) (manuscrit)

PIZZICATO, Op. 174 (per a violí i piano) (3 pàg.) (manuscrit)

MELANCOLIA, Op. 175 (per a violí i piano) (3 pàg.) (manuscrit)

UN PENSAMIENTO, Op. 180 (violí i piano) (2 pàg.) (manuscrit

 


CLARINET I PIANO

JOTA PER A CLARINET I PIANO, Op. 76 (12 pàg.) Sabadell, abril 1897. Segell: Eusebio Bosch, Sabadell (manuscrit)

JOTA per a clarinet amb acompanyament de piano Op. 76
(11 pàg.) Sabadell 4/1897 (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Sabadell

 


PIANO

ARAGÓN (Vals - Jota per a piano) (3 pàg.) (manuscrit)

SEVILLANAS
(piano) Barcelona 22 març 1889. Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

LOS BOLSISTAS
(Xotis per piano) (5 pàg.) (manuscrit)

LOS MASCARONES (Xotis per piano) (núm. 14) (5 pàg.) (manuscrit)

LA FIERA (Americana per a piano) (3 pàg.) (manuscrit)

MARCHA JAPONESA, seguit de la MARCHA ORIENTAL i de ALLEGRO (piano) (7 pàg. ) (manuscrit)

LA INDIA (Dansa) (3 pàg.) (manuscrit)

LA PASTORIL (Dansa) (3 pàg.) (manuscrit)

LOS CUBANITOR Op. 1 (Americana per a piano) (2 pàg.) (manuscrit) (Dedicada a Fermin Rodriguez)

LA OPOSICIONES (Pas-doble) (piano) (3 pàg.) dedicat a l'Ajuntament de Vic (imprès, Album Salón) (Dibuix portada, Camps) (fotografia de l'autor)

DANZA ORIENTAL, MARCHA DEL EMIR, DANZA DE LAS VISIONES (piano) (9 pàg.) (manuscrit)

VALS DE CARACTER ESPAÑOL, Op. 2
(piano) (7 pàg.) (manuscrit)

VALS DE CARACTER ESPAÑOL, Op. 2
(piano) (6 pàg.) (manuscrit)

VALS PARA PIANO Op. 3
(piano) (4 pàg. (manuscrit)

LO PRIMER BES
(melodia per cant amb acompanyament de violí i piano) Op. 6 (8 pàg.) Text: català (manuscrit) La mateixa obre per amb el títol en castellà

EL PROMER BESO Op. 6
. Text: català i castellà (10 pàg.) (manuscrit)

MITOLOGIA Op. 14 (Marxa - Pas-doble) (piano) (3 pàg.9 Sabadell 1898 (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

ELS PETITS SARDANISTES Op. 15
(Sardana) (piano) (núm. 1) (hi ha la indicació "No hi ha harmonium") (3 pàg.) (manuscrit)

SIDI GUARIAX Op. 16 (Polka Mazurka) (piano) 3 pàg.) Imprès per M. Brossa, Sabadell. (3 exemplars) (també particel·les de violoncel i baix) (manuscrites)

ILUSIÓN, Op. 21 (Capricho) (partitura per orquestra i piano) (6 pàg.) (particel·la piano) (manuscrit)

JUVENTUT Op. 23 bis (Pavana per a piano) (2 pàg.) (piano) (manuscrit)

INGÉNUO Op. 24 (Minuet) (2 pàg.) (piano) (manuscrit)

UN BEAU SOUGE Op. 25 (Walse) (6 pàg.) (piano) (l'autor es subtitula "Fiori") (manuscrit)

ON THE HUDSON RIVER Op. 28
(Fox - Trot) (piano) (5 pàg.) Editat per Ildefonso Alier, Madrid. Segell: Ildefonso Alier Editor de Música, Madrid. (també dos partitures de piano) (manuscrit)

MARIANITA Op. 30
(Polka - Mazurka de salón) (piano) (7 pàg.) (dedicada al seu amic Juan Robert Coral) Editat per R. Guardia, Barcelona. Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

ELENA Op. 32
(Polka per a piano) (3 pàg.) (piano) (manuscrit)

ELENA, Op. 32 (Polka) (particel·la per piano, 3 pàg., harmònium, 2 pàg., violí 1er. viola i violoncel) (manuscrit)

POLONESA DE CONCIERTO núm. 1 Op. 35 (piano) (7 pàg.) (manuscrit)

HIMNO A LA EXPOSICIÓN, Op. 42
(Reducció per piano) (imprès) (18 pàg.) (Himno ejecutado con gran éxito ante S. M. La Reina Dª Maria Cristina en el acto de la inauguración) Editat per: V. de Haas, Barcelona (dibuix de la coberta: Adofont?) a l'interior anotacions: "Interpretado per la Orquesta Vilalta en el Hotel Oriente en los años 1947 - 1948, Emili Vilalta, Septimania, 40. Tel: 85278)

ALHAMBRA Op. 44 (Poema simfònic inspirat en el poema "Los Gnomos" de José Zorrilla) (Reducció d'orquestra per a piano) (12 pàg.) (amb la indicació a llapis" dura 17 minuts) (manuscrit)

INTERMEDIO Op. 55 (piano) (5 pàg.) (manuscrit)

FELICITACIÓN Op. 65 (piano a 4 mans) (1 pàg.) Sant Geròni de la Murtra 31/7/1919 (manuscrit) (dedicada als seus nets Elena i Rafael)

OBERTURA ORIENTAL, Op. 69
(de l'òpera Radhya) (transcripció per a piano) (11 pàg. ) (manuscrit)

MARIA ELENA Op. 90 bis
(Vals lent per a piano) (3 pàg.) (manuscrit) (dedicat a la seva neta Maria Elena Bosch i Gias)

MEDITERRANIA, Op. 96 (text Ambrosi Carrión) (partitura piano) (8 pàg.) estrenada al Teatre Grec de l'Exposició el 3 de juliol de 1930 (manuscrit)

EL TREN DE SÚRIA Op. 108
(Two-step) (per Humens) (3 pàg.) (piano) Dedicat al Centro Recreativo y Deportivo de Súria. Súria 11 de juliol de 1921 (manuscrit)

GRAN MARCHA INDIA, Op. 114
(també indicació a llapis Op. 106) (piano) (4 pàg.) (manuscrit)

AMOR MUSULMAN, Op. 147
(Intermedi) (reducció per a piano a quatre mans) (3 pàg.) (manuscrit)

TERESINA Op. 155, núm. 1
(Xotis-Patiné) (piano) (2 pàg.).

UN PLACER Op. 155, núm. 5
(Vals lent) (1 pàg.) (piano) (manuscrit)

INOCENCIA Op. 155, núm. 2
(1 pàg.) (piano) (Imprès) (2 exemplars)

ARABESCA Op. 155, núm. 3 (2 pàg.) (piano) (manuscrit)

CARIÑITO Op. 155, núm. 4 (1 pàg.) (piano) (per A. Buelito) (dedicada a la seva avia) Súria, agost de 1934 (manuscrit)

FLOR DE LIS (Mazurka de Concierto) (10 pàg.) Edita: Enciclopedia Musical


CANÇÓ


JO EM FARIA MARINER ("Yo me haria marinero") (barcarola per a baríton, quintet de corda i piano) (4 pàg.) (manuscrit)

DINTRE LA NIT (per a baríton, quintet de corda i piano) (5 pàg.) (manuscrit)

O MUSIQUE! (Melodie ancianne pour le K'in) (text en japonès o xinès?) segueix "Himne jonés pendant les sacrifiees a K'ong tseu" (sense text) (2 pàg.) (manuscrit)

QUARTET BURLESC (per a tiple, tenor, bajo primo, bajo 2º, violino 1º, violino 2º, violeta i acompañamiento de cello) (19 pàg.) (text: català) ( també hi ha la particel·la de soprano) ( a la contraportada de 12 pàgines hi ha escrit a llapis música d'una altra obra) (manuscrit)

LA VENDITRICE DE FIORI (La Florista) Canzone per a canto i piano.

LA VENDITRICE DE FIORI
(La Florista) Op. 8 (per a soprano i piano) (3 pàg.) Lletra: Pietro Paolo Parzanese ) traducció castellana d'Eusebi Bosch Humet) (manuscrita) (inclou la mateixa partitura impresa i que pertany a: 2 Seccion. Album de la Ilustración Musical. SOLER y TORRES, Editores Propietarios. Barcelona. Año 4º nº90 (2 pàg.) el text es amb italià i subtitulat a mà en català) (aquesta mateixa partitura la trobem a la Carpeta 1950 (noves adquisicions catalogades) amb l'indicatiu "Canzone per a cantoi i piano")

FLORACION Op. 12 (Melodia per a soprano o tenor i piano) (2 pàg.) Lletra: J. Muñoz San Roman. Súria 18 agost 1941 (manuscrit)

FLORACION, Op. 12
(Melodia per a soprano) Lletra: J. Muñoz San Bornau (veu i piano) (text: castellà) (3 pàg.) (manuscrit)

EN EL BOSCH Op. 24 bis (per a soprano amb acompanyament de piano o de quintet de corda i piano) (partitura veu i piano 5 pàg.; la de veu, quintet de corda i piano 8 pàg.) (manuscrit)

EN EL BOSCH, Op. 24 bis
. Lletra: Enric Albert (veu i piano) (text en català i castellà) (5 pàg.) (Segell: Eusebio Bosch, Barcelona) (manuscrit)

IL FANTASMA Op. 41
(Monòleg per a baríton amb acompanyament d'orquestra) Lletra: Paolo Parzanese. Text: italià (reducció de piano) (la partitura de veu i piano 9 pàg.) (la de veu i orquestra 20 pàg.) (l'orquestra està formada per Flauta, Ottavino, Oboès, 2 Clarinets en si b, Fagots, Trompes en Sol i en Mi b, Cornetins en Si b, Trombons 1er, 2on i 3er, Figle, Campanes en La, Timbales en Sol, Do; i corda) Dedicada al baríton Ramon Blanchart. Barcelona, setembre 1887 Segell: Eusebio Bosch, Barcelona (manuscrit)

AMOR OCULTO Op. 62 (per a tenor i piano) Lletra: Manuel del Palacio. Text: castellà (3 pàg.) (manuscrit)

AMOR OCULTO, Op. 62 (melodia per tenor) Text: Manuel de Palacio (veu i piano) (3 pàg.) (text: castellà) (manuscrit)

ESPERANTLO (Esperandole) Op. 72 (Melodia per a tiple amb acompanyament de piano) Op. 74 Lletra: J. Franquesa i Gomis. Text: castellà i català (5 pàg.) Sabadell, octubre 1896. Segell: Eusebio Bosch, Barcelona (manuscrit) També per soprano quintet de corda i piano. Text: català (9 pàg.) (manuscrit)

FIOR DI CAMPO
(Flor del Camp) Op. 73 (per a soprano amb acompanyament de piano) Lletra: O. Recentini (traducció: Eusebi Bosch Humet) Text: italià i català. (4 pàg.) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona (manuscrit) (dues partitures)

ESPERANTLO, Op. 74 (Melodia per a tiple) Poesia de J. Franquesa Gomis (veu i piano) (7 pàg.) (text: català) (Segell: Eusebio Bosch, Sabadell)

CANÇONS POPULARS Op. 80 bis (Recollides a les Guilleries) (pròleg d'Aureli Capmany) (Col·lecció Folk-lore Musical) (veu i piano) (comentaris i text de les cançons) Ref. antiga: 1166. Tip. "L'Avenç", Barcelona, 1908. Segell: AEMDCB
El molí (2 pàg.)
La desenganyada (2 pàg.)
El frare i la pastora (2 pàg.)
La carta (2 pàg.)
Cançó nova (2 pàg.)
Els fadrins de Sant Boi (2 pàg.)
Els soldats (2pàg.)
Paraules del jovent (2 pàg.)
La dama d'Aragó (2 pàg.)
El Pere Gallerí (2 pàg.)
En Serrallonga (2 pàg.)
Montanyes de Canigó (2 pàg.)
El carboner (2 pàg.)
La font viva (2 pàg.)
La filla del rei (2 pàg.)
El floviol (2 pàg.)
La mal xergada (2 pàg.)
Els mistaires (2 pàg.)
La mala madrastra (2 pàg.)
Les nines de Camprodon (2 pàg.)

PER TU Op. 97 (Melodia Catalana per a cant i piano) (5 pàg.) (Dedicada a Isabel Maria Farrés i Gomis, autora de la lletra) Sant Just Desvern, agost de 1904 (manuscrit) (2 exemplars)

IL VIGGIANEDE Op. 102
(Romança per baix i orquestra) (16 pàg.) (reducció veu i piano) (8 pàg.) Barcelona 7 de març de 1908 (signatura autògrafa al final) (partitura veu sola) (3 pàg.) (Instruments: Flauta, Oboè, Clarinets en La, Fagot, Trompes en Mi, Cornetins en La, Trombons, Figle, Timbales en La - Mi i Corda) (manuscrit)

MIERIA, Op. 113 (Il·lustracions musicals) (poema de F. Mistral) ( Adaptació: A. Carrión) (número 1) (piano i harmònium) (19 pàg.) (signatura de l'autor) (manuscrit)

MIERIA, Op. 113 (Il·lustracions musicals) (poema de F. Mistral) ( Adaptació: A. Carrión) (apunts a llapis, per piano del número 3 de l'acte 3er i números 5, 6, 7, 8 i 9, per veu i piano) (21 pàg.) Barcelona, maig de 1914 (signatura de l'autor) (manuscrit)

¡AMOR! Op. 123 (Per a tenor i piano) Lletra: Jaume Novellas de Molins. Barcelona 10 de maig de 1918 (2 pàg.) (manuscrit)

¡AMOR!, Op. 123 (per tenor) Lletra: Jaume Rovellas de Molins (veu i piano) (2 pàg.) (manuscrit)

AMOR DE MARE Op. 124 (Per a soprano o tenor i piano) Lletra: J. Boloire i Canela (6 pàg.) Barcelona 15 de maig de 1918 (manuscrit)

AMOR DE MARE, Op. 124 (Balada per a soprano o tenor) Lletra: J. Bolo...? i Canela (veu i piano) (6 pàg.) Barcelona, 15 de maig de 1918 (manuscrit)

IDILI DE L'AMOR I LA SÓN Op. 125 (Cançó per a tenor) Lletra: Lluís Via (2 pàg.) (imprès) (també el text manuscrit de Lluís Via)

BALADA DE L'AIGUA I LA DONZELLA Op. 126 (per contralt i piano) (5 pàg.) Lletra: Ambrosi Carrión. Text: català. Barcelona 19 de setembre de 1918 (Dedicat a la insigne contralt Concepció Callao en la nit del seu benefici en el Teatre del Bosch, 21/9/1918) (manuscrit). També transcrita per a tenor i piano. Text: català i castellà (5 pàg.) (manuscrit). I partitura per tenor i orquestra. Text: català (Instrumentació: Flauta, Oboè, Clarinets en Si b, Trompas en Fa, Trombas en Si b, Trombó 1er, 2on i baix, Timbales en Si b i Fa, i corda) (10 pàg.) (manuscrit)

CAP AL TART, Op. 134
( Cançó per a noies) Lletra: J. Rovellas de Molins (una veu i piano) (text: català) (4 pàg.) (manuscrit)

CAP AL TART Op. 134
(Cançó per noies (2 veus) (4 pàg.) Lletra: J. Novellas de Molins. Text: català. Barcelona 30 de desembre de 1920 (manuscrit)

A LA VERGE Op. 141, núm. 1 (per a veu i piano) (4 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer. Text: català (manuscrit) (També partitura impresa del manuscrit (3 pàg.)

DES DE'L MONTSENY Op. 141, núm. 2 (veu i piano) (3 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer. Text: català (manuscrit)

LA PUNTAYRE Op. 141, núm. 4 (per a soprano i piano) (5 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer. Text: català (manuscrit)

A LA VERGE DE MONTSERRAT Op. 141, núm. 5 (Per a soprano o tenor i piano) (2 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer (manuscrit)

ELOGI D'UNA PUNTAIRE Op. 149
(Per a tenor i piano) (3 pàg.) Lletra: Salvador Perarnau. Text: català. Agost 1931 (manuscrit)

IDILI Op. 149 (per a tenor i piano) (4 pàg.) Lletra: Salvador Perarnau. Text: català. Juliol 1931 (manuscrit)

IDILI Op. 149 (per a tenor i piano o de quintet i piano) (Lletra: Salvador Perarnau (partitura de quintet de corda, tenor i piano) (7 pàg.) (manuscrit)

IDILI , Op. 150 (per a tenor amb acompanyament de piano) Lletra: Salvador Perarnau (veu i piano) (4 pàg.) (manuscrit)

LO PARE FOLGÁS Op. 151 (veu i piano) (5 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer (manuscrit);

HOSPITALARIES Op. 153 (per a soprano i piano) (3 pàg.) Lletra: Joan Maragall. Text: català (es pot executar amb mà dreta del piano) (manuscrit)

HOSPITALARIE, Op. 153, núm. 4 (per a soprano) Lletra: Joan Maragall (veu i piano) (3 pàg.) (nota: es pot executà sense la mà dreta del piano) (manuscrit) (2 exemplars)

PRIMAVERA Op. 156
(per a soprano i piano) (3 pàg.) Lletra: Ambrosi Carrión. Text: català (manuscrit)

DINTRE LA NIT Op. 157
(per baríton i piano) (3 pàg.) Lletra: Ambrosi Carrión. Text: català (manuscrit)

DINTRE LA NIT, Op. 157 (per a baríton) (veu i piano) (text en català i castellà) (3 pàg.) (manuscrit) (no indica autor del text)

TRES CANÇONS (per a baríton i piano) .- JO'M FARIA MARINER Op. 158, núm 1 (3 pàg.); CANÇÓ DEL CAMINANT Op. 158, núm. 2 (3 pàg.); ESPERANÇA Op. 158, núm. 3 (1 pàg.) Lletra: Ambrosi Carrión. Text: català i castellà (manuscrit)

TRES CANÇONS (veu i piano) .- SOTA L'OMBRETA Op. 161, núm. 1 (2 pàg.), DOLÇ CATIVERI Op. 161, núm. 2 (2 pàg.); L'ARPA SAGRADA Op. 161, núm. 3 (4 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer. Text: català (manuscrit)

DE LA INFANTESA Op. 166 (per a soprano o tenor i piano) (4 pàg.) Lletra: Àngel Guimerà. Text: català (manuscrit)

LO QUE JO VOLDRIA SER Op. 167 (per a tenor i piano) (4 pàg.) Lletra: Jaume Novellas de Monlins (manuscrit).

LO GALL Op. 169 (Monòleg per a tenor i piano) (3 pàg.) Lletra: Jaume Collell, Pbre. Text: català (manuscrit)

PRECIOSA Op. 172 (Melodia per a soprano i piano) (4 pàg.) Lletra: Cervantes Saavedra. Text: castellà (manuscrit)

PRECIOSA, Op. 172 (Melodia per a soprano) Lletra de Cervantes Saavedra (veu i piano) (text: castellà) (4 pàg.) (manuscrit)

LA GOLONDRINAS
(LES ORENETES) Op. 176 (per a soprano i piano) (4 pàg.) Lletra: Ricardo Sepúlveda. Text: castellà i català (manuscrit)

AMOR Y POESIA Op. 177
(per a soprano o tenor i piano) (3 pàg.) Lletra: Muñoz San Roman. Text: castellà (Dedicada a Pilar Satué) (manuscrit)

ANÓNIMO Op. 181 (per a baríton i piano) (4 pàg.) Lletra: San Juan de la Cruz. Text: castellà (manuscrit)


CORAL

SERENATA Lletra: Josep Got Anguera (particel·les de tenor, tenor cor, baix, baix cor i bandurria 2a) (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Vich.

HIMNO A LA FRATERNIDAD UNIVERSAL, Op. 38
(per a cor d'homes i banda) (partitura de direcció) (28 pàg.) (Premiada amb medalla d'or al Certamen verificat a la Corunya) Barcelona, juliol 1887) (Segell: Eusebi Bosch, Sabadell) (manuscrit)

BETHARRAM, Op. 39 .- Cor per tenor o soprano solista i 4 veus d'home (Premiat a Manresa en 1883 amb el lema "Glòria a les Arts") (manuscrit)

BETHARRAM, Op. 33 (cor a 4 veus d'home i solista (tenor 1er o veu de tiple) (9 pàg.) (Premiat al Certamen de Manresa de 31 d'agost de 1883) (Segell: Eusebio Bosch, Sabadell)

LA CANÇÓ DEL FUSTER, Op. 39 .- Cor a 4 veus d'home. Lletra: Joan Casanovas, Barcelona juliol de 1887 (Premiada a la Bisbal pe per la Societat "Los sis Parells", agost de 1887) (manuscrit) (l'autor de la lletra es qui va oferir el premi)

CORAL a tres veus per a nens amb acompanyament d'orquestra, Op. 43 (Premiat al Certamen d'Escoles d'Artesans de València el 10 de març de 1889), Barcelona 26/2/1889. (partitura de direcció) (11 pàg.) (reducció de piano i veus) (12 pàg.) (Ottavino, Oboès, Clarinets en Si b, Fagots, Trompetes en Fa, Cornetins en Si b, Trombons, Figle, Timbales en Do - Fa, Gran Caixa, Arpa i Corda.) (manuscrit)

NOCTURNO Op. 54 Cor (4 v. h.) (11 pàg.) Barcelona agost 1901 (Premiada al Certamen que es va fer a Vigo per la Sociedad Coral La Oliva, agost 1891) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona (manuscrit)

NOCTURNO, Op. 54, para Orfeón (Cor a quatre veus d'homes) (11 pàg.) Barcelona, agost 1891 (Premiat al Certamen efectuat a Vigo per la Sociedad Coral "La Oliva" a l'agost de 1891) (també hi ha un full amb la lletra) (manuscrit)

SERENATA, Op. 57 .- Cor a 2 veus d'home més tenor i baix solista acompanyats per bandurria, llaüt i piano) Lletra: Josep Got i Anguera, Sabadell, novembre 1893 (També es pot ejecutar com acompanyament de corda sola o amb piano i amb conjunt) Segell: Eusebio Bosch, Sabadell (manuscrit)

GLÒRIA AL TREBALL, Op. 64 (per a cor mixta a 6 veus i piano, sopranos, contralts, tenors 1ers i 2ons, barítons i baixos) Lletra: Manuel Ribot i Serra (partitura general i particel·les de les veus (13 pàg.) (també està en castellà) (manuscrit) (també partitura de piano, impresa) (també partitura general per a banda), (manuscrit), Sabadell, juliol 1893)

GLÒRIA AL TREBALL, Op. 64
(Himne) (particel·les sopranos 1a (manuscrit) (lletres impreses de tenors 1er i 2n, barítons i baixos)

GLÒRIA AL TREBALL (Himne) (particel·les de soprano 2a, tenor 1er, tenor 2n, baríton i baix) (manuscrit)

HIMNO A LA CARIDAD, Op. 77 .- Per tenor solista, cor a 4 veus d'home i gran orquestra, Sabadell abril 1897 (Premiat a Múrcia 1897) Segell: Eusebio Bosch, Sabadell (manuscrit)

HIMNE A SANTA CECILIA, Op. 81
(per a quatre veus mixtes i piano) (9 pàg.) (també les particel·les) (manuscrit) ( Segell: Eusebio Bosch, Vich) Vic 15-11- 1898.

HIMNO AL TRABAJO, Op. 85
, per a cor a quatre veus d'home i gran orquestra (29 pàg.) Vic, 20 d'octubre de 1899 (Premiada per l'Orfeon Donostiarra en el seu Certamen del mes de novembre de 1899 a San Sebastian) (signatura de l'autor al final de l'obra) (manuscrit)

HIMNO AL TRABAJO Op. 85
(Cor per a quatre veus d'home i Gran Orquestra) (reducció piano i veus) (14 pàg.) (manuscrit)

LES DUES HERMANES, Op. 93 .- Cor a 4 veus d'home. Lletra: Emili Guanyabens. Barcelona abril 1904 (manuscrit)

LA NIT DE SANT JOAN, Op. 95
.- Cor a 6 veus mixtes (manuscrit)

LA NIT DE SANT JOAN Op. 95
(per a cor mixta a 6 veus, 2 sopranos, 2 tenors, barítons i baixos) Lletra: E. Guanyabens. (12 pàg.) Barcelona, abril 1904 (manuscrit) (2 exemplars)

HIMNO AL INMORTAL CERVANTES Op. 120, per a cor a una veu i banda (Partitura de direcció) (10 pàg.) (reducció de veu i piano) (7 pàg.) (manuscrit)

CONCERT MATINAL VORA LA MAR Op. 127
(Per a 7 veus de dona amb acompanyament d'instruments de corda, arpa i piano) (set personatges; sopranos) (19 pàg.) Lletra: J. Molas-Valverde. Barcelona, abril 1919. Text: català (manuscrit) (inclou el text imprès de la lletra)

LA JOIA DEL BLAT Op. 140 (Sardana núm. 10) (6 v. m.) (17 pàg.) Lletra: Ambrosi Carrión. Barcelona 24/12/1922. Text: català (manuscrit)

LA SERRA Op. 146
(4 v. h.) (10 pg.) Lletra: Salvador Perarnau i Canal. Text: català (manuscrit).

PER LA PASQUA Op. 148, núm. 1
(4 v. h.) (4 pàg.) Lletra del Mestre en Gay Saber: Martí Genís. Text: català (manuscrit)

PASQUA FLORIDA Op. 148, núm. 2 (4 v. h.) (3 pàg.) Text: català (manuscrit)

HIMNE AL SOL Op. 148, núm. 3
(4 v. h.) (3 pàg.) Text: català (manuscrit)

CANT DELS JOVES Op. 154
(4 v. h.) (5 pàg.) Lletra: Joan Maragall Text: català (manuscrit)

LOS SEGADORES Op. 165 (4 v. h.) (2 pàg.) Lletra: M. (text: castellà) (manuscrit)

 

NADAL

5 VILLANCICOS DE NAVIDAD, Op. 29 .- Per a soprano solista i tres veus d'home amb acompanyament d'harmònium (el núm. 3 porta per títol "El canto de una zagala") (no indica si ell es l'autor) (manuscrit)

 

RELIGIOSA

PARA EL OFERTORIO, Op. 7 .- Flauta, 2 clarinets, violí solista, 2 violins i contrabaix (dedicat al seu amic Joaquim Badia) Barcelona juny 1900 (manuscrit)

BANEDICTUS, Op. 18 .- Per a baix i harmònium (també amb acompanyament de 2 violins, flauta, 2 clarinets i contrabaix) (dedicat al seu pare el dia de Sant Josep) (any 1880) (manuscrit)

O SALUTARIS, Op. 19 .- Per a soprano i piano (o harmònium) Lletra: Narcís Solassegales, Vic (?) 18 de novembre 1880. Segell: Eusebio Bosch, Vich (manuscrit)

O SALUTARIS, Op. 25 (per quartet de corda, violins, viola afegida i violoncel) (2 pàg.) (manuscrit)

O SALUTARIS (per a tiple i quartet de corda) ((particel·les) (diferent de l'anterior) (text: llatí) ( a la partitura de soprano diu: dedicado a mi primo D. Narciso Solàssegales, i també hi ha la indicació nº 2) (Segell: Eusebio Bosch, Vich)

MISSA DE GLÒRIA, Op. 26 .- A 4 veus d'home, 4 solistes (soprano, tenor, baríton i baix) amb acompanyament de quintet de corda, orgue i timbals, Vic 1899 (dedicada a Santa Cecília) Segell: Eusebio Bosch, Sabadell (manuscrit)

OFERTORIO, Op. 37 .- Per harmònium (manuscrit)

PARA EL OFERTORIO, Op. 43 (flauta, clarinets, trompes, cornetí, fiscorn, timbales i corda) (9 pàg.) (segell: Eusebio Bosch, Sabadell) (dedicada al seu amic Joan Pujol, signatura de l'autor, Barcelona 21 - 4 - 1889) (manuscrit)

O SALUTARIS, Op. 58 .- Per a tenor i harmònium, Gràcia 23 de febrer de 1892. Segell: Eusebio Bosch, Sabadell (manuscrit)

O SALUTARIS, Op. 58 (per a tenor) (text: llatí) (veu i harmònium) 4 pàg.) (manuscrit)

AVE VERUM, Op. 78 .- Per baix i harmònium, Vic 1899. Segell: Esusebio Bosch, Vich (manuscrit)

MARCHA PROCESIONAL, Op. 80 (Pange lingua) (particel·les de violí, violoncel, contrabaix, piano i orgue) (manuscrit)

MOTETE AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, Op. 94 .- Per a 6 veus mixtes, Barcelona març 1904 (manuscrit)

AVE MARIA, Op. 109
.- A solo, dues veus blanques i orgue. Sant Jeroni de la Murtra, agost 1916 (manuscrit)

 

SARDANES PER A COBLA

Partitura sense nom determinat, sols indica núm.18 (el núm. 1 està tatxat i el 8 és afegit)

EXPOSICIÓN. (per a cobla) (partitura de direcció) segueixen altres números indicats com 2, 3, 4, 5, 6, i 7) (10 pàg.) (són obres diferents, potser exercicis?) (manuscrit)

LA NOSTRA FESTA .- Sardana per a cobla (direcció) amb la reducció per piano (Tema I "La joia de l'Empordà") (manuscrit)

ELS PETITS SARDANISTES, Op. 15 (núm. 1) .- Sardana llarga per a cobla (direcció), 7 de novembre de 1907 (manuscrit)

LA BEN AIMADA, Op. 20 (núm. 2) .- sardana llarga per a cobla (direcció) (també hi ha la reducció per piano) (manuscrit)

EN EL CAMP, Op. 21 (?) (núm. 3) .- sardana per a cobla premiada a Girona el 4 de novembre de 1922 (direcció) (Lema: El Flaviol refila, Girona) (manuscrit)

LA NOSTRA FESTA, Op. 40, núm. 4 (Sardana llarga) (partitura general cobla) (6 pàg.) Sant Geroni de la Murtra, juliol 1914 (signatura de l'autor) (reducció piano, 4 pàg. amb la indicació Meifren - Bosch) (particel·la trombó) (manuscrit)

L'AL·LEGRE PRIMAVERA, Op. 46 .- Sardana per a cobla (direcció) amb la reducció de piano (presentada al concurs de composicions per a cobla de la "Joventut Hotelera" de Barcelona amb el lema "La dansa més bella") (manuscrit)

L'ALEGRE PRIMAVERA. núm 3.(Sardana) (partitura de direcció cobla) (6 pàg.) (manuscrit)

L'ALEGRE PRIMAVERA, Op. 46 (Sardana) (6 pàg.) (manuscrit)

ESTIUENCA Op. 104, núm. 6 (Sardana) (partitura de direcció cobla) (5 pàg.) (manuscrit)

FLOR DE PERERA Op. 122, núm. 7 (Sardana) (partitura de direcció cobla) (6 pàg.) Presentada als Jocs Florals de l'Empordà, 100 pessetes, Figueres. Lema: " La més bella flor" (1917) Premiada amb 50 pessetes (manuscrit)

JORN DE NOCES Op. 136, núm. 8 (Sardana) (partitura de direcció cobla) (5 pàg.) (manuscrit)

LA VALENTA Op. 137, núm. 9 (Sardana) (partitura de direcció cobla) (5 pàg.) Estrenada en la Festa de la Sardana de 1920 (manuscrit) (També hi ha una reducció de piano impresa en un programa d'un concert de cobla)

ELS CAVALLS COTONERS (Ballet català) (instruments) (manuscrit)

 

 

DIVERS

MINUETS I D'ALTRES COMPOSSICIONS ANTIGUES (guió) (manuscrit):
Ignatus (manquen els 5 primers) (41)
Bolos (1)
Ball (1)
Minuet de bodas (4) (41a 45)
Sardana (1)
Minuet (1) (núm. 46)
Cançoneta (1 i 2)
Minuet de ball (núm. 47)
Minuet (48 i 49)
Sardana (núm 2)
Minuet (núm 50)
Cançoneta o Ball
Lo Fandango
La Bretanya (per a violí per Alamine)
Allegro (núm 1)
Espanyoleta
Minuet (núm 50)
La Estipa
Gustosa
La Pabana
Allegro (núm. 2)
La Suan
Allegro (núm. 3)
Passa pie Vell
La Morosa
Lo Villano
Lo Estudiant
Minuet dels Bolatins (num. 52)
Minuet Suan Solgas (núm 53)
La Napolitana
La Ayosa
Lo Cotillón francés
Lo Canari
Lletra Nova
Lo Berbe
Minuet (núm 54)
La Francesa
La Escaleta
La Serdana
Minuet (núm.55-56)
La Ninfa

Minuet dels Granaders Reals (núm 57)
Minuet (núm. 58)
Pasa Pié
Minuet de trompas (núm 59)
Minuet (núm. 60)
La Pesta
Currandas
La cançó de Sant Josep
La Inconstante
Com pot mon cor
La Cançó de la monja
Las marisapolas
Farol
Ball de la Aguila
La Jota
Tócali la pampa lo bon Pobret
La Rienso
Minuet (núm. 61)
Lo Baban
La Comedia
La Perleta
La Gaita gallega
Minuet (núm. 62 a 64)
Minuet Francés (núm. 65)
Coblas
Lo Ball del Senyor Gagant
Minuet (núm. 66)
Lo Dragon
La Buena
Amistat
Los Gafets
La Bretanya
Allegro (núm. 4)
Minuet (núm. 67 - 68)
Contra Dança dels Caputxins
Muniet (núm. 69 - 70)
Rabieta
Minuet (núm. 71 a 73)
Contradança dels Fadrins
Minuet (74)
Rigodón
La Bafa
Passa pié nou. La Entrada para la Cortesia, al Fin del Pasa pié
Entrada del Passa pié, la Cortesia
Minuet (núm. 75)
La Ninfa per C.
Minuet (núm. 76)
La Mable Suau
Minuet (núm. 77 a 81)
La Borea
Passa pié de España
La Alemanda
La Pancé
La Fraysiera
La Maríe
La Lamanda
Ball de tres
Ballet
La del senyor Mestre de Amer
La Friolera
La Paysana
La Estranya
Posili nou
La gayetana
Don Feliciano
Passa pié
Marxa
Alemanda
Contradanças (núm. 1 a 23)
Sarabanda (Año 1630)
Ball Sigles XIV al XV
Altre Ball S. XIV al XV

CANÇONS POPULARS DE BRETANYA (melodia) (manuscrit)
1 .- Les séries (per l'altre cara fragment de "Gran Derviche" núm. 13, pàg. 4) (tatxat)
2 .- La prophetie de Gwene 'hlan (fragment de "Gran Derviche" núm. 15, pàg. 2) (tatxat)
3 .- Le signeur Nam et la Tèe.
4 .- L'enfant supposé
5 .- Les Olains
6 .- Subinersion dela ville d'Is
7 .- Le iru des Gaulois (fragment de "Gran Derviche" núm. 17, pàg. 2) (tatxat)
8 .- La marche d'Arttur
9 .- La peste d'Elliant (fragment de "Gran Derviche" núm. 20 bis, pàg. 3) (tatxat)
10 .- Merlin au Berceau
11 .- Merlin - Devin - Merlin - Barde (fragment de "Gran Derviche" núm. 23, pàg. 2) (tatxat)
12 .- Conversion de Merlin
13 .- Les Beiz (fragment de "Mentidas" núm. 3, pàg. 4) ( tatxat)
14 .- Le tribut de Moménsé
15 .- Alain - le - Renard (fragment de "Mentidas" núm. 3, pàg. 5) ( tatxat)
16 .- Brau
17 .- Le Fancon
18 .- Héloise et Abaillard
19 .- Le retour d'Anglaterre (segueix a la pàg. següent)
20 .- L'epouse du Croisé (fragment final de "Lecherita" núm. 7, pàg. 11) (tatxat)
21 .- Lo Rossignol
22 .- La fiancée de Satan (fragment de "Chico" nú. 1, pàg. 2) ( tatxat)
23 .- Le fére de lait
24 .- Le clerc de Rohan (l'atra cara "Borradores de "El chico del Marmolista")
25 .- Les tris moines rouges
26 .- Le combat des trente (l'altra cara fragment de "Teresianas" núm. 5, pàg. 2) (tatxat)
27 .- L'Hermine
28 .- Le baron de Jauioz
29 .- La filleule de Duguesclin
30 .- La vassal de Duguesclin
31 .- Le Cigne
32 .- La ceinture de noces (segueix a l'altre cara)
33 .- Azenor- la - pale
34 .- Le jeunes homsues de Plonté
35 .- Le siege de Gainganyo
36 .- Le Carnaval de Rosporden
37 .- Geneviève de Rustefan
38 .- Notre Dame du Folgoat
39 .- Les Ligueurs
40 .- La Fomtenelle
41 .- L'héritière de Keroulaz
42 .- Le page de Louis XIII
43 .- L'horpheline de Laumion
44 .- Mort de Pontealek
45 .- Tannik Skolan
46 .- Le pardon de St. Fiaere
47 .- La chanson du Pílote
48 .- Les laboreurs (segueix a l'altre pàgina)
49 .- Les bleus
50 .- Les Chouans
51 .- Le temps passé (segueix a l'altre pàgina)
52 .- La demande en mariage
53 .- La ceínture
54 .- La chanson de table
55 .- Le chant des pauvres
56 .- Cant de la fête de l'Armoire
57 .- Chant de la fête de Juin
58 .- La chanson de l'aire neuve
59 .- La chanson de fête des petits Pâtres
60 .- L'appel des Pâtres
61 .- La tourneè de l'Aguilaneuf
62 .- Le lèpreux
63 .- La croux du chamin
66 .- La rupture
67 .- La légende de St. Ronan
68 .- St. Efffamm et le Rui Arthur
69 .- La tour d'Armor
70 .- La dddepart de l'ame
71 .- Le chant des trépassés
72 .- L'enfer
73 .- Le Paradis

ACADEMIA ROMANA (Romània) (manuscrit)
1 .- Frmzuleana trei oglinzi (1897)
2 .- Foaie verde liliare (1896)
3 .- Frunza verde lozioara (1886)
4 .- Frunza verde padurat
5 .- Frimzuleana trei zmincele
6 .- Frimza verde trei masline
7 .- Frinza verde de mar dulce
8 .- Paunasul
9 .- Ajinga-ti puiules, ajinga
10 .- Foaie verde trei mabline
11 .- Frimzuleana lemm de soc
12 .- Frunza, verde iarba neagra
13 .- Frunza verde lozioara (1903)
14 .- Sub poala de codre verde
15 .- Pe cea vale intunecoaca
16 .- Frunza verde foi de scain (1870)
17 .- Frinza verde rung de mure
18 .- Cîntecul lui ioan petraru
19 .- Foaie verde macies
20 .- Cîntec haiducesc (1875)
21 .- Frunza verde baraboi
22 .- Foaie verde siminoc
23 .- Maica batrîna
24 .- Foaie verde si-o lalea
25 .- Frunza verde si-un harbuz
26 .- Frunza verde trei agude (1860)
27 .- Foaielicea bob orezu
28 .- Foaie verde si-o sanûnta
20 .- Cîutec voinicesc
30 .- Cîutecul cuculin
31 .- Frunzuleana paiu sacara
32 .- Foialita s'un dudau
33 .- Badiu
34 .- Frunza verde trei alune
35 .- Frunza verde de-agurida
36 .- Foaie verde merisov
37 .- Foae verde trei masline
38 .- Variauta acelorasi versuri
39 .- Chira
40 .- Foae verde dona poame
41 .- Vâlcu
42 .- Frunza verde obolean
43 .- Doina

Partitura sense nom ( a l'altre cara tatxada (vocal del núm. 11 del personatge "Monje") (manuscrit)

18 fragments indeterminats (manuscrit) Partitura hològrafa per a piano a la que li manca la primera pàgina i per tant el títol i l'autor.

Sobre (Ref. 1983 i 1984) amb les "Memorias del Maestro Compositor D. Eusebio Bosch Humet" Dedicadas a mis compañeros del Montepio de Maestros Directores y Concertadores de Barcelona, 17 Agosto 1947" signat pel compositor Ref. antiga 1984. Segell: MMDCB.

Llistat d'obres cedides al Montepio (any 1936) Ref. antiga 1983. Segell: MMDCB

Memorias de Eusebio Bosch Humet (mecanografiades i amb apunts i esmenes autògrafa Acto a la memoria del Maestro Don Eusebio Bosch Humet celebrado por el Montepio de Maestros Directores y Concertadores de Barcelona, en su local social, el dia 7 de Marzo de 1948 (mecanografiat) (dos exemplars)

ORGANOGRAFÍA GENERAL DE TODOS LOD INSTRUMENTOS MUSICALES .- Eusebio Bosch Humet. Ildefonso Alier, Editor de Música, Madrid. (Imprès) (240 pàg.) (Vol. I) Segell Editor.

Segueix a partit del capítol 7 fins el 12 i un capítol final dedicat a la orquestra (246 pàg.) manuscrites.

També hi ha una carpeta amb nombrosos apunts pel llibre d'Organografía.

 

ARRANJAMENTS D'OBRES D'ALTRES AUTORS

MINUET núm. 1 (del seu llegat però no sembla ser l'autor doncs hi ha la indicació "d'autor desconegut però català a jutjar per els títols i altres detalls") per a quartet de corda (manuscrit)

LA MARCHA DE CÁDIZ (Nº 2, Polka dels quatre músics) de Valverde (fill) i Estellés (cant i piano) (8 pàg.) (harmonització Bosch Humet) (manuscrit)

EL POBLE VALBUENA (Nº 3, Havanera del Pompon) de Valverde i Torregrosa (cant i piano) (6 pàg.) (manuscrit)

GARIN (Fantasia de l'òpera de Tomás Bretón) (arranjament per a violí, violoncel, harmònium i piano) (13 pàg.) (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona

DON LUCAS EL CIGARRAL d'Amadeu Vives (Transcripció d'Eusebi Bosch Humet) (orquestra de corda i piano) (18 pàg.) (manuscrit)

FERAMORS. Òpera de Rubinstein (Dansa núm. 2) arranjament per a trio (violí, violoncel i piano) per E. Bosch (5 pàg.) (manucrit) (dos exemplars) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

FANTASIA DE L'ÒPERA "FAUST" de Charles Gounod. (Arranjament per a dos violins, viola, violoncel, contrabaix i piano) per E. Bosch Humet (9 pàg.) (particel·les de violí 2n i contrabaix) (3 pàg.) (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

LA REINA DE SABA, de Charles Gounod (orquestració d'Eusebi Bosch Humet del núm. 7) (partitura de direcció) (16 pàg.) (manuscrit)

FANTASIA DE COPELIA
(violí, violoncel, harmònium i piano) (10 pàg.) (també per flauta, clarinet, 2 violins, violoncel i contrabaix) (11 pàg.) (manuscrit)

ROBERTO IL DIÁVOLO (Fantasia núm. 1 de l'òpera de Meyerbeer) (arranjament per violí, violoncel , harmònium i piano) (14 pàg.) (manuscrit)

ROBERTO IL DIÁVOLO (Fantasia núm. 2 de l'òpera de Meyerbeer) (arranjament per violí, violoncel , harmònium i piano) (15 pàg.) (manuscrit)

MEFISTOFELE (d'Arrigo Boito) (arranjament per a quintet de violí, clarinet en Do, violocel, harmònium i piano) (16 pàg.) (acompanya particel·la de violí 2n per a septimí) (3 pàg.) (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

Paper d'un fragment de l'acte 3er de "TOSCA" de Puccini (pertany al violoncel) (1 pàg.) (manuscrit)

FANTASIA BRILLANTE SOBRE MOTIVOS DE LA ÒPERA "AIDA"
, de Giuseppe Verdi, de Charles Dancha, per a violí amb acompanyament de piano) arrenjada amb acompanyament d'orquestra per Eusebi Bosch (Partitura de direcció) (violí solista, 2 violins, flauta, 2 clarinets, 2 cornetins, fiscorn i baix) (19 pàg.) Any 1880 (particel·les ) (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

MINUET
, GAVOTA, CONTRADANÇA, (autor desconegut) (per orquestra de corda) (4 pàg.) CARIDAD (Mazurka) (per orquestra) (4 pàg.), JULES-VERT (Schotisch) d'A. Cotó (orquestra i reducció piano) (3 pàg.), ELS DANSAIRES (Rigodó) de J. Gols (orquestra) (7 pàg.), BETTINA (Polka) de B. Smetana (orquestra) (4 pàg.), ILUSIÓN (Americana) de J. Gironella (orquestra) (6 pàg.), ELS EMBAUCADORS (Llancers) d'A. Cotó (orquestra) (7 pàg.) (manuscrit)

PHALÈNES (Valsos) Joh Strauss (transcripció orquestra) (26 pàg.) (particel·les instruments) (manuscrit)

PHALÈNES (Valse Nactfalter) (Op. 157) Joh. Strauss (impresa) (9 pàg.) (Dibuix portada A. Barbizet . Editeur, J. Maho, París, Viena (Segell editor)

ANYORAMENT .- Josep Anselm Clavé (veu i piano) (1 pàg.) (manuscrit (copia)


**************

FREIXAS i CRUELLS, Narcisa

(Sabadell (Vallès Occidental) 13/12/1859 - Barcelona (Barcelonès) 20/12/1926)


(Obres de Narcisa Freixas. Edició d'homenatge, 1928)

(Invitació, Barcelona 1927. Santiago Rusiñol, Amadeu Vives, Joan Lamote de Grignon, Antoni Nicolau, Ignasi Iglésias, Pau Casals, Lluís Millet, Víctor Català, Enric Morera.)

LA MORT D'UNA MARE .- Àngel Guimerà (Text)
UNA MICA D'OMBRA (Partitura de Narcisa Freixas i foto d'ella)
NARCISA FREEIXAS. LA SEVA OBRA .- Josep M. Petit i Freixas
Dedicatòries manuscrites Il·lustracions de Torné Esquius

CANÇONS D'INFANTS (Primera serie. Premiada en la Festa de la Música Catalana de 1905) (veu i piano) .- ELS PETITS ESTUDIANTS, Text: Nogueras Oller (3 pàg.); EL POBRE MESTRE, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); MÀ, MANETA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); TINC POR!, Text: Dolors Moncerdà 82 pàg.); ELS BONS COMPANYS, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); EL POMERÓ, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); LA CAMPANETA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg).; LES NINETES, Text: popular (2 pàg.)

Segona serie. Premiada en els Jocs Florals de Girona de 1908 (veu i piano) .- RATAPLIM! ... RATAPLAM! ... (a dues veus i piano); Text: Nogueras Oller (5 pàg.) (Dedicada als petits escolar de Tolouse); LA DONETA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.) (Dedicada a Maria Rusiñol Denis); LES FORMIGUES, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.) (Dedicada a Dolors Miralbell Centeno); L'AGULLA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.) (Dedicada a Rosalia Ossorio i Florit); EL PARENOSTRE DELS INFANTS Text: Nogueras Oller (1 pàg.) (Dedicada a Maria Mauroner i Soler); EL DIJOUS A ESCOLA, Text: Nogueras Oller (4 pàg.) (Dedicada a Pilar Puig i Macià); VOT D'INFANTS, Text: ? (2 pàg.) (Dedicada a la Lliga del Bon Mot)

Tercera serie (veu i piano) .- LA CASA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); L'AMETLLER, Text: Joan Maragall (1 pàg.); CASCAVELLS D'ARGENT, Text: J. M. López Picó (2 pàg.); SALTANT A LA CORDA, Text: ? ( 2 pàg.); HIMNE, Text: Francesc Sitjà i Pineda (4 pàg.); VORETA EL FOC, Text: Mercè Garí (2 pàg.); LA SON SONETA, Text: Apel·les Mestres (3 pàg.); L'ORFENET, Text: Lluïsa Denís de Russinyol (2 pàg.)

Quarta serie (veu i piano) .- EL DIDALET, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.); CANÇÓ DEL REPÒS, Text: Artur Masriera (1 pàg.); LA LLUNA ... LA BRUNA, Text: Nogueras Oller (2 pàg.); LA FILLA DEL CARMESÍ, Text: Josep Carner (1 pàg.); LA DANSA, Text: ? (1 pàg.); EL GALL PETIT, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.); EL REI NEGRE, Text: ? (1 pàg.); LA DANSA DE LES ESTRELLES, Text: ? (2 pàg.)

CANÇONS CATALANES (veu i piano) .- SOMRIU AMOR, Text: Nogueras Oller (2 pàg.) (Dedicada a Antonieta Llanas); DECANDIMENT, Text: Nogueras Oller (2 pàg.) (Dedicada a Antonieta Llanas); LA FESTA MAJOR, Text: J. Martí Folguera (3 pàg.) (Dedicada a Amparo Viñas); LA BARCA, Text: Apel·les Mestres (4 pàg.) (Dedicada a Maria Pitxot de Gay); AI, L'ESPERANÇA ..., Text: Àngel Montanya (4 pàg.) (Dedicada a Anita Llorens); LES CAMPANES DEL CONVENT, Text: Àngel Montanya (4 pàg.) Dedicada al mestre Enric Granados); PRIMAVERAL, .- Text: Apel·les Mestres (4 pàg.) (Dedicada a Joaquim Nin); EL FILADOR D'OR, Text: Jacint Verdaguer (4 pàg.) (Dedicada a Isolina Xuclà); EL PELEGRINET, Text: Eveli Dòria (4 pàg.) (Dedicada a Paquita Boix i Bruny); EL BES DESITJAT, Text: Nogueras Oller (4 pàg.) Dedicat a Dalmira Amorós); LA FALSA NINETA, Text: Artur Masriera (2 pàg.); L'OMBRA DE NAZARET, Text: Jaume Collell (4 pàg.) (Dedicada a Dolors Moncerdà de Macià)

AMOROSES .- BON ROSSINYOL, Text: Apel·les Mestres (2 pàg.) (Dedicada a Roser S. De Milà); DOLOROSA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Concepció Badia); JOGUINA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Carme Amat); MELANGIA, Text: ? (2 pàg.) (Dedicada a Agnès Armengol de Badia); MADRIGAL, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Eugenia Busquets); CANÇÓ DEL TROBADOR, Text: Nogueras i Oller (2 pàg.); SOMNI D'OR, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Adela Cots); CANTIRET DE VIDRE, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Filomena Mirambell); LA FONT DEL ROMANÍ, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Josefina Ossorio i Florit); LA CAMPANERA MORADA, Text: Joan M. Guasch (2 pàg.) Dedicada a Maria Mauroner); LES ROSES, Text: Francesc Sitjà i Pineda (4 pàg.) (Dedicada a Joan Reventós); CANÇÓ D'AGNA MARIA, Text: ? (2 pàg.) (Dedicada a Sofia Bergé); BRESSOLANT, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Mercè Codina i Vives); PRIMAVERA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (3 pàg.) (Dedicada a Agna Aymat); MARON DELORME, Text: Josep Carné (3 pàg. ) (Dedicada a Felisa Solà); MUNTANYENCA, Text: Claudi Omar i Barrera (6 pàg.) (Dedicada a Llorenç Parés)

DISPERSES .- MAL D'AMOR, Text: Francesc Sitjà i Pineda ( 1 pàg.); BALADA, Text: Mercè Garí (1 pàg.); CANÇÓ DE RODAMON, Text: Nogueras Oller (1 pàg.); EL VENT D'ABRIL, Text: ? (3 pàg.); LA RONDALLERA, Text: ? (1 pàg.); CANÇÓ DE L'ESPIGA, Text: Dolors Moncerdà (3 pàg.); ALBADA, Text: Josep Massó i Ventós (2 pàg.); EL POM DE ROSES, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); EL CANT DE LA TORTORA, Text: Agna de Valldaura (1 pàg.); AMOR MEU, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.); VINA AMORETA, Text: ? (2 pàg.); EL JOGLAR DEL REI, Text: Apel·les Mestres (1 pàg.); SOLEDATS, Text: J. Sabartés (1 pàg.); LA NIT DE SANT JOAN, Text: ? (possible de J. Sabartés) (2 pàg); MATINADA, Text: ? (2 pàg.)

POPULARS HARMONITZADES .- LA VELLA DE PARÍS (1 pàg.); CANÇÓ DEL PARE GALLIFA (1 pàg.); CANÇÓ DEL SOMETEN (1 pàg.); BOQUICA EL GRAN LLADRE (1 pàg.); BONAPARTE (1 pàg.); L'AVI PELACANYES (1 pàg.); EL SOLDADET (1 pàg.)

PIANO INFANTIL
Poemes de Francesc Sitjà i Pineda
Il·lustracions: Torné Esquius

PRIMERA SÈRIE .- DIU UNA ROSA... (2 pàg.) (Dedicada als nens Joan i Jordi Cunties i Homs); EL SOLDAT DE PLOM (2 pàg.(Dedicada al nen Josep M. Balaguer i Pallejà); EL RATOLÍ (2 pàg.) (Dedicada a la nena Pilar Royo); UNA MICA D'OMBRA (2 pàg.) (Dedicada al nen Antoni Muntanyola i Tey); LA GUARDIOLA (2 pàg.) (Dedicada al nen Jaume Bofill i Bofill); LA DANSA (2 pàg.) (Dedicada ala nena Maria Jesús Cortezo i Junqueras); LA SON (2 pàg.) (Dedicada a la nena Anna Texidó i Sitjà); L'OCELL (2 pàg.) (Dedicada a la nena Pilar Carulla)

SEGONA SÈRIES (Llibre de Nines) .- LA NINA ROSSA (2 pàg.); LA NINA MACA (2 pàg.); LA NINA QUE ENCARA ÉS PETITA (2 pàg.); LA NINA ADORMIDA (2 pàg.) (Dedicada a la nena Pilar Garí de Arana); LA NINA QUE DANSA (2 pàg.) Dedicada a la nena Mercè Muntadas Parera); LA PEPA (2 pàg.)

LLIBRE DE LES DANSES .- FLORISSENDA (6 pàg.); LA DONZELLA DEL VESTIT DE RAMS (6 pàg.); L'ESTUDIANT (6 pàg.); ELS CAMINANTS (6 pàg.); ELIONOR (6 pàg.); LA PAGESA (6 pàg.); EL FAUNE (8 pàg.); LA DAMA DE FRANÇA (6 pàg.); LA PASTORA (6 pàg.); LES DONZELLES POBRES (6 pàg.); FRANCESCA (6 pàg.); JOANA (6 pàg.)

SARDANES

A SANT MEDÍ .- Text: Popular (Piano i veu afegida) (6 pàg.); FLORS DE LA TERRA .- Text: Dolors Moncerdà (Piano i veu afegida) (5 pàg.); DOLÇA CATALUNYA .- (Piano) (4 pàg.)

MÚSICA

JOGUINA (Violí i piano) (4 pàg.); 6 CANTS NÒMADES (Piano) (13 pàg.); CANÇÓ SENSE PARULES (Violí i piano) (6 pàg.); MUÑEIRA (3) (Piano) (8 pàg.); ALALÁ (Piano) (2 pàg.); VALS LENT (Piano) (4 pàg.); ELEGIA (Piano) (4 pàg.); TORNAVILA (Piano) (5 pàg.)

Relació de ¨ELS FIDELS AMICS"

Apèndix amb articles apareguts a la premsa de diverses èpoques i de documents diversos.

*******

ÒPERA

Partitures d'òpera

A

 

ARDITI, Luigi (Crescentino, Piamonte, 1822 – Hove, Sussex, 1903)

L’ORFANELLO (Canzonetta) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano) (4 pàg. 36-39) Text: italià. (Cançó italiana inclosa en el llibre NORMA) 

ARRIETA i CORRERA, Pascual Juan Emilio (Puente de la Reina, Navarra, 1823 – Madrid, 1894)

MARINA (Òpera en tres actes) Lletra: Francisco Camprodon-Miguel Ramos Carrión. Edita: Sociedad Anónima Casa Dotésio, Madrid.  Tema: Lírica (òpera espanyola) (piano sol, amb guió de la lletra)  Text: castellà (guió de la lletra sobre el piano)  

MARINA (Òpera en tres actes) Lletra: Francisco Camprodon-Miguel Ramos Carrión. Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Duet de tenor i tiple (fragment núm. 14) (manuscrit) Copia propietat de A. Claramunt. Segell: (?) Sabadell. Agrupación Lírica Sabadellense.  

MARINA (Òpera en tres actes) Lletra: Francisco Camprodón-Miguel Ramos Carrión. Edita: Pablo Martin, Editorial, Madrid. Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Text: castellà. Escena i duo de tenor i baríton (fragment núm. 9)  

MARINA (Òpera en tres actes) Lletra: Francisco Camprodon-Miguel Ramos Carrión. Edita: Sociedad Anónima Casa Dotesio, Editorial de Música, Madrid. Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Text: castellà. Ària de tenor, i cor (escena núm. 6) Segell: Casa Beethoven, Barcelona

MARINA (Òpera en tres actes)  Lletra: Francisco Camprodon-Miguel Ramos Carrión. Edita: Sociedad Anónima Casa Dotesio, Editorial de Música, Madrid. Tema: Lírica (òpera espanyola) (piano sol, amb guió de la lletra)  Text: castellà. (Preludi i cor d'introducció) (escena núm. 10) Dedicatòria: J. Albareda a R. Suñer, 1-12-1924.

MARINA (Òpera espanyola en tres actes) .- Lletra: Francesc Camprodon. (veu i piano) (232 pàg) (agfegeix l'Havanera, fotocopia) (Text: castellà) Edita: Unión Musical espanyola, Editores, Madrid, 1946 (Segell: Casa Beethoven. Almacén de Música L. M. Jordá, Barcelona) (Inclou signatures de: Merche Montalba, J. Manzaneda i dues més il·legibles 25/07/1969; Florentin C. Carlés 27/07/1969; Montserrat Costa, juny 1978; Rut Nabal i dues més d'il·legible, 14/04/2008; ) (Inclou el Programa de les Festes de Santa Cecília a Navarcles organitzades per la Coral Sol Ixent amb la reptresentació d'aquesta òpera amb la col·laboració de l'Agrupación Artística "La Antorcha" dirigida per Jordi Núñez (15/11/1980)

ILDEGONDA (Melodràma serios en dos actes) Lletra: Temistocle Solera. Edita: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, Madrid (ICCMU).  Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Text: italià. Edició crítica: Celsa Tamayo. Litografia d'Emilio Arrieta (de S. Llana: Bibliotaca Nacional de Madrid) Núm. 17 de "Obras de la Colección Música Hispana".

ASPA, Mario (Messina, 1799 – 1868)

SUL SENTIER DELLA SORIA (I due savojardi) (Romança) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (4 pàg. 82-85) Text: italià. (Romança de l’òpera inclosa en el llibre NORMA)

QUANDO CICOTTO PER L’INDIA PARTÌ (Il venti agosto) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, LondresTema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (5 pàg. 120-124) Text: italià. (Barcarola de l’òpera inclosa en el llibre NORMA)  

AH! NELL’ALMA ANCOR MI SUONA (I due savojardi) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 132-134) Text: italià (Romança de l’òpera inclosa en el llibre NORMA) 

AUBERT, Daniel François-Esprit (Caen.1782 – París, 1871)

FRA DIAVOLO (Òpera còmica en tres actes) Lletra: Eugen Scribe. Editorial: G. Ricordi &Cia., Milà. Tema: Lírica (Òpera francesa) (piano sol) (151 pàg.) Primera representació al Teatre de l’Òpera Còmica de París el 28 de gener de 1830.

AZKUE ABERASTURI, Resurección Maria de (Lekeito, País Basc, 5 d’agost de 1864 – Bilbao, 9 de novembre de 1951)

URLO (òpera en tres actes) Edita: Sociedad Anónima Casa Dotesio, Bilbao. Tema: Lírica (òpera basca) (veu i piano) (348 pàg.) (Text en basc, castellà i alemany) (Traduccions: Melania Fischer, Elsa de Bruchhausen, José Maria Arroita-Jáuregui) (Data composició: 1911-1912) (Dedicada al Sr. Conde de Zubiría) Segell: MMDCB

 

B

 

BELLINI, Vincenzo (Catania, 1801 – Puteaux, Seine, 1835)

NORMA (òpera en dos actes) (D’altres fragments d’obres diverses)  Lletra: Felice Romani. Música:  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, LondresTema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (184 pàg. + 181 d’altres obres) Text: italià i anglès. (Publicitat de l’editorial)

CIEL PIETOSO (La straniera) (Llibre: Norma Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (2 pàg. 16-17) Text: italià. (Pregaria de l’òpera inclosa en  el   llibre (NORMA)  (51-1A)

QUAL COR TRADISTI (Norma) (Llibre: Norma) Lletra: Felice Romani. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 30-32) Text: italià. (Fragment d’òpera inclòs en el llibre NORMA)  

DEH! NON VOLERLI VITTIME (Norma) (Llibre: Norma) Lletra: Felice Romani. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (3 pàg. 33-35) Text: italià. (Fragment d’òpera inclòs en el llibre NORMA)  

GIOVIN ROSA (La straniera) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (4 pàg. 125-128) Text. italià. (Melodia treta d’un duet de l’òpera, inclosa en el llibre NORMA)

COL SORRISO D’INNOCENZA (Il Pirata) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (2 pàg. 167-168) Text: italià (Cavatina de l’òpera inclosa en el llibre NORMA)  

NORMA (Òpera en dos actes)  Edita: G. Ricordi & Cia. Milà. (Edició econòmica) (82 pàg.) Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  Biografia de Bellini. Dibuix de la cara de Bellini. Estrena al Teatre alla Scala, Milà el 26 de desembre de 1831.

NORMA (Òpera en dos actes) Edita: G. Ricordi & Cia. Milà. (Edició económica) (82 pàg.) Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  Biografía de Bellini. Dibuix de la cara de Bellini. Estrena al Teatre alla Scala, Milà el 26 de desembre de 1831.

LA SONNAMBULA (òpera en dos actes) Lletra: Felice Romani. Edita: C.F. Peters, Bureau de Musique, Leipzig . Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (171 pàg.) Text: italià i alemany) (Segell: Rafael Guardia, Editor de Música, Barcelona) (Segell: AEMDCB)

LA SONNAMBULA (òpera en dos actes)  Lletra: Felice Romani. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol) (171 pàg.) Estrenada al Teatre Cercano de Milà el 6 de març de 1831.

I PURITANI (Melodrama en tres actes)  Lletra: Carlo Ponte. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (201 pàg.) Text: italià. (Relació personatges estrena al Teatre Italià de París el 25 de gener de 1835) (Segell: Musical Emporium, Barcelona)  

I PURITANI (Melodrama en tres actes)  Lletra: Carlo Ponte. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (304 pàg.) Text: italià i anglès. (Publicitat editorial) 


BEETHOVEN, Ludwig van (Bonn, 1770 – Viena, 1827)

FIDELIO, Op. 88 (Òpera en tres actes) Lletra: H. Treitschke. Edita: Könemann Music Budapest. Tema: Lírica: (òpera alemanya) part. general orquestra.  Text: Alemany.

FIDELIO, Op. 88 (Òpera en tres actes) Lletra: H. Treitschke.  Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica: (òpera alemanya) (piano sol) (90 pàg.) Estrenada al Teatre An der Wien, Viena l’any 1805.

 

BIZET, George (París, 1838 – Bougival, París, 1875)

LES PECHEURS DE PERLES (Òpera en tres actes)  Lletra: Michel Carré i Cormon Edita: Choudens, Editeur, ParísTema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (208 pàg.) (Text: italià, transcrit per A. Zanardini i alemany per F. Fremery) (Gravat presentació: E. Buva)

CARMEN (òpera en quatre actes) (També hi ha “Gli Ugonotte” de Meyerbeer.  Lletra: H. Meilhav i L. Halévy. Edita: Choudens Fils, Editeurs, ParísTema: Lírica (Òpera francesa) (Reducció piano sol)  (191 pàg.) Extreta de la novel·la de Prosper Merimée. Transcripció piano: A. Choudens. Dedicada a Jules Pasdeloup. Personatges estrena. També hi ha l’òpera “GLI UGONOTTE” de Giacomo Meyerbeer. Segell: Juan Bts. Pujol y Compa. Barcelona.  

CARMEN (Drama líric en quatre actes)  Lletra: Enrico Meilhac i Ludovico Halevy. Edita: G. Ricordi & Cia. MilàTema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (377 pàg.) (Text: francès) (Estampació: Ricordi & Cia, Milà.)  

L’ARLESIENNE (Drama líric en tres actes i cinc quadres)  Lletra: Alphonse Daudet. Edita: Choudens, Editeur, París. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Reducció piano sol)  (53 pàg.) (Reducció a piano del mateix autor) (Dedicada al seu amic Hippolyte Rodrigues) (Gravat presentació: E. Buva)  

 

BOITO, Arrigo (Padua, 1842 – Milà, 1918)

MEFISTOFELE (Òpera amb un pròleg, quatre actes i un epìleg) Lletra: Arrigo Boito. Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  Text: italià. Guió de la lletra sobre el piano. Segell: Juan Ayné.

MEFISTOFELE (Òpera) Música: Arrigo Boito. Edita: Edizioni Ricordi, Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Romança de Faust (tenor) (Epìleg) Representada al Teatre Comunitativo de Bolònia el 4 d’octubre de 1875. Segell: Juan Budo, Barcelona  

MEFISTOFELE (Òpera amb un pròleg, quatre actes i un epìleg)  Lletra: Arrigo Boito. Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (160 pàg.) Text: italià. Estrena al Teatre Comunnale de Bolonya el 4 d’octubre de 1875. Inclou un segell de 15 Lires per augment de preu.

 

BONA, Valerio ? (Brescia, ca. 1560 – Verona, ca. 1620)

PASSA TRA I FIORI O ZEFFIRO (Don Carlo) (Llibre: Norma)  Música: P. Bona  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 117-119) Text: italià. (Romança de l’òpera inclosa en el llibre NORMA)  

 

BORODIN, Alexander Porfiryevich (Sant Petersburg, 1833 – 1887)

LE PRINCE IGOR (òpera en quatre actes i pròleg)  Lletra: Alexander Borodin.  Edita: M.P. Belaieff, Leipzig 1889.  Tema: Lírica: òpera russa (cant i piano) (372 pàg.) Text: rus, francès i alemany) (Traducció francesa: M. Jules Ruelle, alemanya: Mne. Alexandroff) (reducció piano: Félix Blumenfeld) (introducció de l’editor en rus i francès) Segell: MMDCB

LE PRINCE IGOR Òpera en quatre actes i un pròleg) Lletra: A. Borodin. Edita: Edition M.P. Belaieff, Leipzig.  Tema: Lírica: òpera russa (cant i piano)  L’obra, inacabada per Borodin, va ser complertada per N. Rimsky-Korsakov i l’obertura instrumentada per A.C. Glazounov. Piano sol i guió de la lletra en ciríl·lic. Petit text explicatiu del procés de composició, instrumentació i reducció. Traducció francesa: Jules Ruelle; alemanya: Madame Alexandroff. Gravat a la portada de A. Anmunoff. Dedicada a Muxauia Ubanobura. Fotografia de Borodin.

BOSCH i HUMET, Eusebi (Barcelona, Barcelonès, 27 / 10 / 1860 - 3 / 05 / 1947)

REDHYA, Op. 69 (Òpera en dos actes) Lletra: F. Garriga, traducció: F. Casanovas (text amb italià i castellà) (romança d'Abdelaziz (baríton)) (veu i piano) (4 pàg.) (5 exemplars) (imprès) (Album de Salón)

REDHYA, Op. 79 .- Òpera en dos actes (paraules de Frederic Garriga, traducció d'en Francesc Casanovas) (any 1895) (estrenada al Teatre del Bosc, Barcelona el 14 de setembre de 1906) (text: italià) (Partitura direcció, manuscrit) (un exemplar de cada acte) (material d'orquestra, manuscrit) (Guió de veu i piano amb Op. 69(?), datada a Sabadell 1894, manuscrit) (també dues partitures de veu i piano de la romança per baríton)

REDHYA (acte 1er i 2n, tacet) (Cor intern a boca closa de noies, sopranos 1a, 2a i 3a, i arpa) (particel·les amb el no de dels intèrprets, a llapis, i d'harmònium del quadre 1er) (manuscrit)

REDHYA (Òpera en un acte) (particel·la de Tarick) (veu i piano) (48 pàg.) (manuscrit)

EPITALAMI , Op. 112 .- Òpera en un acte. Lletra: Ambrosi Carrión (Guió de veu i piano, manuscrit) 1ra part de la trilogia "La Sort", Barcelona, gener de 1914.(text: castellà i català)

EL MAL TRAGINER, Op. 115 .- Òpera en un acte. Lletra: Ambrosi Carrión (Guió de veu i piano, manuscrit) 2a part de la trilogia "La Sort", Barcelona, desembre de 1914 (text: castellà i català)

LA NUVIA VERGE, Op. 117 .- Òpera en un acte. Lletra: Ambrosi Carrión (Guió de veu i piano, manuscrit) 3a part de la trilogia "La Sort", Barcelona, febrer de 1915 (text: castellà i català)

EL FILL DE CRIST, Op. 118 .- Òpera en un acte. Lletra: Ambrosi Carrión (Partitura de direcció, manuscrit) Barcelona, agost de 1916 (text: català) (Guió de veu i piano) (text: castellà i català)

SANGRE REDENTORA, Op. 118 .- Òpera en un acte. Lletra: Ambrosi Carrión (Partitura direcció, manuscrit) Guió de veu i piano, manuscrit) (Llibret amb l'argument, mecanografiat) (text: castellà)

EL FILL DE CRIST, Op. 126 (Òpera en un acte) Llibret: Ambrosi Carrión (text català) Barcelona, agost de 1916 (partitura d'apuntar, veu i piano) (88 pàg.) (particel·les instruments) (particel·les veu i piano personatges) (manuscrit) (fulls manuscrits de l'argument de l'obra)

FEBO, Op. 142 .- Òpera en 3 actes i cinc quadres . Lletra: Salvador Vilaregut, seguint la novel·la de Víctor Hugo. Barcelona 25 maig 1920 (Partitura direcció, manuscrit) (un exemplar per cada acte) (material d'orquestra, manuscrit) (material per banda de l'escena 3a del quadre 2on de l'acte 3er, manuscrit) (llibret amb l'argument de l'obra, imprès) (text: castellà)

FEBO, Op. 142 (Òpera en tres actes i cinc quadres) Llibret: Victor Hugo (traducció: Salvador Vilaregut) (text castellà) (reducció per a veu i piano) Barcelona 1920 (exemplars per l'apuntador) (també la reducció per a veus i piano del text original "Phoebus") (partitures de les veus i del cor) (manuscrit) (llibrets de les versions francesa, manuscrit, i de la castellana, mecanografiada) (llibret sinòptic imprès) (un full d'apunts dels números com a sarsuela) (full manuscrit amb comentaris sobre el llibre de Victor Hugo "La Esmeralda")

GRINGOIRE, Op. 144 (Òpera en un acte) Text: Theodore de Brauville (Traducció a l'italià: G. D. Bertocci Fontana) (cant i piano) (64 pàg.) (manuscrit) Barcelona, juny 1927.

GRINGOIRE (Òpera en un acte) Text: Theodore de Bauville (traducció a l'italià: G. D. Bertorei Fontana) (131 pàg.) Barcelona 1927 (manuscrit)

EL ALMA CONDENADA Op. 145 (Òpera en tres actes i cinc quadres) Lletra: (en el 1er i 2n acte diu Rosendo Serra, en el 3er l'anomena Lorenzo Serra (6 personatges) (1er acte 52 pàg.) (2n acte 34 pàg.) (3er acte 39 pàg.) (partitura de direcció) (manuscrit)

L'ÀNIMA CONDEMNADA (Òpera en tres actes i cinc quadres) Lletra: Rosendo Serra (cant i piano) (manquen les 11 primeres pàgines de l'acte 1er) (en total l'obre ha de tenir 89 pàg.) Text: català (traduït al castellà)

L'ÀNIMA CONDEMNADA (Òpera en tres actes i cinc quadres) Lletra: Rosendo Serra (cant i piano) (manquen les 11 primeres pàgines de l'acte 1er) (en total l'obre ha de tenir 89 pàg.) Text: català (traduït al castellà)

L'ÀNIMA CONDEMNADA, Op. 145 (Òpera en 3 actes i 5 quadres) Text. Rosend Serra (acte 1er) (veu i piano) (24 pàg.) no està complerta (també està traduïda al castellà a llapis amb el títol "El alma condenada") (manuscrit)

GRINGOIRE, Op. 155 (Òpera en un acte) Llibret: Theodoro de Bauville (text amb italià) (traducció: G. D. Bertocci Fontano) (partitura de direcció) (106 pàg.) Barcelona juny de 1927 (manuscrit)

EL JUGLAR, Op. 162 (Òpera en tres actes i set quadres) (Llegenda històrica de Lluis G. Manegat, Barcelona 1937 (partitura de direcció general, 148 pàg.) (reducció per veu i piano, 83 pàg.) (manuscrit)

TONET I VIOLA, Op. 163 (Òpera infantil, lírica i camperola, en 2 actes i 8 quadres, inspirada en un antic conte, d'època antiga) Text del mateix autor (veu i piano) (65 pàg.) (indicació a llapis de que també hi ha la partitura d'orquestra) (el text també està a llapis en castellà amb el títol "Tonio y Violeta") (signatura de l'autor) (inclou el llibret de l'obra) (manuscrit)

TONET I VIOLA, Op. 163 (Òpera infantil, idíl·lica i camperola dos actes i vuit quadres, inspirada en un antic compte, època antiga) Lletra i música de l'Eusebi Bosch Humet (partitura general) (158 pàg.) (manuscrit) (llibret de l'obra, un mecanografiat i l'altre manuscrit)

LA TEMPESTAD, Op. 171 (Òpera en 3 actes i 9 quadres) (obra de W. Shakespeare versificada i musicada per Eusebi Bosch Hument) (partitura de direcció general, 247 pàg.) (reducció per a veu i piano, 166 pàg.) (manuscrit)

 

BRAMBILLA, Marietta (Cassano d’Adda, 1807 – Milà, 1875)

LA TENERENZZA (Romança) (llibre Norma) Lletra: F. Brambilla. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano)  (4 pàg. 4-7) Text: italià. (inclòs en el llibre NORMA)  

L’ALLEGRO (Ballata) (Llibre: Norma)  Lletra: M. Maggioni Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres  Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano)  (4 pàg. 110-113) Text: italià. (Ballata inclosa en el llibre Norma)  

 

BRETÓN HERNÁNDEZ, Tomás (Salamanca, 29 de desembre de 1850 – Madrid, 2 de desembre de 1923)

LA DOLORES (drama líric en tres actes) Lletra: José Feliu i Codina. Edita: Casa-Romero, Madrid. Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano) (264 pàg.) (Traducció italiana: E. Golisciani) (Fotografia i signatura de Tomás Bretón) (Primera representació: 16/03/1895, Teatre de la Zarzuela de Madrid. Text en castellà i en italià) Segells: MMDCB; Compañía de Zarzuela y Ópera Española del maetro Laureano Riba 

LA DOLORES (drama líric en tres actes) Lletra: José Feliu i Codina. Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano) (275 pàg.) (Fotografia i signatura de Tomás Bretón) (Estrena al Teatre de la Zarzuela de Madrid el 16/03/1895)  Segells: AEDMDCB/ J. GOL

GARIN ó L'EREMITA DI MONTSERRAT (Drama líric en quatre actes) Lletra: C. Fereal. Edita: Casa- Romero. Tema: Lírica (òpera  italiana) (veu i piano) (265 pàg.) (Traducció tedesca: F. Adler) (Estrena al Teatre del Liceu de Barcelona, 14/05/1892) (Dedicada al Círculo del Liceo de Barcelona) Segell: Almacen de Música de Rafael Guardia, Barcelona.

GLI AMANTI DI TERUEL (LOS AMANTES DE TERUEL) (Drama líric en quatre actes i un próleg) Lletra: Tomás Bretón. Edita: Edición Romero, Madrid. Tema: Lírica (Òpera espanyola) (veu i piano) (371 pàg.) (Text en castellà, italià i alemany.) Segell: AEDMDCB.

 

C

 

CIMAROSA, Domenico (Aversa, Nàpols, 1749 – Venècia, 1801)

IL MATRIMONIO SEGRETO (Òpera còmica en dos actes) Edita: Florio & C., Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (62 pàg.) (guió de la lletra acoblada a la música) Text: italià. (publicitat de l’editor, en realitat un productor de vins italià)  

IL MATRIMONIO SEGRETO (Òpera còmica en dos actes) Lletra: Giovanni Bertati. Edita: G Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. Gravat de Cimarosa. Estrenada a Viena l’any 1792. Segell: Juan Gol, Barcelona. 

IL MATRIMONIO SEGRETO (Òpera en dos actes) (Text: italià) (piano sol) (145 pàg.) (Semblança de Cimarosa per Edwart) (Dibuix de Cimarosa per A. B.) Edita: G. Ricoedi & C., Milà

CARAFA (di Colobrano), Michele Enrico (Nàpols, 1787 – París, 1872)

OMBRA CHE A ME D’INTORNO (Gabriella de Vergy) (Llibre: Norma)  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (3 pàg. 52-54) Text: italià. (Cavatina de l’òpera inclosa en el llibre NORMA)


CILEA, Francesco (Palmi, prop de Reggio Calàbria 23/07/1866 - Varazze, prop de Savona 20/11/1950)

L'ARLESIANA (Lamento de Federico, "E la solita storia") .- (1 veu i piano) (5 pàg.) International Music Company, New York City (Segell: Repertorio Musical, Barcelona)


COHÍ GRAU, Agustí (El Vendrell, Baix Penedès, 21/06/1921 - Barcelona, Barcelonès, 09/03/2012)

NAUSICA (Òpera en tres actes inspirada en els Llibres VI i VII de l'Odissea) (Llibret de Lluís Gassó i Carbonell) Tema: Lírica (òpera catalana) (Transcripció per a veus i piano) (290 pàg.) (Text: català) (Estrenada en versió concert el 16 de juny de 1965 a Barcelona amb els cantants: Lina Richarte, Antoni Lluch, Rafael Corominas, Josefina Benejam, Carmen Pardo, Clotilde Miró, Agustina Trullols, Francesc Pujol i Josep Guinart) (Transcripció informàtica: Joan Casas)

COPPOLA, Pietro Antonio (Castrogiovanni, 1793 – Catania, 1877)

T’AMO SOLEA RIPETERE (La bella celeste degli spadari) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 149-151) Text: italià (Romança de l’òpera inclosa en el llibre NORMA)  


CH

 

CHARPENTIER, Gustave (Dieuze, Moselle, 1860 – París, 1956)

LUISA (Romança musical en quatre actes i cinc quadres) Edita: Heugel & Cia. París, 1903. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (331 pàg.) Text italià: Amintore Galli. Relació personatges estrena al Teatre Imperial de l’Òpera Còmica, París, 2-2-1900. Segell: El Arte Musical, Astort y Estragues. AEMDCB. i Auménestrel Heugel & Cia.

LUISA (Romança musical en quatre actes i cinc quadres) Edita: Heugel & Cia, París, 1903. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (331 pàg.) Text italià: Amintore Galli. (Dedicat a Albert Carré, director de l’Òpera Còmica de París) (Relació personatges estrena al Teatre Imperial de l’Òpera Còmica, París, 2-2-1900) (Segell: Ricardo Ribas. Au Ménestrel 

 

D

 

DEBUSSY, Achille Claude (Saint Germain-en-Laye, 1862 – París, 1918)

PELLÉAS ET MÉLISANDE (Drama líric en cinc actes i dotze quadres)  Lletra: Maurice Maeterlinck. Edita: Durand &A,  Fils, Éditeurs, París, 1902  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (283 pàg.) Text: francès. Dedicada a Georges Hartmann i André Messager. Presentació personatges estrena al Teatre Nacional de la Opera Còmica, París, 1902. Segell:AEMDCB  

 

DELIBES, Clément Philibert Léo (Saint Germain-du-Val, 1836 – París, 1891)

LAKMÉ (Òpera en tres actes)  Lletra: Edmondo Condinet i Filippo Gille. Edita: Henri Heugel & Cia. París  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (331 pàg. amb annexes) (Text: italià i francès) (Traducció italiana: A. Zanardini) (Reducció per piano : Augusto Brazille) (Presentació personatges estrena al Teatre Nacional de la Òpera Còmica, París, 14-4-1883) Segell: Au Ménestrel, Heugel.  

 

DONIZETTI, Gaetano (Bèrgam, 1797 – 1848)

CIELO A MIEI LUNGHI SPASIMI (Anna Bolena) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (2 pàg.50-51 Text: italià. (Pregaria de l’òpera inclosa en el llibre NORMA)

MIRA O BELLA IL TROVATORE (Gianni di Parigi) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 135-137) Text: italià (Cançó de l’òpera inclosa en el llibre NORMA)  

PERCHÈ DELLE’AURE IN SEN (Torquato Tasso) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 138-140) Text: italià (Romança de l’òpera inclosa en el llibre NORMA)

VIENI O TU OGNOR IO CHIAMO (Caterina Cornaro) (Llibre: Norma)  Edita: Arthurr Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (4 pàg. 152-155) Text: italià. (Romança de l’òpera inclosa en el llibre NORMA)  

A MIEI PRIEGHI ARRISE IL CIELO (Otto mesi in due ore) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (5 pàg. 156-160) Text: italià (Rondó de l’òpera inclòs en el llibre NORMA)

LA FAVORITA (òpera en quatre actes)  Lletra: Alphonso Royer i G. de Vaëz. Edita: Alexandre Grus, Editeur, París.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (235 pàg.) Text: italià. Reducció piano: Richard Wagner. Relació personatges estrena. Segells: A. Grus, Editeurs, París. Andrés Vidai y Roger, Barcelona. i AEMDCB.  

LA FAVORITA (òpera en quatre actes)  Lletra: Alphonso Royer i Gustavo Vaëz. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (296 pàg.) Text. italià. Traducció italiana: F. Jannetti. Segells: Ricardo Riba, Barcelona i MMDCB.  

LA FAVORITA (òpera en quatre actes)  Lletra: Alphonso Royer i Gustavo Vaëz.  Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol) (114 pàg.) Text. italià. Traducció italiana: F. Jannetti. Estrenada a l’Academia Reale de Musica de París el 2 de desembre de 1840. Inclou un segell de 8 Lires per augment de preu.

LA FAVORITA (Òpera en quatre actes) (Text: italià) (veu i piano) (296 pag.) Edita: G. Ricordi & C., Milà

LINDA DI CHAMOUNIX (Melodrama en tres actes)  Lletra: Gaetano Rossi. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (244 pàg.) Text: italià. Fotografia i signatura d’en Gaetano Donizetti. Relació personatges estrena al Teatre de Porta Carinzia a Viena el 19-5-1842. Segell: Musical Emporium, Barcelona.

LINDA DI CHAMOUNIX (Òpera en tres actes) (piano sol) (130 pàg.) Edita: G. Ricordi & C. Milà

LUCIA DI LAMERMOOR (Drama tràgic en tres actes)  Lletra: Salvadore Cammarano. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (180 pàg.) Text: italià. Relació personatges estrena al Teatre San Carlo de Nàpols  el 26-9-1835. Segell: G. Ricordi & Cia. (estampat) i Sassetti & Cia.  

LUCIA DI LAMERMOOR (Drama tràgic en tres actes)  Lletra: Salvadore Cammarano.  Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (103 pàg.) Comentari sobre l’obra per Edward. Guió del text. Estrena al Teatre San Carlo de Nàpols  el 26-9-1835. (També afegida: IL GIURAMENTO, de Saverio Mercadante) Signatura: Eduardo Masó i Sans.

LUCIA DE LAMERMOOR (Drama tràgic en dos actes) .- Llibret: Salvatore Cammarano. (veu i piano) (280 pàg.) (Text: italià) (Signatures autògrafes dels cantants: al director Jordi Nuñez i Pallarola (Segell: Casa Beethoven Almacén de Música. L. M. Jordà, Barcelona)

LUCREZIA BORGIA (Òpera) Lletra: Felice Romani. Edita: Establimento Ricordi, MilàTema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Duet de Lucrezia i Gennaro (S-T) (núm. 5) (Reducció piano: Luigi Truzzi) Segell: Eleuterio Seguro  

LUCREZIA BORGIA (Òpera amb un pròleg i dos actes) Lletra: Felice Romani. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  Guió del text. (87 pàg.)  Estrenada al Teatre alla Scala, Milà el 26 de desembre de 1833. Signatura: Eduard Mas i Sans.

L’ELIXIR D’AMORE (Òpera en dos actes) Lletra: Felice Romani. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema:  Lírica: òpera italiana (piano sol) Guió del text (111 pàg.) Estrenada al Teatre della Canobbiana de Milà el 12 de maig de 1832. Inclou un segell de 4 Lires per augment de cost.

L'ELISIR D'AMORE
(Romança del tenor) .- (veu i piano) (4 pàg.) Edita: Casa Editorial Boileau, Barcelona (Segell: Casa Beethoven, Barcelona)

LA FIGLIA DEL REGGIMENTO (Òpera en dos actes) Lletra: Saint-Georges i Bayard.  Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol) (87 pàg.) Guió text. Traducció italiana: Calisto Bassi. Estrenada al Teatre dell’Opera Cooque de París l’11 de febrer de 1840.DVORÁK, Antonin (Nelahozeves, prop de Praga 1841 - Praga 1904)


RUSALKA ( Pregària a la Lluna) .- Text txec: Jaroslav Kvapil. Text alemany: Friedrich Adler - Robert Brock (6 pàg.) Edita: Umeni, Prga 1954, Musik Verlag, Hamburg.

 

F

 

FALLA MATHEU, Manuel de (Càdis, 23 de novembre de 1876 – Alta Gràcia, Còrdova, Argentina, 14 de novembre de 1946)

LA VIE BRÈVE (Drama líric en 2 actes i 4 quadres) Lletra: Carlos Fernandez-Shaw. Edita: Max Eschig & Cia. Tema: Lírica (Òpera espanyola) (veu i piano) (121 pàg.) (Text francés: Paul Milliet) (Text francés i castellà. Estrenada al Casino Municipal de Nice 01/04/1913; representada al Théatre National de l'Opéra-Comique 07/01/1914) (Dedicada a Carlos Fernandez Shaw, Ada Adiny-Milliet i Paul Milliet) Segell: AEDMDCB

 

FRANCHETTI, Albert (Turí, 1860 – Viareggio, Turí, 1942)

CRISTOFORO COLOMBO (Òpera en quatre actes i un epígel) Lletra: Luigi Illica.  Edita: G Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. Reducció piano: Carlo Carignani. Estrenada al Teatre Carlo Felice, de Genova, el 6 d'octubre de 1892. Disseny coberta: Montaly.  

 

G

 

GANNE, Louis (Buxières-les-Minnes, Allier, 1862 – París, 1923)

LES SALTIMBANQUES Òpera còmica en tres actes i quatre quadres)  Lletra: Maurice Ordonneau. Edita: Choudens, Editeur, París, 1900  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (275 pàg.) (Text: francès) (Dedicada a Louis Debruyére) (Presentació personatges estrena al Théâtre de la Gaîté, París 1899) Segell: AEMDCB. 

GARCÍA i ROBLES, Josep (Olot, 28 de juliol de 1835 – Barcelona, 28 de gener de 1910)

GARRAF (Poema líric en 4 actes) Lletra: Ramon Picó i Campamar. Edita: Imprès a Boileau y Bernasconi. Tema: Lírica (poema líric català) (veu i piano) (251 pàg.) (Transcripicó: Santiago Torrents y Durán) (Dedicada a Eusebi Güell y Bacigalupi) Segell: AEDMDCB


GERHARD OTTENWAELDER, Robert (Valls, 25 de setembre de 1896 - Cambridge (Anglaterra) 05 de gener de 1970)


LA DUEÑA
(Òpera en tres actes) (Text:: anglès, basat amb "Sheridan's The Duenna", 1775) (veu i piano) (356 pàg.) (Reducciópiano: Malcolm Lipkin) Edició: David Drew.(1991) Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd. (inclou una separata del GranTeatre del Liceu amb l'argument de l'obra i una semblança de Robert Gerhard escrita per Xavier Montsalvatge)

GIRÓ i RIBÉ, Manuel (Lleida, 5 de setembre de 1848 – Barcelona, 20 de desembre de 1916)

NUESTRA SEÑORA DE PARÍS (Òpera en tres actes i deu quadres) Lletra: Calixto Navarro.  Edita: Juan Ayné, Barcelona. Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano) (272 pàg.) (Estrenada en el Teatro de Novedades) Segell: AEDMDCB

GLUCK, Christoph Willibald (Erasbach, Alt Palatinat, 1714 – Viena, 1787)

ORFEO (Òpera en quatre actes) Lletra: Ranieri De’Calzabigi. Edita: Edoardo Sanzogno, Editore, Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol)  Guió de la lletra. Text: italià. Segell i donació  F. de A. Montserrat Ayarbe.  

ORFEO ED EURIDICE (Òpera en tres actes) (Llibret: Ranieri de' Calzabigi) (Text: italià) (veu i piano) (Reducció de piano: Carlo Chiusuri) (169 pàg.) (Dibuix de Gluck) Edita: G. Ricordi & C., Milà

ALCESTE (Òpera en tres actes)  Edita: Henry Litolff’s Verlag.  Tema: Lírica (òpera alemanya) cant i piano)  Text: francès i alemany.  Segells: AEMDCB, segell i donació F. de A. Montserrat Ayarbe.  

ALCESTE (Òpera en tres actes) Lletra: Ranieri di Calzabigi.  Edita: G. Ricordi & Cia. Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià. Traducció: A. Zanardini.. Dibuix d’en Gluck. Segells: J. Gol, Barcelona; La Casa más Barata en Música, Barcelona; MMDCB.  

ALCESTE (drama líric en tres actes) Lletra: Ranieri di Calzabigi.  Edita: G. Brandus & S. Dufour, París.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Traducció italiana: A. Zanardini. Estrenada a Viena l’any 1767. Extreta del llibre alemany de Herklots. Segell: Musical Emporium, Barcelona (Inclosa en el llibre de l’opereta CROQUEFER, de Jaques Offenbach)

GOUNOD, Charles François (París, 1818 - St. Cloud, 1893)

FAUST (Drama líric en cinc actes)  Lletra: Giulio Barbier i Michele Carré.  Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  Procedent de la Biblioteca de l’Escola Municipal de Música (B-3 III, 1440) (321 pàg.) (Text: italià d'Achille de Lauzières) (Gravat representant a Charles Gounod) (Estrena al Teatre Líric, París 19-3-1859) Segell: Ricordi & Cia. Milà

FAUST (Drama líric en cinc actes)  LLetra: Giulio Barbier i Michele Carré. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (321 pàg.) Text italià: Achille de Lauzières. Apèndix amb "Dio possente", "Quando a te lieta" i "La notte di Valpurgis". Relació personatges estrena al Teatre Líric, París 19-3-1859.Segell: Musical Emporium. Daga Gol. MMDCB. 

DIO POSSENTE, DIO D'AMORE (Apèndix llibre Faust)  Lletra: Jules Barbier i Michele Carré. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (  pàg.) Text: italià. (Fragment de l'òpera Faust) 

QUANDO A TE LIETA (Apèndix llibre Faust)  Lletra: Jules Barbier i Michele Carré.  Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (  pàg.) Text: italià. (Fragment de 'òpera Faust) 

LA NOTTE DI VALPURGIS (Apèndix llibre Faust)  Lletra: Jules Barbier i Michele Carré. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (  pàg.) Text: italià (Fragment de l'òpera Faust) 

FAUST (òpera en cinc actes)  Lletra: Jules Barbier i Michele Carré.  Edita: Arthur Sullivan, Londres.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (247 pàg.) (Text: italià i anglès, transcrit per H. F. Chorley) (Apèndix amb "Dio possente", "Dio d'amor" i "Tutto il creato") (Possible donació d'Eusebi Bosch i Humet) Segell: AEMDCB. Almacén de Música Juan Dudó, Barcelona. 

DIO POSENTE, DIO D'AMORE (Cavatina) (Llibre: Faust)  Lletra: Giulio Barbier i Michel Carré.  Edita: Arthus Sullivan, Londres.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  Fragment de l'òpera Faust colocat a l'Apèndix. nº 1. (3 pàg. 244-246) Text: italià i anglès. Traducció anglesa: H. F. Chorley. Publicació i arranjament Messers. Chapell & Cia, 

TUTTO IL CREATO (Romanza) (Llibre: Faust)  Lletra: Giulio Barbier i Michele Carré. Edita: Arthur Sullivan, Londres.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  Fragment de l'òpera Faust inclós en l'Apèndix nº 2. (1 pàg. 247) Text: italià i anglès. Traducció anglesa : H. F. Chorley. Publicació i arranjaments: Messers. Chappell & Co. 

LA NOTTE DI VALPUIRGIS (Fragment de l'òpera Faust)  Lletra: Jules Barbier i Michele Carré. Edita:   Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (49 pàg.) (Apèndix separat d’alguna altre partitura de l'òpera) (Text: italià) Segell: AEMDCB

FAUST (Drama líric en cinc actes)  Lletra: Jules Barbier i Michele Carré. Edita: G. Ricordi & Cia., MilàTema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (245 pàg.) (Text: italià) (Possible donació de C. Bueso) Segell: La Casa Más Barata, Música ..il·legible, Barcelona) 

FAUST (Òpera en cinc actes) Lletra: Giulio Barbier i Michele Carré. Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià (Traducció italiana: Achille de Lauzières). Afegides: Escena i ària "Dio possente" (baríton); Recitatiu i romança "Quando a te lieta" (mezzosoprano); "La notte di Valpurgis" (d’aquesta última manquen dues pàgines, 517-518)

FAUST (Òpera en cinc actes)  Edita: Almacén de música y pianos B. Eslava, Madrid.  Tema: Lírica (Òpera francesa) ( piano sol ) (132 pàg.)

FAUST (Òpera en cinc actes)  Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (Òpera francesa) ( piano sol )  Representada per primer cop al Teatre Líric de París el 19 de març de 1859, i al Teatre alla Scala de Milà l'11 de novembre de 1862. Segell: Juan Gol, Barcelona. 

FAUST (Òpera en cinc actes)  Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (piano sol) (229 pag.) Representada per primer cop al Teatre Líric de París el 19 de març de 1859, i al Teatre alla Scala de Milà l'11 de novembre de 1862.

FAUST (Òpera en cinc actes i un apèndix) (Text: italià i anglès) (veu i piano) (247 pàg.) The Royal, Edition

ROMEO E GIULIETTA (Òpera en cinc actes)  Lletra: Jules Barbier i Michel Carré. Edita: Choudens Père & Fils, Editeurs. París.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (249 pàg.) (Text: italià, transcrit per G. Zaffira) (Gravat presentació: L. Denis, imprès per Founver, París) Segell: Hijos de Andrés Vidal y Roger, Barcelona. 

ROMEO I JULIETA (Òpera en cinc actes) Lletra: Jules Barbier i Michele Carré. Edita: Choudens, Editore, París. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  "Cançó d'Stefano" (tenor)  Traducció italiana: G. Zaffira) Signatura impresa; Choudens 

ROMEO I GIULIETTA (Tragèdia lírica en cinc actes) (Llibret: L. Barbier i M. Carré) (Text: italià) (Traducció italiana: G. Zaffira) (veu i piano) (271 pàg.) Edita: Choudens, París

 

GRANDOS i CAMPIÑA, Pantaleó Enric Joaquim (Lleida, 27 de juliol de 1867 - Canal de la Manega, 24 de març de 1916)

MARIA DEL CARMEN (2n acte) (Canción de Fuensantica) (tenor) Editorial: La Música Ilustrada. Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano) (4 pàg.) (Fotocopia) Segell: S. C. Euterpe, Barcelona.

GOYESCAS o LOS MAJOS ENAMORADOS (Òpera en tres quadres) Lletra: Fernando Periquet. Edita: G. Schirmer. Tema: Lírica (òpera espanyola) (Veu i piano) (165 pàg.) (Traducció anglesa: James Weldon Johnson) (Dedicat a Lucie i Ernest Shelling; Dedicatoria manuscrita d'Eugeni Casals a l'Associació Mestres Directors) Segell: AEDMDCB

 

GUGLIELMI, Pietro Alesandro ? (Massa di Carrara, 1728 - Roma, 1804)

LA SERENATA (Romança) (Llibre: Norma)  Lletra: Compte C. Pepoli. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano) (2 pàg. 2-3) Text: italià. ( Inclòs en el llibre NORMA) 

AMORE E SPEME (Romança) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, LondresTema: Lírica (lieder italià) (cant i piano)  (4 pàg. 26-29) Text: italià. (Cançó italiana inclosa al llibre   NORMA) 

T'AMO SICCOME GLI ANGELI (Melodia) (Llibre: Norma) Lletra: M. P. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano) ( 2 pàg. 64-65) Text: italià. (Melodia italiana inclosa en el llibre NORMA) 

IL LABBRO (Melodia) (Llibre: Norma) Lletra: F. Gianni.  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano)  (2 pàg. 80-81) Text: italià. (Cançó italiana inclosa en el llibre NORMA) 

 

GURIDI BIDAOLA, Jesús (Vitòria, Àlaba, 25 d'agost de 1886 - Madrid, 7 d’abril de 1961)

AMAYA (òpera en tres actes i epíleg) Lletra: José Maria Arroita-Jauregui. Música: Edita: C. G. Röder, Leipzig. Tema: Lírica (òpera basca) (veu i piano) (227 pàg.) (Traducció euskera: Fr. José de Arrue) (Text extret de la novel·la "Amaya" de Navarro Villoslada. Estrenada en el Coliseo Albia de Bilbao, el 22-5-1920. Text castellà i euskera) (dedicada a la Excma. Diputación Provincial de Vizcaya) Segell: AEDMDCB

 

H

 

HÄNDEL, Georg Friedrich (Halle, 1685 – Londres, 1759)

DOVE SEI AMATO BENE (Aria) (Llibre: Norma) Música: G. F. Händel. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (lieder) (cant i piano) (2 pàg. 62-63) Text: italià. (Ària inclosa en el llibre NORMA)  

 

HUMPERDINCK, Engelbert (Siegburg am Rhein, 1854 -Neustrelitz, 1921)

LES ROITELETS (Königskinder) (Compte líric en tres actes)  Lletra: Ernst Rosmer.   Edita: Max Brockhauss, Leipzig. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Portada: Franz Stassen. Text: alemany i francès (traducció francesa: Robert Brussel) (reducció piano: Rudolf Siegel) Segell: AEMDCB 

HÄNSEL E GRETEL (Nino e Rita) (Fabula musical en quatre quadres) Lletra: Adelaide Wette.  Edita: B. Schott's Söhne, Mainz.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià (Transcripció italiana: Gustavo Macchi) Segels: AEMDCB; Musical Emporium, Barcelona. 

HÄNSEL UND GRETEL (Compte musical en quatre quadres)  Lletra: Adelheid Wette.  Edita: B. Schott's Söhne, Mainz. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: alemany. Coberta: (?) 1894.

HÄNSEL UND GRATEL (Òpera) Lletra: Adelheid Wette. Edita: R. Kleinmichel, Mainz.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol)  Guió de la lletra. Text: alemany. Segell: Musical Emporium de J.M. Llobet, Barcelona. Afegida a l'Òpera "Aida"  

I

 

INDY, Vicent d' (París, 1851 – 1931)

LE CHANT DE LA CLOCHE (Llegenda dramàtica en un pròleg i set quadres)  Lletra i Música: Vicent d'Indy.  Edita: J. Hamelle, Editeur, París.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (215 pàg.) (Text: francès i alemany, versió F. Clemar) (Obra premiada al Concurs Musical de la Ciutat de París, 1885) (Estrenada sota la direcció de Charles Lamoureux. París 28-1-1885) (Personatges estrena) (Dedicada a César Franck)

 

L

 

LALÓ, Édouard-Víctor Antoine (Lille, 1823 - París, 1892)

LE ROI D'YS (llegenda bretona) (Òpera en tres actes i cinc quadres)  Lletra: Édouard Blau. Edita: G. Hartmann & Cia. Editeurs. París.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (231 pàg.) (Gravat presentació) (Dedicat al senyor i senyora Scheurer-Kestner) (Text: francès) (Relació personatges estrena) Segell: AEMDCB.

 

LAMOTE de GRIGNON, Joan (Barcelona, 7 de juliuol de 1872 - Barcelona, 11 de març de 1949)

HESPERIA (poema líric en un acte) Lletra: J. Oliva Bridgman. Edita: Vidal Llimona y Boceta, Barcelona. Tema: Lírica (poema líric català) (veu i piano) (101 Pàg.) (Traducció castellana: J. Z.) (Text català i castellà.)

 

LECOCQ, Alexander Charles (París, 1832 - 1918)

LA FILLE DE MADAME ANGOT (òpera còmica en tres actes) ("Elisa de Foxà")  Lletra: Clairville, Siraudin i Koning.  Edita: Brandus & Cia. Editeurs. ParísTema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (269 pàg.) (Gravat presentació: Barbizet de 1873 amb una representació de Paola Mariè) (Text: francès) (Transcripció piano: Henri Nuyens) (Relació personatges estrena 4-12-1872) (Dedicatòria al director d'orquestra Théodore Warnots) 

 

LEONCAVALLO, Riggiero (Nàpols, 1857 - Montecatini, Pistoia, 1919)

PAGLIACCI (Òpera en dos actes) Lletra: Ruggiero Leoncavallo. Edita: Casa Musicale Sonzogno, Milà. 1890. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. 

VESTI LA GIUBA (Ària de tenor de l'òpera en dos actes "Pagliacci") Lletra: Ruggioero Leoncavallo. Edita: Carl Fischer, Inc. Nova York.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text:. Italià. Segell: Casa Beethoven, L. Jordà, Barcelona; Agrupación Lírica Sarradellense. 

ZAZÁ (Òpera en quatre actes) Lletra: Ruggiero Leonvacallo. Edita: Edoardo Sanzogno, Editore, Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. Extreta de la comèdia de P. Berton, i Ch. Simon. 

 

M

 

MARTINI, ?

PIACER D'AMORE (Romanza) (Llibre: Norma) Lletra: N. di Sto. Mango.. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano) (4 pàg. 99-102) Text: italià (Romança inclosa en el llibre NORMA) 

 

MASSANA i BERTRAN, Antoni (Barcelona, 2 de febrer de 1890 - Raïmat, 9 de setembre de 1966)

CANIGÓ (Òpera en tres actes) Lletra: Jacint Verdaguer. Adaptació: Josep Carner. Edita: Editorial Balmes. Tema: Lírica (òpera catalana) (veu i piano) (248 pàg.) (Dedicatoria a l'Excm. Sr. Felip Acedo Colonga, Governador Civil de Barcelona; Dedicatoria manuscrita a en Josep Guinart.)

 

MASCAGNI, Pietro (Livorno, 1863 - Roma, 1945)

CAVALLERIA RUSTICANA (Melodrama en un acte)  Lletra: G. Targioni. Tozzetti i G. Menasci. Edita: Edoardo Sonzogno, Editore, Milà.1892.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (106 pàg.) (guió lletra) Text: italià. (dibuix portada) (dedicada al comte Florestano de Larderel) (signatura: P. Mascagni ) Segell de: Juan Torrens, violinista, Valls. Almacén de Música Rafael Guardia, Barcelona.

CAVALLERIA RUSTICANA (Melodrama en un acte)  Lletra: G. Targioni-Tozzetti i G. Menasci. Edita: Edoardo Sanzogno, Editore, Milà, 1892.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (106 pàg.) (Reducció piano: Leopoldo Mugnone) (Guió de la lletra en italià) (Dedicada al compte Florestano de Larderel) Signatura: P. Mascagni. Almacén de Música Rafael Guardia.

CAVALLERIA RUSTICANA (Òpera un acte) Lletra: G. Targioni-Tozzetti i G. Menasci.  Edita: Edoardo Sanzogno, Editore, Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  Guió de la lletra (italià) Signatura de Pietro Mascagni. Segell: Ildefonso Alier, Madrid i Hijos de R. Maristany, Barcelona.

CAVALLERIA RUSTICANA (melodrama en un acte)  Lletra: G. Targioni-Tozzetti i G. Menasci. Edita: Casa Musicale Sonzogno, Milà. 1890  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (168 pàg.) Text: italià. (reducció piano: Leopoldo Mugnone) (Dibuix portada) (dedicada al comte Florestano de Larderel) (signatura: P. Mascagni) Segell de:  Sassetti & Cia., Magatzem de Música, Lisboa

CAVALLEROSIDAD ALDEANA (Cavalleria rusticana) (malodrama en un acte)  Lletra: G. Targioni-Tozzetti i G. Menasci. Edita: Eduardo Sonzogno, Editor, Milà. 1902.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (167 pàg.) Text: espanyol. (traducció: José Lloret i de Yepes) (reducció piano: Leopoldo Mugnone) (Dibuix portada) (dedicada al comte Florestán de Larderél) (signatura: P. Mascagni) Segell:Compañia Zarzuela Maestro Laureano Riba. MMDCB

CAVALLERIA RUSTICANA (Melodrama en un acte)  Lletra: G. Targioni-Tozzetti i G. Menasci.  Edita: Edoardo Sanzogno, Editore, Milà. 1982.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (168 pàg.) Text: italià. (Reducció piano: Leopoldo Mugnone) (Dedicada al compte Florestano de Larderel) (Signatura: P. Mascagni) (Guió de la lletra) Segells: Almacenes de Música é Instrumentos Casa La Viña, Valencia i AEMDCB) 

CAVALLERIA RUSTICANA .- Lletra: G. Targioni - Tozzetti i G. Menasci. Edita: Casa Musicale Sonzogno, Milà 1890. Tema: Fragment de l'òpera. (piano sol. Transcripció: Italo Azzini) (6 pàg.)

IRIS (òpera en tres actes)  Lletra: Luigi Illica. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. 1898  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (197 pàg.) Guió lletra. Text: italià. Reducció piano: Carlo  Carignani. Dibuix portada i interiors G.M. Dibuix P. Mascagni: Afchenstein 22-4-1898. Estrena Teatre Costanzi de Roma, novembre 1898. Dedicada a Carlo Boriso 25-1-1900. Segell: Casa la Viña. 

 

MARSCHERONI, Eduard (Milà, 1859 – 1941)

LORENZA (Òpera en tres actes) Lletra: Luigi Illica.  Edita: G.Ricordi & Cia, Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. Disseny portada: L. M.  Estrena al Teatre Costanzi, de Roma, el  13 d'abril de 1901. Segell: Sindicato Musical Barcelones Dotésio, Barcelona. 

 

MASSENET, Jules-Émile-Frédéric (Montaud, Saint-Étienne, 1842 - París, 1912)

ESCLARMONDE (òpera romanesca en quatre actes i vuit quadres)  Lletra: Alfred Blau i Louis Gramont. Edita: G. Hartmann & Cia. ParísTema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (306 pàg.) (Gravats presentació E. Grasset, imprès per Guillot) Text: francès. Relació personatges estrena al Teatre Nacional de l'Òpera Còmica de París. Segell: Durand & Sohgenewerk, París. 

MANON (òpera en quatre actes i cinc quadres)  Lletra: Enrico Meilhac i Filippo Gille. Edita: Heugel & Cia. París.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (383 pàg.) (Text: italià) (Relació personatges estrena al Teatre Nacional de l'Òpera Còmica, París 17-1-1884) 

MANON (Òpera còmica en tres actes i sis quadres) (Llibret: Enrico Mailhac i Philippe Gille) (Text: italià) (veu i piano) (383 pàg.) Edita: Heugel & Cia. París

MANON (Òpera còmica en tres actes i sis quadres) (Llibret : Henri Mailhac i Filippo Gille) (Text: italià) (veu i piano) (405 pàg.) (Gravat col·lorejat de P. Avril) Edita: Heugel Cia. París.

LE ROI DE LAHORE
(Òpera en cinc actes) .- Lletra: Louis Gallet.(veu i piano) (Text: francès) (363 pàg.) Edita: G. Hartmann, Editeur, París (Segell de l'editor)

 

MERCADANTE, Giuseppe Saverio Raffaele (Altamura, Bari, 1795 - Nàpols, 1870)

BELLA ADORATA INCOGNITA (Il giuramento) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (3 pàg. 40-42) Text: italià. (Cavatina de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

SEMPRE PENSOSOE TORBIDO (Ismalia) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (4 pàg. 106-110) Text: italià. (Romança de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

IPERMESTRA IO TI PERDEI (Ipermestra) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 114-116) Text: italià. (Romança de l’òpera inclosa en el llibre NORMA) 

ABBIA DA TE QUEL MISERO (Il vascello di Gama) (Llibre Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 129-131) Text: italià. (Romança de l’òpera inclosa en el llibre NORMA) 

IL GIURAMENTO (Òpera en tres actes) Edita: G. Ricordi & Cia. Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol) Guió text.(101 pàg.) Estrenada al Teatre alla Scala, Milà l'11 de març de 1837. Comparteix llibre amb LUCRECIA BORGIA, de Gaetano Donizetti. Signatura: Eduard Masó i Sans.

 

MEYERBEER, Giacomo (Berlín, 1791 - París, 1864)

GLI UGONOTTI (Òpera en cinc actes) (Llibre: Carmen) Edita: G. Ricordi & Cia. Milà (Edició econòmica)  Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol) (168 pàg.) (Estrena al Teatre de l'Acadèmia Real, París 21-2- 1836) (Gravat de Giacomo Meyerbéer) (Comentari de l'obre i de l’autor per Edwart) (Es troba com a segona part del llibre de l'òpera Carmen de George Bizet)

GLI UGONOTTI (Òpera en cinc actes) (Text: amb italià) (veu i piano) (441 pàg.) (Semblança de Meyerbeer per Edwart) (Dibuix de Meyerbeer per Bignani) Edita: G. Ricordi & C., Milà

LE CROISE EN EGYPTE (Gran òpera en cinc actes)  Lletra: Crevel de Charlemagne. Edita: J. Guillemard, Graveur. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (319 pàg.) Text: francès. (Taula temàtica) Segell: AEMDCB. 

DINORA (Le pardon de Ploërmel) (Òpera en tres actes) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (280 pàg.) Text: italià i anglès. (Traducció al italià i a l'anglès: H.F. Chorley) (Text introductori) publicitat editors. Segell: Almacén de Música Juan Budó, Barcelona. AEMDCB.

LE PARDON DE PLOËRMEL (Òpera còmica en tres actes) Edita: G. Brandus & S. Dufour, París. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Reducció piano sol) (163 pàg.) (gravat presentació) Segells: amb signatura dels editors ;  AEMDCB) 

DINORAH (Il pellegrinaggio a Ploërmel) (Òpera en tres actes) Lletra: Giulio Barbier i Michele Caré. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (349 pàg.) Text: italià. (traducció italiana: Achille de Lauzières) (Relació personatges estrena al Teatre de l'Òpera Còmica de París el 4-4-1859) (publicitat editor) Segell: Musical Emporium, Barcelona. 

DINORAH (Il pellegrinaggio a Ploërmel) (Òpera en tres actes) Lletra: Giulio Barbier i Michele Caré. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà. Tema: Lírica (Òpera francesa) (piano sol) (146 pàg.) Estrena al Teatre de l'Òpera Còmica de París el 4-4-1859)

GLI UGONOTTI (Òpera en cinc actes) Lletra: Eugenio Scribe. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (441 pàg.) Text: italià (Notes biogràfiques de Meyerbeer en italià per Edwart) (relació personatges estrena) (text de l'obra) (relació manuscrita dels personatges que l'interpretaren al Liceu, octubre i novembre 1886, Tívoli 1886 i Gayarre 1890. 

LOS HUGONOTES (Òpera en cinc actes)  Lletra: Eugenio Scibe. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (441 pàg.) Text: italià) (Nota biogràfica en espanyol) (gravat i signatura de Meyerbeer) (relació personatges estrena al Teatre de l'Acadèmia Reial de París el 21-2-1836) (Text de l'obra)

GLI UGONOTTI (Gran òpera en cinc actes) Edita: G. G.Guidi, Firenze. Tema: Lírica (òpera francesa) (partitura general orquestra) (892 pàg.) Text: italià. Notes biogràfiques en italià: A. Basevi. Gravat presentació. (Dedicatòria de l'editor al rei d'Itàlia Vittorio Emanuele II). Relació personatges associats a la partitura. Segell: AEMDCB. Publicitat editor. 

GLI UGONOTTI (Gran òpera en cinc actes) Lletra: Eugenio Scribe. Edita: G. Ricordi,& Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera francesa) (piano sol) (168 pàg.) Traducció italiana: M. Marcello. Estrena a l'Academia Reale di Musica de París el 29 de febrer de 1836. Signatura: Eduardo Maso i Sans.

L'AFRICAINE (Òpera en cinc actes) Lletra: E. Scribe. Edita: G. Brandus & S. Dufour, París. Tema: Lírica (òpera francesa) (Cant i piano) (379 pàg.) Text: francès. (Reducció piano: E. Vauthrot) (Gravat presentació) (Relació personatges estrena al Teatre Imperial de l'Òpera de París 28-4-1865) Segell: AEMDCB.

L'AFRICANA (Òpera en cinc actes) Lletra: E. Scribe. Edita: F. Luca, MilàTema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Gran ària de Vasco. Traducció italiana: M. Marcello. Segell: Juan Budó, Barcelona. 

L'AFRICANA (Dir Afrikanerin), LA SONAMBULA (Òperes), COPELIA (ballet)  Música: Giacomo Meyerbeer. Vincenzo Bellini. Léo Delibes. Edita: E. D. Bote & G. Bock, Leipzig., G. Ricordi & Cia., Milà., H. Heugel, París. Tema: Lírica (Reducció piano) (Reducció piano) (141, 80, 152 pàg.) (Foto: Joaquim Costa i dedicatòria. Foto: "Tristan é Iseo" de R. Wagner, dels cantants Cecília Galiardi i Francesc Viñas. (Gravats per "La sonambula" i "Copelia") Segell: Juan Bta. Pujol, Barcelona. AEMDCB 

L'AFRICANA (Òpera en cinc actes)  Lletra : Eugen Scribe. Edita: G. Braudus & S. Dufour, París. Tema: Lírica (Òpera francesa) (cant i piano) (379 pàg.) Text: francès (Reducció piano: E. Vauthrot) Segell: Manufacture de Pianos P. Hirtin (?). Signatura impresa dels editors.

L'AFRICANA (Òpera en cinc actes)  Lletra : Eugen Scribe. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (Òpera francesa) (piano sol) (207 pàg.) Text: francès (Reducció piano: E. Vauthrot) Estrena al Teatre Imperial de l'Òpera de París el 28 d’abril de 1865; a Itàlia el Teatre Comunale de Bolonya el 4 de novembre de 1865.

ROBERTO IL DIABOLO (Òpera en cinc actes) Lletra: Eugen Sbribe i G. Delavigne. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (Òpera francesa) Traducció italiana: A.C. di Siano (piano sol) (273 pàg.) Estrena a l'Academia Reale de París el 21 de novembre de 1831.

AH! TU NON SAI (Margherita d'Anjou) (Llibre: Norma) Edita: Arthut Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (4 pàg. 68-71) Text: italià. (Cavatina de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

 

MILHAUD, Darius (Aix en Provence, 1892 - Ginebra, 1974)

LE PAUVRE MATELOT (Lamentació en tres actes)  Lletra: Jean Cocteau. Edita: Heugel & Cia. ParísTema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (70 pàg.) (Text: francès) (Presentació personatges estrena al Teatre Nacional de la Opera Còmica, París 16-12-1927)Segell:  Au Ménestrel, Heugel & Cia. París. 

 

MILLÁN i PICAZO, Rafel (Algecires, Càdiç, 24 de setembre de 1894 - Madrid, 8 de març de 1957)

GLORIAS DEL PUEBLO (òpera en un acte) Lletra: Bezosa. Tema: Lírica (òpera espanyola) (Cant i partitura orquestral) (280 pàg.) (Manuscrit. Tinta vermella i negra. Text en castellà. Estrenada al Teatre de la Zarzuela el 18-11-1921) Segells: AEDMDCB;  Sociedad de autores españoles.

 

MORERA i VIURA, Enric (Barcelona, 22 de maig de 1865 - 11 de març de 1942)

LA FADA (Drama líric en un acte) Lletra: Jaume Massó i Torrents. Edita: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona.  Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Text: català (revisat per: Bartomeu Bardagí. Revissió música: Agustí Cohí Grau. Comentari: Xosé Aviñoa. Col·laboren el l'edició: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura; i l'SGAE.

EMPORIUM (Drama líric en tres actes) Lletra: Eduard Marquina. Edita: Sociedad Anónima Casa Dotesio, Editorial de Música, Madrid.  Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Text: català i italià (traducció irtaliana: Francisco Casanovas) Reducció piano: Francesc de A. Montserrat Ayarbe. Dedicada a Rafael Llopart i Ferret. Segells: AEMDCB; Propiedad intelectual; signatura impressa: F.  A. Montserrat Ayarbe. 

 

MONTSERRAT AYARBE, Francesc de Paula (Vilanova i la Geltrú (Garraf) 13 / 03 / 1879 - Barcelona (Barcelonès) 27 / 02 / 1950)

 RONDALLA DE REIS (Fantasia lírica en un acte i cinc quadres) (1911-1920) Text: Agustí Mundet Àlvarez (versió veu i piano)

AL PASO DE LA ESTRELLA (Fantasia lírica infantil en un acte i cinc quadres (versió castellana de "Rondalla de Reis") Text: Agustí Mundet Àlvarez
(versió veu i piano)

LA FESTA DELS AUCELLS (Quadre de costums) Text: Ignasi Iglesias (Partitura general per gran orquestra i solistes) (Instrumentada el juliol de 1909)

EL MIRACLE DE SANTA AGNÈS (Llegenda en tres actes) (Il·lustració musical) (1907) Text: Salvador Vilaregut (Partitura general per a gran orquestra amb un solista, cor i actors teatrals) (Estrenada al Teatre Principal el 13-2-1908, sota la direcció de Joan Baptista Lambert)


MOZART, Wolfgang Amadeus (Salzburg, 1756 - Viena, 1791)

QUI SDEGNO NON S'ACCENDE (Il flanto magico) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano) (2 pàg. 66-67) Text: italià. (Ària de l'òpera  inclosa en el llibre NORMA) 

QUANDO MIRO QUEL BEL CIGLIO (Canzonetta) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (lieder alemany) (cant i piano) (3 pàg. 90-92) Text: italià (Cançó inclosa al llibre NORMA) 

DON GIOVANNI (Drama giocoso en dos actes) Lletra: Lorenzo da Ponte. Edita: G. Ricordi & Cia. Editori, Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Biografia de l'autor, en italià, signada per Edwart. Dibuix de Mozart, signat per AB. Text de l’obra en italià. Representada per primera vegada al Teatre Italià de Praga  el 29 d'octubre de 1787. 

DON GOVANNI (Òpera de dos actes) (KV 527) Lletra: Lorenzo da Ponte.  Edita: Könemann Music Budapest.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Manquen les pàgines 92-93, 96-97, 100-101 i 104-105 (estan en blanc per error d'impressió). Text: alemany i italià.

DON GIOVANNI (Drama giocoso en dos actes) Lletra: Lorenzo da Ponte. Edita: G. Ricordi & Cia. Editori, Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol) (126 pàg.) Guió el text. Dibuix de Mozart, signat per AB. Representada per primera vegada al Teatre Italià de Praga  el 29 d’octubre de 1787. Inclou segell de 8 Lires per augment del preu, sobre d'un altre d’anterior.

IL FLAUTO MAGICO (Òpera en dos actes) Lletra: E. Schikaneder. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià. 

DIE ZAUBERFLÖTE (Òpera en dos actes) Edita: Könemann Music, Budapest. Tema: Lírica: (òpera alemanya) (partitura. general orquestra)  Text: alemany. Segell: Casa Beethoven, Barcelona.

LE NOZZE DI FIGARO (Òpera còmica en quatre actes) Lletra: Lorenzo da Ponte.  Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià. Dibuix de W.A. Mozart, signat per AB. 

DIE HOCHZEIT DES FIGARO (LE NOZZE DI FIGARO) (Òpera en quatre actes)  Lletra: Lorenzo da Ponte. Edita: Ernst Eulenburs, Leipzig. (916)  Tema: Lírica: (òpera alemanya) part. general orquestra.  Text: alemany i italià. Anàlisi musical: Hermann Abert (31 pàg.) Gravat de la imatge de Mozart de Poschfec, gravat per J.G. Mansfeld le Jeune, 1789. Segell: AEMDCB. 

 

N

 

NICOLAU i PARERA, Antoni (Barcelona, 6 d'agost de 1858 - 26 de febrer de 1933)

UN RAPTO (Òpera còmica en tres actes) (fragment) Lletra: Conrad Colomer. Edita: Hijos de A. Vidal y Roger, Barcelona.  Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Serenata (fragment de l'òpera) (personatge de Gontran) (baríton) Dedicada a Vicente Bueso. Text: castellà. Dibuix de la portada: To. 

NINI, A.

LANGUENTE AFFLITTO UN ESULE (Ida della Torre) (Llibre: Norma)  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 161-163) Text: italià (Romança de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

 

O

 

OFFENBACH, Jacques (Colònia, 1819 - París, 1880)

LES CONTES D'HOFFMANN (Òpera en tres actes i epíleg) Lletra: Jules Barbier i Michele Carré. Edita: G. Schirmer, Inc.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  Text: francés (traducció anglesa: Ruth i Thomas Martin). Segell: Audenis, Barcelona.

CROQUEFER (Ou led dernier des paladins) (Opereta còmica) Lletra: Tréfeu i Jaime. Edita: Henri Heugel & Cia. París.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  Manquen les dues primeres pàgines de piano de l'obertura. Segell poc legible. Comparteix el llibre amb ALCESTE, Gluck; ROSE DE BRUYÈRE, d'Enri Werner  (transcipció a quatre veus d'home de J. Bater); "Wachet  auf! Ruft uns die Stimme", Cantata nº 27, de J. S. Bach; MESSA PAPA MARCELLO, a sis veus, de Gio. Pier Luigi da Palestrina. 

 

P

 

PACINI, Giovanni (Kurylowka, Podolia, Polònia, 1860 - Nova York, 941)

SE DI CIPRO OTTIEN L'IMPERO (La Regina di Cipro) (Llibre: Norma)  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (2 pàg. 18-19) Text: italià. (Romança de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

IO SON LA REA (La Vestale) (Llibre: Norma) Música: G. Pacini. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (3 pàg. 59-61) Text: italià. (Pregaria de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 


PAHISSA i JO, Jaume (Barcelona, 6 d'octubre de 1880 - Chacarita, Argentina, 27 d’octubre de 1969)

LA MORISCA (Drama líric en un acte) Lletra: Eduard Marquina. Edita: Unión Musical Española (Casa Dotesio), Barcelona.  Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Text: castellà. Reducció piano: el propi autor. Dedicat a: Antoni Torrella. Escrit d'Eduard Marquina (Monte de Peña Roa, setembre 1914). Dedicatòria manuscrita de Jaume Pahissa a B. Alfonso. 

LA MORISCA (Drama líric en un acte) Lletra: Eduard Marquina. Edita: Unión Musical Española (Casa Dotesio), Barcelona.  Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Text: castellà. Dedicat a: Antonio Torrella. Reducció piano del mateix autor.  Escrit d'Eduard Marquina (Monte de Peña Roa, setembre de 1914). Segell: AEMDCB 

MARIANELA (Òpera en tres actes) Lletra: Serafín i Joaquin Alvarez Quintero. Edita: Hijo de P. Izabal, Barcelona.  Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Text: castellà i italià. (Versió rítmica italiana: Antonio Lega) Escenificació de la novela de Benito Pérez Galdós. Dedicatoria impressa a Joan Mestres i Calvet, empresari del Teatre del Liceu de Barcelona. Relació dels personatges de l'estrena de l'obra el 31 de març de 1923 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Estampació: A. Boileau i Bernasconi, Barcelona. Segell: AEMDCB 

MARIANELA (Òpera en tres actes) Lletra: Serafín i Joaquin Alvarez Quintero. Edita: Hijo de P. Izabal, Barcelona.  Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Text: castellà i italià. Versió rítmica italiana: Antonio Lega: Escenificació de la novela de Benito Pérez Galdós. Dedicatòria impresa a Joan Mestres i Calvet, empresari del Teatre del Liceu de Barcelona. Relació dels personatques que van estrenar l'obra el 31 de març de 1923 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona

MARIANELA (Òpera en tres actes) Lletra: Serafí i Joaquin Alvarez Quintero. Edita: Hijo de P. Izabal, Barcelona.  Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano)  Text: castellà i italià. Versió rítmica italiana: Antonio Lega. Escenificació de la novela de Benito Pérz Galdós. Dedicatòria impresa a Joan Mestres Calvet, empresari del Teatre del Liceu de Barcelona. Relació dels personatges que van estrenar l'obra el 31 de març de 1923 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

 

PEDRELL i SABATÉ, Felip (Tortosa, 19 de febrer de 1841 - Barcelona, 19 d'agost de 1922)

LOS PIRINEOS (Trilogia en tres actes i un pròleg) Lletra: Víctor Balaguer. Edita: Juan Bautista Pujol & Cia. Tema: Lírica (òpera catalana) (veu i piano) (419 pàg.) (Traducció italiana: G. Mª. Arteaga Pereira; Traducció fracesa: Jules Ruelle) Segell: AEDMDCB

EL COMPTE ARNAU (Festival líric popular en dues parts) Lletra: Joan Maragall. Edita: Joseph Guardia. Tema: Lírica (òpera catalana) (veu i piano) (210 pàg.) Traducció francesa d'Enrich de Curzon. Fotografia i signatura de Felipe Pedrell. Segell: AEDMDCB

 

PERGOLESI (o PERGOLESE), Giovanni (Jisi, Ancona, 1710 - Pozzuoli, Nàpols, 1836)

OGNI PENA PIU SPIETATA (Cançó) (Llibre: Norma)  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano)  (3 pàg. 164-166) Text: italià (Cançó siciliana inclosa en el llibre NORMA) 

 

PERUGINI, L.

IL SOL CHE NE RISCHIARA (Melodia) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano) (4 pàg. 76-79) Text: italià. (Cançó italiana inclosa en el llibre NORMA) 

 

PONCHELLI. Amilcare (Paderno, Cremona, 1834 - Milà,1886)

LA GIOCONDA (Òpera en quatre actes) Lletra: Tobia Gorrio. Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. Gravat d'Amilcare Ponchielli. Text de l’obra. Estrenada al Teatre alla Scala de Milà el 8 d’abril de 1876. Segells: Juan Ayne, Barcelona i Tarragona; AEMDCB. 

LA GIOCONDA (Òpera en quatre actes) Lletra: Tobia Gorrio. Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (179 pàg.) Text: italià. Estrenada al Teatre alla Scala de Milà el 8 d'abril de 1876.

LA GIOCONDA (Drama en quatre actes) (Llibret: Tobia Gorrio) (Text: italià), (veu i piano) (353 pàg.) (Dedicada a Maddalena Mariani - Masi) Edita G. Ricordi & C., Milà

 

PONIATOWSKI, Princep Joseph de (Roma, 1816 - Chislehurst, Anglaterra, 1873)

EI MI RICORDA I PLACIDI (Bonifazio de Geremei) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 146-148) Text: italià (Romança de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

 

POPULAR

LU SCIECCU E L'ORECCHINI (Cançó) (Llibre: Norma) Música: Popular.  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano)  (2 pàg. 172-173) Text: italià (Cançó palermitana inclosa en el llibre NORMA) 

TARANTELA NAPOLITANA (Llibre: Norma)  Música: Popular  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano)  (3 pàg. 176-178) Text: italià (Cançó napolitana inclosa en el llibre NORMA) 

CANZONE BASCA (Llibre: Norma)  Lletra: (Traducció italiana de N. de Sto. Mango). Música: popular.  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (Lieder espanyol) (cant i piano)  (3 pàg. 179-181) Text: italià (Cançó popular espanyola inclosa en el llibre NORMA) 

 

PROCIDA

LA SARACINESCA (Ballata)(Llibre: Norma)  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (lieder) (cant i piano)  (2 pàg. 174-175) Text: italià (Ballata inclosa en el llibre NORMA) 

 

PUCCINI, Giacomo (Luca, 1858 - Brusel·les, 1924)

LA BOHÈME (Òpera en quatre actes) Lletra: Giuseppe Giacosa i Luigi Illica. Edita: G Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. (reducció piano: Carlo Carignani) Estrenada al Teatre Regio, de Torí, l'1 de febrer de 1896.

LA BOHEMIA (Òpera en quatre actes) Lletra: José Giacosa i Luis Illica.  Edita: Ediciones Ricordi y Cia.; Vidal Llimona y Boceta, Barcelona, Madrid.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: castellà. (Escenas de "La vida bohemia" de Enrique Murger) Fotografia de Giacomo Puccini, de Montabone, Milà. (fragment escrit de "La vida bohemia" de H. Murger; i explicació de la realització del llibret per part de J. G. I L.I.) Dedicatòria de Puccini al marquès Carlo Ginori-Lisci (reproducció atògrafa i signatura) Segell: MMDCB; Compañía de Zarzuela de laureano Riba, sigantura estampada de Laureano Riba.

LA BOHÈME (Òpera en quatre actes) Lletra: Guiseppe Giacosa i Luigi Illica. Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  Guió del text en italià sobre la part de piano. (a l'interior full manuscrit amb el text de l'aria de tenor "Que gelida manina" signada per Julio E(U)largui?) Fotografia de Puccini per Montabone, Milà.

LA BOHÈME (Òpera en quatre actes) Lletra: Giuseppe Giacosa i Luigi Illica. Edita: G Ricordi & Cia., Milà; Dessy y Cia., Barcelona. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  Guió del text en italià a la part del piano. Foto de Puccini per Platinotipia Bertieri, Torino-Mentone. Segell: ? 

LA BOHÈME (Òpera en quatre actes) Lletra: Giuseppe Giacosa i Luigi Illica. Edita: G Ricordi & Cia., Milà, 1899. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (144 pàg.) Signatura: Eduard Masó i Sans.

LA BOHÈME (Òpera en quatre actes) (Llibret: Giuseppe Giacosa i Luigi Illica extret d'escenes de "La Vie de Bohème" d'Henry Murger) (Text: italià) (veu i piano) (277 pàg.) (Reducció piano: Carlo Carignani) (Dedicatoria al marquès Carlo Ginori Lisei per Giacomo Puccini) (Foto i signatura de Giacomo Puccini de Mentone (Torí) amb patinotípia Bertieri) Edita: G. Ricordi & C., Milà.

LA BOHÈME (Òpera en quatre actes) .- Lletra: Giuseppe Giacosa i Luigi Ilica (Extreta de la "Vie de bohème" de Henry Murger) (veu i piano) (277 pàg.) (Reducció cant i piano: Carlo Carignani, revissió: Mario Parenti (1961) (Estrenada al Teatre Regio de Turí l'1 de febrer de 1896) Edita: G. Ricordi & C. S.p.A., Milà (Segell: Casa Beethoven. Alamacén de Música. L. M. Jordà, Barcelona)

TOSCA (Òpera en tres actes) Lletra: V. Sardou, L. Illica, G. Giacosa. Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. Reducció piano: Carlo Carignani. Estrenada al Teatre Costanzi, de Roma, el 14 de gener de 1900. Foto de Puccini per Montabone, Milà. Segell: R. Rieas, Sve. De V. De Haas, Barcelona

TOSCA (Òpera en tres actes) Lletra: V. Sardou, L. Illica, G. Giacosa. Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  guió del text en italià sobre la part de piano. Foto de Puccini per Platinotipia Bertini; Torino-Mentone. Signatura de Puccini. Diseny coberta: Montalis 99. Estrenada al Teatre Costanzi, de Roma, el 14 de gener de 1900.

TOSCA (Melodrama en tres actes) (Llibret: V. Sardou, L. Illica i G. Giacosa (Text: italià) (veu i piano) (310 pàg.) (Reducció piano: Carlo Carignani) Edita: G. Ricordi & C., Milà

TOSCA (Òpera lírica en tres actes) .- Lletra: G. Giacosa i L. Illica (Treta del drama de V. Sardou) (veu i piano) (310 pàg.) (Reducció cant i piano: Carlo Carignani, revissió: Mario Parenti (196o) (Estrenada al Teatre Costanzi de Roma el 14 de gener de 1900) Edita: G. Ricordi & C. S.p.A., Milà.

MADAMA BUTTERFLY (Òpera en  tres actes) (Cor intern) Lletra: G. Giacosa i L. Illica. Edita: Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Cor intern del 2º acte. 

MADAMA BUTTERFLY (Tragèdia japonesa en dos actes) (Llibret: Luigi Illica i Giuseppe Giacosa) (Text: italià) (veu i piano) (363 pàg.) (Reducció piano: Carlo Carignani) Edita: Ricordi Americana, Buenos Aires

MADAMA BUTTERFLY (Òpera en tres actes) .- Llibret: L. Illica i G. Giacosa. (veu i piano) (324 pàg.) (Text: italià i anglés. Traducció anglesa: John Gutman) Edita: G. Schirmer, Inc. Nova York ,1963. (Segell: Casa Beethoven Almacén de Música. L. M. Jordà, Barcelona)

MANON LESCAUT (Òpera en quatre actes) Lletra: Francesco Lucca. Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Manca el quart acte. Inscripció autògrafa que semble dir Mattmio Seuramilla, Teatro Reale 1896. El llibre era per utilitzarlo pel personatge de Lescaut. Gravat incis a la portada: Montoleone) 

LA FANCIULLA DEL WEST (Òpera en tres actes) Lletra: Guelfo Civinini i Carlo Zangarini. Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Dedicada a la regna Alessandra d'Anglaterra, signatura tipogràfica de Giacomo Puccini. Fotografia i signnatura tipogràfica de Giacomo Puccini (Platinotipia Bertieri, Torino-Mentone) (Reducció piano: Carlo Carignani) 

 

R

 

RICCI, Federic (Nàpols, 1809 - Cornegliano, Treviso, 1877)

AH! NO IN QUELL' ALMA INGENUA (Estella) (Romança) (Llibre: Norma) Música: F. Ricci. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (4 pàg.86-89) Text: italià (Romança de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

IL MIO BABBO MI DICEA (Il disertore) (Llibre: Norma)  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 169-171) Text: italià (Canzonetta de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

CRISPINO E LA COMARE (Òpera còmica en quatre actes)  Lletra: Francesco Maria Piave.  Música: Luigi i Federico Ricci.  Edita: Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. Dibuix retrat dels germans Luigi i Federico Ricci. Biografia d'aquests dos músics per Edwart. Text de l'obra. Estrenada al Teatre Gallo, a Sant Benedetto, Venècia, el 28 de febrer de 1850. Segells: Juan Ayné. Barcelona i Tarragona; AEMDCB. 

 

RICCI, Luigi (Nàpols, 1805 - Praga, 1859)

NELLA VALLE MAI FINORA (Le nozze de Figaro) (Llibre: Norma)  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 13-15) Text: italià. (ballata de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

ALFIN BRILLAR NELL' IRIDE  (Le nozze di Figaro) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (6 pàg. 93-98) Text: italià (Rondó de l'òpera inclòs en el llibre NORMA) 

RIMSKY-KORSAKOV, Nicolai Andreievitsch (Tikhvin, Novgorod, 1844 - Liubensk, Sant Petersburg, 1908)

LE COQ D'OR (Comte-faula) (òpera en tres actes)  Lletra: V. Biélsky. Edita: P. Jurgenson - Rob. Forberg, Leipzig.  Tema: Lírica: òpera russa (cant i piano)  (206 pàg.) (obra extreta d'un comte de Pouchkine). Text: rus i francès (Traducció francesa: M.D. Calvocoressi) (escrit introductori de V. Biélsky i N. Rimsky-Korsakow en rus i francès) (Donatiu del Dr. Serra) Segell: AEMDCB

 

ROLLA, L.?

NON T'ACCOSTARE ALL'URNA (Anacreontica) (Llibre: NormaLletra: Vitorelli. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres.  Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano)  (3 pàg. 103-105) Text: italià (cançó italiana inclosa al llibre NORMA) 

 

ROSSINI, Gioacchino Antoni (Pesaro, 1792 - París, 1868)

LA DONNA DEL LAGO (Òpera en dos actes)  Edita: Janet i Cotelle, Editors, París.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (217 pàg.) Text: italià. (Taula temàtica de l'obra) (Relació personatges estrena) (coberta amb repujats daurats.) Segell: signatura Janz.... poc llegible. 

OTELLO (Òpera en tres actes) Edita: E. Girod (successor de Mme. Ve. Launer), ParísTema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (182 pàg.) Text: italià. (taula temàtica) (gravat presentació) (publicitat editor) Segell: José Jurgh, Barcelona. 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Òpera còmica en dos actes)  Lletra: Cesare Sterbini. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (327 pàg.) Text: italià. (relació personatges estrena al Teatre Argentina de Roma el 5de febrer de 1816) (gravat de Rossini i signatura, autor del gravat: Bignami, 1889) Segell: Musical Emporium, Barcelona. 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Òpera còmica en dos actes)  Lletra: Cesare Sterbini. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol) (125 pàg.) (estrena al Teatre Argentina de Roma el 5de febrer de 1816) Segell: Musical Emporium, Barcelona. Signatura: Eugenio Masó i Sans.

EL BARBIERI DI SIVIGLIA (Òpera en quantre actes) Edita: Manuscrit. Tema: Lirica (òpera italiana) (Partitura general d’orquestra)  Text: italià. Partitura manuscrita signada a Madrid el 1872. Porta inclosa la Simfonia de Ramon Carnicer. Material d'orquestra (manuscrit) de l'obra i de la simfonia, inclou alguns fragments editats per G. Ricordi.

IL BARBIERI DE SIVIGLIA (Òpera en dos actes) (Text: italià) (veu i piano) (327 pàg.) Edita: G. Ricordi & C., Milà

IL BARBIERI DE SIVIGLIA
(Cavatina de Figaro) (veu i piano) (baríton) (10 pàg.) Casa Editorial Boileau, Barcelona (Propiedad de Vicente Blanco 5 d'abril de 1953)

IL BARBIERI DI SEVIGLIA (Melodrama buffo en 2 actes) .- Lletra: Cesare Sterbini. (Estrenada al Teatre Argentí de Roma el 5 de febrer de 1816) (veu i piano) (317 pàg.) (Text: italià) (Dibuix de Rossini i text en italià d'Eswart sobre l'autor) Edita: R. Stablimento Ricordi, Milà (Segell: F. Ctanell Aymat, Tarragona)

SEMIRAMIDE (Òpera en dos actes) Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. (185 pàg.) (piano sol) Tema: Lírica (òpera italiana) Estrenada al Teatre La Fenice de Venècia el 3 de febrer de 1833.

MOSÉ (Òpera sacra en quatre actes) Edita: G Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià.

O SOLITARIA SPIAGGIA (Roberto Bruce) (Llibre: Norma) Lletra: Giannone. Edita: Arthur Sullivan& J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 23-25) Text: italià. (Barcarola de l'òpera inclosa a l llibre NORMA) 

FIGLI SI CARI AL COR (Roberto Bruce) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (3 pàg. 43-45) Text: italià. (Romança de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

CHI SA DIRMI O MIA SPERANZA (Aureliano in Palmira) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (4 pàg.55-58) Text: italià. (Cavatina de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

GENTIL GIOVINETTO (Roberto Bruce) (Llibre: Norma) Lletra: Giannone. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (5 pàg. 8-12) Text: italià. (Fragment de l'òpera inclòs en el llibre NORMA) 

DOLCE FIGLIA AL TUO PADRE PERDONA (Roberto Bruce) (Llibre: Norma)  Lletra: Giannone. Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (4 pàg. 72-75) Text: italià. (Cavatina de l'òpera inclosa en el llibre NORMA) 

 

S

 

SACHS, Leo (Frankfurt del Main, 1856 - París, 1930)

LES BURGRAVES (Drama líric en quatre actes)  Edita: Maurice Senart, Editeur, París. 1924. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (247 pàg.) (Text: francès) (Treta de la Trilogia de Víctor Hugo) (Reducció de piano del propi autor) (Dedicada al seu mestre Gabriel Fauré) Segell: AEMDCB.

 

SAINT-SAENS, Charles-Camille (París, 1835 - Argel, 1921)

ANTIGONE (Tragèdia lírica en tres actes)  Lletra: Paul Maurice i Auguste Vacquerie. Edita: A. Durand & Fils, París.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (64 pàg.) (Text: francès) (Adaptació de la tragèdia de Sófocles) (Prefaci de C. Saint-Saëns) 

PARYSATIS (Drama líric en un pròleg i tres actes)  Lletra: Jane Dieulafoy. Edita: A. Durand & Fils, Editeurs, París. 1902  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano)  (151 pàg.) (Text: francès) (Gravats presentació) (Reducció piano del mateix autor) (Presentació personatges estrena al Théâtre des Arénes de Béziers l'any 1902)

SANSONE E DALILA (Òpera en tres actes i quatre quadres)  Lletra: F. Lemaire. Edita: A. Durand & Fils, Editeurs, París.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (266 pàg.) (Text: italià) (Traducció: A. Zanardini) (Reducció per piano del propi autor) (Dedicada la senyora Viardot-García)

SANSONE E DALILA (Òpera en tres actes i quatre quadres) (Llibret:: F. Lamaire) (Text: italià) (Traducció italiana: A. Zanardini) (veu i piano) (266 pàg.) (Dedicada a la senyora Viardot - García) Edita: A. Durand et Fils, París

 

SÁNCHEZ i GAVAGNACH, Francesc de Paula (Barcelona, 6 de febrer de 1845 - 12 de setembre de 1918)

LA COVA D'ELS ORBS (Llegenda) (Òpera en un acte i dos quadres) Lletra: Francesc de Paula Sánchez i Gavagnach. Manuscrit. Tema: Lírica (òpera catalana) (veu i piano) (55 pàg.)


SCHUBERT, Franz Peter (Viena, 1797 - 1828)

DIE VERSCHWORENEN (Der häusliche Krieg) (Singspiel en un acte) Lletra: J.F. Castelli. Edita: Breitkopf &  Härtel, Leipzig. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano) Text: alemany (afegit a mà traducció espanyola i catalana) (reducció piano: Carl Reinecke) Segell: Librería Nacional y Extrangera, Barcelona 

LA GUERRA DOMESTICA (Der haüslirche Krieg) Lletra: J. F. Castelli. Dr. Rob. Hirschfeld. Universal-Edition A. G. Wien-Leipzig, Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano) (117 pàg) (Traducció espanyola: Joaquim Vidal Nunell, març 1929) (instrumentació manuscrita a llàpis)


SERRANO SIMEÓN, José (Sueca, València, 14 / 10 / 1873 - Madrid, 8 / 03 / 1941)

LA VENTA DE LOS GATOS
(Òpera en dos actes) .- Llibret: Serafín i Joaquin Alvarez Quintero (Sobre una narració de Gustavo Adolfo Béquer. Edita (Propietat dels autors. (Veu i piano) (150 pàg.) (Inclou argument de l'obra, intèrprets de l'estrena al Teatro Madrid el 8 d'octubre de 1943 i fotos dels autors i de diferents escenes de l'obra) (Segells d'Harmonia, Revista Musical, Madrid i de Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona)

STRAUSS, Richard Georg (Múnic, 1864 - Garmisch-Patenkirnich, Baviera, 1949)

DER ROSENKAVALIER, Op. 59 (Òpera en tres actes) Lletra: Hugo von Hofmannsthal. Edita: Adolf Fürstener, Berlí, Leipzig. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano) Text: alemany i anglès (traducció Alfred Kalisch) Segells: Librería Nacional y Extrangera, Barcelona; AEMDCB. 

SALOME, Op. 54 (Òpera en un acte) Lletra: Hedwig Lachmann. Edita: Adolf Fürstener, Berlí, Leipzig. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: alemany. Reducció piano: Otto Singer. Segell: AEMDCB. 

 

T

 

TERRADELLAS, Miquel Bernabá Domènec (Barcelona, 1713 - Roma, 20 de maig de 1751)

LA MEROPE (Òpera en tres actes) Edita: Diputación Provincial de Barcelona: Biblioteca Central, Barcelona.  Tema: Lírica (Òpera espanyola) (Partitura general d'orquestra)  Text: italià. Transcripció i revissió: Robert Gerhard.

 

THISEN Otto

LA FIORAJA (arietta) (llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J.Pittman, Londres.  Tema: Lírica (Lieder alemany) (cant i piano)  (5 pàg. 141-145) Text: italià (Arietta inclosa en el llibre NORMA) 

 

THOMAS, Charles Louis Ambroise (Metz, 1811 - París, 1896

MIGNON (Drama líric en tres actes) Lletra: Michele Carré i Giulio Barbier. Edita:      Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (396 pàg.) Text italià: Giuseppe Zaffira. (Dipòsit de Jaume Serra, 21-4-1929) (Estrena al Teatre Imperial de l'Òpera Còmica, París 17-11-1866

MIGNON (òpera còmica en tres actes i cinc quadres) Lletra: Michele Carré i Giulio Barbier. Edita: Heugel & Cia. París.  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (397 pàg. més annexes) Text italià: Giuseppe Zaffira, també en francès. Gravat presentació: propietat artística de Dusacq & Cia. Editeurs. (Estrena al Teatre Imperial de l'Òpera Còmica, París 17-11-1866) 

MIGNON (òpera còmica en tres actes i cinc quadres) Lletra: Michele Carré i Jules Barbier. Edita: Heugel & Cia. París. Tema: Lírica (Òpera francesa) (Reducció piano sol) (191 pàg.) (Gravat presentació propietat artística Dusacq & Cia. Editeurs) (Transcripció piano sol: George Bizet) (signatura Eusebi Bosch i Humet, possible donació) (Estrena a París 17-11-1866) Segell: AEMDCB

MIGNON (Drama líric en tres actes) (Llibret: Michele Carré i Giulio Barbier) (Text: italià) (Traducció italiana: Giuseppe Zaffira) (veu i piano) (396 pàg.)

HAMLET (Amleto) (òpera en cinc actes)  Lletra: Michele Carré i Jules Barbier. Edita: Heugel & Cia. París  Tema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (313 pàg.) Gravat presentació imprès per Maucelet, París. Text italià: Achille de Lauzieres. Transcripció piano: George Bizet. Relació personatges estrena al Teatre de l'Acadèmia Imperial de Música, París 9-3-1868. Segell: Vidal y Zulaya. Au Ménestrel 

HAMLET (òpera en cinc actes)  Lletra: Michele Carré i Jules Barbier. Edita: Heugel & Cia. ParísTema: Lírica (Òpera francesa) (Cant i piano) (313 pàg i annexa) Gravat presentació imprès per Maucelet, París. Text italià: Achille de Lauzieres. Transcripció piano: M. Vauthrot. Relació personatges estrena al Teatre de l'Acadèmia Imperial de Música, París 9-3-1868. 

HAMLET (Òpera en cinc actes) (Llibret: Michel Carré i Jules Barbier) (piano sol) (227 pàg.) Edita: Heugel Cia. París

 

TOLDRÀ i SOLER, Eduard (Vilanova i la Geltrú, 7 d'abril de 1962 - Barcelona, 31 de maig de 1962)

EL GIRAVOLT DE MAIG (Òpera còmica en un acte) Lletra: Josep Carner. Edita: Unión Musical Española, Madrid. Tema: Lírica (Òpera cómica catalana) (veu im piano) (132 pàg.) (Estrenada en el Palau de la Música Catalana 27/10/1928) (Dedicada al Mestre Amadeu Vives) Segell: Mª Angels Prats i Gonzalez, Barcelona.

 

U

 

USANDIZAGA SORALUCE, José Maria (Sant Sebastià, 31 de març de 1887 - 5 d'octubre de 1915)

MENDI-MENDIYAN (Pastoral Lírica en tres actes i epíleg) Lletra: José Power. Edita: J. Montes, San Sebastian. Tema: Lírica (òpera basca) (veu i piano) (135 pàg.) (Text en basc) (Reducció piano: José María Usandizaga) (Estrenada per la societat coral de Bilbao el 21-5-1910 al teatre de "los Campos Eliseos", Bilbao. Interpretació en el "Teatro Circo", San Sebastian el 15-4-1911. Dirigida per l'autor) (Dedicatòria a la Exma. Diputación Provincial de Guipúzcoa) Segell: AEDMDCB

MENDI-MENDIYAN (Acte II, Romanza de Joshe-Mari) Lletra: José Power. Edita: J. Montes, San Sebastian. Tema: Lírica (òpera basca) (veu i piano) (6 pàg.) (Text en basc) Segell: AEDMDCB

MENDI-MENDIYAN (Acte II, Romanza de Gaizto) Lletra: José Power. Edita: J. Montes, San Sebastian. Tema: Lírica (òpera basca) (veu i piano) (5 pàg.) (Text en basc) Segell: AEDMDCB

MENDI-MENDIYAN (Acte I, Plegaria de Juan Cruz) Lletra: José Power. Edita: J. Montes, San Sebastian. Tema: Lírica (òpera basca) (veu i piano) (5 pàg.) (Text en basc) Segell: AEDMDCB

MENDI-MENDIYAN ( Acte III, Ave María) Lletra: José Power. Edita: J. Montes, San Sebastian. Tema: Lírica (òpera basca) (veu i piano) (6 pàg.) (Text en basc) Segell: AEDMDCB

LAS GOLONDRINAS (òpera en dos actes) Lletra: Gregorio Martínez Sierra. Edita: Casa Erviti, San Sebastián. Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano) (250 pàg.) (Text en castellà) Segells: AEDMDCB; Casa Maristany Barcelona.

LAS GOLONDRINAS (Acte I) Lletra: Gregorio Martínez Sierra. Tema: Lírica (òpera basca) (Partitura general manuscrita) (225 pàg.) (Text en castellà) Segell: MMDCB

LAS GOLONDRINAS (Acte II) Lletra: Gregorio Martínez Sierra. Tema: Lírica (òpera basca) (Partitura general manuscrita) (213 pàg.) (Text en castellà) Segell: MMDCB

LAS GOLONDRINAS (Acte III) Lletra: Gregorio Martínez Sierra. Tema: Lírica (òpera basca) (Partitura general manuscrita) (111 pàg.) (Text en castellà) Segell: MMDCB

LAS GOLONDRINAS
(Drama líric en dos actes) .- Lletra: Martínez Sierra. (veu i piano) (26 pàg.) (Fotocopia de la Societat General d'Autors)

  

V

 

VACCAI, Nicola (Tolentino, 1790 - Pesaro, 1848)

NON GIOVA IL SOSPIRAR (Canzonetta) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (lieder italià) (cant i piano) (3 pàg. 20-22) Text: italià. (Cançó italiana inclosa al llibre NORMA)

CARA DEH! ASCIUGA IL PIANTO (Giovanna Gray) (Llibre: Norma) Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (4 pàg. 46 - 49) Text: italià. (Cavatina de l'òpera inclosa en  el llibre NORMA) 

 

VERDI, Giuseppe (Roncole, Busseto, 1813 - Milà, 1901)

NABUCODONOSOR (Òpera en quatre actes) Lletra: Temistocle Solera. Edita: Iuniversity of Chicago Press i Ricordi, Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  62 pàg. D'introducció crítica a càrrec de Roger Parker  (en anglès). Text: italià i anglès (traducció anglesa de Andrew Porter) Estrenada al Teatre de l'Scala de Milà el 9 de març de 1842. Segell: AMMD; Casa Beethoven, Barcelona.

NABUCO (Òpera en quatre actes) .- Llibret: Temistocle Solera. Música: (veu i piano) (240 pàg.) (Text: italià)

ERNANI (Òpera en quatre actes) Lletra: Francesco Maria Piave. Edita: A. Lafont, París.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (115 pàg.) Reducció piano solamb guió de la lletra. Segell: José Jurcm, Barcelona. 

ERNANI (Òpera seriosa en quatre actes) Lletra: Francesco Maria Piave. Edita: Bureau Central de Musique, París.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (199 pàg.) Text: italià. Segells: AEMDCB i una altre d'ilegible (Léon... ) 

ERNANI (Òpera en quatre actes)  Lletra: Francesco Maria Piave. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (120 pàg.) Estrenada al Teatre La Fenice de Venècia el 9 de març d 1844. Segell: Unió Musical, Barcelona. Signatura: Eduard Masó i Sans.

ERNANI (Òpera seria en quatre actes) (Text: italià) (veu i piano) (199 pàg.)

RIGOLETTO (melodrama en tres actes)  Lletra: Francesco Maria Piave. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (253 pàg.) Text: italià. Relació personatges estrena al Teatre La Fenice de Venezia l'11-3-1851. Segell: Musical Emporium, Barcelona. 

RIGOLETTO (Melodrama en tres actes)  Lletra: Francesco Maria Piave. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (262 pàg.) Text: italià. Relació personatges estrena al Teatre La Fenice de Venezia l'11-3-1851. 

RIGOLETTO (Melodrama en tres actes) Lletra: Francesco Maria Piave. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (103 pàg.) Text: italià. Estrena al Teatre La Fenice de Venezia l'11-3-1851.  Segell: Musical Emporium, Barcelona.

RIGOLETTO (Òpeara en tres actes) (Llibret: Francesco Maria Piave) (Text: alemany i subtitulat a l'italià) (veu i piano) (223 pàg.) (Reducció piano i escrit sobre l'obra: Kurt Soldan) Edita: C. F. Peters, Londres, 1929

RIGOLETTO (Melodrama en tres actes) .- Lletra: Francesco m. Piave. (veu i piano) (262 pàg.) (Text: italià) (Reducció piano: Luigi Truzzi) Estrenada a Venècia al Teatre La Fenice l'11 de març de 1851) Edita: G. Ricordi & C. S.p.A., Milà (Segell: Casa Beethoven. Alamacén de Música. L. M. Jordà, Barcelona)

IL TROVATORE (Drama líric en quatre actes)  Lletra: Salvatore Cammarano. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol) (104 pàg.) Estrena al Teatre Apollo 19-1-1853. Segells: Musical Emporium, Barcelona. Signatura: Eduard Masó i Sans.

IL TROVATORE (Drama en quatre actes)  Lletra: Salvatore Cammarano. Edita: Léon Escudier Editeur, París.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (254 pàg., l'última, està trencada, ja començada) Text: italià. Donació signada de Jaume Serra 21-3-1919. Etiqueta: Libreria Arturo Molins, Figueras. Segells: Pablo Geli y Gibert (Hojalatero), Figueras. Léon Escudier. AEMDCB. 

IL TROVATORE (Drama líric en quatre actes)  Lletra: Salvatore Cammarano. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (250 pàg. manca l'última pàg.) Relació personatges estrena al Teatre Apollo 19-1-1853. Segells: MMDCB. J. Gol, Barcelona. 

EL TROVATORE (Drama líric en quatre actes) (Llibret: Salvatore Cammarano) (Text: italià) (piano sol) (104 pàg.) (Dibuix de Verdi a la portada) Edita: G. Ricordi & C., Milà

IL TROVATORE .- Edita: G. Ricordi, Milà. Tema: Òpera. Text: italià (veu i piano) (252 pàg.)

LA TRAVIATA (òpera en quatre actes)  Lletra: Francesco Maria Piave. Edita: Madella, Sesto S. Giovanni.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (249 pàg.) Text: italià (una part traduida a l’español per Francesc de A Font) Segells: Alfonso Alier. AEMDCB. i Juan Gol, Barcelona. 

LA TRAVIATA (òpera en quatre actes)  Lletra: Francesco Maria Piave. Edita: ....  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano) (249 pàg. manquen les 8 primeres i a més n'hi hi a una de trencada a l'interior) Text: italià. Donació i signatura d'en Jaume Serra 21-4-1929. Segell: AMDCB. 

LA TRAVIATA (Òpera en tres actes) Lletra: Francesco Maria PiaveEdita: León Escudier, Editeur, ParísTema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. Segells: MMDCB; Scharfenberg  & Luis, New York; Edelman y Cia.; Compañía de Zarzuela y Ópera Española del maestro Laureano Riba. 

LA TRAVIATA (Òpera en tres actes) Lletra: Francesco Maria Piave. Edita: León Escudier, Editeur, ParísTema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  Signatura impresa de León Escudier; Segell: José Jurge, Barcelona (poc llegible) 

LA TRAVIATA (Òpera en tres actes) Lletra: Francesco Maria Piave. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (96 pàg.) Estrena al Teatre La Fenice de Venàcia el 6 de març de 1853.

LA TRAVIATA (Òpera en tres actes) (Text: italià i subtitulat amb anglès) (Traducció anglesa: Robert Reece) (veu i piano) (247 pàg.) Edita: Arthur Sullivan and J. Pittman, Londres i Nova York

UN BALLO IN MSQUERA (Òpera en tres actes) Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol) (142 pàg.) Estrena al Teatre Apollo de Roma el 17 de febrer de 1859. Segell: Unió Musical. Casa Warner, S.A.,  Barcelona.

UN BALLO IN MASCHERA (Òpera en tres actes) Edita: Léon Escudier Editeur, París.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. Segell: AEMDCB; Valentin de Haas, Editor de Música, Barcelona. 

UN BALLO IN MSQUERA (Òpera) Edita: G Ricordi & Cia., MilàTema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Escena i ària de Renato (baríton) Segell: Anselmo López, Sucesor de Edelmann i Cia. 

LA FORZA DEL DESTINO (Òpera en quatre actes) Lletra: Francesco Maria Piave. Edita: G Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Reducció de piano: Luigi Truzzi. Revisió de l'obra: Mario Parenti (1963). Estrena al Teatre Imperial de Pietroburgo el 10 de novembre de 1862, i primera representació a Itàlia, al Teatre alla Scala de Milà el 20 de febrer de 1869. Segell: ASSMMD; Casa Beethoven, Barcelona.

MACBETH (Òpera en quatre actes)  Lletra: Francesco Maria Piave.  Edita: G Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. Estrena al Teatre Líric de París el 19 d'abril de 1865. Segell: Agelus-Moll, Oliver Guarro y Cia. Barcelona 

AIDA (Òpera en quatre actes) Lletra: Antonio Ghislanzoni. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (guió de la lletra) Text: italià. Únics dipositaris Vidal Llimona i Bocea. Dibuix del compositor i signatura. Segell: Musical Emporium de J. M. Llobet, Barcelona. (porta afegida l'òpera Hänsel und Gretel d'Engelbert Humperdinck) 

AIDA (Òpera en quatre actes) Lletra: Antonio Ghislanzoni. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. Segell: MMDCB 

AIDA (Òpera en quatre actes) Lletra: Antonio Ghislanzoni.  Edita: Edizioni Ricordi, Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  18 pàg. de text de l'obra. Text: italià. Gravat a la portada de G. Prina Fecs.... ?  Segell: AEMDCB 

AIDA (Òpera en quatre actes) Lletra: Antonio Ghislanzoni.  Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  Guió de la lletra. Text: italià. Estrena al Teatre d'Òpera de El Cairo el 24 de desembre de 1871. Segell: Angelus-Hall, Oliver Guarro, Barcelona.

AIDA (Òpera en quatre actes) Lletra: Antonio Ghislanzoni. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  (142 pàg.) Estrenada al Teatre dell'Opera, El Cairo el 24 de desembre de 1871.

AIDA (Òpera en quatre actes) Lletra: Antonio Ghislanzoni. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (279 pàg.) Text: italià. Estrenada al Teatre dell'Opera, El Cairo el 24 de desembre de 1871. Segell: Musical Emporium, Barcelona. Signatura: Eduard Masó i Sans.

AIDA (Òpera en quatre actes) Lletra: Antonio Ghislanzoni. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  (321 pàg.) Text: italià. Estrenada al Teatre dell'Opera, El Cairo el 24 de desembre de 1871.

AIDA (Òpera en quatre actes) (Llibret: Antonio Ghislanzoni) (Text italià) (veu i piano) (321 pàg.) Edita: Ricordi Americana, Buenos Aires

AIDA (Òpera en quatre actes) .-Llibret: A. Chislanzoni. (veu i piano) (289 pàg.) (Text: cirílic i italià) Edita: Mosca da Jurgenson, Sant Petersburg.

OTELLO (Òpera en quatre actes) Lletra: Arrigo BoitoEdita: G. Ricordi & Cia., MilàTema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Estrenada al Teatre de l'Scala de Milà el 5 de febrer de 1887. Segell: Casa Laviña, 20 d'abril de 1903, València. 

OTELLO (Òpera en quatre actes) Lletra: Arrigo Boito. Edita: G. Ricordi & Cia., MilàTema: Lírica (òpera italiana) (piano sol)  Guió de la lletra. Segell: AEMDCB; Almacén de Música Rafael Guardia, Barcelona. 

OTELLO (Òpera en quatre actes) Lletra: Arrigo Boito. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (cant i piano)  Text: italià. 

OTELLO (Òpera en quatre actes)  Lletra: Arrigo Boito. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera italiana) (piano sol) (214 pàg.) Reducció piano: Michele Saladino. Estrena al Teatre alla Scala, Milà el 5 de febrer de 1887. 

OTELLO (Drama líric en quatre actes) (Text: italià) (veu i piano) (364 pàg.) (Relació dels cantants de l'estrena) Edita: G. Ricordi & C., Milà

 

VILLATE  MONTES, Gaspar (La Havana, Cuba, 27 de gener 1851 - París, 9 d'octubre de 1891)

BALDESSARRE (Baltazar) (òpera en quatre actes) Lletra: D'Ormeville. Edita: Zozaya, Editor. Tema: Lírica (òpera cubana) (337 pàg.) (veu i piano) (Reducció piano: A. Wormser) (Fotografia i signatura de Gaspar Villate) (Dedicatòria manuscrita i signada per l'autor a Julián Gayarre)

 

VIVES i ROIG, Amadeu (Collbató, 18 de novembre de 1871 - Madrid, 2 de desembre de 1932)

EUDA D'URIAH (Cançó de Severi) (tenor) Edita: La Música Ilustrada. Tema: Lírica (òpera espanyola) (veu i piano) (4 pàg.) (Text en italià) (fotocopia) Segell: Societat Coral Euterpe, Barcelona.

 

W

 

WAGNER, Wilhelm Richard (Leipzig, 1813 - Venècia, 1883)

FAUST - OUVERTURE  (Obertura simfònica) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig (num. 71) Tema: Simfonia (Partitura general d’orquestra) (60 pàg.) Representada a París el gener de 1840 i a Zuric el gener de 1855. Segell: AEMDCB; Libreria Nacional y Extrangera, Barcelona.

RIENZI (L'ultimo dei tribuni) (Òpera en cinc actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: F. Luca, Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià (traducció Arrigo Boito) (Iniciada amb tot el text de l'obra, en italià) Segell: MMDCB. 

TANNHÄUSER (òpera) (Obertura) Lletra: Richard Wagner. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (nº 69). Tema: Lírica: (òpera alemanya) Partitura general orquestra  (82 pàg.) Segell: MMDCB. Publicitat editor 

TANNHÄUSER (òpera) (Bacanal del Venusberg) Lletra: Richard Wagner. Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (nº 14). Tema: Lírica:(òpera alemanya) Partitura general orquestra  (86 pàg.) Segells: AEMDCB. Iberia Musical, Barcelona. Publicitat editor. 

TANNHÄUSER (òpera) (Obertura) Lletra: Richard Wagner.  Edita: Wiener Philharmonischer Verlag, Viena. (nº 21). Tema: Lírica: (òpera alemanya) Partitura general orquestra  (84 pàg.) Gravat i signatura de Richard Wagner. Text introductori en alemany, anglès i francès. Segell: MMDCB. 

TAHNHÄUSER (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia. i Francesco Luca, Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol)  Gravat de Wagner per Bignani. Signatura d'Ignacio Ferres Solá. Segell: Juan Ayner

TANNHÄUSER UN DER SÄNGERKRIEG AUF WARTBURG (Òpera en 3 actes) (actes I i III) Lletra: Richard Wagner. Edita: Universal-Edition Aktiengesellschaft, Viena/Leipzig. Tema: Lírica: (òpera alemanya) (partitura general orquestra) Text: alemany, anglès (traducció: John P. Morgan) i italià (traducció: Salvatore de C. Marchesi) 

TANNHÄUSER UN DER SÄNGERKRIEG AUF WARTBURG (Òpera en 3 actes) (acte II) Lletra: Richard Wagner. Edita: Universal-Edition Aktiengesellschaft, Viena/Leipzig. Tema: Lírica: (òpera alemanya) (partitura general orquestra) Text: alemany, anglès (traducció: John P. Morgan), i italià (traducció: Salvatore C. Marchesi) 

TANNHÄUSER UN DER SÄNGERKRIEG AUF WARBURG (Òpera en 3 actes)  Lletra: Richard Wagner. Edita: Adolf Fürstener, Berlí/Ernst Eulenburg, Leipzig. Tema: Lírica: (òpera alemanya) (partitura general orquestra)  Text: alemany, anglès (traducció John P. Morgan) i italià (traducció: Salvatore C. Marchesi) Fotografia del bust de Wagner, de Verlag von E. A. Seeman, Leipzig; el bust és de Max Klinger. Signatura de Richard Wagner. Segell: AEMDCB 

TANNHÄUSER UND DER SÄNGERKRIEG AUF WARTBURG (Òpera en 3 actes)   Lletra: Richard Wagner. Edita: Könemann Music Budapest.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: alemany.

TANNHÄUSER Y LA CANÇÓ DE LA WARTBURG (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: Associació Wagneriana, Barcelona/Adoph Fürstner, Berlí.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: català (traducció: Geroni Zanné i Joaquim Pena) i alemany. Transcripció per a cant i piano de Josep Rubinstein. Disseny de la coberta: A. de Riquer. Llegat: Francesc de A. Montserrat Ayarbe. Segell: MMDCB 

TANNHÄUSER (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: Boosey & Cº, Londres. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol)  Segell: Juan Budó, Barcelona 

TANNHÄUSER (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol)  Traducció italiana: Salvatore Marchasi (207 pàg.) Estrenada al Tatre de la Cort de Dresden el 21 d’octubre de 1845, a Itàlia al Teatre Comunnale de Bolonya el 7 de novembre de 1872.

TAHHHÄUSER (Gran òpera romàntica en tres actes) (piano sol) (Text: alemany) Edita: Adolph Fürstner, Berlín, 1911. (183 pàg.)

TANNHÄUSER (Gran òpera romàntica en tres actes) (veu i piano) (Text: Italià) (Traducció italiana: Salvador de C. Marchesi) (381 pàg.) Edita G. Ricordi & C. Milà (Gravat a la coberta: Hermenegildo Miralles) (inclou una làmina amb una flor. Indicaciö: Cosmos. Royal Albert Collection, Edició limitada: 2.500 ejemplares. Ejemplar: 930/2.500)

TANNHÄUSER (Gran òpera romàntica en tres actes) (piano sol) (Text: Italià) (Traducció italiana: Salvador de C. Marchesi) (207 pàg.) Edita G. Ricordi & C., Milà


LOHENGRIN (òpera) (Preludis 1er i 3er actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: Wiener Philharmonischer Verlag A. G., Viena. (nº 39). Tema: Lírica: (òpera alemanya) Partitura general orquestra. (36 pàg.) Grabat i signatura de Richard Wagner d'en  J.L. Raab. Text introductori de H.G. (alemany, anglès, francès) Indicacions tècnic-instrumentals. Segells: Archivo Propiedad  Maestro Obradors. MMDCB. Publicitat editor 

LOHENGRIN (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia. Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià (traducció: Salvatore de C. Marchesi) Signatura autògrafa: Polnas Kalox. Email Diamant ? Segell: Musical Emporium, Barcelona 

LOHENGRIN (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard. Wagner. Edita: Associació Wagneriana, Barcelona/Breitkopf & Härtel, Leipzig. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: català (traducció: Xavier Viura i Joaquim Pena) (Reducció per a veu i piano: Teodor Uhlig) Disseny de la coberta: Adrià Gual. Segell: MMDCB. Llegat: Francesc de A. Montserrat Ayarbe 

LOHENGRIN (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner.  Edita: Arthur Sullivan & J. Pittman, Londres. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià, anglès i alemany (traducció: John Oxenford) Introducció del text de l’obra en anglès. Segell: Juan Budó, Barcelona 

LOHENGRIN (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: Könemann Music Budapest. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: alemany (reducció piano: Teodor Uhlig)

LOHENGRIN (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita:    Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano) (Sense editorial) Text: italià (traducció: Salvatore de C. Marchesi) Segell: Juan Gol, Barcelona 

LOHENGRIN (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner.  Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià (traducció: Salvatore de C. Marchesi). Segell: Musical Emporium, Barcelona. MMDCB. També un d'estampat de Ricordi. 

LOHENGRIN
(Gran òpera romàntica en tres actes) (Text: Italia) (Traducció italiana: Salvatore de C. Marchesi) (359 pàg.) (veu i piano) Edita: G. Ricordi & C., Milà

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER (Obertura) Lletra: Richard Wagner. Edita: Erns Eulenburg, Leipzig. (nº 68) Tema: Lírica (òpera alemanya) (partitura general orquestra)  Segell: MMDCB 

IL VASCELLO FANTASMA (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: Francesco Luca, Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano) Text: italià traducció: Alberto Giovannini) Text de l’obra. Segell: Juan Budó, Barcelona; MMDCB 

DER FLIEGENDER HILLÄNDER (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner.  Edita: Könemann Music, Budapest. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano) 

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER (L'holandès herrant) (Drama líric en tres actes) .- (veu i piano) (218 pàg.) (Text: alemany) (Transcripció piano: Gustav Brecher) Edita: C. F. Peters, Leizig.

DER FLIEGENDE HOLLANDER (L'holandès errant) .- (partitura general) (Edicions Eulengurg núm. 902) (686 pàg.) (Traduccios: italià: Alberto Giovannini, anglès: Dr. Paull England. (Presentació: Dr. Max Hochkofler, Salzburg, abril 1962. Edita: Ernst Eulenburg Ltd. Londres. (2 exemplars)

DIE MEISTERDINGER VON NÜRNBERG (Obertura) Lletra: Richard Wagner.  Edita: Ernst Eulemburg, Leipzig, (núm. 65) Tema: Lírica (òpera alemanya) (partitura general orquestra) Segell: MMDCB 

I MAESTRI CANTORI DE NIRIMBERGA (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner.  Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià (traducció: A. Zanardini) 

I MAESTRI CANTORI DI NORIMBERGA (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol)  Estrenada  al Teatre de Mònaco el 21 de Juny de 1868; a Itàlia al Teatre alla Scala de Milà, el 26 de desembre de 1889. 

ELS MESTRES CANTAIRES DE NURENBERG (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: Associació Wagneriana, Barcelona/B. Schott's Söhne, Maiença. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: català (traducció: Xavier Viura i Joaquim Pena) i alemany. Transcripció cant i piano: Carles Klindworth. Disseny de la coberta: Zriadó. Segell: MMDCB. Llegat: Francesc de A. Montserrat Ayarbe. 

I MAESTRI CANTORI DI NORIMBERGA (Òpera en tres actes) (veu i piano) (Text: Italia) (Traducció italiana: A. Zanardini) (Reducció piano: Niccolò Massa) (199 pàg.) Edita: G. Ricordi & C., Milà (Dibuix de Wagner pe Bignami (Text sobre l'obra: T. O. Cesardi) (Edició dedicada a la senyora ¿ obannina Strazza Bedoba Lucca)

I MAESTRI CANTORI DI NORIMBERGA (Òpera en tres actes) (veu i piano) (Text: Italia) (Traducció italiana: A. Zanardini) (Reducció piano: Niccolò Massa) (641 pàg.) Edita: G. Ricordi & C., Milà

ELS MESTRES CANTAIRES DE NUREMBERG (Comèdia lírica en tres actes) .- (veu ipiano) (571 pàg.) (Text: català i alemany) (Traducció catalana: Xavier Viura i Joaquim Pena) (Transcripció piano: Carles Klindworth) Edita: B. Schott's Söhne, Maiença i Associació Wagneriana, Barcelona 1907.

ISOLDENS LIEBESTOD (Tristan und Isolde) (Preludi) Lletra: Richard Wagner. Edita: Erns Eulenburg, Leipzig. (nº 49)  Tema: Lírica (òpera alemanya) (partitura general orquestra)  Segell: MMDCB 

TRISTAN UND ISOLDE (Preludi i mort d'Isolda) Lletra: Richard Wagner. Edita: Wiener Philharmonischer Verlag A. G., Viena. (nº 40) Tema: Lírica: (òpera alemanya) (partitura general orquestra). Segell: AEMDCB

TRISTANY Y ISOLDA (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: Associació Wagneriana, Barcelona/Breitkopf & Härtel, Leipzig.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: català (traducció: Geroni Zanné i Joaquim Pena) i alemany. Transcripció cant i piano: Hans von Bülow. Disseny portada: Figuerola. Segell: MMDCB. Llegat: Francesc de A. Montserrat Ayarbe. 

TRISTANO E ISOTTA (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià (traducció: Pietro Floridia)  Estrenada al Teatre de Mònaco el 10 de juny de 1865 i a Itàlia al Teatre Comunale de Bolonya el 2 de juny de 1888. Segell: MMDCB 

TRISTANO E ISOTTA (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: G Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià (traducció: Pietro Florodia) Estrenada al Teatre de Mònaco el 10 de juny de 1865 i a Itàlia al Teatre Comunale de Bolonya el 2 de juny de 1888. 

TRISTANO E ISOTTA (Òpera en 3 actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol)  Estrenada al Teatre de Mònaco el 10 de juny de 1865, i a Itàlia  al Teatre Comunale de Bolonya el 2 de juny de 1888. 

TRISTAN Y IASOLDA (Drama líric en tres actes) .- (veu i piano) (316 pàg.) (Text: català i alemany) (Traducció catalana: Geroni Zanné i Joaquim Pena) (Transcripció piano Hans von Büllow) Edita: Breitkopf & Härtel, Leipzig, i Associació Wagneriana, Barcelona 1910.

DAS RHEÍNGOLD (pròleg de la trilogia "L'anell dels Nibelungs" (Òpera en 3 escenes)   Lletra: Richard Wagner. Edita: B. Schott's Söhne, Mainz.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: alemany. Explicació de la trilogia pel Prof. Dr.Wilh. Altmann. Indicació dels temes musicals.

L'ORO DEL RENO (Òpera amb un preludi i tres actes) (Pròleg de la trilogia "L'Anell dels Nibelugs". Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol) (172 pàg.) Traducció italiana: A. Zanaradini. Estrenada al Teatre di Corte de Mònaco el 22 de setembre de 1868, i a Itàlia al Teatre alla Scala, Milà el 10 de desenbre de 1903.

DAS RHEINGOLD (Pròleg de la trilogia "L'anell dels Nibelungs" (Òpera en 3 escenes)  Lletra: Richard Wagner. Edita: Könemann Music Budapest.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (partitura general orquestra) 

DIE WALKÜRE (Primer acte de la trilogia "L'anell dels Nibelungs" (Òpera en 3 actes)  Lletra: Ricahrd Wagner. Edita: Könemann Music, Budapest.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano) 

DIE WALKÜRE (Primer acte de la trilogia "L'anell dels Nibelungs" (Òpera en 3 actes)  Lletra: Richard Wagner. Edita: Erns Eulenburg, Leipzig. (nº 8) Tema: Lírica: (òpera alemanya) (partitura general orquestra) Text: alemany, anglès (traducció: Frederick Jameson) i francès (traducció: Alfred Ernst) Llegat: Francesc de A. Montserrat Ayarbe. Segell: MMDCB 

DIE WALKÜRE (Primer acte de la trilogia "L'anell dels Nibelungs") (Òpera en 3 actes)   Lletra: Richard Wagner. Edita: B. Schott's Söhne, Mainz.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (partitura general orquestra) Text alemany, anglès (traducció: Frederick Jameson) i francès (traducció: Alfred Ernst)

LA WALKIRIA (Primer acte de la trilogia "L'anell dels Nibelungs") (Òpera en 3 actes)   Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (veu i piano) (454 pàg.) Text: italià. Traducció italiana: A. Zanardini.  Escrit introductori de l'obra: T.O. Cesardi. Text de l'obra. Dibuix de Richard Wagner: Bignani. Segell: Musical Emporium, Barcelona.

LA WALKIRIA (Primer acte de la trilogia "L'anell dels Nibelungs") (Òpera en 3 actes)   Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol) (246 pàg.) Traducció italiana: A. Zanardini.  Estrenada al Teatre di Corte de Mònaco el 26 de juny de 1870, i a Itàlia al Teatre Regio di Torino el 22 de desembre de 1891. Inclou un segell de 20 Lires per augment del preu.     

SIGFRIDO (Segona part de la trilogia "L'anell dels Nibelungs") (Òpera en 3 actes)  Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol) (297 pàg.) Traducció italiana: A. Zanardini) Estrenada al Teatre de Bayreuth el 16 d'agost de 1876, i a Itàlia al Teatre alla Scala de Milà el 26 de desembre de 1899 (541 pàg.)

SIEGFRIED (Segon acte de la trilogia "L'anell dels Nibelungs") (Idil·li) Lletra: Richard Wagner. Edita: B. Schott's Söhne, Mainz. Tema: Lírica (òpera alemanya) (partitura general orquestra) (51 pàg.) Segell: AEMDCB; Ildefonso Alier, Madrid. 

SIEGFRIED (Segona part de la trilogia "L'anell dels Nibelungs") (Idil·li) Lletra: Richard Wagner. Música: Richard Wagner. Edita: Erns Eulenburg, Leipzig (nº 810) Tema: Lírica:(òpera alemanya) (partitura general orquestra) (32 pàg) Segell: MMDCB. 

SIGFRIDO (Segona part de la trilogia "L'anell dels Nibelungs") (Òpera en 3 actes)  Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià (traducció: A. Zanardini) Estrenada al Teatre de Bayreuth el 16 d’agost de 1876, i a Itàlia al Teatre alla Scala de Milà el 26 de desembre de 1899 (541 pàg.) Segell: Casa Beethoven, Jordà en Cta. Barcelona 

SIEGFRIED (Segona part de la trilogia "L'anell dels Nibelungs") (Òpera en 3 actes)  Lletra: Richard Wagner. Edita: B. Schott's Söhne, Mainz.  Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol)  Amb guió del text, en alemany. Foto de Richard Wagner; fotos de l'escenografia dels tres actes. Text explicatiu de la trilogia pel Prof. Dr. Wilh. Altmann. Guió musical de les escenes (231 pàg.) Segell: José Oliver, Barcelona. 

IL CREPUSCULO DEGLI DEI (Tercera part dela trilogia "L'Anell dels Nibelungs") (Òpera en 3 actes)  Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol) (322 pàg.) Traducció italiana: A. Zanardini. Estrenada al Teatre de Bayreuth  el 17 d'agost de 1876, i a Itàlia al Teatre Regio di Torino el 22 de desembre de 1895.

GÖTTERDÄMMERUNG (El capvespre dels deus) (Òpera en tres actes) (Tercera part de "L'anell dels Nibelungs") WWV 86D  Richard Wagner  Lletra: Richard WagnerEdita: Breitkopf &  Härtel, Wiesbaden (Núm. 4510)  Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: alemany i anglés (traducció: Ernest Newman) (transcripció piano: Otto Singer) Indicació dels temes: Carl Waack. Segell: Casa Beethoven. Barcelona.

PARSIFAL (Òpera amb un pròleg i tres actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia., Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol)  (200 pàg.) Traducció italiana: Giovanni Pozza. Estrenada al Teatre de Bayreuth el 26 de juliol de 1882. Segell: Musical Emporium, Barcelona.

PARSIFAL (Òpera en tres actes) (Obertura) Lletra: Richard Wagner. Edita: Erns Eulenburg, Leipzig. (nº 66) Tema: Lírica (òpera alemanya) (partitura general orquestra) (33 pàg.) Segell: Unión Musical Española, Barcelona; MMDCB 

PARSIFAL (Òpera en tres actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: B. Schott's Söhne, Mainz. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Guió del text en alemany. Foto de Richard Wagner. Fotos de l’escenografia de les diferents escenes dels tres actes a Bayreuth (de Aufnahmen) Descripció del Prof. Dr. Wilh. Altmann (161 pàg.) 

PARSIFAL (Òpera en tres actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: B. Schott's Söhne, Mainz. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: alemany (alguns fragments estan traduïts al català) Foto de Richard Wagner. Indicació: S. F3 - N 19. Descripció pel Prof. Dr. Wilh. Altmann (319 pàg.) Segell: Casa Dotesio, Barcelona. 

PARSIFAL (Òpera en tres actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: B. Schott's Söhne, Mainz. Tema: Lírica: (òpera alemanya) (partitura general orquestra) Text: alemany; anglès (traducció: Margaret H. Glyn) i francès (traducció: Alfred Ernst) (233 pàg.) Segell: AEMDCB. 

PARSIFAL (Òpera en tres actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia. i Francesco Luca, Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià (traducció: A. Zanardini) Estrenada al Teatre de Bayreuth el 26 de juliol de 1882. (410 pàg.) Segell: AEMDCB 

PARSIFAL (Òpera en tres actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: G. Ricordi & Cia. i Edoardo Sonzogno, Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (piano sol)  Text: italià (traducció: Giovanni Pozza) Estrenada al Teatre de Bayreuth el 26 de juliol de 1882 (410 pàg.) 

PARSIFAL (Òpera en tres actes) Lletra: Ricahrd Wagner. Edita: B. Schott's Söhne, Mainz. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: francès (traducció: Alfred Ernst) i alemany. (277 pàg.) Segell: MMDCB. Llegat: Francesc de A. Montserrat Ayarbe.

PARSIFAL (òpera en tres actes) Lletra: Richard Wagner. Edita: Könemann Music, Budapest. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: alemany (261 pàg.)

PARSIFAL (Drama místic en tres actes) (Text: alemany i italià) (Traducció italiana: G. Vaccaro) 1914 (veu i piano) (279 pàg.)

 

WEBER, Carl Maria von (Eutin, Odenburg, 1786 - Londres, 1826)

DER FREISCHÜTZ (Òpera) ( núm. 14, Cor de les donzelles)  Edita: Ernst Eulenburg, Ltd. London (915). Tema: Lírica: (òpera alemanya) (partitura general orquestra)  Text: alemany. (fotocopia) 

DER FREYSCHÜTZ (Il franco bersaglieri) (Òpera romàntica en tres actes) Edita: F. Lucca, Milà. Tema: Lírica (òpera alemanya) (cant i piano)  Text: italià, traducció: Francesco Guidi. Segells: Archivo Lírico Juan Gol, Barcelona; Depósito de obras de música Juan Budó, Editor de Música, Barcelona. 

DER FREISCHÜTZ (El caçador furtiu) (òpera) (Obertura) Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (nº 2). Tema: Lírica: (òpera alemanya)part. general orquestra  (32 pàg.) Segells: Musical Emporium, Barcelona.  AEMDCB. Publicitat editor. 

DER FREISCHUTZ (Òpera romàntica en tres actes) (veu i piano) (Text: italià) (Traducció italiana: Franco Faccio) (Dibuix de C. M von Weber) (Escrit sobre l'autor:Edwart) (152 pàg.) (Text de l'obra) Edita: G. Ricordi C., Milà. (Segell: Valentin de Haas, pianos, Barcelona)

EURYANTHE (òpera) (Obertura) (op. 81)  Edita: Ernst Eulenburg, Leipzig. (nº 635). Tema: Lírica: (òpera alemanya) Partitura general orquestra. (46 pàg.) Segell: MMDCB. Publicitat editor. 

EURYANTE (Òpera romàntica en tres actes) (Text: francès i alemany. Traducció francesa: A. van Hasselt i J. B. Rongé) (veu i piano) (204 pàg.) Edita: Henry Litolss's Verlag, Braunschweig.

 

WERNER, Henri

ROSE DE BRUYÈRE.   Lletra: Léon Petitjean (després Goethe)  Edita: Alphonse Leduc, ParísTema: Coral  Transcripció a quatre veus d'home: J. Bayer. Text: francès. Segell: Musical Emporium, Barcelona, signatura de J. Vidal Nune..... Iclosa en el llibre de l’opereta CROQUEFER, de Jaques Offenbach 

 

 

Cançó d'autor català/valencià/balear/occità

A

ALBERDI i AGUIRREZÁBAL, Antoni (Durango, Biscaia, 21-10-1893 - Bilbao 5-11-1986)

TRES LIED ("Rialla d'abril", "Els Espiadimonis", "L'Ànima de les flors") Lletra: Apel·les Mestres i Joan Maragall. Edita: A. Boileau y Bernasconi, Barcelona. Tema: Lied (cançó catalana) Text en català i castellà (Traducció castellana: Salvador Esteban) (veu i piano) (12 pàg.) (Llibre imprés) Dedicada al tenor Salvador Recaséns, a Santa Fano i a Lidia)


ALIÓ i BREA, Francesc (Barcelona, 27 de març de 1862 - 31 de març de 1908)

CANSONS POPULARS CATALANAS
("Lo noy de la mare", "L'estudiant de Vich", "La ploma de perdiu", "Lo mariner", "Los tres tambors", "Lom pardal", "Present de boda", "La noya d'Ampurdà", "L'hereu Riera", "Los estidiants de Tolosa", "La gentil Marta", "Caterina d'Alió", "Bon cassador", "Mort de núvia", "La filadora", "Lo mestre", "La pastoreta", "Cansó de Nadal", "Los segadors", "Desengany", "Jesús i Maria", "Los fadrins de Sant Boy", "La jutjesa", "Ballet" (Berga), "Ball del ciri") Edita: Sociedad Anónima Casa Dotesio, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (harmonitzacions per veu i piano) Text: català. (54 pàg.) (Pròleg de Felip Pedrell)

CANÇONS
(1887) ("Cançons d'amor" (dedicada a Francesch Matheu), "Cançó de l'estrella" (Mn. Jacint Verdaguer, Pbre. 6 de setembre de 1879) (dedicada a Dolors Bech i Morera), "Cançó de l'oruga" (Apel·les Mestres) (dedicada a Carles G. Vidiella), "Plor de la tortora" (Jacint Verdaguer, Pbre. Vora del Ter 1872) (dedicada a Mn. Jacint Verdaguer), "Situ fossis aquí" (Francesc Mateu) (dedicada a Lluïsa Ballés), "A una morta" (Serenata) (Àngel Guimerà) (dedicada a Àngel Guimerà), Edita: Estampa de Fidel Giró, Barcelona . Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (48 pàg.) Text: català (Fotograbats de E. Gómez Polo y J. Thomas y Cia.)


ALTISENT i CEARDI, Joan
(Barcelona, 1891 - 1971)

SEIS CANCIONES (Inspirades sobre poesies espanyoles de l'Edat Mitjana i el Renaixement) ("Enamorado veuge" s. XV; "Tres morillas me enamoran"; "Quiero dormir y no puedo", s. XVI; "¿Por que me beso Perico?", s. XVI; "Dicen que me case yo" de Gil Vicente (1465-1539); "¡Trebole!", de Lope de Vega (1562-1625). Pròleg de: Enric Roig. Edita: A. Boileau y Bernasconi, Barcelona. Tema: Lied (Cançó espanyola) Text: castellà. (veu i paino) (24 pàg.) (Llibre imprés. Dos volums) (Dedicatoria i signatura a bolígraf)

CANÇÓ DEL MAR. Lletra: Joan Altisent. Edita: A. Boileau y Bernasconi, Barcelona. Tema: Lied (cançó catalana) Text: català. (veu i piano) (4 pàg.) (Dibuix d'Aurora Altisent) Dedicatoria i signatura bolígraf) (Partitura impresa)

APLEC DE CANÇONS ("Cançó del Mestre Jan" (F. Pelay Briz), "Promavera" (J. Iglésias Guizard), "La viola" (Mn. Jacint Verdaguer), "Amor de mare" (J. Boloix i Cancla), "La mort del pastor" (Mn. A. Navarro), "Primaveral" (Maria Verger), "Cançó del despistat" (F. Pelay Briz), "Cançó de bressol" (D. D. Calvet) Edita: A. Boileau y Bernasconi, Barcelona. Tema: Lied (cançó catalana) Text: català. (veu i piano) (24 pàg.) )(Llibre imprés) (Dibuix de J. Altisent per C. Balmas; dedicatòria i signatura amb bolígraf.)

UNA VELA BLANCA… Lletra: Maria Verger. Edita: Tema: Lied (Cançó catalana) Text original castellà, traducció catalana (veu i piano) (2 pàg.) (Signatura. Dedicada a la soprano Maria Espinalt) (Partitura impresa)


ANÒNIM

HIMNE DE "LA BRANCADA" .- Autor: ?. Lletra: ? Veu i piano (manuscrit de copista) (3 pàg.) (Lletra de la segona i tercera part amb un full apart)

CANÇÓ D'AMOR (Boires baixes) Lletra: Josep M. Roviralta. Tema Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (5 pàg.) (Dibuix de Lluís Bonnin)

EL CANT DEL AUCELLS .- Popular. Edita: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (2 pàg.) (Dibuix de la portada: A. Utrillo)AUNÓS, Antoni

IV SONETOS DE LA "VITA NOVA"
. Lletra: Dante Alighieri ("Venite a intender li sospiri mei ..." (sonet XVII), "O voi che per la via d'amor passate..." (per baix) (sonet II), "Cavalcando l'altr'ier per un cammino..." (sonet V), "Piangete, amant, poi che piange Amore..." (per baríton) (sonet III, dedicat a Matias Morro)Edita: A. Boileau y Bernasconi, Barcelona. Tema: Lied (cançó italiana) Text: italià (veu i piano) (24 pàg.) (Llibre imprés) (Dedicatòria a tinta a Francisco Montsrrat)

B

BADIA d' AGUSTÍ i MILLÀS, Conxita (Barcelona, 14-11-1897 - 2-5-1975)

PREGÀRIA DE NADAL. Lletra: Conxita badia d'Agustí. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) Text: català (Partitura impresa)


BADOSA, Lluis

LA PUNTAIRE (Sardana) Lletra: J. M. Bello. Edita: Musical Emporium, Barcelona 1927. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (4 pàg.) Text: català (Partitura impresa)


BADOSA i CASALS, Narcis


L'AMOR (Cançó de Bressol) Lletra: J. Espau Solè. Edita: el propi autor. Litografia J. Martí, Barcelona 1962.Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) Text: en català i castellà (Partitura impresa)


BALASCH i SUÑÉ, Manel (Sant Julià de Vilatorta (Osona) 28/09/1916 - )

PEP DE CAL GROS (Sardana) .- Lletra: Manel Balasch i Suñé. Edita: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) ((piano amb el text afegit) (4 pàg.) (Foto de Josep M. Carrasco, simpàtic personatge de Ràdio Barcelona) (Dedicatoria manuscrita: Para el magnífico Trio CEA en el día de su merecido homenaje. José M. Carrasco)


BALCELLS i GARCÍA, Joan (Barcelona, 2-2-1882 - 26-5-1972)

ONZE CANÇONS PER A VEU I PIANO
( "Al cor de Jasús" (1901) (Jacint Verdaguer, Prbe.), "Els ulls de la Verge" (1902) (Antoni Boris Fontestà), "La cançó del rossinyol" (1902) (Carles Ferrer Clavé), "El gira-sol" (1902) (Jacint Verdague. Prbe.), "Mon cor és un llibre" (1902) (Jacint Verdaguer, Prbe.), "Del lago azul" (1912) (autor desconegut), "Inquietud" (1912) (Gustavo Adolfo Becquer), "El mariner" (1912) (Carles Ferrer Clavé), "Cançó de bressol" (La baldufa d'or) (1923) (Ignasi Iglésies), "A la fira de les roses" (1923) (Josep Mª de Sagarra), "Pressentiments" (1927) (Joan Jaumendreu) Edita: Biblioteca de Catalunya, Barcelona (Pròleg i edició: Ana Cazurra) Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (71 pàg.) (Llibre imprés) (Donació Biblioteca de Catalunya, setembre 2009.

 

BENAIGES, JOSÉ M.

¿COMO PUEDE REIR? Lletra: Gustavo Adolfo Becquer. Edita: La Música Ilustrada, Madrid-Barcelona. Tema: Lied. Text: castellà (Rimas de Becquer) (3 pàg.)

 

BOSCH i HUMET, Eusebi (Barcelona, 27 - 10 - 1860 - 1948)


JO EM FARIA MARINER
("Yo me haria marinero") (barcarola per a baríton, quintet de corda i piano) (4 pàg.) (manuscrit)

DINTRE LA NIT (per a baríton, quintet de corda i piano) (5 pàg.) (manuscrit)

O MUSIQUE! (Melodie ancianne pour le K'in) (text en japonès o xinès?) segueix "Himne jonés pendant les sacrifiees a K'ong tseu" (sense text) (2 pàg.) (manuscrit)

QUARTET BURLESC (per a tiple, tenor, bajo primo, bajo 2º, violino 1º, violino 2º, violeta i acompañamiento de cello) (19 pàg.) (text: català) ( també hi ha la particel·la de soprano) ( a la contraportada de 12 pàgines hi ha escrit a llapis música d'una altra obra) (manuscrit)

LA VENDITRICE DE FIORI (La Florista) Op. 8 (per a soprano i piano) (3 pàg.) Lletra: Pietro Paolo Parzanese (traducció castellana d'Eusebi Bosch Humet) (manuscrita) (inclou la mateixa partitura impresa i que pertany a: 2 Seccion. Album de la Ilustración Musical.

SOLER y TORRES, Editores Propietarios. Barcelona. Año 4º nº90 (2 pàg.) el text es amb italià i subtitulat a mà en català) (aquesta mateixa partitura la trobem a la Carpeta 1950 (noves adquisicions catalogades) amb l'indicatiu "Canzone per a cantoi i piano")

FLORACION Op. 12 (Melodia per a soprano o tenor i piano) (2 pàg.) Lletra: J. Muñoz San Roman. Súria 18 agost 1941 (manuscrit)

FLORACION, Op. 12 (Melodia per a soprano) Lletra: J. Muñoz San Bornau (veu i piano) (text: castellà) (3 pàg.) (manuscrit)

EN EL BOSCH Op. 24 bis (per a soprano amb acompanyament de piano o de quintet de corda i piano) (partitura veu i piano 5 pàg.; la de veu, quintet de corda i piano 8 pàg.) (manuscrit)

EN EL BOSCH, Op. 24 bis. Lletra: Enric Albert (veu i piano) (text en català i castellà) (5 pàg.) (Segell: Eusebio Bosch, Barcelona) (manuscrit)

IL FANTASMA Op. 41 (Monòleg per a baríton amb acompanyament d'orquestra) Lletra: Paolo Parzanese. Text: italià (reducció de piano) (la partitura de veu i piano 9 pàg.) (la de veu i orquestra 20 pàg.) (l'orquestra està formada per Flauta, Ottavino, Oboès, 2 Clarinets en si b, Fagots, Trompes en Sol i en Mi b, Cornetins en Si b, Trombons 1er, 2on i 3er, Figle, Campanes en La, Timbales en Sol, Do; i corda) Dedicada al baríton Ramon Blanchart. Barcelona, setembre 1887 (manuscrit) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona.

AMOR OCULTO Op. 62 (per a tenor i piano) Lletra: Manuel del Palacio. Text: castellà (3 pàg.) (manuscrit)

ESPERANTLO (Esperandole) Op. 72 (Melodia per a tiple amb acompanyament de piano) Op. 74 Lletra: J. Franquesa i Gomis. Text: castellà i català (5 pàg.) Sabadell, octubre 1896. Segell: Eusebio Bosch, Barcelona (manuscrit) També per soprano quintet de corda i piano. Text: català (9 pàg.) (manuscrit)

FIOR DI CAMPO (Flor del Camp) Op. 73 (per a soprano amb acompanyament de piano) Lletra: O. Recentini (traducció: Eusebi Bosch Humet) Text: italià i català. (4 pàg.) Segell: Eusebio Bosch, Barcelona (manuscrit) (dues partitures)

ESPERANTLO, Op. 74 (Melodia per a tiple) Poesia de J. Franquesa Gomis (veu i piano) (7 pàg.) (text: català) (Segell: Eusebio Bosch, Sabadell)

CANÇONS POPULARS Op. 80 bis (Recollides a les Guilleries) (pròleg d'Aureli Capmany) (Col·lecció Folk-lore Musical) (veu i piano) (comentaris i text de les cançons) Tip. "L'Avenç", Barcelona, 1908.
El molí (2 pàg.)
La desenganyada (2 pàg.)
El frare i la pastora (2 pàg.)
La carta (2 pàg.)
Cançó nova (2 pàg.)
Els fadrins de Sant Boi (2 pàg.)
Els soldats (2pàg.)
Paraules del jovent (2 pàg.)
La dama d'Aragó (2 pàg.)
El Pere Gallerí (2 pàg.)
En Serrallonga (2 pàg.)
Montanyes de Canigó (2 pàg.)
El carboner (2 pàg.)
La font viva (2 pàg.)
La filla del rei (2 pàg.)
El floviol (2 pàg.)
La mal xergada (2 pàg.)
Els mistaires (2 pàg.)
La mala madrastra (2 pàg.)
Les nines de Camprodon (2 pàg.)

PER TU Op. 97
(Melodia Catalana per a cant i piano) (5 pàg.) (Dedicada a Isabel Maria Farrés i Gomis, autora de la lletra) Sant Just Desvern, agost de 1904 (manuscrit) (2 exemplars)

IL VIGGIANEDE Op. 102 (Romança per baix i orquestra) (16 pàg.) (reducció veu i piano) (8 pàg.) Barcelona 7 de març de 1908 (signatura autògrafa al final) (partitura veu sola) (3 pàg.) (Instruments: Flauta, Oboè, Clarinets en La, Fagot, Trompes en Mi, Cornetins en La, Trombons, Figle, Timbales en La - Mi i Corda) (manuscrit)

MIERIA, Op. 113 (Il·lustracions musicals) (poema de F. Mistral) ( Adaptació: A. Carrión) (número 1) (piano i harmònium) (19 pàg.) (signatura de l'autor) (manuscrit)

MIERIA, Op. 113 (Il·lustracions musicals) (poema de F. Mistral) ( Adaptació: A. Carrión) (apunts a llapis, per piano del número 3 de l'acte 3er i números 5, 6, 7, 8 i 9, per veu i piano) (21 pàg.) Barcelona, maig de 1914 (signatura de l'autor) (manuscrit)

¡AMOR! Op. 123 (Per a tenor i piano) Lletra: Jaume Novellas de Molins. Barcelona 10 de maig de 1918 (2 pàg.) (manuscrit)

AMOR DE MARE Op. 124 (Per a soprano o tenor i piano) Lletra: J. Boloire i Canela (6 pàg.) Barcelona 15 de maig de 1918 (manuscrit)

IDILI DE L'AMOR I LA SÓN Op. 125 (Cançó per a tenor) Lletra: Lluís Via (2 pàg.) (imprès) (també el text manuscrit de Lluís Via)

BALADA DE L'AIGUA I LA DONZELLA Op. 126 (per contralt i piano) (5 pàg.) Lletra: Ambrosi Carrión. Text: català. Barcelona 19 de setembre de 1918 (Dedicat a la insigne contralt Concepció Callao en la nit del seu benefici en el Teatre del Bosch, 21/9/1918) (manuscrit). També transcrita per a tenor i piano. Text: català i castellà (5 pàg.) (manuscrit). I partitura per tenor i orquestra. Text: català (Instrumentació: Flauta, Oboè, Clarinets en Si b, Trompas en Fa, Trombas en Si b, Trombó 1er, 2on i baix, Timbales en Si b i Fa, i corda) (10 pàg.) (manuscrit)

A LA VERGE Op. 141, núm. 1 (per a veu i piano) (4 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer. Text: català (manuscrit) (També partitura impresa del manuscrit (3 pàg.)

DES DE'L MONTSENY Op. 141, núm. 2 (veu i piano) (3 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer. Text: català (manuscrit)

LA PUNTAYRE Op. 141, núm. 4 (per a soprano i piano) (5 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer. Text: català (manuscrit)

A LA VERGE DE MONTSERRAT Op. 141, núm. 5 (Per a soprano o tenor i piano) (2 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer (manuscrit)

ELOGI D'UNA PUNTAIRE Op. 149 (Per a tenor i piano) (3 pàg.) Lletra: Salvador Perarnau. Text: català. Agost 1931 (manuscrit)

IDILI Op. 149 (per a tenor i piano o de quintet i piano) (Lletra: Salvador Perarnau (partitura de quintet de corda, tenor i piano) (7 pàg.) (manuscrit)

IDILI , Op. 150 (per a tenor amb acompanyament de piano) Lletra: Salvador Perarnau (veu i piano) (4 pàg.) (manuscrit)

LO PARE FOLGÁS Op. 151 (veu i piano) (5 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer (manuscrit);

HOSPITALARIES Op. 153 (per a soprano i piano) (3 pàg.) Lletra: Joan Maragall. Text: català (es pot executar amb mà dreta del piano) (manuscrit)

PRIMAVERA Op. 156 (per a soprano i piano) (3 pàg.) Lletra: Ambrosi Carrión. Text: català (manuscrit)

DINTRE LA NIT Op. 157 (per baríton i piano) (3 pàg.) Lletra: Ambrosi Carrión. Text: català (manuscrit)

DINTRE LA NIT, Op. 157 (per a baríton) (veu i piano) (text en català i castellà) (3 pàg.) (manuscrit) (no indica autor del text)

TRES CANÇONS
(per a baríton i piano)

JO'M FARIA MARINER Op. 158, núm 1 (3 pàg.)

CANÇÓ DEL CAMINANT Op. 158, núm. 2 (3 pàg.)

ESPERANÇA Op. 158, núm. 3 (1 pàg.) Lletra: Ambrosi Carrión. Text: català i castellà (manuscrit)

TRES CANÇONS (veu i piano)

SOTA L'OMBRETA Op. 161, núm. 1 (2 pàg.),

DOLÇ CATIVERI Op. 161, núm. 2 (2 pàg.);

L'ARPA SAGRADA Op. 161, núm. 3 (4 pàg.) Lletra: Mn. Cinto Verdaguer. Text: català (manuscrit)

DE LA INFANTESA Op. 166 (per a soprano o tenor i piano) (4 pàg.) Lletra: Àngel Guimerà. Text: català (manuscrit)

LO QUE JO VOLDRIA SER Op. 167 (per a tenor i piano) (4 pàg.) Lletra: Jaume Novellas de Monlins (manuscrit).

LO GALL Op. 169 (Monòleg per a tenor i piano) (3 pàg.) Lletra: Jaume Collell, Pbre. Text: català (manuscrit)

PRECIOSA Op. 172 (Melodia per a soprano i piano) (4 pàg.) Lletra: Cervantes Saavedra. Text: castellà (manuscrit)

LA GOLONDRINAS (LES ORENETES) Op. 176
(per a soprano i piano) (4 pàg.) Lletra: Ricardo Sepúlveda. Text: castellà i català (manuscrit)

AMOR Y POESIA Op. 177 (per a soprano o tenor i piano) (3 pàg.) Lletra: Muñoz San Roman. Text: castellà (Dedicada a Pilar Satué) (manuscrit)

ANÓNIMO Op. 181 (per a baríton i piano) (4 pàg.) Lletra: San Juan de la Cruz. Text: castellà (manuscrit)

BANEDICTUS, Op. 18 .- Per a baix i harmònium (també amb acompanyament de 2 violins, flauta, 2 clarinets i contrabaix) (dedicat al seu pare el dia de Sant Josep) (any 1880) (manuscrit)

O SALUTARIS, Op. 19 .- Per a soprano i piano (o harmònium) Lletra: Narcís Solassegales, Vic (?) 18 de novembre 1880. (manuscrit)

O SALUTARIS (per a tiple i quartet de corda) (particel·les) (diferent de l'anterior) (text: llatí) ( a la partitura de soprano diu: dedicado a mi primo D. Narciso Solàssegales, i també hi ha la indicació nº 2)

O SALUTARIS, Op. 58 .- Per a tenor i harmònium, Gràcia 23 de febrer de 1892. (manuscrit)

AVE VERUM, Op. 78 .- Per baix i harmònium, Vic 1899. (manuscrit)
BURGÉS i JUANICO, Manuel
(Barcelona, 8-1-1874 - 6-11-1945)

LA VIDA AL CAMP, Op. 489 (poema popular en vint cants i una endressa) Lletra: Ramon Masifern. Edita: J. Horta, Barcelona. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (133 pàg.) Text: en català i castellà d'en Francesc J. Garriga i Leandre Sánchez, Prbe. Text en alemà d'en Joan Fastenrath, al final del llibre (Dedicatòria i signatura dels autors a la redacció de "El Diluvio", Barcelona 22 de juny de 1910) (Llibre imprés)

 

C

CALDUCH, Josep

LAS TRES FLORS. Lletra: Teodor Forest. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) Text: català (Partitura fotocopiada)


CANTÓ i FRANCÉS, Joan (Alcoi (Alacant), 21-1-1856 - Madrid 17-11-1903)

LA ROSA. Lletra: Carmelo Calvo y Rodriguez . Edita: Unión Musical Española. Tema: Lied (Cançó espanyola) (veu i piano) (4 pàg.) Text: (Partitura fotocopiada) (Dedicada a Rosa Such y Sierra)

 

CARCELLÉ i TOSCA, Antoni Barcelona (Barcelonès) 31/05/1904 - 24/10/1983

TERRA AIMADA (Sardana) Lletra: del propi autor. Edita: Propi autor, Hostafrancs (Barcelona) 1951. Tema: Lied (cançó catalana. Text: català. (veu i piano) (2 pàg.) (Dibuix portada: Viciano) (A la contraportada lletra de les cançons, foto i signatura de l'autor)

GENTIL ISABEL (Sardana) Lletra: del propi autor. Edita: Propi autor, Hostafrancs (Barcelona) 1951. Tema: Lied (cançó catalana) Text: català. (veu i piano) (2 pàg.) l'autor) (Dibuix portada: Viciano) (Dedicada a la seva neboda Isabel Giménez Pérez amb motiu de la commemoració dels diset anys, juliol 1956)

LA MÉS BONICA
(Sardana) Lletra: del propi autor. Edita: Propi autor, Hostafrancs (Barcelona) 1951. Tema: Lied (cançó catalana) Text: català. (veu i piano) (2 pàg.) (Dibuix portada: Viciano) (Dedicada a la senyoreta Maria Ollé el 2 d'agost de 1951)CASADEMONT i BUSQUETS, Cassià (Banyoles (Plà de l'Estany) 1875 - Barcelona 1963)

MESTRE JORDI, EL FERRER DE TALL
(Cançó-Sardana) Lletra: Ramon Ribera i Llobet. Edita: Boileau, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (4 pàg.) (Dedicada poeta Frederic Soler (Pitarra)

LO FILADOR D'OR. Lletra: Mn. Jacint Verdaguer. Edita: Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (5 pàg.) Text: català (Partitura impresa) (Premiada en els Jocs Forals del centre Catalanista Sarrianenc el 6-10-1901) (Dedicada a Florenci Grau)

CANT  ELEGÍAC. Lletra: Ramón Ribera i Llobet. Edita: A. Boileau i Bernasconi, Barcelona. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) Text: català (Dedicada a la memòria del dramaturg Ignasi Iglésies) (Els autors cedeixen la liquidació de venda i drets d'execució d'aquesta obra a favor del Pro-Monument al plorat dramaturg)

CARME GENTIL
(Sardana) Lletra: Edita: A. Boileau i Bernasconi, Barcelona. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (5 pàg.) Text: català (Partitura impresa) (gravat portada: J. Coll) (foto de Carme Caralt Roca a qui està dedicada la partitura) (Premiada amb la "Flor natural" en el IX Certàmen del "Ateneo Arenyense" d'Arenys de Mar per jurat qualificador format per Joan Lamote de Grignon, Lluís Millet i Josep Sancho Marraco)


CIVIL, Josep (Molins de Rei (Barcelonès) 1876 - Étampes (França) 1956)

FLORS (Melodies Místiques) ("Lo gessamí", "La farigola", "Lliri de Sant Domingo", "Ales") Lletra: Jacint Verdaguer Pbre. Edita: Casa Dotesio, Madrid 1907. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) 12 pàg.) Text: català i francés (Signatura bolígraf)


CLAVÉ i CAMPS, Josep Anselm
(Barcelona, 21 d'abril de 1824 - 24 de febrer de 1874)

L'ANYORAMENT
. Lletra i música. Edita: S. A. Casa Dotesio, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 Pàg.) Text en català. (Partitura impresa) Arranjament d'acompanyament de guitarra. Fotocòpia de manuscrit.


COHÍ GRAU, Agustí
(El Vendrell (Baix Penedès) 10 de juny de 1921)

5 NOCTURNS (2007) ("En la foscor" (Madrigal) (4 pàg.), "Els vells amants" (5 pàg.), "Espurneta" (Cançó de bressol) (4 pàg.), "Oda a la nit" (6 pàg.), "La Lluna i els nens" (3 pàg.) Lletra: Núria Dalmases i Planas ("Els vells amanats" està escrita a Samalús el 18 de desembre de 1985 i dedicada a Eulògia i Francesc), ("Espurneta" escrita a Barcelona el 28 de novembre de 2006), ("La Lluna i els nens" escrota a Barceloona el 16 de febrer de 2007), ("Oda a la nit" escrita a Barcelona 3l 30 de setembre de 1995) i dedicada a Ramon Calaf) Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) Text en català. ( 25 pàg.)

AMOROSES (2008) ("Amor, si ara et tinguès" (6 pàg.), "No hi haurà estiu" (5 pàg.), "Tu" (3 pàg.), "Dies de goig" (6 pàg.), "Quina cosa es l'amor?" (6 pàg.). Lletra: Núria Dalmases i Panas. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) Text: català ( 26 pàg.)

RETRATS (2009) ("Juny " (5 pàg.), "El gos captaire" (7 pàg.), "El vell" (6 pàg.), "Ballarina" (6 pàg.), "Piacarol" (6 pàg.) Lletra: Núria Dalmases i Planas. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) Text: català. (30 pàg.)

VISIÓ POÈTICA (2006) Lletra: Núria Dalmases i Planes. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (6 pàg.) Dedicada al Mestre Joan Palet i Ibars

NAUSICA (Òpera) ("Jo tenia un plor petit", ària d'Alba (soprano), acte 3er) Lletra: Lluís Gassó i Carbonell. Tema: Lírica catalana. (veu i piano) (4 pàg.) Text: català.

VINDRIA, VINDRÉ (Gener 1981) Lletra: Lluís Gassó i Carbonell. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (4 pàg.) Text: català (acompanyament de quintet de corda)

DORM I NO PLORIS (Cançó de Bressol) Lletra: Lluís Gassó Carbonell. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (3 pàg.) Text: català.

COIXÍ BLANÍSSIM D'AMOR
(Cançó bressol) (Cançó bressol d'una dona blanca per un nen negre americà) Lletra: Teresa Aimeric i Padrós. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (4 pàg.) (Reducció per a contralt i piano de la versió original per contrant i cor mixta estrenada per la Núria Feliu i l'Orfeó Canigó)

CINC CANÇONS POPULARS CATALANES ("En Pere Gallerí", "La gata i el belitre", "El poll i la puça", "Margarideta", "Joan del riu") per a veu i orquestra (reducció per veu i piano) (16 pàg.) (2004) (fotocopia del manuscrit)


COLL i AGULLÓ, Agustí (Mataró (Maresme) 3 d'Octubre de 1873 - 21 de març de 1944)

FUM, FUM, FUM. (Cançó popular catalana de Nadal) (harmonització per a veu i piano) (1 pàg.) Text: català. Impressió: V. Trillas, Barcelona. (Publicada a "La Actualidad")

LO ROSSINYOL (Cançó popular catalana) (harmonització a veu i piano) LA PLOMA DE PERDIU (Cançó popular catalana) (harmonització a veu i piano) (conjuntes a la mateixa pàgina) (Publicades a "La Actualidad)

CUMELLAS i RIBÓ, Josep (Gràcia, Barcelona, 16 de desembre de 1875 - 29 de març de 1940)

PAGESIVOLA. Lletra: A. Martinez i Seriñà. Edita: Unión Musical Española, Barcelona. Tema: Lied (Cançó Catalana) (una veu i piano) (3 pàsg.) Text: català. Partitura impresa. Dedicada al tenor Emili Vendrell.

CANÇONS POPULARS CATALANES (Arranjament) Edita: Estampat a Boileau y Berlusconi, Barcelona. Tema: Lied (cançó catalana. Text: català) (veu i piano) "La tortolina" (populat de Torelló) (2 pàg.), "Serineta" (popular del Lluçanès) (2 pàg.), "Matinet me'n llevo jo" (popular de Sant Miquel de Pineda, Olot) (2 pàg.), "La gentil minyona" (2 pàg.), "El mal d'amor" (popular d'Olot) (2 pàg.) "El bon caçador" (popular de Torà, Lleida) (2 pàg.), "El petit segador" (popular de Sant Joan de les Abadesses) (2 pàg.), "Cançó de beure" (popular d'Anglès, Girona) (2 pàg.), "Els tres "tambons"" (poipular del Lluçanès) (2 pàg.) (Dedicatoria autògrafa de Cumellas Ribó a Francesc de Paula Montserrat Ayarbe, juliol 1938)

 

D


DANIEL i RAMONA, Enric
(3 de juliol de 1880 - 1963)

LA PAPELLONA PRIMERA. Lletra: Emili Vendrell. Edita: Unión Musical Española, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (una veu i piano) (5 pàg.) Text: castellà i català.

HIMNO A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE BARCELONA DE 1929
(1929) Lletra: Alberto Garcia Vicente. Edita: Unión Musical Española, Barcelona. Tema: Himne (una veu i piano) Dedicada a la ciutat de Barcelona.


DOTRAS VILA, Javier (Barcelona, 4 de novembre de 1900 - 15 de juliol de 1978)

ADEU CLAVELL MORENET. Lletra: Edita: manuscrit. Tema: Lied (Cançó catalana) (una veu i piano) (4 pàg.) Text: català.

E


ESQUERRA i CODINA, Adrià
(Barcelona, 9 - 9 - 1873 - 5 - 7 -1927)

LO BALL DE TRAMPOLINA
. Tema: Lied (Cançó popular catalana) (harmonització per a veu i piano) (1 pàg.) Text: català. Manuscrit partitura.

NADALES POPULARS CATALANES
. Editorial: Unión Musical Española, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (harmonització per a veu i piano) (25 pàg.) Text: català i castellà (Ref. antiga. 1697) Llibre imprés.

EL REI DE LA GLORIA (El Rey del cielo)

LA FUGIDA A EGIPTE (El viaje a Egipto)

F

FERRARI GINNARELLI, C.

NADALENQUES
. Edita: Iberia Musical, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (harmonització per a veu i piano, orgue o harmònium) Text: català i castrellà. Dedicades a la cantatriu Aurora Huguet i Viada.

CANÇÓ DEL ROSSINYOL (Canción del ruiseñor) Text: Mn. Jacint Verdaguer (2 pàg.)

NON, NON… (Canción de cuna) Text: F. Casa i Amigó (2 pàg.)

PASTOREL-LA. Text: J. Sardà Gomis (2 pàg.)

CANÇONETA HUMIL DE MITJA NIT (Canción de media noche) Text: M. Manent (2 pàg.)

¿ON ANEU, MARE DE DEU? (¿Dónde vais, Madre de Dios?) Text: A. Salvà (2 pàg.)


FIGUERAS, Francesc


CANÇÓ DE LA ESTRELLA. Lletra: Mn. Jacint Verdaguer. Edita: Lit. Joaquim Mora, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) Text: català. Partitura impresa. Dedicada a la senyoreta Adelina Serra Aleu. Signatura de l'autor.

LA VIOLA. Lletra: Mn. Jacint Verdaguer. Edita: Lit. Joaquim Mora, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) Text: català. Partitura impresa. Dedicada a la senyoreta Elisa Nebot Torrens. Signatura de l'autor.


FONT i PALMAROLA, Josep (Vic (Osona), 28 de maig del 1898 - Barcelona, 27 d'agost del 1960)

LA PASTORA DEL MAS. Lletra: R. Corbella Amat. Edita: Musical Emporium, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) (partitura impresa) (Dedicada a les germanes Na Lluciana i Na Maria Teresa Caballeria Albanell) (Signatura de l'autor) (Dibuix de la portada: Costa)

AL CANARI. Lletra: J. Mª de Sucre. Edita: Casa Raynard, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano i particel·la de cant) (4 pàg.) (Partitura impresa) (Gran creació d'en Frederic Caballé) (Dedicada a Ramón Caballeria Albanell) (Signatura de l'autor) (Dibuix de la portada: J. Llort)


FRADERA i SANTS, Josep

A LA PLAÇA HI HAN SARDANES
(Sardana) Edita: J. Mora, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) Text: català. I·lustració i Signatura de G. Renom. Partitura impresa dedicada a Gaieta Renom.


FREIXAS i CRUELLS, Narcisa (Sabadell (Vallès Occidental) 13/12/1859 - Barcelona (Barcelonès) 20/12/1926

DISPERSES .- MAL D'AMOR, Text: Francesc Sitjà i Pineda ( 1 pàg.); BALADA, Text: Mercè Garí (1 pàg.); CANÇÓ DE RODAMON, Text: Nogueras Oller (1 pàg.); EL VENT D'ABRIL, Text: ? (3 pàg.); LA RONDALLERA, Text: ? (1 pàg.); CANÇÓ DE L'ESPIGA, Text: Dolors Moncerdà (3 pàg.); ALBADA, Text: Josep Massó i Ventós (2 pàg.); EL POM DE ROSES, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); EL CANT DE LA TORTORA, Text: Agna de Valldaura (1 pàg.); AMOR MEU, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.); VINA AMORETA, Text: ? (2 pàg.); EL JOGLAR DEL REI, Text: Apel·les Mestres (1 pàg.); SOLEDATS, Text: J. Sabartés (1 pàg.); LA NIT DE SANT JOAN, Text: ? (possible de J. Sabartés) (2 pàg); MATINADA, Text: ? (2 pàg.)

POPULARS HARMONITZADES .- LA VELLA DE PARÍS (1 pàg.); CANÇÓ DEL PARE GALLIFA (1 pàg.); CANÇÓ DEL SOMETEN (1 pàg.); BOQUICA, EL GRAN LLADRE (1 pàg.); BONAPARTE (1 pàg.); L'AVI PELACANYES (1 pàg.); EL SOLDADET (1 pàg.)

CANÇONS D'INFANTS
(Primera serie. Premiada en la Festa de la Música Catalana de 1905) (veu i piano) .- ELS PETITS ESTUDIANTS, Text: Nogueras Oller (3 pàg.); EL POBRE MESTRE, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); MÀ, MANETA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); TINC POR!, Text: Dolors Moncerdà 82 pàg.); ELS BONS COMPANYS, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); EL POMERÓ, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); LA CAMPANETA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.; LES NINETES, Text: popular (2 pàg.)

Segona serie. Premiada en els Jocs Florals de Girona de 1908 (veu i piano) .- RATAPLIM! ... RATAPLAM! ... (a dues veus i piano); Text: Nogueras Oller (5 pàg.) (Dedicada als petits escolar de Tolouse); LA DONETA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.) (Dedicada a Maria Rusiñol Denis); LES FORMIGUES, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.) (Dedicada a Dolors Miralbell Centeno); L'AGULLA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.) (Dedicada a Rosalia Ossorio i Florit); EL PARENOSTRE DELS INFANTS Text: Nogueras Oller (1 pàg.) (Dedicada a Maria Mauroner i Soler); EL DIJOUS A ESCOLA, Text: Nogueras Oller (4 pàg.) (Dedicada a Pilar Puig i Macià); VOT D'INFANTS, Text: ? (2 pàg.) (Dedicada a la Lliga del Bon Mot)

Tercera serie (veu i piano) .- LA CASA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); L'AMETLLER, Text: Joan Maragall (1 pàg.); CASCAVELLS D'ARGENT, Text: J. M. López Picó (2 pàg.); SALTANT A LA CORDA, Text: ? ( 2 pàg.); HIMNE, Text: Francesc Sitjà i Pineda (4 pàg.); VORETA EL FOC, Text: Mercè Garí (2 pàg.); LA SON SONETA, Text: Apel·les Mestres (3 pàg.); L'ORFENET, Text: Lluïsa Denís de Russinyol (2 pàg.)

Quarta serie
(veu i piano) .- EL DIDALET, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.); CANÇÓ DEL REPÒS, Text: Artur Masriera (1 pàg.); LA LLUNA ... LA BRUNA, Text: Nogueras Oller (2 pàg.); LA FILLA DEL CARMESÍ, Text: Josep Carner (1 pàg.); LA DANSA, Text: ? (1 pàg.); EL GALL PETIT, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.); EL REI NEGRE, Text: ? (1 pàg.); LA DANSA DE LES ESTRELLES, Text: ? (2 pàg.)

CANÇONS CATALANES
(veu i piano) .- SOMRIU AMOR, Text: Nogueras Oller (2 pàg.) (Dedicada a Antonieta Llanas); DECANDIMENT, Text: Nogueras Oller (2 pàg.) (Dedicada a Antonieta Llanas); LA FESTA MAJOR, Text: J. Martí Folguera (3 pàg.) (Dedicada a Amparo Viñas); LA BARCA, Text: Apel·les Mestres (4 pàg.) (Dedicada a Maria Pitxot de Gay); AI, L'ESPERANÇA ..., Text: Àngel Montanya (4 pàg.) (Dedicada a Anita Llorens); LES CAMPANES DEL CONVENT, Text: Àngel Montanya (4 pàg.) Dedicada al mestre Enric Granados); PRIMAVERAL, .- Text: Apel·les Mestres (4 pàg.) (Dedicada a Joaquim Nin); EL FILADOR D'OR, Text: Jacint Verdaguer (4 pàg.) (Dedicada a Isolina Xuclà); EL PELEGRINET, Text: Eveli Dòria (4 pàg.) (Dedicada a Paquita Boix i Bruny); EL BES DESITJAT, Text: Nogueras Oller (4 pàg.) Dedicat a Dalmira Amorós); LA FALSA NINETA, Text: Artur Masriera (2 pàg.); L'OMBRA DE NAZARET, Text: Jaume Collell (4 pàg.) (Dedicada a Dolors Moncerdà de Macià)

AMOROSES .- BON ROSSINYOL, Text: Apel·les Mestres (2 pàg.) (Dedicada a Roser S. De Milà); DOLOROSA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Concepció Badia); JOGUINA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Carme Amat); MELANGIA, Text: ? (2 pàg.) (Dedicada a Agnès Armengol de Badia); MADRIGAL, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Eugenia Busquets); CANÇÓ DEL TROBADOR, Text: Nogueras i Oller (2 pàg.); SOMNI D'OR, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Adela Cots); CANTIRET DE VIDRE, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Filomena Mirambell); LA FONT DEL ROMANÍ, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Josefina Ossorio i Florit); LA CAMPANERA MORADA, Text: Joan M. Guasch (2 pàg.) Dedicada a Maria Mauroner); LES ROSES, Text: Francesc Sitjà i Pineda (4 pàg.) (Dedicada a Joan Reventós); CANÇÓ D'AGNA MARIA, Text: ? (2 pàg.) (Dedicada a Sofia Bergé); BRESSOLANT, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.) (Dedicada a Mercè Codina i Vives); PRIMAVERA, Text: Francesc Sitjà i Pineda (3 pàg.) (Dedicada a Agna Aymat); MARON DELORME, Text: Josep Carné (3 pàg. ) (Dedicada a Felisa Solà); MUNTANYENCA, Text: Claudi Omar i Barrera (6 pàg.) (Dedicada a Llorenç Parés)

DISPERSES .- MAL D'AMOR, Text: Francesc Sitjà i Pineda ( 1 pàg.); BALADA, Text: Mercè Garí (1 pàg.); CANÇÓ DE RODAMON, Text: Nogueras Oller (1 pàg.); EL VENT D'ABRIL, Text: ? (3 pàg.); LA RONDALLERA, Text: ? (1 pàg.); CANÇÓ DE L'ESPIGA, Text: Dolors Moncerdà (3 pàg.); ALBADA, Text: Josep Massó i Ventós (2 pàg.); EL POM DE ROSES, Text: Francesc Sitjà i Pineda (1 pàg.); EL CANT DE LA TORTORA, Text: Agna de Valldaura (1 pàg.); AMOR MEU, Text: Francesc Sitjà i Pineda (2 pàg.); VINA AMORETA, Text: ? (2 pàg.); EL JOGLAR DEL REI, Text: Apel·les Mestres (1 pàg.); SOLEDATS, Text: J. Sabartés (1 pàg.); LA NIT DE SANT JOAN, Text: ? (possible de J. Sabartés) (2 pàg); MATINADA, Text: ? (2 pàg.)

POPULARS HARMONITZADES .- LA VELLA DE PARÍS (1 pàg.); CANÇÓ DEL PARE GALLIFA (1 pàg.); CANÇÓ DEL SOMETEN (1 pàg.); BOQUICA EL GRAN LLADRE (1 pàg.); BONAPARTE (1 pàg.); L'AVI PELACANYES (1 pàg.); EL SOLDADET (1 pàg.)

SARDANES .- A SANT MEDÍ .- Text: Popular (Piano i veu afegida) (6 pàg.); FLORS DE LA TERRA .- Text: Dolors Moncerdà (Piano i veu afegida) (5 pàg.)


G


GARCÍA MORANTE, Manuel
(Barcelona, gener 1937)

40 CANCIONES SEFARDIES. "Cuando el rey Nimrod" (3 pàg.), "Hija mia, mi querida" (2 pàg.), "Ven querida" (2 pàg.), "Una matica de ruda" (2 pàg.), "Avrix mi galanica" (2 pàg.), "Una tarde fresquita de mayo" (2 pàg.), "Nani, Nani" (2 pàg.), "Noches, noches, buenas noches" (2 pag.), "Pregoneros van y vienen" (4 pàg.), "Ya salió de la mar la galana" (2 pàg.), "Caminí por altas torres" (3 pàg.), "Mi suegra la negra" (5 pàg.), "Yo m'enamorí d'un aire" (1a versió) (2 pàg.), "Yo m'enamorí d'un aire" (2a versió) (2 pàg.), "Siete hijos tiene Haná" (2 pàg.), "Morena me llaman" (2 pàg.), "Yo me levantara un lunes" (2 pàg.), "Descanso de mi vida" (2 pàg.), "Secretos quiero descuvrir" (2 pàg.), "Una pastora yo amí" (2 pàg.), "Ya viene el cativo" (2 pàg.), "Porqué llorax blanca niña" (2 pàg.), "Yo bolí" (2 pàg.), "Paxarico tú te llamas" (1 pàg.), "Duerme, duerme hermozo hijico" (3 pàg.), "De las altas mares" (2 pàg.), "Duerme, duerme" (1 pàg.), "No vo comer ni vo beber" (1 pàg.), "Nacimento de Moxé" (2 pàg.) "Tres hijas tiene'l buen rey" (2 pàg.), "Aquel conde" (2 pàg.), "A la una nací yo" (2 pàg.), "Lavava y suspirava" (2 pàg.), "La rosa enflorece" (2 pàg.), "Esta montaña d'en frente" (2 pàg.), "En la mar" (1 pàg.), "Don amadí" (3 pàg.), "Para qué quero yo más bivir" (3 pàg.), "Adío querida" (3 pàg.), "Quatro años de amor" (2 pàg.) Edita: Casa Beethoven, Barcelona, 1983. Tema: Lied (Cançó espanyola) (veu i piano) Próleg de Francesc Bonastre. Donació de Lluís Farreny, desembre 2007. Text en castellà. Dedicada a Myriam, i amb bolígraf a Lluís Farreny (Signatura de l'autor) (Dibiux portada: Cèsar López Orornio)

38 CANÇONS POPULARS CATALANES.- "El cant dels ocells" (3 pàg.), "El Mariner" (2 pàg.), "Els segadors" (2 pàg.), "La filadora" ( 2 pàg.), "El testament d'Amèlia" (2 pàg.), "El rossinyol" (2 pàg.), "L'hereu Riera" (3 pàg.), "El Noi de la Mare" (1 pàg.), "Caterina d'Alió" (2 pàg.), "La Margarideta" (2 pàg.), "Els pobres traginers" (2 pàg.), "El cant de la Sibil·la" (2 pàg.), "Adéu donzellet" (2 pàg.), "L'Espingari" (3 pàg.), "Mariagneta" (3 pàg.), "Muntanyes del Canigó" (2 pàg.), "La Mare de Déu" (1 pàg.), "El bon caçador" (3 pag.), "La dama d'Aragó" (2 pàg.), "Els tres tambors" (2 pàg.), "Josep i Maria van a passejar" (1 pàg.), "La presó de Lleida" (3 pàg.), "El mestre" (2 pàg.), "La filla del carmesí" (2 pàg.), "El ganivet de dos talls" (2 pàg.), "La dama de Reus" (2 pàg.), "Cançó del lladre" (2 pàg.), "La filla del marxant" (2 pàg.), "Muntanyes regalades" (2 pàg.), "L'enamorada del traginer" (2 pàg.), "L'escombriaire i la noia de Guixona" (2 pàg.), "Els fadrins de Sant Boi" (2 pàg.), "La Raimundeta" (2 pàg.), "Els estudiants de Tolosa" (2 pàg.), "La ploma de perdiu" (2 pàg.), "La muller del gavatxot" (2 pàg.). Lied català (veu i piano) (81 pàg.) Comentaris de: Xavier Montsalvatge, Victòria dels Àngels, Carmen Bustamante, Ernesto Halffter, Lluís Mª Millet i Frederic Mompou (en català, castellà, francès, anglès i alemany) Imprès a E. Climent, Edicions Musicals, Barcelona, 1981. (Portada. Detall d'una taula representant el banquet del rei Herodes. Retaule de Sant Joan Baptista, autor Pere García de Benabarre, església de Sant Joan de Lleida.

MARIMERO EN TIERRA .- Lletra: Rafel Alberti. Edita: Manuel García Morante. Tema Lied castellà (Text castellà) (veu i guitarra) (Digitació: José Luis Lopátegui) (Dedicades a Carmen Bustamante i José Luis Lopátegui): "Barco carbonero" (2 pàg.), "¡Quien cabalga el caballo!" (2 pàg.), "Clara de Luna" (1 pàg.), "Del barco..." (2 pàg.), "Nana del niño muerto" (2 pàg.), "Mala ráfaga" (3 pàg.), "La sirenilla cristiana" (2 pàg.), "Si mi voz muriera en tierra..." (3 pàg.)


GARCÍA ROBLES, Josep (Olot (Garrotxa) 28 de juliol de 1835 - Barcelona 28 de gener de 1910)

CANÇONS CATALANES. "Pensa amb mi!" (F. Matheu) (6 pàg.), "Pensament de nit" (F. Matheu) (3 pàg.), "Amorosa" (F. Matheu) (4 pàg.), "Cant del serafí" (R. Picó i Campamar) (4 pàg.), "Cançó" (R. Picó i Campamar) (3 pàg.), "Negra nit" (E. Guanyabens) (4 pàg.), "Pensament melódic" (Mn. Jacint Verdaguer) (1 pàg.) (dedicada a la senyoreta Pepeta Texidó), "Instantánia" (Joan Maragall) (1 pàg.) (dedicada al'autor del text), "Desconsol" (Popular) (3 pàg.), "En la mort de Tomàs Padró" (E. Vidal Valenciano) (6 pàg.), "Follíes" (J. Riera i Bertran) (2 pag.), "La Reina captiva" (Josep Condó, Pve.) (2 pàg.), "La malcontenta" (Popular) (1 pàg.), "L'amic es mort!" (4 pàg.), "Sospir" (Soupir) (F. Matheu) (text català i francés) (3 pàg.), "La cançó de mon breçol" (Berceuse) (N. Oller) (text en català i en francés) (12 pàg.), "Cantar espanyol" (Popular) (1 pàg.), "Baladeta" (I. Soler Escofet ) (text català i castellà) (6 pàg.) (dedicada a Emerencïana Wehrle), "Tardorenca" (Otoñal) (J. Soler i Escofet) (text en català i castellà, traducció L. Via) (3 pàg.), "Les dues primaveres" (F. Matheu) (7 pàg.), "Romiatge" (Peregrinaje) (I. Soler i Escofet) (text en català i castellà) (5 pàg.) (dedicada a Ramon Blanchart) Edita: A. Boileau i Bernasconi, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Llibre imprés.


GARGALLO i DOMÍNGUEZ, Jordi
(Barcelona, 18 d'abril de 1942)

DESIG (Apunts) Text: Jordi Gargallo. Tena: Lied (Cançó catalana) (Soprano i viola de gamba) (2 pàg.) (Partitura impresa, ordinador) (Donació Jordi Gargallo, 18-5-1998)

L'OCELLET
(Apunts) Text: Jordi Gargallo. Tena: Lied (Cançó catalana) (Soprano i violoncel) (2 pàg.) (Partitura impresa, ordinador) (Donació Jordi Gargallo, 18-5-1998)

PRIMERENCA Text: Jordi Gargallo. Tena: Lied (Cançó catalana) (Cant i piano) (7 pàg.) (Manuscrit) (Donació Jordi Gargallo, 18-5-1998)


GAY i PLANELLA, Joan
(Barcelona, 19 de març de 1867 - Buenos Aires, Argentina, 16 de gener de 1926)

CANÇÓ DE LA ROSÓ (Chanson de la rosó) (De l'opereta Catalana "Cors Joves") Edita: Universo Musical (abans Juan Bta. Pujol & Cia) Barcelona. Lletra: Josep Mª Jordá. Tema: Lied (Cançó catalana) Text: català i francés (Traducció francesa: L. E. A. R.) (3 pàg.) Signatura impresa: F. Montserrat Ayarbe. Partitura impresa.

PLOR (Pleurs) Edita: Universo Musical (abans Juan Bta. Pujol & Cia) Barcelona. Lletra: Enric de Fuentes. Tema: Lied (Cançó catalana) Text: català i francés (Traducció francesa: L. E. A. R.) (3 pàg.) Signatura impresa: F. Montserrat Ayarbe. Partitura impresa.

AMB TÚ (Avec toi) Edita: Universo Musical (abans Juan Bta. Pujol & Cia) Barcelona. Lletra: Jaume Massó Torrents. Tema: Lied (Cançó catalana) Text: català i francés (Traducció francesa: L. E. A. R.) (3 pàg.) Signatura impresa: F. Montserrat Ayarbe. Partitura impresa.

PLANY DE L'AMOR (Plainte d'amour) Edita: Universo Musical (abans Juan Bta. Pujol & Cia) Barcelona. Lletra: Eduard Marquina. Tema: Lied (Cançó catalana) Text: català i francés (Traducció francesa: L. E. A. R.) (3 pàg.) Signatura impresa: F. Montserrat Ayarbe. Partitura impresa.

MONTANYA AVALL (Descendant des monts) Edita: Universo Musical (abans Juan Bta. Pujol & Cia) Barcelona. Lletra: Joan M. Guasch. Tema: Lied (Cançó catalana) Text: català i francés (Traducció francesa: L. E. A. R.) (2 pàg.) Signatura impresa: F. Montserrat Ayarbe.

CANT DE VEREMADORES (Chant des vendangeuses) Edita: Universo Musical (abans Juan Bta. Pujol & Cia) Barcelona. Lletra: Eduard Marquina. Tema: Lied (Cançó catalana) Text: català i francés (Traducció francesa: L. E. A. R.) (3 pàg.) Signatura impresa: F. Montserrat Ayarbe. Partitura impresa.


GEIS i PARRAGUERAS, Camil
(Girona, 1902 - Sabadell, 1986)

NOU APLEC DE VELLES NADALES
. Edita: Edicions Ivventus, Barcelona, 1930. Tema: Transcripcions i comentaris. Text: català. (1 veu) (8 pàg.) Llibre imprés.
"Sant Josep i la mare de Déu"
"La blanca Aurora"
"Les dotze toquen"
"El rabadà jovenet"
"La pastora"


GENESCÀ i FERRÉS, Rafael (Sabadell, Vallès Occidental, 1880 - Buenos Aires, Argentina, 1966)

ANYORANÇA!
(Romança) (1903) Edita: Casa Impresora M. Calvello, Buenos Aires, 1935. Text del mateix músic. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (11 pàg.)

MATINAL (Records de Catalunya) Lied català (veu i piano) (5 pàg.) (Dedicada a la gentil Srta. Maria Enriqueta Ochoa) Fotocopia impressa.


GERHARD i OTTENWAELDER, Robert
(Valls 25 de setembre de 1896 - Cambridge (Anglaterra) 5 de gener de 1970)

L'INFANTAMENT  MERAVELLÓS  DE  SCHAHRAZADA
(12 melodies) Edita: Unión Musical Espanyola, Madrid, 1918. Text: J. Mª López-Picó. Tena: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Dedicada a Frank Marshall. Signatura de l'autor.


GIBERT, Emili


ELS BLATS D'OR
(Cançoneta) (Arranjament i transcripció per a veu i piano) (3 pàg.) Text: català. Manuscrit.


GOBERNA
i FRANCHI, Robert (Barcelona 1858 (0 59) - 4 d'octubre de 1934)

TOT BREÇANT. Text: Jacint Verdaguer. Tema: lied català. (veu i piano) (4 pàg.) (Dedicada als seus fills) (la partitura no està complerta)


GRANADOS i CAMPIÑA, Enric
( Pantaleó Enric Joaquim) (Lleida 27 de juliol de 1867 - Canal de la Manega, 24 de març de 1916)

EL MAJO OLVIDADO (Tonada o Cançó) Edita: Unión Musical Española, Madrid. Tema: Lied (Cançó espanyola) (Veu i piano) (3 pàg.) Text: castellà. (Dedicada a Emilio de Gogorza) Signatura d'Enric Granados

DANZAS ESPAÑOLAS (núm. 5 "ANDALUZA") Text: Luis Muñoz Lorente. Edita: Unión Musical Española, Madrid, 1931. Tema: Lied (dansa espanyola) (Veu i piano) (7 pàg.) Text: castellà.

MIRA QUE SOY NIÑA ¡AMOR DEJAMÉ! (Apunts de Música) Lied (cançó espanyola) (veu i piano) (9 pàg.) Text: castellà (Fotocopia manuscrit de copista)

MAÑANICA ERA (Apunts de Música) Lied (cançó espanyola) (veu i piano) (5 pàg.) Text: castellà (Fotocopia manuscrit de copista)

IBAN AL PINAR (Apunts de Música) Lied (cançó espanyola) (veu i piano) (4 pàg.) Text: castellà (Fotocopia manuscrit de copista)

EN VUESTROS VERDES OJUELOS NOS MOSTRAIS VUESTRO VALOR (Apunts de Música) Lied (cançó espanyola) (veu i piano) (7 pàg.) Text: castellà (Fotocopia manuscrit de copista)

DESCÚBRASE EL PENSAMIENTO DE MI SECRETO (Apunts de Música) Lied (cançó espanyola) (veu i piano) (7 pàg.) Text: castellà (Fotocopia manuscrit de copista)

¡LLORAD CORAZÓN QUE TENEIS RAZÓN! (Apunts de Música) Lied (cançó espanyola) (veu i piano) (5 pàg.) Text: castellà (Fotocopia manuscrit de copista)

NO LLOREIS OJUELOS (Apunts de Música) Lied (cançó espanyola) (veu i piano) (4 pàg.) Text: castellà (Fotocopia manuscrit de copista)

CANÇÓ D'AMOR (Boires baixes) Text: Josep M. Roviralta (Poema) - Lluís Bonnin (Dibuix). Lied català (veu i piano) (5 pàg.) Text: català (Fotocopia manuscrit de copista)


GRANT


MELODÍAS. ("MON FOSSAR") (1 pàg), ("CANÇÓ") (2 pàg.), ("CREPÚSCUL") (6 pàg.), ("ANYORANÇA") (1 pàg.), ("PONCELLETA") (4 pàg.), ("EL LLORER") (4 pàg.) Text: F. Coscolla. Edita: A. Badía, S. En Cta. Barcelona, 1904. Tema: Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (18 pàg.) Text: català (Decada a Manel Martí) (Premi de l'Ateneo Barcelonés en la Festa de la Música Catalana)


GÜELL i LÓPEZ, Isabel (Barcelona 1872 - 1956) (Marquesa de Castelldosrius)

CANÇONS
("¡AMUNT!") (1889) (Dedicada a la seva filla Maria) (1 pàg.) Text: R. Picó y Campamar, ("LA LLAR") (1890) (Dedicada al seu fill Fèlix) Text: R. Picó y Campamar (2 pàg.), ("LA ROSA MARCIDA") (1915) (Dedicada al Chor de l'Institut de Cultura) Text: Jacint Verdaguer  (6 pàg.), ("BALADA") (1912) (Dedicada al seu mestre i amic Melcior Rodríguez Alcántara) Text: Joan Roís de Corella (2 pàg.) (BARCAROLA "Lo que diu una cançó") (Estiu 1912) Text: M. Costa y Llobera (2 pàg.), ("CANÇÓ TRISTA") (Hivern 1916) Text: Apel·les Mestres (5 pàg.), ("RIMA") (Desembre 1898) Text: G. A. Becquer (text en castellà) (2 pàg.) Edita: La Polígrafa, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (20 pàg.)

BENEDICTUS (a solo) (Dedicada a la seva mare) Edita: Casa Dotésio, Barcelona. Tema: Lied (Cançó eclesiàstica) (Veu i piano) (3 pàg.) Text: Llatí.

 

H

HAIR, C.

LA NON - NON DELS PAPELLONS .- Lletra: Apel·les Mestres Tema: (Lied) (cançó catalana) (veu i piano) (3 pàg.) (manuscrit)

 

J

JAUMEANDREU i OBRADORS, Ferran (Veure: OBRADORS, Ferran Jaumeandreu)


JULIÀ, P.

MARGARIDÓ .- Lletra: Apel·les Mestres i Oños. Edita: Iberia Musical, Barcelona. Tema: Lied (cançó catalana) Text: català (veu i piano) (2 pàg.)

 

L

LAMBERT i CAMINAL, Joan Baptista (Barcelona, 21/07/1884 - 04/05/1945)

CANÇONS (Cançó, Lletra: R. Suriñach Senties (5 pàg.), Cançó de maig, Lletra: Apel·les Mestres (3 pàg.), Lo que't diria, Lletra: Emili Guanyabens (6 pàg.), Melangia, Lletra: Ignasi Iglesias (5 pàg.), Serenata, Lletra: F. Casas i Amigó (7 pàg.) La nuvia, Lletra: Víctor Balaguer (4 pàg.), Cançó del rossinyol, Lletra: Jacint Verdaguer (8 pàg.), Les campanes, Lletra: Emili Guanyabens (10 pàg.), (Pròleg: S. J. Nemesio Otaño) Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (tex: català) Edita: Casa Dotesio, Barcelona.

LA GALINDAYNA .- Lletra: A. Bori i Fontestà. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) (Copisteria de Música de J. Calduch, Barcelona)

 

LAMOTE de GRIGNON i BOCQUET, Joan (Barcelona, 07/07/ 1872 - Barcelona, 11/03/ de 1949)

VIOLETES (Cançó de primavera) (1901 - 1904), Lletra: Apel·les Mestres ( 50 pàg.). Endressa (4 pàg.), Preludi de premavera (4 pàg.), L'adeu de les violetes (4 pàg.), Cap al trad (5 pàg.), Riera avall (5 pàg.), Les ànimes (3 pàg.), Es Juny! (3 pàg.), Tema (Lied) (cançó catalana) (veu i piano) Edita: Publicaciones Clivis, Barcelona, 1975 i Vidal Llimona y Boceta, Barcelona (Dedicat a Filomena Miralbell Centena)

ROS TON CABELL, BLAU TON VESTIT .- Lletra: Geroni Zanné. Tema: Lied (canó catalana) (veu i piano) (3 pàg.) (Dedicada a Maria Barrientos)Edita: Unión Musical Española, Barcelona

CANÇÓ DE MARIA ( De l'oratori "La Nit de Nadal") Text: Francesc Casas i Amigó. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (4 pàg.) (Text castellà: José Zaldivar) Edita: Publicacions Clivis, Barcelona (Segell: Audenis)

LES NOSTRES CANÇONS. Uns llavis molls de la fresca rosada. Text: Geroni Zanné. (4 pàg.) (Dedicada a Mercè Plantada) (6 pàg.) Oració de mercès. Text: R. Suriñach Senties (Dedicada a Concepció Badia d'Agustí) (6 pàg.) Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (Signatura Joan Lamote de Grignon) (Segell: AEMDCB) Edita: Unión Musical Española, Barcelona

L'ÀNGEL DE LA SON. Text: Apel·les Mestres (Poesia del llibre d'horas) Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (3 pàg.) (Dedicada a Marina Cañizares) Edita: Casa Dotesio, Barcelona

 

LAMOTE DE GRIGNON i RIBAS, Ricard (Barcelona, 25/09/1899 - 06/02/1962)

QUATRE ESTANCES DE KAYYAM. (març 1930) (Traducció català: R. Vives Pastor) Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (4 pàg.) (Signatura de l'autor) Edita: G. Schirmer, New York (fotocopia del manuscrit)

TRIPTIC (abril 1934). Text: Rabindranath Tagore. Quan la llàntia s'apagà (4 pàg.), Era el capvespre (3 pàg.) (Traducció catalana: Maria de Quadres) Era una nit d'abril (3 pàg.) Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (Signatura de l'autor) Edita: G. Schirmer, New York (fotocopia del manuscrit)

DOS PETITS POEMES (11/11/1932) Si ja fos lluny l'hivern glaçat (Poema escocès) (3 pàg.), No respiris caseta (Poema irlandès) (3 pàg.) (Traducció catalana: Marià Manén) Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (Signatura de l'autor) Edita: G. Schirmer, New York (fotocopia del manuscrit)

A L'AMIC (12/12/1933) Text: Ricard Lamote de Grignon. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) (Signatura de l'autor) Edita: G. Schirmer, New York (fotocopia del manuscrit) Editada per Clivis Publicacions, Barcelona, 1999

VENT DEL MONTSENY. Text: Mn. Pere Ribot, de Riells del Montseny. Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (3 pàg.) (Dedicada a Anna Ricci) Edita: Clivis Publicacions, Barcelona, febrer 1999

DUES CANÇONS ÍNTIMES .- Plugeta lleu. Text traduït del xinès per Marià Manén. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (3 pàg.), A l'amic. Tema: Lied (Cançó catalana (3 pàg.) (dedicada a Pau Ayxela i Vidal) Edita: Clivis Publicacions, Barcelona, febrer 1999

5 CANÇONS .- Lletra: Josep M. de Sagarra. Cançó del capvespre (4 pàg.), Cançó de traginer (8 pàg.), Ai, Serení (5 pàg.), Balada dels tres fadrins
(7 pàg.), Cançó de la Francisqueta (3 pàg.) Tema Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Edita: Clivis Publicacions, Barcelona, febrer 1999

CANTS HOMÈRICS .-
Traducció poètica: Joan Maragall. A les Muses i a Apolo (3 pàg.), A Zeus (2 pàg.), A Afrodita (2 pàg.) Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Edita: Clivis Publicacions, Barcelona, febrer 1999

CANCIONCILLAS EN ESTILO POPULAR sobre letras de autores anónimos del siglo XV.- Tema: Lied (cançó castellana) Text: castellà i català (veu i piano) La dinidaina (Extremadura) (arranjament Josep Barberà) (2 pàg.), El mes de maig (Anònim) (2 pàg.), Serrana (Castella la Vella) (5 pàg.), Tirana del Tripilí (Anònim) ( ), La Tirana de los ojos (Anònim) (3 pàg.) (copista)

LL

LLIMONA, Oriol

LA TIRANA FRANCESA (Anònim) Tema: Lied (Cançó castellana) (arranjament per a veu i piano) (2 pàg.)

EL NOI DE LA MARE (Popular catalana) Tema: Lied (Cançó catalana) (arranjament per a veu i piano) (2 pàg.)

ADELINA DE PASEO .- Lletra: Federico Garcia Lorca. Tema: Lied (Cançó castellana) (veu i piano) (4 pàg.)

DEBUSSY .- Lletra: Federico Garcia Lorca. Tema: Lied (Cançó castellana) (veu i piano) (3 pàg.)

VERLAINE .- Lletra: Federico Garcia Lorca. Tema: Lied (Cançó castellana) (veu i piano) (3 pàg.)

MANDAD'EI COMIGO (cançó segle XII) Text: Anònim. Tema: Lied (Cançó castellana) (veu i piano) (3 pàg.)

 

M

MANÉN i PLANAS, Joan (Barcelona 14/03/1883 - 26/06/1971)

ELS CONTRABANDISTES
(Popular catalana) Tema: Lied (cançó catalana) (veu i piano) (6 pàg.) Edita: La Sardana Popular, Barcelona.

 

MARTÍNEZ i COMÍN, Fèlix (Barcelona 30/11/1920 - 06/08/1995)

HIMNE DE GRÀCIA .- Lletra: Josep Cabrià i Moreno. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (5 pàg.) (manuscrit)

 

MARQUÉS, Antoni

SONET DE LA VIDA NOVA .- Lletra: Dante Allighieri (Traducció: Manuel de Montoliu) Tema: Lied (cançó italiana) (text en català) (veu i piano) (7 pàg) Edita: Unión Musical Española (concesionario Francisco Martí)

 

MAS, Miquel

EL TRIOMF (Marxa Republicana).- Lletra: Víctor Mora. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) (dedicat a Francesc Macià, l'home que estima Catalunya, l'home estimat de Catalunya ) ( Foto de Francesc Macià (per Rómulo) Edita: Unión Musical Española de Barcelona, S. A. (Segell: AEMDCB)

 

MASSANA i BERTRAN, Antoni (Barcelona 02/02/1890 - Raïmat, Segrià 09/09/1966)

EL ROSSINYOLET .- Lletra: Jacint Verdaguer. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (6 pàg.) (Text també transcrit al castellà) Editorial Ibèrica, P.Pugés

MUNTANYES DE CANIGÓ .- Lletra: Jacint Verdaguer i Josep Carner. Tema: Fragment del 3er acte de l'òpera "Canigó" (veu i piano)(3 pàg.) (Dedicada a l'Excm. Sr. Felip Acedo Colunga, Governador Civil de Barcelona)

 

MATAS i CULLELL, Josep (Barcelona 02/07/1895 - 18/06/1970)

LÍRIQUES (8 cançons) .- Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) La llàntia (2 pàg.), Camperola (6 pàg.), Cirerer florit (3 pàg.) (Text: Josep M. Guasch i Miró), Missatge (Francesc Más i Abril), La complanta de la Lluna (2 pàg.), Marina (5 pàg.) (Text: Apel·les Mestres), Nit de Lluna flor d'argent (3 pàg.), A una cirera (2 pàg.) (Text: Josep M. Guasch i Miró)

 

MENÉNDEZ ALEYXANDRE, Artur (Barcelona, Barcelonès 1899 - 1984)

RIMA .- Lletra: Rubén Dario. Edita: El mateix autor. Tema: Lieder (Cançó. Txt: Castellà) (Veu i piano) (per soprano o ttenor) (4 pàg.)

BATURRICAS (Rondalla aragonesa) Lletra: L. A. Dara. Edita: Non Plus Ultra. Tema (Lieder (Cançó. Text: castellà) (Inscrit en la publicació "Colección Selecta" de la revista "Non Plus Ultra Musical" (Veu i piano) (2 pàg.) (Signatura de l'autor) (Dedicada a la Colònia Aragonesa) (Creació de Blanca Marco)

MADRE, UNOS OJUELOS VI ...
Lletra: Lope de Vega. Edita: El mateix autor. Tema: Lied (Cançó. Text: castellà) (Veu i piano) 84 pàg.)

 

MESTRES i OÑOS, Apel·les (Barcelona 29/10/1854 - 19/07/1936)

CANÇONS (Tres quaderns) (Pròleg de les cançons a càrrec de Frederic Lliurat "Les cançons d'Apel·les Mestres") Lletra: Apel·les Mestres i Oños. Tema Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Editat per Editorial de Musica Boileau, Barcelona

1er Quadern: Felicitat (1892) (Dedicada a Laura) (3 pàg.), Cançó de taverna (1918) (3 pàg.), Les gotes d'aigua (Del natural) (1885) (2 pàg.), La non-non de la morta (1921) (3 pàg.), La bosqueta (1921) (2 pàg.), Minuet (1921) (3 pàg.)

1er Quadern Segona sèrie
: La cançó (1923) (3 pàg.), Pastoral de vano (1923) (3 pàg.), El potentat (Cançó de camí) (1923) (3 pàg.), La son soneta (Cançó bressolera) (1913) (3 pàg.), Bosch endins (Abril 1923 composta el 1913) (3 pàg.), Ingenuïtat (1923) (3 pàg.), Toc d'oració (1923) (2 pàg.), La donzella malalta (1924) (2 pàg.), El gran raïm (1922) (2 pàg.), Misteri (1923) (2 pàg.), El vianant (1923) (3 pàg.), L'espiga i la rosella (1888) (4 pàg.)

2on Quadren: El rossinyol (1880) (2 pàg.), Madrigal (1920) (2 pàg.), Camí de la font (1921) (3 pàg.), Endreça (1920) (3 pàg.), El poll i la puça (1918) (2 pàg.), La non-non dels blats (1920) (3 pàg.)

3er Quadern: La Dona d'Aigua (1892) 2 pàg.), El molí (1914) (3 pàg.), La vella (1915) (2 pàg.), Birondón (Cançó de camí) (1918) (3 pàg.), Cançó d'abril (1 pàg.), Els frares encantats (1916) (2 pàg.)

3er Quadern. Segona sèrie: Confidència (1924) (2 pàg.), Cançó llunyana (1924) (2 pàg.), Cant de joventut (1924) (2 pàg.), Rosers de maig (1922) (2 pag.), Els tres enamorats (Cançó de camí) (1923) ( ), La cançó del mar (1925) (4 pàg.)

12 MADRIGALS .- Lletra: Apel·les Mestres i Oños. Tema Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Editat per Editorial de Musica Boileau, Barcelona
De bon matí (2 pàg.), Confusió (2 pàg.), La puput (1925) (2 pàg.), Transformació (1925) (2 pàg.), Era pel maig (1924) (2 pag.), La Filadora (4 pàg.), L'amor casador (2 pàg.), L'ovella perduda (2 pàg.), Sota l'ombreta (2 pàg.), Oydà (2 pàg.), Dubte (1925) (2 pàg.), Dintre el pinar (3 pàg.)

NOUS MADRIGALS .- Lletra: Apel·les Mestres i Oños. Tema Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Editat per Editorial de Musica Boileau, Barcelona (Prefaci: "Quatre paraules" Signa: A. M. (Apel·les Mestres)
Alegria (2 pàg.), La rosa (2 pàg.), La carta (3 pàg.), Nocturn (2 pàg.), La filla del rei (2 pàg.), La penyora (2 pàg.), Serenata (2 pàg.), Confessió (2 pàg.), El bon jutge (2 pàg.), La roda del matí (2 pàg.), Rebequeria (2 pàg.), Quin mal hi ha? (3 pàg.)

LA DONZELLA MALALTA (1924) .- Lletra i música: Apel·les Mestres i Oños. Tema: Lied (cançó catalana) Text: català (veu i piano) (2 pàg.)

ELS ESPIADIMONIS (Las libèl·lules) .- Lletra i música: Apel·les Mestres i Oños. Tema: Lied (cançó catalana) Text: català (traducció castellana de R. P.) (veu i piano) (4 pàg.) (Dedicada a Santa Fano)

L'ÀNIMA DE LES FLORS
.- Lletra i música: Apel·les Mestres i Oños. Tema: Lied (cançó catalana) Text: català (traducció castellana de R. P.) (veu i piano) (3 pàg.) (Dedicatòria "A la meva amiga Lidia, a qui també agraden, y conviu amb "L'ànima de les flors")

RIALLA D'ABRIL .- Lletra i música: Apel·les Mestres i Oños. Tema: Lied (cançó catalana) Text: català (traducció castellana de R. P.) (veu i piano) (5 pàg.) (Dedicatòria "Al notable tenor, D. Salvador Recaséns")

BALADES (Deu cançons) .- Lletra: Apel·les Mestres i Oños. Tema Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Editat per Editorial de Musica Boileau, Barcelona (Prefaci: "Acció de gràcies" Desembre 1930. Signa: A. M. (Apel·les Mestres)
La puntaire (1930) (3 pàg.), El minuet de les estrelles (2 pàg.), Tapís antic (3 pàg.), El cuc i l'estrella (1900) (3 pàg.), La generosa (3 pàg.), Cavaller que aneu a la guerra (1924) (2 pàg.), Els cosinets (2 pàg.), Faràndula (1930) (3 pàg.), Tot bressant (3 pàg.), Cançó trista (3 pàg.)

LAURA (Elegies íntimes).- Lletra: Apel·les Mestres i Oños. Tema Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Editat per Editorial de Musica Boileau, Barcelona (Dedicat a Laura) (Dibuix de Laura, d'A. (Apel·les Mestres)
Somni (4 pàg.), Rossinyol de cementiri (2 pàg.), Aniversari (2 pàg.), El teu nom (2 pàg.), La font (2 pàg.), La dansa dels records (2 pàg.), Roses de maig (3 pàg.), La non - non de la morta (2 pàg.)

AMOROSES (Dotze cançons) .- Lletra: Apel·les Mestres i Oños. Tema Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Editat per Editorial de Musica Boileau, Barcelona.
Inspiradora (2 pàg.), Les meves cançons (2 pàg.), Enveja (2 pàg.), Record (2 pàg.), Temptació (2 pàg.), Estima'm (2 pàg.), El secret (2 pàg.), Cançó alegra (1 pàg.), Desig (2 pàg.), Les nadales (2 pàg.), Si goses dir-t'ho (2 pàg.), Sempre amb tu (1 pàg.)

CANÇONS FESTIVES PER ALS INFANTS
.- Lletra: Apel·les Mestres i Oños. Tema Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Editat per Editorial de Musica Boileau, Barcelona
El cargol (2 pàg.), La campana (2 pàg.), La cacera (2 pàg.), Festa de rates (1 pàg.), Fa fred (1 pàg.), Camí d'estudi (2 pàg.)


MOLA i MATEU, Jaume Manuel (la Sentiu de Sió (Noguera) 07/04/1918 - Barcelona (Barcelonès) 02/08/1991)

QUATRE CANÇONS .- Lletra: Diversos autors. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Edita: El propi autor. Text: català (Traducció alemanya: Agustí Herrer. o.f.m.). La cascada (Lletra: Joan Maragall) (8 pàg.), Enigma (Lletra: Joan Arús) (5 pàg.), Angoixes del cor (Lletra: Joan Arús) (4 pàg.), Vola, Giga (Lletra: Josep Tharrats) (4 pàg.)

 

MONTSALVATGE i BASSOLS, Xavier (Girona (Gironès) 11/03/1912 - 07/05/2002)

CANCIÓN DE CUNA PARA DORMIR A UN NEGRITO .- Lletra: Ildefonso Pereda Valdés. Edita: Southern Music Española S. A. Barcelona, Southern Publishing Company, Inc. Nova York 1958. Tema: Lied (cançó) Text: castellà (Traducció anglesa: Thomas W. Van Ess) (veu i piano) (3 pàg.) (Dedicada a Mercè Plantada)

CANTO NEGRO .- Lletra: Nicolás Guillen. Edita: Southern Music Española S. A. Barcelona, Southern Publishing Company, Inc. Nova York 1958. Tema: Lied (cançó) Text: castellà (Traducció anglesa: Thomas W. Van Ess) (veu i piano) (5 pàg.) (Dedicada a Pierrette Gargallo).

CUBA DENTRO DE UN PIANO
.- Lletra: Rafael Alberti. Edita: Southern Music Española S. A. Barcelona, Southern Publishing Company, Inc. Nova York 1958. Tema: Lied (cançó) Text: castellà (Traducció anglesa: Thomas W. Van Ess) (veu i piano) (6 pàg.) Dedicada a Concepció Badia d'Agustí)

CHÉVERE
.- Lletra: Nicolás Guillen. Edita: Southern Music Española S. A. Barcelona, Southern Publishing Company, Inc. Nova York 1958. Tema: Lied (cançó) Text: castellà (Traducció anglesa: Thomas W. Van Ess) (veu i piano) (2 pàg.) (Dedicada a Santiago Kastner)

PUNTO DE HAVANERA (Segle XVIII) .- Lletra: Néstor Luján. Edita: Southern Music Española S. A. Barcelona, Southern Publishing Company, Inc. Nova York 1958. Tema: Lied (cançó) Text: castellà (Traducció anglesa: Thomas W. Van Ess) (veu i piano) (3 pàg). (Dedicada a Lola Godriguez de Aragón)

NANA .- Lletra: Emilio Ballagas. Edita: Southern Music Española S. A. Barcelona, Southern Publishing Company, Inc. Nova York 1958. Tema: Lied (cançó) Text: brasiler i anglès (Traducció anglesa: Thomas W. Van Ess) (veu i piano) (4 pàg.)


MORERA i VIURA, Enric
(Barcelona (Barcelonès) 22/05/1865 - 11/03/1942)

CANÇONS DEL LLIBRE DE LA PÀTRIA
.- Lletra: Josep Vives i Miret. Edita: Copia del manuscrit procedent del Centre de Documentació Musical de la Generalitat de Catalunya. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Compost a Barcelona l'any 1934. Text: català. Cant primerenc (5 pàg.), El comte Guifre (4 pàg.), El comte Berenguer (4 pàg.), L'alt rei en Jaume (5 pàg.), Pere el Gran (2 pàg.), L'Orientada (12 pàg.), Casp (2 pàg.), Pena per joc (5 pàg.), Joan Colóm (6 pàg.), 1640 (5 pàg.), L'Onze de Setembre (4 pàg.), La Pària Nova (5 pàg.)

ELS EMIGRANTS (Cançó de bressol) .- Lletra: Ignasi Iglésias. Edita: Procedent del Centre de Documentació Musical de la Generalitat de Catalunya (1991) Tema: Lied (Cançó catalana) (Text: català) (veu i piano) (1 pàg.)

CANÇONS DE CARRER .-Lletra: Josep M. de Sagarra. Edita: Unión Musical Española. Editores. Procedent del Centre de Documentació Musical de la Generalitat de Catalunya (1991) Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Text: català i castellà. Clavell del balcó (4 pàg.), Ai, Margarida (3 pàg.), Abril (4 pàg.), L'oreneta (3 pàg.), Estel del matí (4 pàg.), La font (5 pàg.)

PLOR .- Lletra: Carles Capdevila Recassens. Edita: Barcelona, Universo Musical. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Text: català i francès. (2 pàg.)

L'HIVERN .- Lletra: Eduard Marquina. Edita: Barcelona, Universo Musical. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Text: català i francès. (3 pàg.) (Dedicada a Joan Gay)

AMB TU .- Lletra: Jaume Massó Torrents. Edita: Barcelona, Universo Musical. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Text: català i francès. (3 pàg.)

VETLLA D'AMOR .- Lletra: Emili Guanyabens. Edita: Barcelona, Universo Musical. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Text: català i francès. (3 pàg.)

AUSENCIA .- Lletra: Apel·les Mestres. Edita: Barcelona, Universo Musical. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Text: català i francès. (3 pàg.)

CONFIDENCIA .- Lletra: Emili Guanyabens. Edita: La Música Ilustrada. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) Text: català i francès. (3 pàg.) (Portada dibuixada per: F. Xumeli) (Album Musical)

CANÇÓ .- Lletra: Carles Capdevila. Manuscrit. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (1 pàg.) Porta l'anotació Nº 497 després del títol

CANÇÓ .- Lletra: Nonell (Lluís Nonell i Torné ?) Fotocopia del manuscrit. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (1 pàg.) Porta l'anotació M 128

EL PAPU (Cançó per infants) .- Lletra: Antoni Bori i Fontestà. Fotocopia del manuscrit. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg)

JOVESTELS DE CATALUNYA .- Lletra: Ignasi Ribera Rovira. Fotocopia del manuscrit. Tema: Lied (Cançó catalana) (1 pàg.)

ROTLLO DEL CARRER (Cançó per infants) Lletra: Josep Sebastià Pons. Fotocopia del manuscrit. Tema: Lied (Cançó catalana) (2 pàg.) Acompanya la lletra. Porta l'anotació M-125.

SANT RAMON .- Cançó popular harmonitzada per a veu i piano. Tipografía "L'Avenç" de Massó, Casas & C.ª, Barcelona 1911. Tema: Lied (Cançó catalana) (1 pàg.) Pertany al llibre CANÇONS CATALANES. Acompanya lletra i explicació del tema

PLANY .- Cançó popular harmonitzada per a veu i piano. Tipografía "L'Avenç" de Massó, Casas & C.ª, Barcelona 1911. Tema: Lied (Cançó catalana) (2 pàg.) Pertany al llibre CANÇONS CATALANES. Acompanya lletra i explicació del tema.

EL COMTE ARNAU .- Cançó popular harmonitzada per a veu i piano. Tipografía "L'Avenç" de Massó, Casas & C.ª, Barcelona 1911. Tema: Lied (Cançó catalana) (1 pàg.) Pertany al llibre CANÇONS CATALANES. Acompanya lletra i explicació del tema.

EL ROSSINYOL .- Cançó popular harmonitzada per a veu i piano. Tipografía "L'Avenç" de Massó, Casas & C.ª, Barcelona 1911. Tema: Lied (Cançó catalana) (1 pàg.) Pertany al llibre CANÇONS CATALANES. Acompanya lletra i explicació del tema.

LA MALA NOVA .- Cançó popular harmonitzada per a veu i piano. Tipografía "L'Avenç" de Massó, Casas & C.ª, Barcelona 1911. Tema: Lied (Cançó catalana) (3 pàg.) Pertany al llibre CANÇONS CATALANES. Acompanya lletra i explicació del tema.

MUNTANYES DE CANIGÓ .- Cançó popular harmonitzada per a veu i piano. Tipografía "L'Avenç" de Massó, Casas & C.ª, Barcelona 1911. Tema: Lied (Cançó catalana) (3 pàg.) Pertany al llibre CANÇONS CATALANES. Acompanya lletra i explicació del tema.

ELS SEGADORS .- Cançó popular harmonitzada per a veu i piano. Tipografía "L'Avenç" de Massó, Casas & C.ª, Barcelona 1911. Tema: Lied (Cançó catalana) (2 pàg.) Pertany al llibre CANÇONS CATALANES. Acompanya lletra i explicació del tema.

HIMNO A LA PATRIA .- Lletra: F. Julio Picarel. Litografia Musical Francalauci, Buenos Aires. Tema: Cançó pels nens de les Escoles Argentines. (2 veu i piano) (12 pàg.) Dedicada al President del Consejo Nacional de Educación Dr. José M. Ramos Mejia. Acompanya el text

LA NOSTRA BANDERA .- Lletra: Josep M. de Sagarra. Fotocopia del manuscrit. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu sola) (1 pàg.) Himne compost pel notabilísim poeta i el gran músic accedint a la demanda de L'ESTEVET (pàg. 253) El text està escit l'abril de 1922

 

N

NICOLAU i PARERA, Antoni (Barcelona, Barcelonès 08/06/1858 - 26/02/1933)

RAÏMS I ESPIGUES (Fragment extret del "Divendres Sant") Lletra: Mn. Jacint Verdaguer. Edita: Musical Emporium (Edicions Llobet), Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) Text: català (Traducció a l'italià: A. Bignotti)

LA MARE DE DÉU .- Lletra: Adrià Gual. Edita: Musical Emporium (Edicions Llobet), Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (4 pàg.) Text: català.

 

NIN CASTELLANOS, Joaquim (La Havana (Cuba), 29/09/1879 - 24/10/1949)

VINGT CHANS POPULAIRES ESPAGNOLS
.- Pròleg de l'autor. Edita: Max Eschig & Cia. París 1923 (Edició 1926) Tema: Lied (Cançó espanyola. Text: castellà i francès. Traducció francesa: Henri Collet) (Veu i piano) 1er Libre: "Tonada de Valdovinos" (Popular de Castella. Segle XVI) (3 pàg.) (Dedicat a Gabrielle Gills), "Cantar" (Popular de Castella. Segle XVI) (3 pàg.) (Dedicat a Gabrielle Gills), "Tonada de la niña perdida" (Popular de Castella. Segle XVI) (3 pàg.) (Dedicada a Vera Janacopulos), "Montañesa" (Popular de Castella) (Dedicada Maria Barrientos), "Tonada del Conde Sol" (Anònim d'origen murcià) (4 pàg.) (Dedicada a Maria Barrientos), "Malagueña" (Popular d'Andalusia) (6 pàg.) (Dedcada a Maria Barrientos), "Granadina" (Popular d'Andalusia) (4 pàg.) (Dedicada a Vera Janacopulos), "Saeta" (Popular d'Andalusia) (3 pàg.) (Dedicada a Maria Barrientos), "Jota tortosina" (Popular de Catalunya) (4 pàg.) (Dedicada a Maria Barrientos), "Jota valenciana" (Popular de València) (6 pàg.) (Segell: Agrupación Española de Mestros Directores y Concertadores, Biblioteca)


NIUBÓ i CUNILL, Anastasi (Badalona, Barcelonès 24/11/1894 - 20/04/1982)

DOLÇA AGONIA .- Lletra: Carles Bigues i Munné. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) Text: català.

BELL ENCÍS .- Lletra: Carles Bigues i Munné. Tema: Lied (Cançó catalana) (veu i piano) (2 pàg.) Text: català.

 

NOGUERA i AULÍ, Honorat (Felanitx, Illa de Mallorca 1822 - Ciutat de Mallorca, Illa de Mallorca 07/02/ 1890)

VOU-VERI-VOU .- (Popular mallorquina) Tema: Lied (Cançó mallorquina) (veu i piano) (2 pàg.) Text: català.

 

O

 

OBIOLS i PALAU, Àngel (Mn.) (Barcelona, Barcelonès 02/08/1888 - 17/03/1973)

!SILÈNCI¡ .- Lletra: M. S. P. Edita: Talleres de Grabado y Estampación de Música de A. Boileau y Bernasconi, Barcelona. Tema Lied (Cançó catalana de Nadal) (Veu i piano) (4 pàg.) Text: català i castellà.

IL SI D'AMORE (Romança) Lletra: Francesco de Casamayor. Edita: F. Lucca, Milà. Tema Lied (Cançó italiana) (Veu i piano) (4 pàg.) Text: italià .

 

OBRADORS, Ferran Jaumeandreu (Barcelona, Barcelonès 1897 - 1945)

CANCIONES CLÁSICAS ESPAÑOLAS
.- Lletra: diversos autors. Edita: Unión Musical Española, Madrid 1921. i per Unión Musicale Franco Espagnole, París 1929, 30, 41, i un volum relligat manuscrit de 1940. Tema: Lieder (Cançó espanyola. Text: castellà) (Veu i piano)

Volum I: (Dibuix a la portada d'en Nestor, 31/12/1920) "La mi sola, Laureola..." (Text: Juan Ponce, S. XVI) (4 pàg.) (Dedicada a Felip Pedrell);
"Al amor"
(Text: Cristóbal de Castillejo, S. XVII) (3 pàg.) (Dedicada a Conrado del Campo); "¿Corazón porqué pasais ..." (Text: Anònim, X. XVII) (Dedicada a Susan Metcalfe Casals) (3 pàg.); "El Majo celoso" (Text: Anònim, S. XVIII) (Dedicada a Aga Lahowska) (4 pàg.); "Con amores la mi madre" (Text: Juan Anchieta, S. XV) (Dedicada al Exm. Sr. Duc de Tovar) (3 pàg.); "Dos cantares populares" (Text: Popular) (Dedicada al pintor Nestor) (3 pàg.); "Coplas de Curro Dulce" (Text: Popular) (7 pàg.)

Volum II: (Las Graciosas). "La Tirana del Zarandillo" (Text: Sobre un tema de P. Esteve, 1779) (6 pàg.); "La Tumba y lé" (Text: popular) (8 pàg.), "Consejo" (Text: ?) (12 pàg.); "La moza y los calvos" (Text: ?) (10 pàg.); "Confiado jilguerillo" (Text: D'un motiu de "Acis Galatea" de Antonio Literes, S. XVIII) (11 pàg.)

Volum III: Dedicades a Manuel de Falla: "Tres morillas" (Text: S. XV) (2 pàg.); "¡Oh, que buen amor, saber yoglar!" (Text: SXV) (4 pàg.); "La guitarra sin prima ..." (Text: Popular d'Extremadura); (3 pàg.); "Aquel sombrero de monte" (Text: Jota castellana, Santander) (4 pàg.); "Polo del contrabandista" (Text: D'un tema de Manuel García, 1805) (7 pàg.)

Volum IV: Dedicades a Joaquin Turina: "El Vito" (Text: Popular de Madrid, 1800) (6 pàg.); "Trova" (Text: Popular extremenya) (4 pàg.);
"El Molondrón"
(Text: ?) (4 pàg.); "Malagueña de la "Madrugá"" (Text: Múrcia) (4 pàg.); "Canción del Café de Chinitas" (Text: Glossa d'una cançó popular de Màlaga) (5 pàg.); "Romance de los Pelegrinitos" (Text: Glossa d'una cançó popular) (7 pàg.)

 

P

PAHISSA i JO, Jaume (Barcelona, Barcelonès 07 / 09 / 1880 - Buenos Aires, 27 / 10 / 1969)

EL BASTÓ (Le bâton) (1920) .- Lletra: Joseph Pijoan. Edita: Unión Musical Española (Francisco Martí), Barcelona. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (5 pàg.) Text: català i francès. (Traducció francesa: Alfons Maseras)

CANÇÓ DE FADA (Chanson de Fée) (1925) Lletra: Rubén Llates. Edita: Unión Musical Española (Francisco Martí), Barcelona. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (10 pàg.) Text: català i francès. (Traducció francesa: M. Alexandre)

ROSA .- (1922) Lletra: Jaume Pahissa i Jo. Edita: Unión Musical Española (Francisco Martí), Barcelona. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (2 pàg.) Text: català.

CANÇÓ DEL LLADRE (1916) .- Lletra: Popular catalana. Edita: Unión Musical Española (Francisco Martí), Barcelona. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (7 pàg.) Text: català.

CANCIONES POPULARES CATALANAS .- Lletra: Popular catalana. Edita: Ricordi Americana, Buenos Aires,1949. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) Text: català i castellà (traducció castellana: Jaume Pahissa i Jo) "Cançó de la Pepa Galana" (4 pàg.) (Dedicada a la Sra. Anna Maria Cortada de Bas), "Lo cant dels aucells" (4 pàg.) (Dediccada a Sofia Mendoza), "Tunc-Catantunc" (3 pàg.) (Dedicaca a Regina Taddia), "El noi de la Mare" (3 pàg.) (Dedicada a Marisa Landi), "Muntanyes de Canigó" (4 pàg.) (Dedicaca a Elisa Ramoneda de Ruiz), "L'adeu de les fades" (3 pàg.) (del poema "Canigó" de Jacint Verdaguer) (Dedicada a Sofia Bandín)

EL PEREGRINO (1956) .- Lletra: Enrique Larreta. Edita: Ricordi Americana, Buenos Aires, 1957. Tema Lied (Cançó argentina) (Veu i piano) (4 pàg.) Text: castellà. (Dedicada a Enrique Larreta)

"36 - 37" .- (1937) .- Lletra: Jaume Pahissa i Jo. Edita: Ed. Priv. R.P.C. nº Cat. V 139. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (2 pàg.) (per soprano o tenor) Text: català.

BALADES (de l'"Intermetzo" d'Heinrich Heine) Edita: Unión Musical Española (anteriorment Casa Dotesio) Madrid, 1918. (dedicada a Lluís Ballbé de Gallart) Tema: Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) Text: català (Traducció al castellà de Joaquim Montaner) "El vent de la tardor" (1900) (lletra d'Apel·les Mestres) (7 pàg.), "En somnis" (1900) (lletra d'Apel·les Mestres) (5 pàg.), "Liliana" (1906) del "Poema del Bosc" (lletra d'Alexandre de Riquer) (10 pàg.)

CANÇÓ DEL JUGLAR (del "Poema del Bosc") (1910) .- Lletra: Alexadre de Riquer. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (8 pàg.) Text: català.

CANÇÓ D'ESTUDIANT (de "El jutge està malalt") .- Lletra: Carles Fages de Climent. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (5 pàg.) Text: català.

PER UN BÉS (1908) .- Lletra: Josep Lleonart. Edita: Unión Musical Española (Francisco Martí), Barcelona. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (3 pàg.) Text: català.

MADRIGAL (del poema "A la manera de Tasso") (1930) Lletra: López Picó. Fotocopia del manuscrit. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (7 pàg.) (Duet per soprano i contralt) Text: català. (Dedicada a la seva esposa Montserrat)

"1940" .- Lletra: Jaume Pahissa i Jo. Edita: Ed Priv. R.P.C. Nº Cat. V 140. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (1 pàg.) Text: català i castellà.

LA NIT ES FREDA I MUDA
(de l' "Intermezzo núm 66" d'Heinrich Heine) .- Lletra: Heinrich Heine. Traducció catalana: Apel·les Mestres. Edita: Ed Priv. R.P.C. Nº Cat. V 153. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (1 pàg.) Text: català.

HUMANAL CAMÍ
.- Lletra: Jaume Pahissa i Jo. Edita: Ed Priv. R.P.C. (Bs. As. 2009) Nº Cat. V 135. Fotocopia ordinador (Revisió i digitalització: marianodelliquadri@gmail.com. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (10 pàg.) Text: català i castellà (Traducció al castellà: Jaume Pahissa i Jo)

LA PROMESA (Le Fiancée) (1931) .- Lletra: Jaume Pahissa i Jo. Edita: Unión Musical Española de Barcelona, S. A. Tema Lied (Cançó catalana) (Veu i piano) (2 pàg.) Text: català i francès. (Traducció francesa: Alfons Maseras)

SEIS CANCIONES .- Edita: Ricordi Americana, S. A. Buenos Aires, (1946) "Añoranzas" (L'enyor) (1929) (3 pàg.) (Dedicada a la Sra. Line Stevenin), "Canción del pañuelo" (Cançó del mocador) (1927) (3 pàg.) (Dedicada a Concepció Badia, la cantant), "Un abanico" (Un ventall) (1929) (1 pàg.) (Dedicada a la compositora Maria Isabel Curubeto Godoy), Lletra: Jaume Pahissa i Jo, "Canción de estudiante" (Cançó d'estudinat) (1929) Lletra Carles Fages de Climent (5 pàg.) (Dedicada a la seva esposa Montserrat), "La calesa" (1939) Lletra: Germán Berdiales (2 pàg.) (Dedicada a la Sra. Pola Inschauspe de Berdiales), "Canción de vendimia" (1940) (Premiada al concurs per la festa de la varema de 1940, a la ciutat de Mendoza, Argentina) Lletra: Jaume Pahissa i Jo (3 pàg.). (Dedicada a la Sra. Berta López de Lachica) Tema Lied (Cançó catalana i argentina) (Veu i piano) Text: català i castellà. (Traduccions al castellà Jaume Pahissa i Jo)

 

PARRAMON i CASTANY, Ramon (Montesquiu (Ripollès) 10/09/1880 - Barcelona (?) 1962)

SERENATA VENECIANA .- Lletra: Ramon Parramoni Castany. Edita: R. Parrqamon Castany, Barcelona 1951. Tema: Lied (Cançó) (Text: castellà.) (veu i piano) (4 pàg.) (Dedicada a l'excel·lent tenor Emili Vendrell (fill))

PAULIS i VILA, Narcís (Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) 22/06/1908 - 12/03/1988)

AMOR PERDIDO .- Lletra: E. Estrada. Edita: Propietat de l'autor. Tema: Lied: Cançó. Text: castellà i italià. (veu i piano) (5 pàg.) (per soprano o tenor) (Foto a la portada del compositor (?) o del cantant que l'estrenà (?)) (Dedicada a l'eximi tenor Manuel Paredes)


PEDRELL i SABATÉ, Felip (Tortosa (Baix Ebre, 19/1/1841 - Barcelona 19/08/1922)

12 ORIENTALES (Op. 73, 74 i 79) .- Lletra: Victor Hugo. Edita: G. Ricordi & C. Milà. Tema: Lied (Cançó. Text: francès) (veu i piano) Extase (4 pàg.), Sara la baigneuse (7 pàg.), Voeu (5 pàg.), Grenade (10 pàg.), Chanson de pirates (9 pàg.), La captive (5 pàg.), Adieux de l'hotesse arabe (7 pàg.), Attente (7 pàg.), La sultane favorite (7 pàg.), Les bluets (7 pàg.), Clair de Lune (7 pàg.), Pantoum (5 pàg.)

AMOROSA .- Lletra: Joaquim Bartrina i d'Aixemús. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (3 pàg.) (Dedicada al poeta)

SEIS CANTOS ESPAÑOLES .- Lletra: Anònim. Edita: Album de Salón. Tema: Lied (Cançó. Text: castellà) (veu i piano) Saeta (Andalusia) (1 pàg.), Canción de aventar (Balears) (1 pàg.), Canción amatoria (Catalunya) (1 pàg.), Alalá (Galícia) (1 pàg.), Canción (Guipúscoa) (1 pàg.), Cantarcillo (Lleó) (2 pàg.)

CONSOLATIONS. 12 MELODIES .- Lletra: Teophile Gautier. Edita: G. Ricordi & C. Milà. Tema: Lied: Cançó (Text: francès) (veu i piano) L'échelle d'amour (Serénade) (4 pàg.), Ballade (3 pàg.), Sultan Mahmoud (5 pàg.), L'esclave (6 pàg.), La fuire (7 pàg.), Gazhel (8 pàg.), Bolero (11 pàg.), Les papillons (Pantoum) (3 pàg.), Absence (9 pàg.), La derniére feuille (3 pàg.), La chanson du pêcheur (Lament) (6 pàg.), Le espectre de la rose (6 pàg.)

 

PICH SANTASUSANA, Joan (Barcelona (Sant Andreu del Palomar) 23/10/1911 - Badalona 09/07/1999)

CANÇÓ A L'AMIGA (1936) .- Lletra: Emili Saleta. Edita: Copia del manuscrit, passada a ordinador. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (6 pàg.) Estrenada a Barcelona el 1939 per la soprano M. Madurell i Antonieta Pich, al piano)

NOCTURN MARINER (1946) .- Lletra: Maria Escrihuela. Edita: Copia del manuscrit, passada a ordinador. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (6 pàg.) (Dedicada al seu mestre Enric Morera i Viura) (Estrenada a Barcelona l'any 1948 per la soprano M. T. Fius i Antonieta Pich al piano)

MATERNITAT (1937) .- Lletra: Joan Arús i Colomer. Edita: Copia del manuscrit, passada a ordinador. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (7 pàg.) (Estrenada a Barcelona l'any 1953 per la soprano Enriqueta Tarrés i M. R. Alcaraz al piano)

CANÇÓ DE BRESSOL (1942) .- Lletra: Maria Escruhuela de Pich. Edita: Copia del manuscrit, passada a ordinador. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (5 pàg.) (Estrenada a Barcelona l'any 1944 per la soprano M. Teresa Fius i la pianista Antonieta Pich)

POTSER SI! (1937) .- Lletra: Sebastià Solà. Edita: Copia del manuscrit, passada a ordinador. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (3 pàg.) (Estrenada a Badalona l'any 1945 pel tenor Gaietà Renom i el pianista R. Mir)

A LA VERGE (Ària) ((1930) .- Lletra: Jacint Verdaguer. Edita: A. Boileau i Bernasconi, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (2 pàg.) (Estrnada a Barcelona l'any 1930 per la soprano A. Pera i J. Camarasa al piano)

 

PLA i MATEU, Josep Maria (Tarragona (Tarragonès) 16/03/1889 - Barcelona (Barcelonès) 18/03/1967)

ROMANÇ DL PRIMER FILL, PAGÈS
.- Lletra: Miquel Saperas. Edita: Editorial Boileau, Barcelona 1952. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) 4 pàg.) (Dedicada a Margarita Duvet) (Homenatge a l'Orfeó Gracienc de Josep M. Pla i M. Saperas, Barcelona 1952) (signatura autografa)PORTAS i SEGURA, Joaquim
(Ciutat de Mallorca (Illes Balears) ca. 1850 - Barcelona (Barcelonès) 1929)

CANSONETES DE NADAL
.- Lletra: Jacint Verdaguer. Edita: Sociedad Anónima Casa Dotesio, Barcelona. Tema: Lied (Villancet catalana. Text: català i castellà) (veu i orgue) (4 pàg.)

 

PUIG i VILÀ, Genoveva (Tarragona (Tarragonès) 02/01/1900 - Barcelona (Barcelonès) 25/05/1986)

QUATRE MELODIES .- Lletra d'ella mateixa. Editorial: Diposit Unió Musical Espanyola. Tela: Lied català. Text: català. (veu i piano) "Cançó de primavera" (8 pàg.) (dedicada a J. Ferran i Mayoral), "Camí del molí" (3 pàg.) (dedicada a Glòria Blbuena - Reig de Salas) , "El pomer florit" (3 pàg.) (dedicada a Concepció Callao), "Les muntanyes del Montsant" (6 pàg.)

 

PUIG, RAMON N.

TASCA HERMOSA ("Himno a los Ateneos de Cataluña" ganador del premio del Exmo. Ayuntamiento de Barcelona, en el certamen celebrado en el Ateneo Obrero de San Andrés del Palomar el dia 6 de diciembre de 1908) .- Lletra: Salvador Homs. Tema: Lied català. (veu i piano) (2 pàg.) Text: català.

 

PUJOL i PONS, Francesc (Barcelona (Barcelonès) 15/05/1878 - 24/12/1945)

LA VIRGEN LAVA PAÑALES (Villancet de Medinaceli, Sòria) Manuscrit de copista (fotocopia) Tema: Lied castellà. Text: castellà (veu i piano) (2 pàg.)

ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA (Villancet de Guisanda, Àvila) Manuscrit de copista (fotocopia) Tema: Lied castellà. Text: castellà (veu i piano) (3 pàg.)

LA HUIDA A EGIPTO (Villancet d'Extremadura) Manuscrit de copista (fotocopia) Tema: Lied castellà. Text: castellà (veu i piano) (2 pàg.)

LA VIRGEN ES PANADERA (Villancet popular burgalès) Manuscrit de copista (fotocopia) Tema: Lied castellà. Text: castellà (veu i piano) (2 pàg.)

LA GINESTA .- Lletra: Joan Maragall. Manuscrit de copista. Tema: Lied català. Text: català. (veu i piano) (4 pàg.)

CANÇONS POPULARS CATALANES
.- Lletra: popular. Edita: Unión Musical Española, Madrid - Barcelona, 1924. Tema: Lied català. Arranjament de cançons populars catalanes. (veu i piano) "Estrella guiadora" (popular de Nadal) (2 pàg.), "Marianna" (2 pàg.), "Els tres dallaires" (2 pàg.), "Joan de la Pobla" (1 pàg.), "L'enamorat" (2 pàg.), "Oh, serena de la mar" (2 pàg.), "Els presos de Vallcebre" (1 pàg.), "Marguerida de Castelltersol" (2 pàg.), "La Dama d'Aragó" (2 pàg.), "Rosa del Folló" (2 pàg.), "El sastre" (2 pàg.), "Cançó de l'Infant" (popular de Nadal) (2 pàg.)

 

R

RIBAS i GABRIEL, Josep (Barcelona (Gràcia) (Barcelonès) 29/06/1882 - Barcelona 31/08/1934)

PEL TEU AMOR
(Cançó de Blai, "Rosó") .- Lletra: Miquel Poal i Aregall. Edita: Editorial de Música Boileau, Barcelona 1998, reimpressió 2008. Tema: Sarsuela catalana. Text: català (traducció castellana) (veu i piano) (4 pàg.)

 

RODAMILANS i CANALS, Àngel (Sabadell (Vallès Occidental) 01/05/1874 - 27/08/1936)

CANÇÓ DE MAIG .- Tema: Lied català. Text: català. (veu i orgue) (6 pàg.) (Indicació manuscrita al final de la partitura: Festa de Sant Cosme i Sant Damià de l'Any Sant, 27/09/1950)

 

RODOREDA i SANTIGÓS, Josep (Barcelona (Barcelonès) 13/02/1851 - Buenos Aires (Argentina) 02/10/1922)

CANÇÓ DE L'ORENETA
("La Nit al Bosc") .- Lletra: Apel·les Mestres i Oños . Edita: Clavé i Cia. Editores, Barcelona. Tema. Fragment de l'idil·li dramàtic "La Nit al Bosc". Text: català (veu i piano) (10 pàg.)

CANÇONS DE NOIS .- Lletra: Joaquim Riera i Bertran. Il·lusracions: Apel·les Mestres, 1875. Edita: F. Bernareggi, Editor, Barcelona. Tema: Cançons infantils. (veu i piano) Text: català. "A cantar" (1 pàg.), "L'Avi Pelacanyes" (1 pàg.), "Avui i demà" (1 pàg.), "La Mare de Déu" (1 pàg.), "Alegria" (1 pàg.), "L'hivern" (1 pàg.), "Bons consells" (1 pàg.), "A la mare" (1 pàg.), "Soldats" (1 pàg.), "Fe" (1 pàg.), "Esperança" (1 pàg.), "Caritat" (1 pàg.), "Bones obres" (1 pàg.), "El soldadet" (1 pàg.), "El treball" (1 pàg.), "Nadal" (1 pàg.), "Amor als pobres" (1 pàg.), "Les gerres del cel" (1 pàg.), "La nina" (1 pàg.), "La creu" (1 pàg.), "La son" (1 pàg.), "La farigolera" (1 pàg.), "A les filles del rei" (1 pàg.), "A les noies grandetes" (1 pàg.) (Fotocopies) Complertat per l'Associació Amics de Rodoreda amb una biografia de Josep Rodoreda i Santigós (1851 - 1922) com homenatge als 150 anys del naixement i 80 anys de la mortRODRIGO i VIDRE, Joaquin (Sagunt, València 22/11/1901 - Madrid 06/07/1999)

DOCE CANCIONES POPULARES ESPAÑOLAS
.- Lletra: Popular. Edita: Instituto Español de Musicologia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1952. Música Hispana - 1. Serie A: Canción popular - 1. Tema: Lied (Cançó espanyola. Text: castellà) (Veu i piano) (Arranjament piano) "¡Viva la novia y el novio!" (Popular de Puerto Lapice, León) (1 pàg.), "De ronda" (Popular de Palacielo de Orbigo, León) (2 pàg.), "Porqué toco el pandero" (Popular de Palaciego de Orbigo, León) (1 pàg.), "Tararán" (Villancico popular de Cuenca) (2 pàg.), "En las montañas de Asturias" (Popular de Poyator de la Sierra, Cuenca) (2 pàg.), "Estando yo en mi majada" (Popular de Montánchez, Cuenca) (2 pàg.), "Adela" (Popular de Loja, Granada) (2 pàg.), "En Jeréz de la Frontera" (Popular de Ciudad Real) (2 pàg.), "San José y María" (Popular de Badajoz) (2 pàg.), "Canción de cuna" Popular de la Puebla del Príncipe, Ciudad Real) (2 pàg.)

CUATRO MADRIGALES AMATORIOS INSPIRADOS EN MÚSICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI
.- Lletra: Anònim. Edita: Chester Music, Ltd. Londres, 1990. Tema: Lied espanyol (Text: castellà i anglès. Traduccióp anglesa: Steuart Allin) (Veu i piano) "¿Con que la lavaré?" (Dedicada a Blanca Martínez Seoane) (2 pàg.), "Vos me matásteis" (Dedicada a Cecília Langa) (3 pàg.), "¿De dónde venís, amore?" (Dedicada a María Ángeles Morales) (3 pàg.), "De los álamos vengo, madre" (Dedicada a Carmen Pérez Durias) (6 pàg.)


RUFÍ i BOSCH, Pilar (Barcelona (Barcelonès) 1892 - 24 o 25/08/1969)

LES QUATRE ESTACIONS .- Lletra: Lluís Gassó i Carbonell. Tema: Lied català. Text: català. (veu i piano) "Primavera" (4 pàg.), "Estiu" (3 pàg.), "Tardor" (3 pàg.), "Hivern" (4 pàg.)

 

 

S

SALSE, Francesc (Pont de Montanyana, Alta Ribagorça 1943)

HAVANERES DE FRANCESC SALSE .- Edita: Casa Beethoven, Barcelona. Tema: Havaneres. Text: català. (veu i lletra) "Amb la vista a l'horitzó" (Havanera) Lletra: Josep M. Cao (1 pàg.), "A prop de mi" (Balada-havanera) Lletra: Josep M. de Sagarra. Il·lustració: Pau Ortiz (2 pàg.), "La cançó del Mestral" (Havanera) Lletra: Antonia Vilàs (1 pàg.), "Catalans de la costa" (Vals mariner) Lletra: Francesc Salse (1 pàg.),"Des del llagut es veu el poble franc" Lletra: Josep M. de Sagarra (2 pàg.), "Pregunta-li al mar" (Havanera) Lletra: Josep M. Cao (1 pàg.), "El vaivé de les ones" (Vals mariner) Lletra: Josep M. Cao (1 pàg.), "Vine amb mi a navegar" (Havanera) Lletra: Josep M. Cao. Il·lustració: Laura Arantegui (2 pàg.), "Torna al mar pescador" (Havanera) Lletra: Josep M. Cao. Il·lustració: Laura Arantegui (2 pàg.), "Al pla de l'Empordà" (Havanera) Lletra: Antoni Vilàs (1 pàg.), "El fidel seguidor" (Vals mariner) Lletra: Josep M. Cao (1 pàg.), "Tu i el mar" (Havanera) Lletra: Alexandra Morera (1 pàg.), "L'avi emigrant" (Havanera) Lletra: Josep M. Cao. Il·lustració: Laura Arantegui (2 pàg.), "Els oficis" (Cançó humorística) Lletra: Antonia Vilàs (1 pàg.), "Cant a la Barceloneta" (Havanera) Lletra: Francesc Salse (2 pàg.), "El vell mariner" (Havanera) Lletra: Alexandra Morera. Il·lustració: Pau Ortiz (2 pàg.)

 

SOLER i CANTON, Francesc (Mataró, Maresme

GRISOR .- Lletra i edició del propi autor. Tema: Lied català. Text: català. (veu i piano) (3 pàg.)

VORA MAR (Havanera) .- Lletra i edició del pròpi autor. Tema: Lied català (veu i piano) (3 pàg.)

VALERIA (Havanera) .- Lletra i edició del pròpi autor. Tema: Lied català (veu i piano) (3 pàg.)

POESIES I CANÇONS I D'ALTRES QUE NO HO SÓN .- Lletra, edició i il·lustracions del pròpi autor, Francesc Soler i Canton, Mataró 2005. Tema: Divers (Poemes i cançons a una veu i d'altres per instruments) (Gravació en Cd dels temes musicals) (Arranjaments: Gener Salicrú i Roger Estrany).

 

T


TALTABULL i BALAGUER, Cristòfol (Barcelona, Barcelonès
28/07/1888 - 01/05/1964)

CANÇONS XINESES .- Lletra: Versió Josep Carner. Edita: Biblioteca de Catalunya, Barcelona 1989. Col·lecció dirigida pel professor Josep Soler. Tema: Lied. Text: català. (veu i piano) "Una paraula al vent" (3 pàg.), "L'ombra del taronger" (3 pàg.), "La cabana" (4 pàg.), "Cançó de la festitxola" (4 pàg.), "Le grillon" (2 pàg.), "Le grillon" (versió per a veu i orquestra) (Text: francès) (7 pàg.)

 

TOLDRÀ i SOLER, Eduard (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 07/04/1895 - Barcelona, Barcelonès 31/05/1

CAMINS DE FADA .- Lletra: Tomàs Garcés. Editorial: Unión Musical Española, Editores, Madrid 1970. Tema: Lied català. Text: català. (veu i piano) (4 pàg.)

LA ROSA ALS LLAVIS .- Lletra: Joan Salvat Papasseit. Editorial: Unión Musical Española, Editores. Madrid 1964. Tema: Liec català. Text: català (veu i piano) (Dedicades a Concepció Badia d'Agustí). "Si anessis tan lluny" (3 pàtg.), "Mocador d'olor" (4 pàg.), "I el seu esguard" (3 pàg.), "I el vent deixava d'intre la rosella" (4 pàg.), "Seré a ta cambra amiga" (3 pàg.), "Visca l'amor" (4 pàg.) (Segell: Casa Beethoven)

ROMANÇ DE SANTA LLÚCIA .- Lletra: Josep M. de Sagarra. Edita: Unión Musical Española, Editores. Madrid 1956. Tema: Lied català. Text: català. (veu i piano) (4 pàg.) (Dedicada a Ignasi Folch i Torres)

EL GIRAVOLT DE MAIG
(Escena VII) .- Lletra: Josep Carner. Tema: Òpera catalana (Fragment) Text: català (veu ipiano) (19 pàg.)

A L'OMBRA DEL LLADONER .- Lletra: Tomàs Garcés. Edita: Unión Musical Española, Barcelona, S. A. Tema: Lied català (Text: català i traducció castellana de Josep Subirá) (veu i piano) Dedicatoria d'Eduard Toldrà al Montepio de Maestros Directores y Concertadores, 1947 (autògrafa) "A l'ombra del lladoner" (6 pàg.), "Cançó de comiat" (3 pàg.), "Cançó de grumet" (6 pàg.), "Cançó de bressol" (3 pàg.), "La vida de la galera" (8 pàg.) (Segell: Montepio de Mestros Directores y Concertadores. Biblioteca)

DESPUÉS QUE TE CONOCÍ .- Lletra: Francisco de Quevedo. Edita: Talleres de grabado de A. Boileau Bernasconi, Barcelona. Tema: Lied catellà (Text: castellà) (veu i piano) (1 pàg.) (Dedicada a María Moix de Portet)

DOCE CANCIONES POPULARES ESPAÑOLAS .- Lletra: Popular. Edita: Unión Musical Ediciones S. L., Madrid. Tema: Lied catellà (Text: castellà) (veu i piano) "Con el picotin" (Popular de Burgos) (2 pàg.), "La panderita" (Popular de León) (2 pàg.), "No llores, niña" (Popular de Sevilla) (2 pàg.), "¡Rataplan!" (Els tres tambors) (Popular de Catalunya) (2 pàg.), "La banba" (El columpio) (Popular de Màlaga) (2 pàg.), "La perrita Chica" (Añada. Canción de cuna) (Popular de Asturias) (2 pàg.), "El pájaro era verde" (Popular de Burgos) (2 pàg.), "El "Kirie leison" (Nit de vetlla) (Popular de Catalunya) (2 pàg.), "Lorenzo y Catalina" (Popular de Asturias) (2 pàg.), "Una vez en el mercado" (Yoan mintzan merkatura) (Popular de las Vascongadas) (2 pàg.), "Cloc lo" (Popular de Asturias) (2 pàg.), "Tengo un arbolito" (Popular de Santander) (2 pàg.) (Copringht d'Eduard Toldrà 1965)

VISCA L'AMOR .- Lletra: Joan Salvat Papasseit. Tema: Lied català (Text: català) (Veu i orquestra de corda) (9 pàg.) (Manuscrit, copia) Arranjament: Aureli Vila, 1987

PLATXÈRIA .- Lletra: Joan Salvat Papasseit. Tema: Lied català (Text: català) (Veu i orquestra de corda) (6 pàg.) (Manuscrit, copia) Arranjament: Aureli Vila, 1987

CANÇÓ DE BRESSOL
.- Lletra: Joan Salvat Papasseit. Tema: Lied català (Text: català) (Veu i orquestra de corda) (4 pàg.) (Manuscrit, copia) Arranjament: Aureli Vila, 1987

CANTICEL .- Lletra: Joan Salvat Papasseit. Tema: Lied català (Text: català) (Veu i orquestra de corda) (2 pàg.) (Manuscrit, copia) Arranjament: Aureli Vila, 1987

CANÇÓ DE COMIAT .- Lletra: Joan Salvat Papasseit. Tema: Lied català (Text: català) (Veu i orquestra de corda) (5 pàg.) (Manuscrit, copia) Arranjament: Aureli Vila, Vallirana, 10 de gener de 1990

 

V

 

VALERA i CASES, August (Barcelona, Barcelonès 16/10/1936 - ?)

HOMENATGE A JOAN MARAGALL .- Lletra: Joan Maragall. Edita: Editorial MF, Barcelona maig 1991. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (Pintura realitzada expressament per a la coberta per Modest Cuixart) "Diades d'amor" (2 pàg.), "Ella" (2 pàg.), "Sol solet" (1 pàg.), "Haide" (1 pàg.), "Haide II" (2 pàg.), "Adalaisa" (2 pàg.), "Nodreix l'amor" (2 pàg.), "Tornaré a Calella de Palafrugell" (2 pàg.)

 

VILA i MIRÓ, Joan

CANÇONS CATALANES .- Lletra: Diversos autors. Edita: El pròpi autor (Ordinador). Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (Cinc poemes musicats dedicats al baríton Lluís Sintes) "Plujeta d'hivern" (Lletra: Natàlia Casals, Vda. Saló) (3 pàg.), "L'ànima de les flors" (Lletra: Joan Maragall) (4 pàg.), "Cançó" (Lletra: Ramon Sal i Casas) (4 pàg.), "Flor d'escuma" (Lletra: Ramon Sal i Casas) (4 pàg.), "Nocturn" (Lletra: Ramon Sal i Casas) (4 pàg.), "Un estol de veles" (Lletra: Joan Maragall) (6 pàg.), "Per tu, la meva absencia" (Lletra: Ramon Sal i Casas) (4 pàg.) "Dimecres de cendra" (Lletra: Joan Maragall) (5 pàg.)

 

VILLEGAS, Ramon

LA COMTESA MALALTA .- Lletra: Apel·les Mestres. Edita: (manuscrit) Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (3 pàg.)

MON ÀNIMA A TON FTRONT .- Lletra: Anònim. Edita: (manuscrit) Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (4 pàg.)

 

VIVES i ROIG, Amadeu (Collbató, Bages) 18/11/1876 - Madrid 02/12/1932)

L'EMIGRANT .- Lletra: Mn. Jacint Verdaguer. Edita: Musical Emporium. Vda. J. M. Llobet, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (2 pàg.)

LA PASTORA .- Lletra: Popular. Edita: Musical Emporium. Vda. J. M. Llobet, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (2 pàg.)

LA FILADORA .- Lletra: Popular. Edita: Musical Emporium. Vda. J. M. Llobet, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (1 pàg.)

LA FILLA DEL MARXANT .- Lletra: Popular. Edita: Musical Emporium. Vda. J. M. Llobet, Barcelona.. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (2 pàg.)

LOS TRES TAMBORS .- Lletra: Popular. Edita: Musical Emporium. Vda. J. M. Llobet, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (1 pàg.)

EL CAVALLER .- Lletra: Apel·les Mestres. Edita: Unió Musical Española, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (5 pàg.)

JOC D'INFANT .- Lletra: Tomàs Garcés. Edita: Unió Musical Española, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (4 pàg.)

ORENETES D'ABRIL .- Lletra: Tomàs Garcés. Edita: Unión Musical Española, Barcelona. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (4 pàg.) (Dedicada a Montserrat Vives)

LA BALANGUERA .- Lletra. Joan Alcover. Edita: Unión Musical Española Editors, Madrid. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (3 pàg.)

EL CANT DEL POBLE
.- Lletra: Josep M. de Sagarra. Edita: Unión Musical Española de Barcelona, S. A. Tema: Lied (Cançó catalana. Text: català) (veu i piano) (2 pàg.) (Himne de Catalunya. Adaptació i harmonització d'una melodia de Josep Anselm Clavé)

CANCIONES EPIGRAMÁTICAS .- Lletra: Diversos autors. Edita: Unión Musical Española Editors, Madrid. Tema: Lied (Cançó espanyola. Text: castellà) (Veui i piano) "No vayas, Gil, al sotillo" (Lletra: Góngora, Letrilla VI) (12 pàg.), "La molinera" (Lletra: Trillo i Figuerola (Composiciones varias) (Letrilla X) (6 pàg.), "El galán y la casada" (Canción al estilo italiano) (Lletra: Trillo i Figuerola (Composiciones varias) (Sátira II) (10 pàg.), "¡Válgame Dios, que los ánsares vuelan!" (Lletra: Trillo i Figuerola (Letrilla III) (5 pàg.), "Vida del muchacho" (Romance corto) (Lletra: Góngora) (12 pàg.), "Madre, la mi madre" (Copla) (Lletra: Cervantes (De "El celoso extremeño") (5 pàg.), "Ella, yo y un genovés" (Lletra; Quevedo (Letrilla satírica) (12 pàg.), "Que soy niña y tengo miedo" (Romance) (Lletra: Autor desconegut (Segle XVI) (3 pàg.), "El retrato de Isabela" (Copla) (Lletra: Anònim (Segle XVII) (4 pàg.), "La buenaventura" (Canción gitana de "La gitanilla") (Lletra: Cervantes) (15 pàg.), "El amor y los ojos" (Seguidillas) (Lletra: Popular) (5 pàg.), "La presumida" (Bolero de El Corral de la Pacheca) (Lletra: S. Delgado (A l'estil del segle XVIII) (4 pàg.), "¡Alza, hola!" (Canción chulesca) (Lletra: Bretón de los Herreros) (8 pàg.)

CAMPANITAS DE BELEN .- Lletra: L. de V. Edita: Unión Musical Espanyola Editores, Madrid 1957. Tema: Villancet. Text: castellà) (veu, cor a tres veus i piano) (3 pàg.)


 


LLIBRETS D'OBRES LÍRIQUES

 

PICAROL (Drama líric en un acte) .- Apel·les Mestres / Enric Granados (fotocopia segona edició. Casa Editorial del Teatre, Barcelona, 1915)

NAUSICA (Òpera en tres actes) .- Lluís Gassó i Carbonell / Agustí Cohí Grau (fotocopia del text escrit a màquina, 1960)

LOS MOSQUETEROS DEL REY
(Sarsuela en dos actes) .- Casimir Giralt i Lluís Capdevila / Ferran J. Obradors

S. M. EL DOLLAR (Opereta en tres actes) .- Casimir Giralt i Lluís Capdevila / Ferran J. Obradors (escrit a màquina)

CARRETERA CASTELLANA (Sarsuela en dos actes) .- Eugeni Rodríguez Arias / Cassià Casademont (escrit a màquina)

¡CUANDO EL RIU SUENA ...! (Sainet líric en un acte dividit en tres quadres) .- Eugeni Rodríguez Arias / Cassià Casademont (escrit a màquina)

LA RUBIA DEL FAR-WEST (Opereta en un acte dividit en tres quadres) .- Federico Romero i Lluís Germán / Ernest Rosillo (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1922)

LAS DELICIAS DE CAPUA (Sarsuela còmica en un acte dividit en tres quadres) .- Federico Romero i Guillermo Fernandez Shaw / Ernest Rosillo (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1921)

LA CASA DE LOS ABUELOS (Sainet líric en tres quadres) .- Rafael Sepúlveda i José Manzano / Eugeni Úbeda (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1922)

TAMBIÉN LA CORREGIDORA ES GUAPA /Sarsuela en tres actes) .- Joaquin González Pastor i Tomàs Borras / Vicenç Lleó (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1917)

GARRAF (Poema líric en cinc actes i un pròleg) .- Ramon Picó i Campamar / Josep García Robles ( Impremta d'Henrich i Cia, Barcelona, 1911) (Hi ha la partitura per a veu i piano)

HESPERIA (Poema líric en un acte) .- J. Oliva Bridgman / Joan Lamote de Grignon (Vidal, Llimona i Boceta, Editors, Barcelona, 1907) (Hi ha la partitura per a veu i piano)

EL JUTGE ESTÀ MALALT (Obra en tres actes) Fages de Climent / Il·lustracions musicals: Jaume Pahissa (El Nostre Teatre, Barcelona 1 de maig de 1935) (Inclou les il·lustracions musicals, per a veu i piano, en el mateix llibret)

LA SANTA ESPINA (Rondalla en tres actes i sis quadres) .- Àngel Guimerà / Enric Morera (Impremta La Renaixensa, Barcelona, 1907)

BRUNISELDA (Drama enn tres actes i cinc quadres) .- Josep Puigdollers i Macià i Artur Masriera / Enric Morera (Mercurio, Revista Comercial Iberoamericana, 1906)

EMPORIUM (Drama líric en tres actes) .- Eduard Marquina / Enric Morera (Barcelona, 1906)

LA FADA (Drama líric en un acte) .- J. Massó Torrents / Enric Morera (L'Avenç, Barcelona, 1897) (Hi ha la partitura per a veu i piano)

L'ALEGRIA QUE PASSA (Quadre líric en un acte) .- Santiago Rusiñol / Enric Morera (Tipografía L'Avenç, Barcelona, 1898) (Amb les il·lustracions musicals, per a veu i piano, en el mateix llibre)

CALISTO Y MELIBEA
(Tragicomèdia lírica en quatre actes) .- Adaptació de l'obra de Fernando de Rojas / Felip Pedrell (Tipografía de Salvat i Cia, Barcelona, 1903)

LA MUJER ANIMOSA (Opereta en tres actes inspirada en l'obra de Boccacio) .- Gonçal Jover i Joan Eugenio Morant / Adrià Esquerrà (mecanoescrit)

DON LÚCAS DEL CIGARRAL
(Sarsuela en tres actes) .- Tomás Luceño i Carlos Fernández Shaw / Amadeu Vives (Hijos de E. Hidalgo, i d'Arregui y Aruej, Madrid, 1899)

AVENTURA REAL (Opereta en tres actes dividits en cinc quadres) .- Justino Ochoa i Leonel Yañez / Frederic Longàs i Joan Tió (mecanoescrit)

EL CASMENT D'EN TARREGADA
(Sainet) Juli Vallmitjana / Il·lustracions musicals Francesc de Paula Montserrat Ayarbe (Llibreria Espanyola, Barcelona)

LA NIT AL BOSC (Idil·li dramàtic en tres actes) .- Apel·les Mestres / Josep Rodoreda (per dos solistes, cor i orquestra)

CANDIDO BUENO (Humorada lírica en dos actes dividits en cinc quadres) .- F. Prado, Ramuncho i Lerena / Torrey (mecanoescrit)

LOS CHURDELES (Els Jambus) .- Juli Vallmitjana / Genaro R. De Ulmuzi (Tipografía Auber i Pla, Barcelona)

LA MAYA DE MARAVILLAS (Sarsuela en dos actes, el segon dividit en dos quadres) .- Antinio Paso (hijo) / J. Silva Aramburu (1923) (mecanoescrit)

EL CANTO DEL TROVADOR (Sarsuela en dos actes i un pròleg dividits en tres quadres) .- Armando Oliveros i José María Castellví / Emilio Acevedo (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1922)

LAS BURLADORAS DEL AMOR
(Fantasia bufa de gran espectacle en dos actes dividits en vuit quadres) .- Andrés J. Delam Prada i Sebastián Franco Padilla / José Padilla (Imp. La Aurora, Buenos Aires, 1923)

LA MOZA DE CAMPANILLAS (Sarsuela en tres actes) .- Antonio Paso i Ricardo González del Toro / Pablo Luna (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1923)

ENTRE CANTARES ( Fantasia en tres actes i un pròleg dividit en cinc quadres) .- Fausto García / Pablo Luna Vallés

PROMESA REAL (Conte infantil en un acte dividit en tres quadres) .- Domingo Montó Serrano / José Ortíz de Zárate i Francisco Palos (Imprenta Comercial de Pedro Cebrià, Sueca, 1923)

MENDI-MENDIYAN (Pastoral lírica basca en tres actes i epíleg) .- José Pomer / José María Usandizaga (Hi ha la partitura per a veu i piano)

LA LLAMA (Òpera en tres actes) .- G. Martínez Sierra / José María Usandizaga (Imprenta Clarasó, Barcelona)

EL BUFÓN DEL DUQUE (Rigoletto) (Sarsuela en un acte i dos quadres) (arranjament i refundició de l'òpera del mestre Verdi) .- Enrique Arroyo / Alvira i Fuentes (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1923)

LA LUZ DE BENGALA (Sarsuela en dos actes dividits en dos quadres) .- Antonio Paso / Jacinto Guerrero (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1923)

LA SOMBRA DEL PILAR (Sarsuela en dos actes, el segon dividit en tres quadres i un intermedi) .- Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw / Jacinto Guerrero (Industrial Grafica, Madrid, 1925)

¡LO QUE VA DE AYER A HOY! (Sarsuela dividida en dos sainets u un intermedi) .- Antonio Ramos Martin i Emilio Ferraz Revenga / Jacinto Guerrero (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1924)

LA MESONERA DE TORDESILLAS (Aventura de faràndula en tres actes, el segon dividit en dos quadres, i el tercer amb un pròleg intermedi) .- Rafael Sepulveda i José Manzano / Federico Moreno Torroba (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1925)

LA PRINCESA CHICHICAXTLE (Assaig d'opereta en un acte i tres quadres) .- Ignacio Baeza / Fernando del Castillo (Sociedad Mexicana de Autores) (mecanoescrit)

DELIRIUM TREMENS (Sarsuela en un acte) .- Fernando del Castillo (Mèxic, juny de 1921) (mecanoescrit)

LAS CHULAS DE MADRID (Sainet líric en un acte i tres quadres) .- Aurelio Varela / Tomás Barrera (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1914)

LA REINA MORA (Sainet en tres quadres) .- Serafín i Joaquín Álvarez Quintero / José Serrano (Unión Musical Española, Editores, Madrid)

LA BRAVIAS (Sainet líric en un acte dividit en quatre quadres) (adaptació de "La fiera domada" de Shakespeare) .- José López Silva i Carlos Fernandez Shaw / Ruperto Chapí (Madrid, 1897)

LA CRUZ DEL QUERER DEL ALMA (Sainet en un acte dividit en tres quadres) .- Ricardo Vivas Díaz i Hilario Gutiérrez Gil / Rafael Carretero i Manuel Vidriet (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1922)

LA SEVERA (Drama líric en tres actes i un epíleg) (adaptació lírica de l'obra del mateix nom de Julio Dantas.- Fedrico Romero i Guillermo Fernández Shaw / Rafael Millán (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1926)

LA HORA TONTA (Fantasia còmico-lírica inspirada en un retall de la "Gazeta" en un acte i cinc quadres) .- Ramon Mendizábal i Francisco Loygorri / Francisco Alonso (Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1923)

LA CONDESA DE MONTMARTRE (Opereta en tres actes) .- Leolpold Jacobson i Robert Bodauski (adaptació espanyola: Casimir Giralt) / Robert Stloz (Biblioteca Teatro Popular, Publicaciones Helios, Barcelona)

LA HOMANDESITA (Opereta en tres actes) .- Leo Stein i Bella Jenbach (adaptació espanyola: Casimir Giralt) / Emmèrich Kalman (Imp. Laietana, Barcelona, 1923)

EL PIERROT NEGRO (Opereta en tres actes) .- Fritz Lochner (adaptació espanyola: Casimir Giralt) / Karl Hajos (Imp. Laietana, Barcelona, 1923)

HOL'MICH DER TEUFEL! (Opereta en dos actes i un epíleg) .- Victor Léon i Heinz Reichert / Leopold Reichwein (text amb alemany) Sense prou identificació

CLUB DE LOS PIERROTS (Opereta en tres actes) (primer acte) (Companyia Espanyola: Romo Viñas) (copia de Sergio Agusto Pérez) (mecanoescrit)

LA VIUDA ALEGRE
(Arranjament de l'artista Carlos Sánchez de Lara) (acte únic) (Saltillo, 24 de juliol de 1913) (mecanoescrit)

LA CALESERA .- Emilio González del Castillo i Luis Martínez Román / Francisco Alonso (escrit a mà per Pablo Hertogs) (Madrid, 18 d'abril de 1928)

MARUXA .- Luis Pascual Frutos / Amadeu Vives (escrit a mà per Pablo Hertogs) (Madrid, 17 de març de 1928)

LA PARRANDA .- Luis FernándoArdavín / Francisco Aloso (escrit a mà per Pablo Hertogs) (Madrid, 25 de juny de 1928)

LA DEL SOTO DEL PARRAL .- Anselmo C. Carreño i Luis Fernández de Sevilla / Reveriano Soutullo i Juan Vert (escrit a mà per Pablo Hertogs) (Madrid, 7 de juliol de 1928)

MARTIERRA .- Antonio Fernández Cata / Jacinto Guerrero (escrit a mà per Pablo Hertogs) (Madrid, 7 de'octubre de 1928)

RAZA DE BRAVOS .- (en dos actes i cinc quadres) .- F. Palos / A. Cabrera (mecanoescrit) Dues obres escrites, una a màquina, i l'altre a mà, sense referències de títol i autors

*********

AUDICIONS DE LIEDER II (Textos traduïts directament i adaptats a la música per Joaquim Pena) (Direcció General de Radiodifusió de la Generalitat de Catalunya, 1938)

CANTA ESPIRITUALS, op. 48 .- Christian F. Gellert / Ludwig van Beethoven

          Prec

        L'amor al proïsme

        La glòria de Déu en la natura

        Poder de la providència divina

        Cant de contricció

A L'AMADA LLUNYANA, 98 .- A. Jeitteles / Ludwig van Beethoven

VIATGE D'HIVERN, OP. 89 .- Wilhem Müller / Franz Schubert

        Bona nit

        El penell

        Llàgrimes glaçades

       Congelació

       El til·ler

       Devesall

       Sobre el riu

       Ullada enrera

       Foc follet

       Repòs

       Somi de primavera

       Solitud

       La posta

       El cap canut

       La gralla

       Última esperança

       Al poblet

       Matí tempestuós

       Engany

       El pal indicador

       L'hostal

      Coratge

      El patheli

      El gaiter


MURTRES, op. 25 .- Robert Schumann

      Endresa (del cicle "Primavera d'amor" de Friedrich Rückert)

      Esperit lliure (Del cicle líric "Divan Oriental" de
J. Wolfgang Goethe)

      El noguer (
Jules Mosen)

      Per mor d'algú (
Robert Burns)

      Cançó bàquica núm. 1 (Del cicle líric "Divan Oriental" de
J. Wolfgang Goethe)


      Cançó bàquica núm. 2 (Del cicle líric "Divan Oriental" de J. Wolfgang Goethe)

      La flor del lotus (
Heinrich Heine)

      Talismà (Del cicle líric "Divan Oriental" de
J. Wolfgang Goethe)

      Cant de Suleika (Del cicle líric "Divan Oriental" de
J. Wolfgang Goethe)

      Plany de la vídua muntanyenca (
R. Burns)

      Cançó de núvia núm. 1(del cicle "Primavera d'amor" de
Friedrich Rückert)

      Cançó de núvia núm. 2 (del cicle "Primavera d'amor" de
Friedrich Rückert)


      Comiat de la muntanya (R. Burns)

      Cançó de bressol muntanyenca (
R. Burns)

      Mon cor és trist (Cant hebraic)
Lord Byron)

      Enigma (
Lord Byron)

      Barcarola veneciana núm. 1 (
Thomas Moore)

      Barcarola veneciana núm. 2 (
Thomas Moore)

      La capitana (
R. Burns)

      La meva nineta és lluny (
R. Burns)

      Per què una llàgrima sola? (Heinrich Heine)

      Enllà del munt (
R. Burns)

      Tu ets com una rosa (
Heinrich Heine)

      Jo envio en mon salut .... (
Friedrich Rückert)

      Epíleg (
R. Rückert)RAMANCES DE MAGUELONA, op. 33 .- (Cicle poemàtic de Ludwig Tieck / Johann Brahms)


MELODIES .- Henri Duparc

      Invitació a la partença (Charles Beaudelaire)

      Serenata florentina (
Jean Lahor)

      L'ona i la campana (
François Coppée)

      Extasi (
Jean Lahor)

      Phidyle (
Laconte de Lisle)

      El casal de Rosamunda (
Robert de Bonnières)

      Complanta (
Théophile Gautier)

      Testament (
Armand Silvestre)

      Cançó trista (
Jean Lahor)

      Elegia (
Thomas Moore)

      Sospir (
Sully Prudhomme)

      La vida passada (
Charles Beaudelaire)

      Al país on hi la guerra (
Théophile Gautier)

*********

ORATORIS I ÒPERES

LA PASSIÓ SEGONS SANT JOAN .- Johann Sebastian Bach (Representació a Barcelona al Palau de la Música Catalana el dia 17 de març d 1956. Interpretada per la Capella dels Tres Reis amb la seva orquestra, dirigits per Kurt Thomas) (Text amb alemany i espanyol)

LA CREACIÓ
.- Joseph Haydn (Traducció catalana, adaptada a la música, del text del Baró de Swieten, amb introducció analítica de Joaquim Pena) (Biblioteca de Grans Oratoris, Barcelona, 1928)

ORFEU (Òpera en tres actes i cinc quadres) .- R. de Calzabigi / Christophol Wilibald Glück (Versió adaptada a la música per Joaquim Pena) (Biblioteca l'Òpera Clàssica. Diposit: A. Verdaguer, Barcelona 1910) (Edició catalana - castellana)

EL RAPTE DEL SERRALL (Òpera còmica en tres actes) Teòphil Stephanie / Wolfgam Amadeus Mozart (Basat en la comèdia de C. F. Bretzner) (Traducció adaptada a la música de Joaquim Pena) (Biblioteca L'Òpera Clàssica, Barcelona, 1928)

DON JOAN (Òpera tragicòmica en dos actes i nou quadres) Lorenzo da Ponte / Wolfgam Amadeus Mozart (Traducció adaptada a la música de Joaquim Pena) (Biblioteca L'Òpera Clàssica, Barcelona, 1931)

LES NOCES DE FIGARO
(Òpera còmica en quatre actes) Lorenzo da Ponte / Wolfgam Amadeus Mozart (Basat en la comèdia de Beaumarchais) (Traducció adaptada a la música de Joaquim Pena) (Biblioteca L'Òpera Clàssica, Barcelona, 1927)

MANFRED (Reducció catalana del poema dramàtic de Lord Byron adaptada a la música per Robert Schumann per G. B.) (Asociación Musical de Barcelona. Temporada de Cuaresma de 1908) (Fills de J. Jepús, Impressors, Barcelona, 1908)

FIDELIO OU O AMOR CONXUGAL, op. 72 (Òpera en dos actes Ludwig van Beethoven (Llibret basat en el drama francès "Leonora" de Jean Nicolas Bouilly, adaptat a l'alemany per Joseph von Sonnleither, revisat per Stephan von Breuning i Georg Friedrich Treitschke) (Real Filharmonía de Galícia, Auditorio de Galicia) (Director: Antoni Ros Marbà, Dijous 14 de febrer de 2002)

LES FADES (Òpera romàntica en tres actes) .- Richard Wagner (Traducció adaptada a la música per Geroni Zanné i Joaquim Pena) (Associació Wagneriana, Barcelona, 1907)

RIENZI, EL DARRER DELS TRIBUNS (Gran òpera tràgica en cinc actes) .- Richard Wagner (Traducció adaptada a la música per Xavier Viura i Joaquim Pena) (Associació Wagneriana, Barcelona, 1906)

LOHENGRIN (Òpera romàntica e tres actes) .- Richard Wagner (Traducció adaptada a la música per Xavier Viura i Joaquim Pena amb l'exposició dels temes musicals segint el text) (Associació Wagneriana, Barcelona, 1905)

LOHENGRIN (Drama líric e tres actes) .- Richard Wagner (Traducció de l'alemany adaptada a la música per Anna d'Ax) (Filograf - R. G. M. Institut d'Art Gràfic, Barcelona)

TANNHÄUSER Y LA TENÇÓ DE LA WARTBURG .- (Acció en tres actes) .- Richard Wagner (Traducció adaptada a la música per Geroni Zanné i Joaquim Pena amb l'exposició dels temes musicals i llur quadre sinoptic) (Associació Wagneriana, Barcelona, 1907)

TANNHÄUSER Y LA TENÇÓ DE LA WARTBURG
.- (Òpera romàntica en tres actes, segona i primera versió) .- Richard Wagner (Traducció de l'alemany adaptada a la música per Anna d'Ax, Barcelona, 1960)

L'HOLANDÈS ERRANT (Drama líric en tres actes) .- Richard Wagner (Traducció de l'alemany adaptada a la música per Anna d'Ax, Barcelona, 1958)

ELS MESTRES CANTAYRES DE NURENBERG (Comèdia lírica en tres actes) .- Richard Wagner (Traducció directa de l'alemany i adaptada a la música per Joseph Leonart i Antoni Ribera, acompanya al text la exposició dels temes musicals) (Joseph Cunill, Impressor, Barcelona, 1904)

ELS MESTRES CANTAIRES DE NUREMBERG (Comèdia lírica en tres actes) .- Richard Wagner (Traducció de l'alemany adaptada a la música per Anna d'Ax, Barcelona, 1961)

ELS MESTRES CANTAYRES DE NURENBERG (Comèdia lírica en tres actes) .- Richard Wagner (Traducció en vers adaptada a la música per Xavier Viura i Joaqim Pena, amb la exposició temàtica acompanyant al text) (Associació Wagneriana, Barcelona, 1905)

TRISTAN I ISOLDA (Drama líric en tres actes) .- Richard Wagner (Traducció de l'alemany adaptada a la música per Anna d'Ax) (Imprès a Gràfiques El Tinell, Barcelona, 1955)

L'OR DEL RHIN (Pròleg de la Tetralogia L'Anell del Nibelung) .- Richard Wagner (Traducció catalana adaptada a la música per Salvador Vilaregut i Antoni Ribera, acompanyant al text la exposició dels temes musicals i el seu quadre sinòptic) (Associació Wagneriana, Barcelona, 1902)

L'OR DEL RIHN (Pròleg de la Trilogia L'Anell del Nibelung) .- Richard Wagner (Traducció de l'alemany adaptada a la música per Anna d'Ax) (Barcelona, 1961)

LA VALQUÍRIA (Primera jornada de la Trilogia L'Anell del Nibelung) .- Richard Wagner (Traducció de l'alemany adaptada a la música per Anna d'Ax) (Segona edició) (Imprès a Gràfiques El Tinell, Barcelona, 1955)

LA WALKYRIA (Primera jornada de la Tetralogia L'Anell del Nibelung) .- Richard Wagner (Traducció catalana adaptada a la música per Xavier Viura i Antoni Ribera acompanyant al text la exposició dels temes i figures musicals amb llur quadre sinòptic) (Associació Wagneriana, Barcelona, 1903)

SIEGFRIED (Segona jornada de la Trilogia L'Anell del Nibelung) .- Richard Wagner (Traducció de l'alemany adaptada a la música per Anna d'Ax) (Segona edició) (Barcelona, 1958)

SIEGFRIED (Segona jornada de la Trilogia L'Anell del Nibelung) .- Richard Wagner (Traducció de l'alemany adaptada a la música per Anna d'Ax) (Segona edició) (Imprès a Gràfiques El Tinell, Barcelona, 1958)

SIEGFRIED (Segona jornada de la Tetralogia L'Anell del Nibelung) .- Richard Wagner (Traducció catalana adaptada a la música per Xavier Viura i Joaquim Pena acompanyant al text la exposició dels temes i figures musicals amb llur quadre sinòptic) (Associació Wagneriana, Barcelona, 1904)

EL CAPVESPRE DELS DÉUS (Tercera jornada de la Tetralogia L'Anell del Nibelung) .- Richard Wagner (Traducció catalana de Geroni Zanné i Antoni Ribera (Associació Wagneriana, Barcelona, 1901)

EL CAPVESPRE DELS DÉUS (Tercera jornada de la Trilogia L'Anell del Nibelung) .- Richard Wagner (Traducció de l'alemany adaptada a la música per Anna d'Ax) (Filograf - R. G. M. Institut d'Art Gràfic, Barcelona)

LA POSTA DELS DÉUS (Tercera jornada de la Tetralogia L'Anell del Nibelung) .- Richard Wagner (Traducció catalana adaptada a la música per Xavier Viura i Joaquim Pena acompanyant al text la exposició dels temes i figures musicals amb llur quadre sinòptic) (Associació Wagneriana, Barcelona, 1906)

PARCIVAL (Festival sagrat en tres actes) .- Richard Wagner (Traducció adaptada a la música per Geroni Zanné i Joaquim Pena acompanyada de l'exposició temàtica original de Miquel Domènech Espanyol) (Segona edició reformada) (Associació Wagneriana, Barcelona, 1924)

PARSIVAL ( Drama sacre e tres actes) .- Richard Wagner (Traducció de l'alemany adaptada a la música per Anna d'Ax) (Imprès a Gràfiques El Tinell, Barcelona, 1955)

SALOMÉ (Drama musical en un acte) .- Oscar Wilde / Richard Strauss (Traducció catalana aplicada a la música i seguida de l'exposició temàtica per Joaquim Pena) (Alvar Verdaguer, Barcelona, 1910)

EL CAVALLER DE LA ROSA (Comèdia musical en tres actes) .- Hugo von Hofmanndthal / Richard Strauss (Versió catalana adaptada a la música de Joaquim Pena) (Impremta Borràs, Barcelona, 1934)

TON I GUIDA (Sänfel und Gratel) (Rondalla lírica alemanya) .- Adelaida Wette / E. Humperdinck (Traduïda al català i aplicada a la música per Joan Maragall i Antoni Ribera) (Joventut, Barcelona, 1901)

FIGARO (Barbero de Sevilla) (Reducció i arranjament de l'Òpera "El Barbero de Sevilla" de Rossini a sarsuela en un acte i tres quadres ) .- Luia Pascual Frutos i Enrique Arroyo / Alvira i Fuentes (Publicaciones Rafols, Barcelona)

LA DAMNACIÓ DE FAUST (Llegenda dramàtica en quatre parts i epíleg basada en el poema de J. W. Goethe) .- Hector Berlioz (Traducció adaptada a la música per Joaquim Pena) (Biblioteca de Grans Oratoris, Barcelona, 1930)

PELÉAS ET MÈLISANDE (Drama líric en cinc actes de l'obra teatral de Maurice Maeterlinck) .- Claude Debussy (Text en francès) (Paul Lacomblez, Editeur, Bruxelles, 1908)

PEL·LEAS I MELISANDA (Drama líric en cinc actes i tretze quadres) .- Maurici Maeterlinck / Claude Debussy (Traducció adaptada a la música de Joaquim Pena) (Arts Gràfiques, S. A. Successors d'Hernich i Cia, Barcelona, 1930)

CAÍN I ABEL (Òpera en un acte) .- Fèlix Weingartner (Traducció adaptada a la música de Joaquim Pena) (Arts Gràfiques, S. A. Successors d'Hernich i Cia, Barcelona, 1925)

***********

LLEGAT ADRIÀ SARDÓ i PARALS

(Palamós (Baix Empordà) 20/12/1915 - Barcelona (Barcelonès) 09/11/2014)

VIOLÍ I PIANO

ALARD, Jean Delphin (Baiona, França 08/03/1815 - París, França 1888))

10 ESTUDIS MELÒDIC I PROGRESIUS Op. 10 (Per a 2 violins) (39 pàg.)


ALBÉNIZ, Isaac Manel Francesc
(Camprodon 29/05/1860 - Cambo-les-Bains, França 18/05/1909)

CÉLEBRE SÉRÉNADE ESPAGNOLE Op. 181
(violí i piano) (6 pàg.) Edita: Sindicato Musical Barcelonés Dotésio, Barcelona

MALAGUEÑA (violí i piano) (Revisió: Fritz Kreisler) (9 pàg.) (Particel·la violí) Edita: Charles Foley, Nova York 1937 (Segell: Casa Beethoven, Barcelona)

MALAGUEÑA Op. 165 núm. 3
(violí i piano) (Particel·la de violí) (8 pàg.) (Transcripció: Fritz Kreisler) Edita: B. Schott's Söhne, Mainz1927 (Signatura Adrià Sardó)


ARTOT, Alexander - Joseph
(Brusel·les 25/01/1815 - Ville d'Auray, França 20/07/1845)

SOUVENIR DE BELLINI, Op. 4
(violí i piano) (Particel·la violí) (15 pàg.) (Revisió: Fr. Hermann) Edita: C. F. Peters, Leipzig


BACH, Johann Sebastian (Eisenach, Alemanya 31/03/1685 - Leipzig, Alemanya 28/07/1750)

CONCERT I, BWV 1041 (Per violí i clave) (20 pàg.) i particel·la violí. Edita: C. F. Edition Peters, Londres, 1962.

CONCERT I, BWV 1041 (Per violí i clave) (20 pàg.) i particel·la violí. Edita: C. F. Edition Peters, Londres, 1962 (Fotocopia)

CONCERT EN LA MENOR, BWV 1041 (Violí i piano) (Particel·la violí) (20 pàg.) (Revisió: David Oistrach) Edita: C. F. Peters, Francfurt (Fotocopia)

CONCERT, BWV 1042 (Particel·la violí) (7 pàg.) (Revisió: Gustav Schreck i Andreas Moser) Edita: C. F. Peters (Fotocopia) (Segell: Casa Beethoven, Barcelona)

CONCERT EN RE MENOR, BWV 1043 (Particel·la violí II) (8 pàg.) Edita: Bärenreiter-Verlag Kassel, 1986 (Fotocopia)

CONCERT II, BWV (Per violí i clave) (19 pàg.) i particel·la violí. Edita: C. F. Edition Peters, Francfurt (Segell: Casa Beethove, Barcelona)

CONCERT II, en Mi Major (Per violí i clave) (19 pàg.) i particel·la violí. (Revisió: Henry Petri) Edita: Universal Edition, Viena

3 SONATES (Per violí i piano) (51 pàg.) i particel·la violí. Edita: C. F. Edition Peters (Segell: Audenis)

SONATA I en Sol menor, SONATA II en Si menor, SONATA III en La menor (Partita I), SONATA IV en Re menor (Partita II), SONATA V en Do Major, SONATA VI en Mi major (Partita III) (Violí) (51 pàg.) (Revisió: Carl Hermann) Edita: C. F. Peters, Leipzig (Signatura: Adrià Sardó)

SONATA en La Major (Violí) (7 pàg.) (Revisió: Mathieu Crickboom) Edita: Schott's Frères, Editeus, Brussel·les, 1928

SONATA VI (Partita III) (violí sol) (6 pàg.) (Fotocopia) (a la coberta posa Cèsar Franck (possible adaptador ?)

 

BARTÓK, Béla (Sânnicolau Mare, Romania 25/03/1881 - Nova York, Estats Units 26/09/1945)

44 DUETS - 2 (Del núm. 26 al 44) (2 violins) (51 pàg.) Edita: Universal Edition, 1933 - Boosey & Hawkwa, Nova York 1960

SONATINE (violí i piano) (Particel·la violí) (Revisió: André Gertler) (10 pàg.) Edita: Zenemükiado Vállalat, Budapest 195. Schott, Mainz (Segell. Audenis, Barcelona)


BAZZINI, Antonio Joseph
(Brescia, Italia 11/03/1818 - Milà, Itàlia 10/02/1897)

LA RONDE DES LUTINS (Scherzo Fantàstique) Op. 25 (Violí) (9 pàg.) (Transcripció: Pablo Sarasate) Edita: G. Ricordi & C. Editeurs, Milà

LE RONDE DES LUTINS (La Redda dei Folletti) Op. 25 (Scherzo Fantàstique) (violí i piano) (Particel·la violí) (11 pàg.) Edita: B. Schott's Söhne, Mainz (Segell: Vidal Llimona y Boceta, Barcelona) (Signatura Adrià Sardó)


BEETHOVEN, Ludwig van
(Bonn, Alemanya - 16/12/1770 - Viena, Àustria 26/03/1827)

CONCERT Op. 61 (Violí i piano) (37 pàg.) i particel·la violí (15 pàg.) (en mal estat) (Revisió: Carl Prill) Edita: Universal Edition, Aktiengesellschaft, Viena (Signatura: Adrià Sardó)

CONCERT Op. 61 (Violí principal) (19 pàg.) Edita: Edition Peters, 1915 i 1927

SONATA en Re Major Op. 12, núm. 1 (violí i piano) (31 pàg.) (Revisió: Mathieu Crickboom) (Dedicada a F. A. Saliéri) Edita: Schott Frères, Editeus, Brussel·les 1927

SONATA Op. 47, en La Major (Partitura violí) (14 pàg.) Edita: C. F. Peters, Leipzig (fotocopia)

SONATA núm. 5, Op. 24 (violí i piano) (23 pàg.) i particel·la violí. Edita: Henry Litolff's Verlag, 1905

 

BIZET, George (París, França 25/10/1838 - Bougival, França 03/06/1875)

CARMEN (Fantasia, per a violí i piano, de l'òpera del mateix nom) .- Pablo Sarasate (Violí) (11 pàg.) (Dedicada a Hellmes Berger, Director del Conservatori de Viena)

 

BLOCH, Joseph (Indianapolis, Estats Units d'Amèrica 06/11/1917 - Nova York 04/03/2009)

ESTUDIS 1 i 2 (violí) (53 i 55 pàg.) Edita: Editio Musica Budapest

 

BRAHMS, Johannes (Hamburg, Alemanya 07/03/1833 - Viena, Àustria 03/04/1897)

BERCEUSE (Violí i piano) (5 pàg.) i particel·la violí. (Revisió: Ernest Alder) Edita: J. Hamelle, Edit. París.

CONCERTO Op. 77 (Violí i piano) (51 pàg.) i particel·la violí. (Revisió: Efrem Zimbalist) Edita: G. Schirmer, Inc. U.S.A. 1920 (Segell: Casa Beethoven - L. Jordà, Barcelona)

SONATA Op. 78 (Violí i piano) (31 pàg.) i particel·la violí. Edita: N. Simrock G. M. B. H. Berlín - Leipzig

SONATES Op. 78, 110 i 108 (Violí i piano) (95 pàg.) i particel·la violí Edita: Augener Ltd. Londres (Signatura: S. Lladó Balateu (ens ?) ) (Segell: Casa Beethoven - L. Jordà, Barcelona)

UNGARISCHER TANZ Núm. 5 (Violí i piano) (3 pàg.) i particel·la violí (Revisió: Joseph Joachim) Edita: Schott's Söhne, Mainz.

UNGARISCHER TANZ Núm. 6 (Violí i piano) (4 pàg.) i particel·la violí (Revisió: Joseph Joachim) Edita: Schott's Söhne, Mainz. (Sigantura Adrià Sardó) (Dedicatòria manuscrita dels seus pares Joaquim Sardó i Vilar i Enriqueta Parals i Serra, 15 de juliol de 1928)

 

BRUCH, Max Christian Friedrich (Colònia, Alemanya 06/01/1838 - Friedenau, Alemanya 20/10/1020)

CONCERT en SOL Menor, Op. 26 (violí i piano) (35 pàg.) (Particel·la violí) Edita: C. F. W. Siegel's. Edition Peters, Leipzig (Segell: Faustino Fuentes, Madrid)

 

CHOPIN, Frédéric (Zelazowa Wola, Polònia 01/03/1810 - París, França 17/10/1849)

NOCTURNE DE CHOPIN, Op. 9 núm. 2 (Transcripció: Pablo Sarasate) (Violí) (1 pàg.) (Dedicada a Aime Gros)

 

COHÍ GRAU, Agustí (El Vendrell, Catalunya 10/06/1921 - Barcelona, Catalunya 09/03/2012)

PETITS FULLS DE LA VIDA ("Braçol", "Joguines", "Amor") Març 1950 (violí i piano) (Particel·les violí) (6 pàg.) (particel·les violí) (Manuscrit)

 

CORELLI, Arcangelo (Fusignano, Itàlia 17/02/1653 - Roma, Itàlia 08/01/1713)

DUE SONATE DA CHIESA A TRE (dell'opera prima - 1683) Sonata VII (2 violins i piano) (16 pàg.) i particel·les de violí I, violí II i violoncel (o viola de gamba) (Adaptació Herman Roth) Edita: B. Schott's Söhne, Mainz, 1961

LA FOLIA (Folies d'Espagne - Variations sèrieuses) (Violí i piano) (8 pàg.) i particel·la violí (Adaptació: A. Corelli - Léonard. Revisió: Màxim Jacobsen) Edita: C. F. Peters, Leipzig 1931 (Signatura: Adrià Sardó) (Segell: Casa Beethonen - J. Jordà, Barcelona)

LA FOLIA (Folies d'Espagne - Variations sèrieuses) (Violí i piano) (15 pàg.) i particel·la violí (Revisió: Friedrich Hermann) Edita: C. F. Peters, Leipzig (Signatura: Adrià Sardó) (Segell: Casa Beethonen - J. Jordà, Barcelona)

SONATA EN DO MAJOR NÚM. 3 (Violí i piano) (11 pàg.) (Revisió: Mathieu Crickboom) Edita; Schott Frères, Editeurs, Brussel·les 1926

SONATA DA CAMERA A TRE Op. 4 (2 violins i piano) (33 pàg.) i particel·les violins (Adaptació: Gustav Jensen) Edita: B. Schott's Söhne, Mainz 1921

 

COUPERIN, Louis (Chaumes-en-Brie, França 1626 - París, França 29/08/1661)

CHANSON LOUIS XIII (violí i piano) Particel·la violí) (Revisió: Fritz Kreisler) (4 pàg.) Edita: Schott's Söhne, Mainz, 1910) (Segell: Iberia Musical, Barcelona) (Signatura: Adrià Sardó)

LA PRÉCIEUSE (violí i piano) (Particel·la de violí manuscrita) (Revisió: Fritz Kreisler) (4 pàg.) Edita: Schott's Söhne, Maiz (Segell: Unión Musical Espanyola, Barcelona) (Signatura: Adrià Sardó)

LA PRÉCIEUSE (Violí i piano) (4 pàg.) Particel·la de violí (Versió: Kreisler) Edita: B. Schott's Söhne, Maiz (Segell: Audenis, Barcelona)

 

DEBUSSY, Claude Achille (Saint-Germain-en-Laye, França 25/08/1862 - París, França 25/03/1918)

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO (Hivern 1916 - 1917) (23 pàg.) (Particel·la violí) Edita: Durand & Cia. París 1917 (Signatura: Adrià Sardó)

 

DVORAK, Antonín (Nelahozeves, República Txeca 08/09/1841 - Praga, República Txeca 01/05/1904)

HUMORESKE, Op. 101 núm. 7 (violí i piano) (Particel·la violí) (Arrengament: Fabian Rehfeld) (4 pàg.) Edita: N. Simrock, G. M. b. H. Berlín, 1909 (Segell: Alfred Lengnick & CS)

NEGRO SPIRITUAL MELODY (Del llarg de la Simfonia núm. 9 "Del Nou Mon") (violí i piano) (Particel·la violí) (Revisió: Fritz Kreisler) (2 pàg.) Edita: Charles Foley, Nova York 1924.

SONATINE, en Sol Major, Op. 100 (violí i piano) (Particel·la violí) (22 pàg.) (Revisió: Helmut Deusch i Kurt Guntner) (Introducció: Sonja Gerlach i Zdenka Pilková, Praga 1988) Edita: G. Henle Verlag, Munic 1989.

 

ECCLES, Henri (Londres, Gran Bretanya 1682 - 1742)

SONATA (violí i piano) (Particel·la violí) (Revisió: J. Salmon) (7 pàg.) Edita: Editions Ricordi, París 1914 (Signatura: Adrià Sardó)

 

FALLA i Matheu, Manuel de (Cadis, Espanya 23/11/1876 - Alta Grácia, Argentina 14/11/1946)

DANSE ESPAGNOLE (de "La vida breve") (violí i piano) (Transcripció: Fritz Kreisler) (11 pàg.) Edita: B. Schott's Söhne, Maiz.

SIETE CANCIONES POPULARES ESPAÑOLAS (violí i piano) (Transcripció: Paul Kochanski i Maurice Maréchal) (24 pàg.) Edita: Max Eschig & Cia. Editeurs, París 1925)

 

FAURÉ, Gabriel (Pàmies, França 12/03/1845- París, França 04/11/1924)

BERCEUSE (violí i piano) (Particel·la violí) (5 pàg.) Edita: J. Hamelle, Editeur, París (Segell: Iberia Musical, Barcelona) (Signatura Adrià Sardó)

 

FIORILLO, Frederigo (Braunschweig, Alemanya, batejat el 01/06/1755 - després de 1823)

33 ESTUDIS (violí) (Revisió: Fr. Hermann) (43 pàg.) Edita: C. F. Peters, Leipzig (Segell: Libreria Nacional y Extrangera, Barcelona) (Signatura: Adrià Sardó - complerta)

 

FRANCK, Cèsar-Auguste (Lieja, Bèlgica 10/12(1822 - París, França 08/11/1890)

SONATA (Particel·la violí) (10 pàg.) (Revisió: Màxim Jacobsen) Edita: Edition Peters, Edition Ltd. Londres, 1954 (Fotocopia)

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO (Dedicada a Eugène Ysaye) (Violí i piano (39 pàg.) i particel·la violí (Edita: J. Hamelle, Éditeur, París.

 

LISZT, Franz (Raiding, Àustria 22/10/1811 - Bayreuth, Alemanya 31/07/1886)

ENSUEÑO DE AMOR (Nocturn III) (Violí i piano) (Particel·la violí) (Arranjament per violí: A. Cuscó) (Revisió i digitació: F. Guèrin) (5 pàg.) Edita: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona.

 

SCHUBERT, Franz (Alsergrund, Viena, Àustria 31/01/1797 - Viena, Àustria 19/11/1828)

DIVERS ALBUM CLÀSSIC .- "MARCHE HÉROÏQE Op. 27 núm. 3" + "MARCHE HONGROISE" + "ALLEMANDE" + "MARCHE HEROÏQUE Op. 27 núm. 1" + "LÄNDER" + "TROIS VALSES CÉLEBRES" + "ECOSSASE" + "GALOPP" + "AVE MARIA" + "HAIDENRÖSLEIN" + "LE CHASSEUR DES ALPES" + "L'ADIEU" + "SALUT DU MATIN" + "ELOGE DES LARMES" + "FLEUS FANÉES" + "LA PLAINTE DE LA JEUNE FILLE" + "RÊVE DU PRINTEMPS" + "LE PRINTEMPS" + "LA FILLE DU PÊCHEUR" + "LA TRUITE" + "SÉRÉNADE" + "SÉRÉNADE" + "LA BARCAROLLE" + "LES FLEURS DU MENNIER" + "RONDO de la Sonata per piano núm. 3" + "ALLEGRO de la Sonata per piano núm. 3" + "ALLEGRO de la Sonata per piano núm. 4" + "ANDANTE de la Sonata per piano núm. 4" + "RONDO de la Sonata per piano núm. 4" + "ALLEGRO de la Sonata per piano núm. 5" + "ALLEGRETTO de la Sonata per piano núm. 7" + "TARANTELE de la Sonata per piano núm. 8" + "RONDO de la Sonata per piano núm. 9" + "MOMENT MUSICAL Op. 94 núm. 3" + "IMPROMPTU Op. 142 núm. 2" + "IMPROMPTU Op. 90 núm. 4" + "IMPROMPTU Op. 142 núm. 4" + "IMPROMPTU Op. 90 núm. 3" + "SCHERZO" + "DEUX AIRS DE BALLET DE ROSAMONDE" + "FINALE de la Simfonia en Si bemoll Major" + "ANDANTE de la Simfonia en Si bemoll Major" + "ANDANTE de la Sonata per violí i piano Op. 137 núm. 1" + "FINALE de la Sonata per violí i piano Op. 137 núm. 2" + "FINALE de la Sonata per violí i piano Op. 137 núm. 1" + "ANDANTE de la Sonata per a violí i piano Op. 137 núm. 3" .- Franz Schubert (violí sol) (24 pàg.) Edita: Henry Litolff's Verlag (Segell: Tomas Sobrequés, Gramophone & A. E. Girona) (Signatura: Adrià Sardó)

 

57 ESTUDIS DIVERSOS (violí i piano) (57 pàg.) (Amb obres de: Segle XVII, L. Hajdú, A. Corelli, H. Purcell, J. M. Leclair, G. F. Händel, J. S. Bach, Károlyi, L. Mozart, J. A. P. Schulz, W. A. Mozart, R. Schumann, J. Brahms, A. Rényi, B. Bartók, V. Sztojanov, D. B. Kabalevsky, I. Sulyok, I. Mezo, P. Károlyi) Edita: Editio Musica Budapest 1971 (Segell: Musical Eiximenis, S. A. Girona)

 

CONJUNT INSTRUMENTAL

BACH, Johann Sebastian (Eisenach, Alemanya 31/03/1685 - Leipzig, Alemanaya 28/07/1750)

BOURRÉE PER ORQUESTRA DE CORDA (3 violins, viola, violoncel, contrabaix i piano) (Particel·les instruments) (Arranjament: Charles Woodhouse) (4 pàg.) Edita: Hawkes & Son, Londres, 1929 (Segell: Conservatorio de Música Hispano Marroquí, Tetuan) (Signatura: Znotte)

CONCERT EN DO MAJOR PER ORQUESTRA DE CORDA (4 violins, 2 viola, 2 violoncel i 3 contrabaixos) (Particel·les instruments) (Arranjament: Adolf Lotter) (4 pàg.) Edita: Hawkes & Son, Londres, 1929 (Segell: Conservatorio de Música Hispano Marroquí, Tetuan) (Signatura: Znotte)

GAVOTTA PER ORQUESTRA DE CORDA (3 violins, viola, violoncel, contrabaix i piano) (Particel·les instruments) (Arranjament: Charles Woodhouse) (7 pàg.) Edita: Hawkes & Son, Londres, 1933 (Segell: Conservatorio de Música Hispano Marroquí, Tetuan) (Signatura: Znotte)

 

BEETHOVEN, Ludwig van (Bonn, Alemanya - 16/12/1770 - Viena, Àustria 26/03/1827)

ALLEGRETTO (Fragment de la Setena Simfonia) (3 violins, 2 guitarres i piano) (Arranjament: Z. Nömar) ( 3 pàg.) Edita: Real Musical, Madrid 1996.

CONCERT Op. 61 (Partitura de direcció) (64 pàg.) i particel·les: 1 flauta, 2 clarinets, 2 òboes, 2 fagots, 2 corns, 2 trompetes, timpani, 8 violins I, 7 violins II, 6 violes,5 violoncels, 2 violoncels i baix, 4 contabaixos) Edita: Breitkopf & Härtel, Leipzig (Signatura: Adrià Sardó)

GRAN SEPTET, Op. 20 (Partitures de clarinet, corn, violí, viola, violoncel, baix i piano (Dedicat a la regna Maria Teresa d'Hongria) Edita: Henry Litolff's Vergag, Londres (Segell: Almacén de música de Rafael Guardia, Barcelona) (Signatura: Adrià Sardó)

OBERTURA LEONORA núm. 2 (Fidelio) Op. 72 (partitura general d'orquestra) (30 pàg.) Edita: Henry Litolff's Verlag.

ROMANÇA en Sol Major, Op. 40 i ROMANÇA en Fa Major, Op. 50 (Flauta, oboè, fagot, corn, violí principal, violins, viola i violoncel o baix) (13 i 17 pàg.) núm. 893. Edita: Edition Eulenburg Ltd. Londres.

 

BRAHMS, Johannes (Hamburg, Alemanya 07/03/1833 - Viena, Àustria 03/04/1897)

QUARTET en La major Op. 26 (Violí, viola, violoncel i piano) (79 pàg.) i particel·les violí, viola i violoncel (Dedicat a la senyora Elisabeth Rösing) Edita: J. Hamelle, Éditeur, París (Signatura Adrià Sardó) (Segell: Hamelle, París)

 

FESCA, Alexandre Erns (Karlsruhe, Alemanya 22/05/1820 - Braunschweig, Alemanya 22/02/1949)

QUARTETTE per violí, viola, violoncel i piano (sols la partitura de violí) (21 pàg.) Edita: Henry Litolff's Verlag, (Signatura Adrià Sardó)

 

FRANCK, Cèsar-Auguste (Lieja, Bèlgica 10/12(1822 - París, França 08/11/1890)

QUNTET EN FA MENOR (2 violins, viola, violoncel i piano (79 pàg.) i particel·les) Edita: Edition Peters (núm. 3743) (Signatures d'Adrià Sardó i (mig esborrada - Chassaigne)

 

PIANO

ALBINONI, Tomaso (Venècia 08/06/1671 - 17/01/1751)

ADAGIO en Sol menor (piano) (Transcripció: Miguel Dochado) (6 pàg.) Edita: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona.

 

BACH, Johann Sebastian (Eisenach, Alemanya 31/03/1685 - Leipzig, Alemanya 28/07/1750)

PETITS PRELUDIS I FUGUES (Piano) 53 pàg.) Edita: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona)

 

CHOPIN, Frédéric (Zelazowa Wola, Polònia 01/03/1810 - París, França 17/10/1849)

FANTASIA - IMPROMTU (piano) (Composta l'any 1834) (9 pàg.) Edita: Breitkopf & Härtel, Leipzig.

NOCTURN, Op, 9, núm. 2 (piano) (3 pàg.) Edita: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona)

 

CLEMENTI, Muzio (Roma, Itàlia 24/01/1752 - Evesham, Regne Unit 10/03/1832)

RONDÓ PASTORAL, Op. 23, en Si bemoll Major (5 pàg.) (piano) (Rubrica: Adrià Sardó)

SONATA Op. 19, en Do Major (5 pàg.) (piano) (Rubrica: Adrià Sardó)

SONATA Op. 36 núm. 1. en La Major (5 pàg.) (piano) (Rubrica: Adrià Sardó)

 

CZERNY, Carl (Viena, Àustria 21/02/1791 - 15/07/1857)

ESTUDIOS DE MECANISMO, Op. 849 (piano) (24 estudis, el 25 incomplert) (40 pàg.) Edita: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona.

 

DEBUSSY, Claude Achille (Saint-Germain-en-Laye, França 25/08/1862 - París, França 25/03/1918)

ESTAMPES PER PIANO: 1: PAGODES (piano) (8 pàg.) (Edició: Solymos) Edita: Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. Londres. Editio Musica, Budapest.

ESTAMPES PER PIANO: 2: LA SOIREE DANS GRENADE (piano) (6 pàg.) (Edició: Solymos) Edita: Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. Londres.

LA PLUS QUE LENTE (vals per piano) (6 pàg.) (Edició: Péter Solymos) Edita: Editio Musica Budapest (Segell: Audenis, Barcelona)

MINSTRELS ("PRÉLUDES" 1 i 2) (piano) (4 pàg.) (Edició: Péter Solymos) Edita: Editio Musica Budapest (Segell: Audenis, Barcelona)

 

DUSSEK, Jan Ladislav (Cáslav, República Txeca, 12/02/1760 - 09/02/1760 - Saint-Germain-en-Laye, França, 20/02/1812)

SONATA Op. 28, en Si bemoll menor (5 pàg.) + SONATA Op. 36 núm. 1. en La Major .- M. Clementi (5 pàg.) + RONDÓ PASTORAL, Op. 23, en Si bemoll Major (5 pàg.) + SONATA Op. 19, en Do Major .- M. Clementi (5 pàg.) (piano) (Rubrica: Adrià Sardó)

 

VEU I PIANO

 

BUXÓ i PUJADAS, Tomàs (Barcelona, Catalunya 1882 - 1962)

CAJITA DE MÚSICA (dedicat a la seva filla Núria) (piano) (4 pàg.) Edita: El mateix autor.

 

CAPUA, Eduard di (Nàpols, Itàlia 12/03/1865 - Milà, Itàlia 03/10/1917)

O SOLE MIO! .- Lletra: Popular napolitana. (Text: anglès, alemany i italià) (veu i piano) (3 pàg.) Edita: Carl Fischer, Nova Yorck 1912.

 

SARDÓ I PARALS, Adrià (Palamós, Baig Empordà, Catalunya 20/12/1915 - Barcelona, Barcelonès, Catalunya 09/11/2014)

SOSPIRS (veu i piano) (3 pàg.) (fotocopia manuscrit) (original revisat 2005) (Signatura d'Adrià Sardço i Parals)

DOLÇA AMIGA (veu i piano) (3 pàg.) (fotocopia manuscrit)

AVE MARIA (Per a soprano i piano) (2 pàg.) Edita: Clivis Publicacions, Barcelona 2013.

 

WECKERLIN, Jean Baptiste (França 09/11(1821 - Guebwiller, França 20/05/1910)

BERGERETTES (Romances et Chansons du XVIII Siecle) ("Par un matin", "L'amour s'envole", "Menuet d'exaudet" (lletra: Favart), "O ma tendre musette"(lletra: La Harpe, música: Monsigny), "Que ne suis-je la fougère" (lletra: Riboutte, música: Pergolesi) "Chantons les amours de Jean", "Bergère lègère", "Aminte", "Jeunes Filletes", "Maman. Dites-moi", "Non, je n'irai plus au bois", "Philis plus avare que tendre", "Non, je ne crois pas", "Trop aimable sylvie", "Venez, agréable printemps", "Je connais un berger discret", "Nanette", "Chaque chose a son temps", "Lisette", "La mère bontemps") (Hi ha un full manuscrit amb la traducció al català de "Menuet d'exaudet", "Jeunes filletes" i "Non, je n'irai plus au bois") Recollides i transcrites al piano per J. B. Weckerlin (veu i piano) (51 pàg.) Edita: Heubel & Cie. Editeurs, París (Dibuix portada: R. Boris) (Segell: Heugel & Cie, i Casa Maristany, Barcelona)

 

CORAL

 

BACH, Johann Sebastian (Eisenach, Alemanya 31/03/1685 - Leipzig, Alemanya 28/07/1750)

CORALS A 4 VEUS I ORGUE ( I. "Quan l'hora toca al cel", II. "In dulci jubilo", III. "Si el món és ple de gebre", IV. "Àngel meu de bell visatge") (7 pàg.) (Segell: Frederica Siscar, i Musical Emporium. Vda. J. M. Llobet, Barcelona)

 

SARDÓ i PARALS, Adrià (Palamós, Catalunya 20/12/1915 - Barcelona, Catalunya 09/11/2014)

DOLCES MANS (1915) (Cor a 4 veus mixtes) (2 pàg.) Edita: Clivis Publicacions, Barcelona 2013.

NUVOLADA (Sobre uns apunts de l'avi Pepus, 1843 - 1993) (1915) (Cor a 3 veus d'home) (9 pàg.) Edita: Clivis Publicacions, Barcelona 2013.

 

SARDANES PER A PIANO

BARÓ GÜELL, Josep (Cervià de Ter, Gironès, 14/06/1891 - Girona 07/02/1980)

ELS ARBRES DE LA DEVESA, SAVEN UNA CANÇÓ? (4 pàg.) (Foto de la portada: Gux, Girona) (Dedicada als companys professors del Grup Escolar de Girona. Dedicatòria manuscrita a l'Agrupació de Directors i Concertadors de Barcelona, Girona 14/01/1936) (Impresa, propietat de l'autor) (Segell: Agrupación Española de Maestros Directores y Concertadores, Barcelona)

 

BOU i GELI, Vicenç (Torroella de Montgrí, Baix Empordà 19/01/1885 - 06/01/1962)

ANGELINA (4 pàg.) (Dedicada a la senyoreta Angelina Sellarés) ) (Edita: Musical Emporium,Vídua de J. M. Llobet, Barcelona)

EL SALTIRÓ DE LA CARDINA (2 pàg.) (Manuscrita, de copista)

GIRONA AIMADA (4 pàg.) (Edita: Musical Emporium,Vídua de J. M. Llobet, Barcelona)

LLEVANTINA (4 pàg.) (Edita: Casa Sonraquès, Girona)

PESCADORS BONS CATALANS (2 pàg.) (Lletra: Joan Serracant) (Edita: Música del Sur, Barcelona) (Editada en disc per la Cobla Barcelona a MCP i a Columbia) (Segell: Unión Musical, Casa Werner, S. L. Barcelona)

TOSSA, FLOR DE MAR (2 pàg.) (Lletra: Manel Vila) (Edita: La Sardana Popular, J. M. Canals, Barcelona) (Segell: il·legible)

 

CABRERA Antoni

LA COSTA BRAVA (3 pàg.) (Lletra: J. André de Prada i Joaquim Gasa) (Edita: Arcin) (Foto del baríton Jaume Miret, vestit de pescador, que la va cantar)

 

CARCELLER, Antoni i Tosca (Barcelona 31/05/1904 - 24/10/1983)

ES LA MORENETA (2 pàg.) (Dedicada a la memòria del seu pare, 14 d'abril de 1947) (Enregistrada discogràficament per Discos Columbia i cantada pel tenor Gaietà Renom i Isidre Sola com a recitador)

 

CASADEMONT i BUSQUETS, Cassià (Banyoles, Gironès 03/02/1875 - Barcelona 12/02/1963)

ALEGORIA (3 pàg.) (Premiada l'any III de la Festa de la Música Catalana i dedicada al seu amic Prudenci Bertrana) (Dibuix de la portada B.P.) (Edita: Sobrequés & Reitg, Girona)

RETORN DE L'EMPORDÀ (4 pàg.) (Dedicada al seu amic Tomàs Sobrequés) (Dibuix de la portada: Bertran) (Edita: Sobrequés & Reitg, Girona) (Segell: Agrupación Española de Maestros Directores y Concertadores, Barcelona)

 

CATALÀ i VIDAL, Antoni (Sitges, Garraf, 21/11/1891 - Barcelona, 13/01/1978)

LA PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU (3 pàg.) (Dedicada a la senyora Matilde del Rio i Carbonell) (Reproducció a la portada del quadre de Felip Massó) (Edita: Iberia Musical, Ribarta i Boileau, Barcelona)

 

CLARENA, Enric

L'ESMOLET (3 pàg.) (Manusrit)

 

FONT PALMEROLA, Josep (Vic, Osona, 28/05/1898 - Barcelona, 27/08/1960)

AIRES DEL CADÍ (3 pàg.) (Dedicada a les gentils senyoretes, les germanes Enriqueta i Maria Lluïsa Sanchis i Sans) (Propietat del autor)

ALEGRIA (4 pag,) (Dedicada a l'Agrupació Sardanista de Barcelona) i a la senyoreta Alegria de Marfà) (Dibuix de la portada: Llorenç Curet) (Edita: Musical Emporium,Vídua de J. M. Llobet, Barcelona)

FONTAGA (3 pàg.) (Dedicada a les germanes Maria Dolors i Mercè Montagut Marés) (Gravat de la portada: Llorenç Curet amb un dibuix de Martinelli) (Propietat de l'autor)

GRISELDA (3 pàg.) (Dedicada a la senyoreta Paulina Maratonas Puig) (Dibuix de la portada: J. Llort XXVII) (Edita: Ricard Ribas, Barcelona)

LA FONT DE CAPDEVILA (a Ribes de Fresser) (4 pàg.) (Dedicada a Salvador Mauri Pessas) (Dibuix de la portada: Llorenç Curet) (Edita: Casa Mozart, Barcelona, 1929)

LA SARDANA D'EN MANEL DELS OUS (2 pàg.) (Dedicada a Manel Subirana ( Manel dels ous)) (Fotos d'en Manel dels ous, fetes per J. Baños i dues sense nomenar, podien ser d'en Font Palmerola?, i caricatura signada per J. Genis?) (Edita: Ricard Ribas, Barcelona)

PATRONA DE CATALUNYA (3 pàg.) Lletrs: Joan Arús (Dedicada a les germanes Montserrat, Núria i Maria Teresa Cirera i Trullàs) (Dibuix de ? Viñas i dibuix de la Verge de Montserrat i els escolans)

PINYA DE ROSA (2 pàg. + una amb el text d'en Pere Puig i Llensa en que es va inspirar el músic) (Dibuix del mas de Pinya Rosa, sense autor) (Propietat de l'autor impresa als Tallers i Gravats d'Estampació de Boileau i Bernasconi, Barcelona)

 

FONT i MARTÍNEZ, Francesc d'A. (Girona, 11/04/1888 - ?)

AL APLEC! (4 pàg.) (Dedicada al seu padrí Francesc Font i Josep) (Imprès a l'Estampació de J. Mora, a Barcelona) (Segell: Montepio de Maestros Directores y Concertadores, Biblioteca)

 

GARRETA i ARBOIX, Juli (Sant Feliu de Guixols, Baix Empordà, 12/03/1875 - 02/12/1925)

FRIÇANSA (4 pàg.) (Dedicada a Bonaventura Carreras) (Dedicatòria manuscrita de l'autor a Ferrant Obradors) (Dibuix de la portada: E. Prats) (Edita: Foment de la Sardana de Sant Feliu de Guixols) (Segell: Agrupación Española de Maestros Directores y Concertadores, Barcelona)

JUNY (2 pàg.) (Reducció: Josep M. Vilà) (Dibuix de la portada: il·legible, Podria ser Junceda?) (Edita: La Sardana Popular, J. M. Canals, Barcelona) (Segells: Casa Mozart, Barcelona i Agrupación Española de Maestros Directores y Concertadores, Barcelona) (Signatura impresa de Juli Garreta)

SOMNI GRIS (4 pàg.) (Dibuix de la portada: E. Prats) (Edita: La Sardana Popular, J. M. Canals, Barcelona) (Segell: Agrupación Española de Maestros Directores y Concertadores, Barcelona)

PASTORAL (2 pàg.) (Dibuix de la portada) (Reducció piano: Josep M. Vilà) (Edita: La Sardana Popular, J. M. Canals, Barcelona) (Signatura Juli Garreta) (Segell: il·legible)

 

LAMOTE de GRIGNON, Joan (Barcelona, 07/07/1872 - 11/03/949)

Sardana sobre la cançó popular ROSA DEL FOLLÓ (4 pàg.) (Dedicada a Santiago Monteys i Victòria Prats de Monteys) (Dedicatòria manuscrita a Francesc Montserrat Ayarbe, 1908, signada i rubricada) (Gualba, Casal Victòria 1908) (Propietat de l'autor impresa als Tallers i Gravats d'Estampació de Boileau i Bernasconi, Barcelona) (Segell: Agrupación Española de Maestros Directores y Concertadores, Barcelona)

 

MANÉN i PLANAS, Joan (Barcelona, 14/03/1883 - 26/06/1971)

EL CAVALLER ENAMORAT (2 pàg.) (Lletra: Anònim) (Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid, 1968)

 

MAS i BARGALLÓ, Miquel

ESPLAI (4 pàg.) (Lletra: Cecília A. Mantua) (instrumentada per Josep Serra) (Creació de la Cobla Barcelona) (Edita: Unión Musical Española, S. A.. Barcelona) (Dedicatòria manuscrita, i signada, a Francesc Montserrat Ayarbe, 15 de febrer de 1932) (Segell: Agrupación Española de Maestros Directores y Concertadores, Barcelona)

 

MORATÓ i MAYNOU, Benet (Granollers, Vallès Oriental, 1891 - Madrid, 26/07/1958

LA FONT DEL DESMAI (4 pàg.) (Dedicada a la seva mare) (Edita: Unión Musical Española, filial de Barcelona) (Signatura de Benet Morató) (Segell: Agrupación Española de Maestros Directores y Concertadores, Barcelona)

LA NIT DE NADAL (4 pàg.) (Premiada en els Jocs Florals del "Centre Moral" de Girona de l'any 1917) (Dedicada a la seva deixeble Rosari Vila i Mata) (Edita: Propietat de l'autor) (Dedicatòria manuscrita, i signada, al Montepio de Maestros ... de Barcelona, 14/07/?4) (Segell: Montepio de Maestros Directores - Concertadores, Biblioteca)

 

MORERA i VIURA, Enric (Barcelona, 22/05/1865 - 11/03/1942)

FESTA MAJOR (4 pàg.) (Edita: Iberia Musical, Plantada, Alegret i Ros, Barcelona) (Signatures de l'Enric Morera i d'Alegret Vilar)

GIRONA (4 pàg.) (Edita: Iberia Musical, Plantada, Alegret i Ros, Barcelona) (Signatura de l'Enric Morera)

LA SANTA ESPINA (4 pàg.) (Edita: Unión Musical Española, Editores, Madrid)

LA SARDANA DE LES MONGES (4 pàg.) (Edita: Iberia Musical, Plantada, Alegret i Ros, Barcelona) (Signatura de l'Enric Morera)

 

PONGILUPPI i FENOLLOSA, Àngel (Barcelona, 18/03/1917 - ? ?)

MAGDA (4 pàg.) (manuscrita)

 

RIO i SOLIGUER, Josep M. del (Lloret de Mar (Selva) 28/02/1914 - Girona 07/10/1996)

LA PUBILLA DE BARCELONA (2 pàg.) ((Lletra i música de l'autor) (Dedicada als seus pares) (Edita: Melodies Delry, Lloret de Mar. Ediciones Musicales) (Segell: Federació de Cors de Clavé)

 

SADERRA i PUIGFERRER, Josep (Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa, 20/02/1883 - Banyoles, Pla de l'Estany, 22/04/1970)

BELL PENEDÈS (4 pàg.) (Edita: Musical Emporium, A. Llobet i Cia., Barcelona) (Dibuix de la portada M. Ribas) (Dedicada al seu amic Ramon Gavaldà) (Signatura il·legible)

MARIA DE LES TRENES (4 pàg.) (Edita: Musical Emporium, A. Llobet i Cia., Barcelona) (Lletra: R. Ribera) (Signatura il·legible)

 

SOMS i JENER, Joaquim (Pineda de Mar, Maresme 14/05/1914 - 28/12/2012)

GUERRA CIVIL ESPANYOLA (Himne dels catalans al front del Centre) (Catalans a l'Alcàrria) Lletra: Lluís Millan (manuscrita) (text afegit) (2 pàg.) /a la partitura consta, amb la signatura, l'octubre de 1936. El full que l'acompanya amb el text fet a màquina hi consta l'octubre del 1937 i no hi ha l'autor de la lletra) (Segells: "Associació d'excombatents a l'Alcàrria per Catalunya", i un altre amb "Poesia Viva, Barcelona")

EN PEP DE CAN TONI GROS (manuscrita i amb el text afegit) Lletra: Ernest Corral i Coll del Ram (Dedicatòria: A Josep M. Carrasco que amb el seu programa "La Comarca ens visita" a Ràdio Barcelona, va fer popular un personatge i un poble) (2 pàg.) (Segells: "Associació d'excombatents a l'Alcàrria per Catalunya", i un altre amb "Poesia Viva, Barcelona")

 

TOLDRÀ i SOLER, Eduard (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 07/04/1895 - Barcelona, 31/05/1962)

LLUNA PLENA (2 pàg.) (Dedicada a Josep Serra, mestre de sardanes) (Edita: Ediciones La Sardana Popular) (Segell: Agrupación Española de Maestros Directores y Concertadores, Barcelona)

 

TORRENTS I GUTIÉRREZ DE PANDO, Jaume (Barcelona, Barcelonès, 03/08/1900 - 04/08/1976)

LA SARDANA DE LA ROSA (2 pàg.) (Lletra: Miquel Saperas) (Edita: Les estudiants Metropolilates, París 1960 i per Espanya Música del Sur, Madrid 1960)

 

VALLESPI i PÒLIT, Joaquim (Torroella de Montgrí, Baix Empordà, 09/03/1885 - 05/01/1961)

AVELINA (2 pàg.) (Edita: La sardana popular. J. M. Canals, Barcelona)

 

VENTURA i CASAS, Josep M. (Pep Ventura) (Alcalà la Real, Jaén, 02/02/1817 - Fugueres, Alt Empordà, 25/03/1875)

PER TU PLORO (3 pàg.) (Lletra: Joan Maragall) (Edita: Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona)

 

VICENS i JULI, Josep "Xaxu" (L'Escala, Alt Empordà, 15/01/1870 - 19/04/1956)

BONA FESTA (5 pàg.) (Edita: J. Llobet i Cia., S. C. Musical Emporium, Barcelona)

 

VIVES i ROIG, Amadeu (Collbató, Baix Llobregat 18/11/1871 - Madrid, 02/12/1932)

EIXELEBRADA (¡VISCA L'ALCALDE DEL TIRIRUT!) (Sardana onomatopeica) (5 pàg.) (Edita: Unión Musical Española, Filial de Barcelona. Concesionari: Francesc Martí)

GOIGS I PLANYS (3 pàg.) (Dedicada a Montserrat Vives) (Edita: Unión Musical Española, Filial de Barcelona. Concessionari: Francesc Martí)

MATINADA SANTPOLENCA (4 pàg.) .) (Dedicada a Montserrat Vives) (Edita: Unión Musical Española, Filial de Barcelona. Concesionari: Francesc Martí)

MONTSERRATINA (4 pàg.) .) (Dedicada a Montserrat Vives) (Edita: Unión Musical Española, Filial de Barcelona. Concesionari: Francesc Martí)

 

SARDANES PER A COBLA

(Particel·les)

AGRAMONT i QUINTANA, Antoni (Castelló d'Empúries, 1851 - 06/08/1906)

EL FOC DE CASTELLÓ

 

BLÁZQUEZ i VILLALBA, Agustí

EL BELLUGUET

 

BONATERRA i DABU, Jaume (Vilajuïga, Alt Empordà, 13/05/1898 - 25/10/1985)

MANS I MIRADES (1965)

ARA XERRAREM (1965)

ROCA VENTOSA

PUIG D'ESQUÉ

 

BOU i GELI, Vicenç (Torroella de Montgrí, Baix Empordà 19/01/1885 - 06/01/1962)

GIRONA AIMADA

TOSSA FLOR DE MAR (Sardana corejada) (particel·les de flauta, fiscorn, clarinet 1er, clarinet 2n, cornetí 1er, cornetí 2n, violí 1er, violí 2n i contrabaix) (manuscrit)

 

BUSCARONS i PASTELLS, Lluís (Castelló d'Empúries, Alt Empordà, 28/02/1913 - Girona, Gironès, 31/08/1999)

OR I FLAMA

TERESA SEMPRE GENTIL

BON DIA ANGLÈS! (Dedicada a l'agrupació sardanista "Floricel" i a la vila d'Anglès, en el seu XI Gran Aplec)

ALT EMPORDÀ

 

CABERO i VERNEDAS, Manel (Barcelona, Barcelonès, 09/02/2012)

VILADECAN (Al meu pare) (Partitura de direcció)

 

CABISCOL, H.

ADÉU MONTSERRAT

 

CASANOVAS i MOLIST, Josep (Taradell (Osona), 31/07/1915 - 06/03/1995)

NOCES D'ARGENT A CALAF (Dedicada a Calaf amb motiu del 25è aniversari de l'a actuació de la Cobla "Lluïsos" de Taradell en la Festa Major de Calaf)

 

CASTELLS i FRANCISCA, Ricard (Barcelona, Barcelonès, 18/09/1901 - 20/03/1980)

ELS DEGOTALLS

 

CATALÀ i VIDAL, Antoni (Sitges, Garraf, 21/11/1891 - Barcelona, 13/01/1978)

DALT DELS CIMS (Sardana de l'ofrena en el 6è Aplec a Montserrat, 1957)

 

CLARIN, Albert (veure Joan Fontàs i Casas)

 

CODINA I CABRA, Salvador (Breda, la Selva, 03/06/1910 - Barcelona, Barcelonès, 05/01/1985)

ASSUMPTETA

 

COHÍ GRAU, Agustí (Vendrell, Baix Penedès, 10/06/1921 - Barcelona, Barcelonès, 09/05/2012)

RUPIT (Sardana de l'alcalde)

POBLET (Partitura de direcció i particel·les)

AMETLLER FLORIT (Partitura de direcció)

GERRI DE LA SAL (Partitura de direcció) (1985)

EL CANT DELS COCELLS (per a violí i cobla) (Partitura general manuscrita - copia)

CONCERT EN SOL MAJOR PER A VIOLÍ I COBLA (Partitura general i particel·les)

CONCERT PER A SAXÒFONT I COBLA (Partitura general manuscrita - copia)

SALUT ALS CANTORS (Transcripció per a cor d'homes i cobla de l'obra d'Ambròs Thomas i text d'Eusebi Benages)

 

COLL i BONANCÍA, Salvador (Santa Coloma de Farners, la Selva, 05/07/1962)

INSPIRACIÓ (de tiple)

L'AUSELLOT CANTOR

 

DURAN i BLANQUER, Salvador (Barcelona, Barcelonès, 23/04/1907 - 28/01/1990)

PLANA DE VIC

 

FARRENY i ALUJAS , Lluís (Calafell, Baix Penedès 12/06/1926)

MARISETA

 

FONT i PALMEROLA, Josep (Vic, Osona, 28/0/1898 - Barcelona, Barcelonès, 27/08/1960)

PINYA DE ROSA (Al senyor Fernando Rivière i a la seva família, cordialment i amb tot respecte, l'autor)

LES TRES GERMANES (A les gentils germanes Maria, Antonia i Blanca Neus Bertrán afectuosament l'autor)

SANTA MARIA DE CORCÓ (Sardana romàntica) (A l'agrupació sardanista del simpàtic poble romàntic de Santa Maria De Corcó amb tot l'afecte del mestre Font Palmerola)

LA FONT DE L'ESCUDELLA (al Sny. Josep M. Soler Ona; propietari d'aquesta xamosa vall que enclou l'admirable "La Font de l'escudella" amb tot l'agraïment per la inspiració que m'ha donat)

LA VALL D'HEBRÓN (Al Sny. Pere Carbonell entusiasta de l'Associació de Veïns i Propietaris de la Val d'Hebrón, qui gentilment els hi transfereix aquesta ofrena que jo li presento amb tota devoció a afecte)

L'ERMITA DE CABRERA (Al meu amic de Santa Maria de Corcó, Josep Verdaguer Arañas amb tot l'afecte)

ALBA (Els galls canten i comença el nou dia) (A la xamosa nena Maria-Josep Alier Gasull ben afectuosament)

PONT VELL (Al bon amic Frederic Font Alzamora amb tot l'afecte)

SANT PERE DE TERRASSA (Sardana romàntica) (L'Excel·lentísim Ajuntament de Terrassa, amb tot l'afecte)

EL CASTELL DE SANT BOI (A N'Antón Bertrá, propietari del castell, ben afectuosament)

LA PLAÇA DE VIC (Al meu bon amic d'infancia Joaquim Font Cunill amb tot l'afecte)

EL COR D'EN TALLAFERRO (Al President del Montepio de la Guardia Urbana de Barcelona, Sr. Joan Tallaferro, en homenatge d'admiració per la seva obra Social)

LA VILA D'ESPARRAGUERA (En homenatge d'admiració a la xamosa vila d'Esparraguera)

PAQUITA (A la distingida senyora Paquita Ferrer de Montferrer ben afectuosament)

PATRONA DE CATALUNYA (A les xamoses germanetes Montserrat, Núria i Maria Teresa Cirera i Trullàs ben afectuosament)

FLOR DE TARONGINA (A la simpàtica senyora Bibiana Rull de Margarit amb tot l'afecte)

RECORDS DE TORELLÓ (A l'Excel·lentísim Ajuntament de Torelló amb tot l'afecte)

DONES D'AIGUA (Dedicada a les gentils germanes Matilde, Josefina, Maria Rosa i Antonia Verdura Salicrú ben afectuosament)

 

FONTÀS I CASAS, Joan (Amer, la Selva, 21/12/1907 - 05/01/1966)

MASIA DEL SOL PALMIRONA

 

FONTÀS i PUIG, Pere (Amer, la Selva, 13/08/1932 - 08/07/2002)

DALT DEL PADRÓ (1964)

 

FORNELLS i VILAR, Frances (Barcelona, Barcelonès, 01/11/1887 - 08/06/1962)

LA GENTIL CATERINETA

 

FUSTÉ i SUBIRATS, Esteve (Tortosa, Baix Ebre 1884 Barcelona, Barcelonès 1972)

PASIONERA (Per a onze instruments) (Partitura direcció i particel·les) (Amb col·laboració amb Pere Tonda i Tort (Està també amb els títols "Bellesa gironina" o "Pubilla lleidatana" (són la mateixa obra) hi ha un full de Ràdio Girona per agrair la seva participació en el concurs "La Sardana de Girona" dins de "Bellesa gironina" amb el lema "Catalunya" probablement la van presenta a diversos concursos amb títols diferents doncs també hi ha el lema "Els seus rius" amb una partitura de direcció amb els tres noms)

 

HAVART, Max (Perpinyà, Rosselló, 03/04/1924 - 02/08/2006)

A MORELLÀS

A SANT JOAN

DÍPTIC (Registrada per la Cobla Barcelona,. Tenora: Joseph Roura)

MEDITACIÓ

PLAÇA ARAGÓ

AURORE

SARDANES A PARÍS (sols particel·les de Trompeta 1a i Trompeta 3a)

 

JAVIMEL (veure Lluís Vilà i Mèlich)

 

LAFONT, Carles (Illa, Rosselló, 902 - 1982)

SERRABONA (1964)

 

MANÉN i PLANAS, Joan (Barcelona, 14/03/1883 - 26/06/1971)

CAP A NÚRIA FALTA GENT

 

MARGARIT i CASADEVALL, Arcàdi (Palamós, Baix Empordà, 01/02/1913 - Manresa, Bages, 08/09/2001)

BALLEM-LA TOTS?

 

MARIMON i FIGUERAS, Josep (Sant Jaume Sesoliveres (Piera) Anoia - 27/08/1883 - Barcelona, Barcelonès 12/05/1953)

M'ESTIMES?

LA PUBILLA DE SANT CUGAT

 

MARTÍNEZ i COMIN, Fèlix (Barcelona, Barcelonès, 30/11/1920 - 06/08/1995)

HIMNE DE GRÀCIA (Per a veu i cobla. Lletra: Josep Cebrià) (sols les particel·les de la cobla)

 

MAS i ROS, Francesc (Caldes de Malavella, la Selva, 27/02/1901 - 23/08/1985)

MARTORELLES

TOSSA BONICA

CINC ROSSINYOLETS

 

MOLINA i MEMBRIVES, Jordi (Blanes, la Selva, 12/03/1962)

MATINS DE SARDANA atins de sardana (Gener 1994)

PASTES I GARNATXA (Juny 1994)

 

MONNÉ i CASANOVAS, Francesc (Olesa de Montserrat, Baix Llobregat 12/09/1882 - ?)

BALLEMM-LA?

LA FONT D'EN ROURE

NADALENCA

 

MONTSALVATGE i BASSOLS, Xavier (Girona, Gironès, 11/03/1912 - Barcelona, Barcelonès, 07/04/2002)

COLLSACABRA (direcció) (1947)

 

MORATÀ, Joan (Prada, Conflent, 1899 - 1977)

DIADA DE FESTIVAL (sols particel·les de Trompeta 1a i Trompeta 3a)

 

MORERA i VIURA, Enric (Barcelona, 22/05/1865 - 11/03/1942)

LA SANTA ESPINA (Per a cor i cobla) (Sols les particel·les de la cobla)

LES FULLES SEQUES (Per a cor i cobla) (Sols les particel·les de la cobla)

LA SARDANA DE LES MONGES (Per a cor i cobla) (Sols les particel·les de la cobla)

LA FESTA MAJOR (Direcció i particel·les)

EL MEU BARCO (Direcció i particel·les)

 

NIUBÓ i CUNILL, Anstasi (Badalona, Barcelonès 24/1/1894 - 20/04/1982)

MAR ENDINS (Partitura general)

SERRA AVALL (Partitura general) (A la Agrupación de Maestros Directores Concertadores, Barcelona 30 de desembre de 1930)

LA FONT DELS CASTANYERS (Partitura general) (L'estrena d'aquesta sardana tingué lloc a Badalona el 18 d'agost de 1929 a càrrec de la Cobla Barcelona) (Per a la Biblioteca de la Agrupación Espanyola de Maestros Directores, Ciutat, abril 1933)

LES NOIES DE BADALONA (Partitura general) (A la Agrupación de Maestros Directores Concertadores, Barcelona 30 de desembre de 1930)

 

NUALART i PUIGMAU, Joaquím (Vidreres, la Selva, 12/12/1924 - Lloret de Mar, la Selva, 1975)

L'AVI BORI (1965)

 

OBIOLS i PALAU, Àngel, Mossèn (Barcelona, Barcelonès 02/08/1888 - 17/03/1973)

MERCÈ (piano) novembre 1941 (A la meva cosina i deixeble: Mercè Julià)

BONA DANSA I BELL RESSÓ (Partitura de direcció)

BRANCA D'OLIVERA (Partitura de direcció)

BROT DE ROMANÍ (Partitura de direcció)

MARIA ROSA (Partitura de direcció)

NIT D'ESTRLLES (Partitura de direcció)

VICENTA (Partitura de direcció)

 

OLTRA i FERRER, Manuel (València, 08/02/1922 - Barcelona, 26/09/2015)

LLEIDATANA

DE MATÍ, DE MATINET

 

PAHISSA i JO, Jaume (Barcelona , Barcelonès, 96/10/1880 - Chacarita, Argentina 27/10/1969)

GRISELDA GENTIL (Del poema líric "Canigó" (Partitura de direcció i particel·les)

 

PALLARÈS i ROIG, Gabrial (Valls, Alt Camp, 03/01/1902 - Sitges, Garraf, 01/05/1973)

NÚRI BARTRES (Dedicada a la meva Nuri Bartés Abella)

 

PÉREZ MOYA, Antoni (València, 13/06/1884 - Barcelona, Barcelonès, 03/03/1964)

MARINADA (Per a cor i cobla) (Sols les particel·les de la cobla)

 

PLANÀS i ZAPATER, Antoni (Barcelona, Barcelonès, 24/11/1922 - ?)

JOIOSA DIADA (Premi "Antoni Agramunt" Ofrena del Grup Sardanista "Roure". Premiada Club Barcino 1959)

 

PONGILUPPI i FENOLLOSA, Àngel (Barcelona, Barcelonès, 18/03/1917 - ?)

VALLESPINENCA (A la comissió de festes del carrer de Vallespir ben sincerament)

PUIG-GRACIÓS (A en Joan Noguera Solé en homenatge. Barcelona 19 de gener de 1947)

MARIA-ROSER

MAGDA (Sardana llarga) (Partitura direcció i reducció piano)

FULLES DE ROSA (Sardana sense nom) (Partitura de direcció)

CIM-MAJOR (Partitura de direcció)

GINESTA FLORIDA (Per a cobla i piano, partitura de direcció) (Interpretada per Narcís Carbonell)

MATINERA (Partitura de direcció)

NEUS (Sardana del treball) (Per a onze instruments) (Partitura de direcció) (Lema: "Muntanyenca") (Sardana sense nom) (Partitura de direcció)

CANT DE PRIMAVERA (Partitura de direcció i particel·les i reducció piano)

LA MÉS GENTIL (Per a onze instruments) (Partitura de direcció) (Imcomplerta) (Estrenada el 25 d'abril de 1937 per la Cobla Emporium, a la Plaça Palau en el 25è aniversari de la Penya Panoia) (Sardana sense nom) (Partitura de direcció, incomplerta)

 

SADERRA i PUIGFERRER, Josep (Sant Feliu de Guixols, Garrotxa, 20/02/1883 - Banyoles, Pla de l'Estany 22/04/1970)

ELS AVIS NIN (A la parella més vella de Catalunya)

PLATGES DE PALAMÓS (Al meu amic Agustí Fernández)

 

PUIGFERRER, S. Manel (veure Saderra i Puigferrer, Manel)

 

SADERRA i PUIGFERRER, Manel (Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa, 28/02/1883 - Banyoles, Pla de l'Estany 22/04/1970)

MARIE FRANCE

 

SAGUÉ i CAMÓ, Tomàs (Barcelona, Barcelonès, 30/05/1906 - 13/05/1990)

EL CASAL DE SARRIÀ

 

SEGURA i GOTSENS, Joan (Olesa de Montserrat, Baix Llobregat 07/10/1936)

OLESA SEGLE XIX (Instrumentació: Jordi León)

 

SICART i GÜELL, Pau (Sant Jaume dels Domenys, Baix Penedès 19/04/1901 - L'Arboç del Penedès, Baix Penedès, 13/07/1990)

RECORDANT L'ABAT

LLAMPECS I GRATACELS

EL JOSEP I LA PILAR (Dedicada al company d'orquestra Josep Cañellas i a la seva estimada Pilar)

LA PETITA DE LA VINYA (Dedicada a la simpàtica M. Antonia Jané) (1965)

 

TARRIDAS i BARRI, Josep Maria (Sant Pol de Mar, Maresme, 19/09/1903 - Madid, 06/01/1992)

A LA MORENETA DE MALLORCA (A la Verge de Lluch) (1962)

VORA EL BESOS (1962)

FENT BOMBOLLES (sols la particel·la de la Trompeta 1a)

 

TONDA i TORT, Pere

PASIONERA (Per a onze instruments) (Partitura direcció i particel·les) (En col·laboració amb Esteve Fusté) (Està també amb els títols "Bellesa gironina" o "Pubilla lleidatana" (són la mateixa obra) hi ha un full de Ràdio Girona per agrair la seva participació en el concurs "La Sardana de Girona" dins de "Bellesa gironina" amb el lema "Catalunya" probablement la van presenta a diversos concursos amb títols diferents doncs també hi ha el lema "Els seus rius" amb una partitura de direcció amb els tres noms)

 

TRULLÀS i ALTIMIRA, Florenci

30 ANYS D'APLEC A LA BISBAL (Juny 1992)

PABORDE MAJOR (Setembre 1991)

 

VALLRIBERA i MOLINÉ, Pere (Sallent, Bages, 27/01/1903 - Barcelona, Barcelonès 07/03/1990)

DEIXONDIMENT (Dedicada a la meva filla Berta, Barcelona agost 1930) (Partitura de direcció, es poden treure particel·les)

MAR ALEGRE (Per a cobla) (Partitura direcció) (Vilanova i la Geltrú - La Salut. Juliol/Agost de 1944) (nova versió: Gelida, Agost 1979)

FOLGUEROLES (Partitura direcció) (Per a cor i cobla) (Text: Miquel Saperas) (Premiada al 1er Certamen de Sardanes Catalanes de Ràdio Bacelona i l'Aliança del Poble Nou) (any 1973)

RECORDANÇA (Partitura de direcció) (A la meva Berta del seu pare)

REMEMBRANÇA GIRONINA (Partitura de direcció) (Títol primitiu "Mar blanca") (Premiada en el Vè Concurs "La Sardana de Girona" any 1959. Premi del "Cercle Artístic de Girona" i "Agrupació Amics de la Sardana") (Per a Manuel i Mai del seu pare)

MAR BRAVA (Partitura de direcció) (Lema "Rocaigua")

 

VENTURA i BARNET, Jesús

TENACITAT COL·LEGUES

 

VENTURA i TORT, Jaume (L'Hospitalet de Llobregat 12/12/1911 - 30/07/1985)

LA BLANCA SITGES

 

VICENS i MORNAU, Josep (L'Escala, Alt Empordà, 24/04/1895 - Malgrat de Mar, Maresme, 04/02/1987)

SANT POL DE MAR (Afectuosament al poble més bell i atraient de la Maresme)

 

VICENTE i CISNEROS, Francesc (Barcelona 24 de gener de 1936 - ?)

FIGUERES A EN PEP VENTURA

MUNTANYA DE MONTJUIC (3er Premi Escalada de Montjuic. 19679)

 

VILA i FERRER, Miquel (Granollers, Vallès Oriental, 1909 - 1974)

MARIA REMEI (1965)

 

VILÀ i MÈLICH, Jaume (Javimel) (Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat 04/02/1907 - 15/10/1982)

AIXÍ US PLAU?

 

VILAR, Francesc

MAR DE TAMARIU (1965)

 

VOLTAS VIÑAS, Josep (Sant Martí de Provençals, Barcelona, Barcelonès, 09/03/1877 - 09/03/1947)

LA DANSA DE L'AMOR

 

XUFRÉ i VALLÈS, Víctor

DANSEU PRINCESES (Sardana per a cor mixta i cobla) (Partitura de direcció i particel·les) (Harm: Joaquim Voltas i Pagès)